Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd
Nära naturen vid ås & sjö
www.matterodsbyalag.se
Byabladet 2015
Nr 1
Aktiviteter 2015:
4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga
Tillsammans hjälps vi åt att städa i och
runt stugan. Medtag städmaterial,
trädgårdsredskap och gärna något att plantera i
trädgården. Byalaget bjuder på korv & bröd.
14 maj kl 8,00. Gökotta med tipsrunda vid Finjasjöns
strand i Tostarp
Kom och njut av naturen i
Matteröd när den är som bäst. Vi får
vara med om en stämningsfull stund
tillsammans med församlingen och kören. Medtag
kaffekorg.
Midsommar i Matteröd
20 maj kl 19,00 - Informationsmöte kring ev ”fiberkabel”.
Nära naturen vid ås & sjö
Vi träffas iwww.matterodsbyalag.se
Församlingshemmet där vi får
information
kring ev fiberkabel-dragning
för
Byabladet
2015
förbättrad internetuppkoppling
i Matteröd.
Nr 1
Aktiviteter 2015:
7 juni kl 14,00. Cykelrunda i Matteröd
cykeln
runt Matteröd
med stopp
4 maj klTag
18,00.
Trivselkväll
vid Agdas
stugahos ”Glada
Geten”
i Lilla Oberöd
hosstäda
”Rally-Leif”
Tillsammans
hjälps samt
vi åt att
i och i
Maglehult.
runt stugan. Medtag städmaterial,
Start
vid kyrkan, därefter
cyklar
vi via
trädgårdsredskap
och gärna
något
attSkyrup
planteratill
i
Byalaget
bjuder
på korv &Maglehult
bröd.
Lillaträdgården.
Oberöd (ca
kl 15,00),
Gylleboda,
(ca kl 16,30) och mål i Matteröds by.
14 maj Möjlighet
kl 8,00. Gökotta
med tipsrunda
Finjasjöns
till förtäring
på ”Gladavid
geten”
men det
strandgår
i Tostarp
också bra att medtaga egen kaffekorg. Passa
Kom
och Matteröds
njut av naturen
i
på att
besök
kyrkokörs
våravslutning i
Matteröd
närEfteråt
den är som
bäst. Vi
får
kyrkan
kl 18,00.
serverar
Byalaget
korv
om en stämningsfull stund
med vara
brödmed
samt
kaffe och fika. Passa på och njut av
tillsammans med församlingen och kören. Medtag
Matteröds vackra natur.
kaffekorg.
Alla är välkomna!
Midsommar i Matteröd
20 maj kl 19,00 - Informationsmöte kring ev ”fiberkabel”.
naturen vid åsvid
& Agdas
sjö
19 juni kl14-16.Nära
Midsommarfirande
stuga
Vi träffas iwww.matterodsbyalag.se
Församlingshemmet där vi får
Traditionsenligt klär vi stången och dansar in
information
kring ev fiberkabel-dragning
för
Byabladet
2015
sommaren. Efteråt fikar vid medhavd kaffekorg.
förbättrad
i Matteröd.
Medtag
blommorinternetuppkoppling
ochNr
pynt1till midsommarstången.
Aktiviteter 2015:
Evy Larsson medverkar med dragspel.
Välkomna
att firaTrivselkväll
in sommarenvid
i Matteröd.
4 maj kl 18,00.
Agdas stuga
Tillsammans hjälps vi åt att städa i och
runt stugan.
Medtagmed
städmaterial,
22 aug kl 18,00
– Kräftskiva
logdans i Svens lada
trädgårdsredskap
och gärna något att plantera i
Deleberga.
Dans till Svanlundz.
trädgården.
Byalaget
bjuder på korv
bröd.
Boka
in sommarens
fest i Matteröd!
Tag&med
hela
familjen!
14 maj kl 8,00.
