solidworks simulation standard

SOLIDWORKS SIMULATION
FÅ STÖRRE KUNSKAP OM HUR DIN PRODUKT FUNGERAR
MED VIRTUELL SIMULERING
SOFISTIKERAD
SIMULERING ÄR
INTE LÄNGRE
NÅGOT BARA FÖR
SPECIALISTER
Parallell utvecklingsprocess för välgrundade konstruktionsbeslut
Med SOLIDWORKS® Simulation får konstruktörer åtkomst till kraftfulla FEAverktyg (Finite Element Analysis) som hjälper till att snabba på produktinnovationen.
Den här omfattande tekniken utnyttjar den bekanta SOLIDWORKS 3D CAD-miljön
och handlar inte bara om att se till att dina produkter fungerar, det handlar om att
förstå hur dina produkter uppför sig i verkligheten.
SOLIDWORKS SIMULATION STANDARD
UTFÖR HÅLLFASTHETSBERÄKNINGAR PÅ DETALJER OCH
SAMMANSTÄLLNINGAR FÖR PRODUKTINNOVATION
Med SOLIDWORKS Simulation Standard får du en intuitiv, virtuell testmiljö
för linjär statisk rörelse- och utmattningssimulering, så att du kan ta hand om
vanliga konstruktionsutmaningar med en inbyggd SOLIDWORKS 3D CAD-lösning
Kontrollera din konstruktion med linjär statisk analys
Utveckla din konstruktion med
intuitiv simulering för att
förbättra produktprestanda.
• Testa produkter gjorda med svetsade konstruktioner, tunnplåt och volymgeometri med
mixad mesh
• Utvärdera töjningar och påfrestningar mellan delar i kontakt, inklusive friktion
• Applicera lagerbelastning, krafter, tryck och vridmoment
• Förbättra konstruktioner baserat på strukturella, mekaniska eller geometriska kriterier
• Använd förband eller virtuella fästen för att modellera skruvar, tappar, fjädrar och lager och
dimensionera dem under tillämpade belastningar
• Aktivera Trend Tracker och Design Insight-plottar för att belysa optimala konstruktionsförändringar medan du arbetar
• Hantera din skalmodell intuitivt med Shell Manager
Utvärdera hur produkten uppför sig under drift med rörelseanalys
Utvärdera hur din produkt
uppför sig och gå igenom dess
driftcykel med tidsbaserad
rörelsesimulering
• Definiera rörelsestudier med ett tidsbaserat tillvägagångssätt för stelkroppskinematik och
dynamiska problem
• Utnyttja SOLIDWORKS sammanställningsrelationer tillsammans med detaljegenskaper för
rörelseanalys
• Utvärdera egenskaper som manöverdonskrafter och ledbelastningar för rörelseoptimering
• Erhåll större kontroll av modellmanöverdon med servomotorer
Studera hur cyklisk belastning inverkar på produktens livslängd
• Kontrollera ett systems förväntade livslängd eller ackumulerade skador efter ett specifikt
antal cykler
• Importera historiska data från verkliga, fysiska tester för att definiera belastningen
Uppskatta din komponents
livslängd baserat på
beräknade laster med
utmattningssimulering.
"Med SOLIDWORKS Simulation-verktyg kan vi identifiera områden med hög spänning
och potentiella brister innan vi skär ut metallen, vilket gör att vi kan förbättra
konstruktionens prestanda, snabbt och billigt."
— DJ Paulson, delägare Straitline Precision
SOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONAL
ÖKA FRAMGÅNGARNA FÖR DIN PRODUKT MED KRAFTFULL OCH INTUITIV
VIRTUELL TESTNING I 3D
SOLIDWORKS Simulation Professional ger dig en mer kraftfull virtuell testmiljö
för sofistikerad simulering än SOLIDWORKS Simulation så att du kan ta hand om
utvecklingsutmaningar med komplexa belastningsscenarier och multifysiklösningar
Testa din konstruktion med omfattande strukturanalys
Lös komplexa simuleringar för
att förbättra produktkvalitet
och prestanda.
• Optimera konstruktioner baserat på strukturella, mekaniska eller geometriska kriterier
• Låt dina fästelement från Toolbox översättas automatiskt till förband för snabb och exakt
sammanställningsanalys
• Kombinera belastningsstudier och testa konstruktionens egenskaper i flera belastnings­
kombinationer med Load Case Manager
• Analysera hur den strukturella integriteten hos en produkt påverkas om den tappas
• Utvärdera kritiska zoner i stora sammanställningar med submodellering
• Utvärdera komplexa problem tidigt i konstruktionscykeln med planstress, plantöjning och
axelsymmetrisk linjär statisk analys
• Få tillgång till en omfattande materialdatabas med metallegenskaper och utmattningskurvor
Förstå effekterna av temperatur på din konstruktion
• Studera värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning
• Ta hänsyn till isotropiska, ortotropiska och temperaturberoende materialegenskaper
• Fastställa de kombinerade spänningarna och deformationerna pga. strukturella och
värmebelastningar
Analysera sammanställningars rörelse för processflöden och andra uppgifter med
händelsebaserad simulering
Fastställ den strukturella
inverkan av värmebelastningar
på din konstruktion.
