Skåneleden på Bjärehalvön

Skåneleden på Bjärehalvön
Etapp 14
Brammarp – Korröd
12 km / lätt
Leden följer stigar och småvägar genom skogsmark, mossmark och jordbruksmark. Från
lägerplats Brammarp till Lya är terrängen huvudsakligen ganska flack och lättvandrad. Vid
Lya börjar Hallandsåsen slutta utför och vid Kungsberget blir lutningen kraftig.
P-plats: Hallandsåsens Rastplats, Drivans Tennis Center, Kyrkhult
Proviantera: Hallandsåsens Rastplats, Båstad
Turistbyrå: Torget i Båstad
Varning för älgjakt under hösten
Etapp 15
Korröd – Knösen
13 km / medelsvår
Från Båstad till Norrviken går leden i flack terräng längs kusten. Därefter följer svårare
partier genom skogs- och jordbruksmark, uppför Hallandsåsen. Varning för branta partier.
P-plats: Drivans Tennis Center, Malens havsbad, Båstads hamn, Kattvik, Hovs hallar
Vandrarhem: Drivans Tennis Center
Utomhusbassäng: Malenbadet med tempererat saltvatten
Proviantera: Båstad
Turistbyrå: Torget i Båstad
Etapp 16
Knösen – Torekov
10 km /svår
Från lägerplats Knösen till toppen är stigningen brant. Mellan Hovs hallar och Torekov följer
leden betesmarker med partier av klapperstensfält.
P-plats: Hovs hallar, Ingelstorps strand, Torekovs hamn
Värdshus med kiosk och övernattningsmöjligheter vid Hovs hallar.
Camping: Torekov
Turistbyrå: Torekov
Båtar till Hallands väderö avgår från Torekovs hamn under vår, sommar och höst.
Etapp 17
Torekov – Gryteskär
17 km / medelsvår
Leden följer stigar längs strandremsan. Bitvis är den ganska stenig. Området utgörs av både
sand- och klapperstensstränder, flacka ljung- eller enbevuxna betesmarker med små
vattengölar och kärr insprängda här och var.
P-plats: Dagshög, Burensvik, Ramsjöstrand, Glimminge plantering, Öllövsstrand,
Ängelsbäcksstrand, Segelstorps strand. Gryteskär, Lilla Hult och Vejbystrands hamn.
Båtarna till Hallands väderö avgår från Torekovs hamn.
Proviantera: Torekov, Vejbystrand
Camping: Torekov
Turistbyrå: Torekov
Etapp 18
Gryteskär – Hålehall
9 km / lätt – medelsvår
Från Vejbystrand till Förslöv följer leden mindre asfaltsvägar (svag stigning). Från Förslöv till
Hålehall är leden bitvis förlagd till stigar (brant stigning).
Området domineras av ett öppet och modernt odlingslandskap men vid Stora Hults strand
kan du också få en inblick i hur det gamla jordbrukslandskapet på Bjärehalvön såg ut.
OBS, Skåneleden korsar väg 105. Följ markering och var försiktig då du korsar vägen. Gå
aldrig över järnvägsvallen – livsfara.
P-plats: Vejbyhamn, Förslöv, Hålehall
Proviantera: Vejbystrand, Förslöv
I Hålehall finns Friluftsfrämjandets stuga samt vandringsleder
Etapp 19
Hålehall – Örlid
10 km / medelsvår
Leden följer stigar och små grus- och asfaltsvägar i bitvis stigande terräng. Vid Örlid knyts
Skåneleden ihop och du kan välja vilken etapp du vill fortsätta på; österut mot Brammarp,
västerut mot Korröd eller helt enkelt stanna vid Hallandsåsens Rastplats beläget strax intill.
P-plats: Hålehall, Hallandsåsens Rastplats
Proviantera: Hallandsåsens Rastplats
Toalett: Hålehall, Hallandsåsens Rastplats
Etapp 20
Ängelsbäck – Korröd
15 km / medelsvår
Leden följer stigar och mindre asfalterade vägar i svag stigning från Ängelsbäcksstrand till
Krogstorp. Därefter är stigningen bitvis kraftig till Severtorp för att sedan slutta markant till
Båstad. I Axelstorp kan du välja väg fram till Båstad (Axelstorpsslingan)
P-plats: Ängelsbäcksstrand, Killebäckstorp (transformatorstationen), Båstad (Drivans
Tenniscenter)
Proviantera: Grevie, Båstad
Toalett: Ängelsbäcksstrand, Lägerplats Korröd
Etapp 21
Gryteskär – Ängelholm 7 km / lätt
Leden följer Skäldervikens strandlinje på stigar och småvägar i flack terräng. Etappen
avslutas/börjar vid järnvägsstationen i Ängelholm.
Badbassäng: Vejbybadet
Camping: Råbocka Camping Ängelholm
Stugby: Klitterbyn Ängelholm
Vandrarhem: Magnarps strand
Proviantera: Vejbystrand, Skälderviken, Ängelholm
Busstation: Vejbystrand, Skälderviken, Ängelholm
Järnvägsstation: Ängelholm
Turistbyrå: Ängelholm