Pris: Gökotta med tipsrunda vid Finjasjöns
17- 100 år:150 kr
strand i Tostarp
10-16och
år:njut
50 kr
Kom
av naturen i
0-9 år: gratis
Matteröd
när den är som bäst. Vi får
Sallad,
paj en
samt
musik till levande
varabröd,
med om
stämningsfull
stund orkester ingår i
priset.
Medtag egna
kräftor, dryckoch
samt
kaffe.
tillsammans
med församlingen
kören.
Medtag
Byalaget
står för korvgrillning senare under kvällen.
kaffekorg.
i Matteröd
Midsommar
Anmäl dig gärna
redan nu,
dock senast den 20 juli till:
070-26
27 795
20 majRossie;
kl 19,00
- Informationsmöte
kring ev ”fiberkabel”.
Nära naturen vid ås & sjö
Betalning
senast
den 1 augusti till bankgiro
Vi träffas
i Församlingshemmet
där vi: får
www.matterodsbyalag.se
5914-2950
information kring ev fiberkabel-dragning för
Byabladet 2015
förbättrad internetuppkoppling
i Matteröd.
Nr 1
Aktiviteter 2015:
6 sept. kl 14,00 – Klorofyllgudstjänst vid Agdas stuga
eftermiddag
i Matteröds
4 maj klStämningsfull
18,00. Trivselkväll
vid Agdas
stugavackra natur
med Tillsammans
andakt och musikmedverkan.
hjälps vi åt att städa i och
Byalaget
står förMedtag
kaffeservering.
Medtag stol.
runt stugan.
städmaterial,
Välkommen!
trädgårdsredskap och gärna något att plantera i
trädgården. Byalaget bjuder på korv & bröd.
18 oktober kl14,00 – Äppelsöndag i församlingshemmet
Traditionsenligt firande av hösten där en mängd olika
14 maj kl 8,00. Gökotta med tipsrunda vid Finjasjöns
hembakade äppelkakor serveras.
strand i Tostarp
Hemlig gäst medverkar.
Kom och njut av naturen i
Matteröd när den är som bäst. Vi får
Inträde: 50 kr/pers
vara med om en stämningsfull stund
Under 16 år gratis.
tillsammans med församlingen och kören. Medtag
Allakaffekorg.
är välkomna
Midsommar i Matteröd
20 majEn
kl 19,00
- Informationsmöte
kring ev ”fiberkabel”.
av årets
höjdpunkter i Matteröd
Nära naturen vid ås & sjö
Vi träffas iwww.matterodsbyalag.se
Församlingshemmet där vi får
information
kring ev fiberkabel-dragning
för
Byabladet
2015
förbättrad internetuppkoppling
i Matteröd.
Nr 1
Aktiviteter
2015:
Året som gått
4Tack
maj kltill
18,00.
Trivselkväll
vid Agdas stuga
alla som
bidrog till att
Tillsammans
vi åt att städa i och
jubileumsåret
2014 blevhjälps
så lyckat
runt stugan. Medtag städmaterial,
och välbesökt.
trädgårdsredskap
och gärna något att plantera i
Höjdpunkten
var jubileumsfirandet
bjuder på korv & bröd.
den 8 juni.trädgården.
Många komByalaget
och besökte
byn; vid skolan, kyrkan och i Agdas
14
maj Vädret,
kl 8,00. aktiviteterna
Gökotta med
stuga.
ochtipsrunda vid Finjasjöns
besökarna
bidrog till en fin och
strand
i Tostarp
minnesvärdKom
dag.och njut av naturen i
Invigning av skylten med byanamnen
Matteröd när den är som
bäst. Vi får
vara med om en stämningsfull stund
Byalaget shop
tillsammans med församlingen och kören. Medtag
kaffekorg.
Av Byalaget
kan ni beställa foldern ”Matteröd – nära naturen vid ås &
i Matteröd
Midsommar
sjö. Här kan ni läsa och
ta del av information
om bygden. Foldern är
gratis.
20
maj kl 19,00 - Informationsmöte kring ev ”fiberkabel”.