•
•
•
•
Definiera rörelsestudier baserade på modell- och sammanställningshändelser
Utlös åtgärder med nya rörelsesensorer, tid, eller färdigställande av en tidigare uppgift
Utvärdera egenskaper som manöverdonskrafter och ledbelastningar för rörelseoptimering
Erhåll större kontroll av modellmanöverdon med servomotorer
Simulera frekvens och knäckning i dina konstruktioner
• Studera hur vibration eller instabilitet kan förkorta utrustningens livslängd och orsaka
oväntade fel
• Utvärdera effekterna av belastningsförstyvning på frekvens- och knäckningsrespons
Skapa virtuella prototyper
av komplicerade maskiner
med händelsebaserad
rörelsesimulering.
"Med SOLIDWORKS Simulation eliminerade vi mer än två års kostnader, sparade
100 000 USD på prototypkonstruktion och konstruerade en patenterad idé för att
förbättra värmeöverföring. Det är den typen av fördelar som hjälper oss att ligga
före konkurrenterna."
– Craig Tiras, P.E. Vice President of Engineering and Design, Gaumer Process
SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM
FÅ EN BÄTTRE INSIKT I HUR DIN KONSTRUKTION FUNGERAR MED EN
OMFATTANDE SIMULERINGSLÖSNING
SOLIDWORKS Simulation Premium inkluderar alla funktionerna i SOLIDWORKS
Simulation Professional, plus ytterligare funktioner som kompositmaterial och
kraftfulla analysverktyg för icke-linjär simulering och dynamik.
Analysera din konstruktion i den icke-linjära världen
Studera icke-linjära problem som
innefattar stora förskjutningar
och komplexa materialmodeller.
• Enkel övergång mellan linjära och icke-linjära simuleringar för omfattande utvärdering
• Undersök deformeringar orsakade av överbelastningar, kontakt (däribland självkontakt) och
flexibla material
• Fastställ restspänningar och permanenta deformeringar i metaller efter materialsträckning
• Studera icke linjär knäckning
• Undersök konstruktioner med hyperelastiska material som gummi, silikon och andra
liknande egenskaper
• Utför en elastoplastisk analys för att studera plastisk deformation och sträckgränser
• Undersök krypeffekter och materialförändringar i samband med temperaturförändringar
• Testa egenskaperna hos din formsprutade plastdel med beaktande av restspänningar och
temperatur med SOLIDWORKS Plastics
Utför dynamiska analyser av enskilda delar och sammanställningar
Plotta produktrespons jämfört
med dynamiska laster.
• Simulera tidshistorik, stabil harmonisk belastning, responsspektrum och slumpmässiga
vibrationer
• Studera spänning, deformationer och accelerationsvariationer med tiden, såväl som RMSoch PSD-värden
• Utför kollisionstester med icke-linjära dynamiska funktioner
• Fastställ hållbarheten för en produkt som utsätts för vibrationer med utmattningsanalys
Simulera kompositmaterial
• Studera kompositkomponenter med flera lager för att undersöka effekterna av lagermaterial,
tjocklek och riktning på produktegenskaperna
• Använd det revolutionerande användargränssnitt till att dynamiskt kontrollera och visa
lagrens riktning
• Fastställ den korrekta kompositsammansättningen och riktningen för arbetsbelastningar
Hantera enkelt komplicerade problem med Cyclic Symmetry och 2D-planförenklingsverktyg
• Skapa planspänning, plantöjning, axelsymmetrisk och icke-linjär cyklisk symmetrianalys
• Lös komplexa kontaktproblem på en bråkdel av tiden utan att tappa i noggrannhet
• Skapa 2D-tvärsnitt av CAD-modeller i 3D utan modifikationer för analys
Simulera konstruktioner med
kompositmaterial inklusive
styvhet och bristande lager.
Studera en hel klass av icke-linjära
problem snabbt och enkelt med
2D-planförenklingsverktyget.
"Fördelen med SOLIDWORKS Simulation är att du inte behöver överföra information
fram och tillbaka mellan olika program. SOLIDWORKS Simulation är ett mycket mer
kostnadseffektivt sätt att genomföra analyser."
– Caleb Fulks, projekttekniker, Diversified Product Development
SOLIDWORKS SIMULATION HJÄLPER
PRODUKTIONSTEKNIKER ATT STÄLLA –
OCH BESVARA – KOMPLEXA OCH VIKTIGA
KONSTRUKTIONSFRÅGOR TIDIGARE
Med SOLIDWORKS Simulation minskar du riskerna med
att utforska nya och innovativa konstruktionslösningar och
får ut produkter till marknaden snabbare – med mindre
prototypframtagning. Genom att förstå produktens egenskaper
tidigt i konstruktionsprocessen kan du undvika kostsam
överkonstruktion och minska risken för garantiproblem.
Denna kraftfulla uppsättning simuleringsverktyg är helt
integrerad i SOLIDWORKS-miljön, med sömlös funktionalitet
för såväl konstruktörer som simuleringsexperter i alla steg
av produktutvecklingen. Genom en kraftfull visualisering
av resultat kan du studera de krafter som påverkar din
konstruktion – visa spänningar, förskjutningar, livslängd och
temperatur. Du kan beräkna mätdata för en godtycklig punkt,
yta eller volym och sedan visa resultat i grafer och listor för
alla typer av simuleringar.
SOLIDWORKS Simulation ger ett fullständigt utbud av verktyg
för att analysera konstruktionen med FEA, rörelse och
multifysik för detaljer och sammanställningar. SOLIDWORKS
Simulation ingår i SOLIDWORKS-sviten med lösningar
för 3D-produktutveckling – omfattande konstruktion,
simulering, teknisk kommunikation och datahantering – och
är kraftfullt, noggrant och intuitivt samt gör det möjligt för
alla produktionsutvecklare att bemöta de mest komplexa
konstruktionsutmaningarna.
Simuleringsdriven produktutveckling lyfter 3D-konstruktion
till en annan nivå så att du kan förutse egenskaperna hos din
produkt under verkliga driftsförhållanden för att utveckla,
upptäcka potentiella problem och korrigera dem innan du
skapar en prototyp, verktyg och sätter igång produktionen.
"Med SOLIDWORKS Simulation kan jag identifiera och lösa potentiella problem under
produktutvecklingen, så att när vi formar de initiala detaljerna blir de rätt från början.
Det är ett otroligt verktyg som har sparat oss 30 till 60 procent i kapitalkostnader för
utvecklingen av nya produkter."
– Todd Turner, seniortekniker för produktutveckling, Macro Plastics, Inc.
SYSTEMKRAV
SOLIDWORKS PRODUKTUTVECKLINGSLÖSNING
Med SOLIDWORKS programvara får användare en intuitiv
3D-utvecklingsmiljö som ger ökad produktivitet för
konstruktions- och teknikresurser för att på ett snabbare och
mer kostnadseffektivt sätt skapa bättre produkter. Ta del av
SOLIDWORKS fullständiga utbud av lösningar för konstruktion,
simulering, teknisk kommunikation och datahantering på
www.solidworks.com/products2015.
• Windows® 7 (helst x64) eller Windows 8
• minst 2 GB RAM (8 till 16 GB RAM rekommenderas)
• 50 GB hårddiskutrymme (minst)
• SOLIDWORKS-certifierat grafikkort
• Intel® eller AMD®-processor (4 till 8 kärnor rekommenderas)
• Internet-anslutning via bredband
• Microsoft® Excel® och Word (för rapporter och exporter)
Mer information om SOLIDWORKS Simulation finns
på www.solidworks.com/simulation. Du kan också
kontakta din lokala SOLIDWORKS-återförsäljare.
Vår 3DEXPERIENCE-plattform är själva grunden i våra program. Vi har program för 12 olika
branscher – ett rikt utbud med branschlösningar.
Dassault Systèmes är 3DEXPERIENCE® -företaget som tillhandahåller en virtuell miljö där företag och människor kan skapa hållbara innovationer.
Det här är världsledande lösningar som förverkligar hur produkter konstrueras, produceras och stöds. Dassault Systèmes samarbetslösningar
främjar social innovation, vilket ger ökade möjligheter för den virtuella världen att förbättra den verkliga världen. Koncernen skapar mervärde
för över 170 000 kunder i alla storlekar, i alla branscher, i över 140 länder. Mer information finns på www.3ds.com/se.
Huvudkontor
Nord- och Sydamerika
Dassault Systèmes Sweden AB
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
Frankrike
Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
[email protected]
+46(0)8-684 30 440
[email protected]
©2014 Dassault Systèmes. Med ensamrätt. 3DEXPERIENCE, Compass-ikonen och 3DS-logotypen, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA och NETVIBES är kommersiella varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dassault Systèmes
eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare. Användning av något av de varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag är föremål för deras uttryckliga, skriftliga godkännande. MKSIMDSSWE0714
MER INFORMATION