Nära naturen vid ås & sjö
Vi träffas i Församlingshemmet där vi får
www.matterodsbyalag.se
Byalaget säljer också boken
”Ödetorp & Torparöden”, pris 200 kr.
kring
ev finns
fiberkabel-dragning
för
2015
Vykort medinformation
motiv frånByabladet
Agdas
stuga
också att köpa.
förbättrad internetuppkoppling
i Matteröd.
Nr 1
Välkommen med din beställning till styrelsen.
Aktiviteter 2015:
Matteröds Byalag – sedan 1994
Föreningen
till ändamål
att befrämja utvecklingen
i Matteröds
4 maj kl har
18,00.
Trivselkväll
vid Agdas
stugasocken.
Tillsammans
hjälps vi
Detta skall ske genom
att:
åt att städa i och
Verka för
att stugan.
landsbygden
hålls levande.
runt
Medtag
städmaterial,
trädgårdsredskap och gärna något att plantera i
Bevara och utveckla traditioner, natur- och kulturmiljö.
trädgården. Byalaget bjuder på korv & bröd.
Främja idéer kring och utveckling av:
 nya verksamheter och hantverk
14 maj kl8,00.
med tipsrunda vid Finjasjöns
kulturliv Gökotta
och boendemiljö
 jord- skogsbruk och naturvård
strand i Tostarp
 bygdens fysiska, sociala och ekonomiska resurser.
Kom och njut av naturen i
Byalagets
styrelse verkar
ettär
serviceorgan
för byalagets
Matteröd
närsom
den
som bäst.
Vi får medlemmar
och är behjälplig med stöd och myndighetskontakter i frågor som berör de
vara med om en stämningsfull stund
boende i socknen.
tillsammans med församlingen och kören. Medtag
Viktigt: Alla somkaffekorg.
bor i ”Matteröds socken” är automatiskt medlemmar i Byalaget
och är välkomna till våra aktiviteter. Vi har ingen ”formell” medlemsförteckning eller
Midsommar i Matteröd
avgift!
20 maj kl 19,00 - Informationsmöte kring ev ”fiberkabel”.
Läs
mer om
projektetvid
kringås
Matteröd:
Nära
naturen
& sjö
Vi träffasNära
iwww.matterodsbyalag.se
Församlingshemmet
där vi får
naturen vid ås & sjö
Centralt
information
kringi Göingebygden
ev fiberkabel-dragning
för
Byabladet
2015
förbättrad internetuppkoppling
i Matteröd.
Nr 1
Projektet är sponsrat av Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse
Aktiviteter 2015:
Styrelsen 2015:
4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga
Rossie Wiktorsson, ordförande. Tel 070-262 77
Tillsammans hjälps vi åt att städa i och
95, [email protected]
runt stugan. Medtag städmaterial,
Marie Karlsson,
sekr. Tel 0709-909
trädgårdsredskap
och409,
gärna något att plantera i
[email protected]
trädgården. Byalaget bjuder på korv & bröd.
Per Alvarsson, kassör. Tel 0733-842493, [email protected]
14 maj kl 8,00. Gökotta med tipsrunda vid Finjasjöns
strand
i Tostarp
Bodil
Arvidsson.
Tel 53147, [email protected]
Kom och njut av naturen i
Anders Jaensson.
Tel 81355,
[email protected]
Matteröd
när den
är som bäst. Vi får
vara med om en stämningsfull stund
Kristin Jönsson, [email protected]
tillsammans med församlingen och kören. Medtag
kaffekorg.
Midsommar i Matteröd
Maria Vennerdahl, [email protected]
Anders
0708-423390. [email protected]
20 majDahlqvist.
kl 19,00Tel
- Informationsmöte
kring ev ”fiberkabel”.
Nära naturen vid ås & sjö
Vi träffas iwww.matterodsbyalag.se
Församlingshemmet där vi får
Kristina Karlsson, Tel 0708-744902, [email protected]
information
kring ev fiberkabel-dragning
för
Byabladet
2015
förbättrad
internetuppkoppling
i Matteröd.
Linda Nilsson,
Tel 072-8879211,
[email protected]
1