Höstbrevet Ht15 - Haninge kommun

HÖSTBREV
R i b by sko l an h t -2 015
Profilskolan mitt i samhället som väcker intresse
Skolledningen har ordet
När det gäller förbättrade reEtt nytt läsår har rullat igång sultat så satsar vi på regelbunpå Ribbyskolan. I år har vi den utvärdering och revidering
drygt 520 elever, sju klasser av hjälp och stödinsatser, vi
arbetar aktivt med att minska
i åk 7 resp. åk 8 samt fem
elevfrånvaron och utvecklar
nior. Dessutom har vi två
undervisningen av nyanlända
små-klasser och två IKelever.
klasser.
I år påbörjar vi ett projekt med
Det genomsnittliga meritminnesträning. Eleverna ska
värdet för de nior som gick med hjälp av ett program på
ut i våras var 217,1 poäng. sina ipads träna upp minnet.
HT– 2015
Årgång 9 nr 3
UrUr
kalendariet
kalendariet
Vecka 44 Ledigt
Lovskola mån-ons.
Aktuellt
12/11 ”Vitsvit” åk 9
19/11 Profildag
NP Muntliga prov
åk 9 sv/ma/en
25/11 Plandag em
10/12 Nobeldagen
novelltävling
17/12 profildag
18/12 Terminsavslutning
För att ytterligare förbättra
våra elevers resultat har vi
lovskolor under läsåret. Under vecka 44 erbjuds eleverna extra stöd under tre dagar.
I september hade vi besök av
Mentor Sverige som ger ungdomar en mentor, en extra
vuxenkontakt, någon som kan
ge stöd och råd, lyssna och
vara bollplank. Tio elever från
De elever som uppnår C och Ribbyskolan har anmält sitt
intresse.
högre betyg i alla ämnen i
terminsbetygen i december Åk 9 deltar i ett spännande
kommer att tilldelas ett
projekt, Vitsvit, med Unga
pris; Student of Honor.
Klara-teatern i Stockholm.
De ser teaterföreställningar
Haninges skolors förbättringsområden detta läsår är : och arbetar i workshops under
fyra tillfälle under hösten.
- Förbättrade resultat
Genom kulturförvaltningen
- Systematiskt miljöarbete
och Svenska Filminstitutet
- Systematiskt kvalitetsarhar alla sjuor i kommunen
bete
—————————- Skolsköterska
Vårterminen 2016
Torsdag 7 januari
terminsstart
Torsdag 4 februari
Öppet Hus.
Nathalie Wallenor
Tel. 08-606 75 66
SYV
Aktuell
information
Ann-Marie
Lundblad-Tibäck
Tel: 070-417 49 40
Kurator
Jack Painio
Tel: 070-346 50 54
Cafeteria
Pia Stensland
Tel: 08-606 75 84
Kärnhuset/studiestöd
Här får elever stöd i främst
matematik, svenska och engelska men även i andra ämnen. Studiestöd/läxhjälp måndag-fredag 14.00-16.30
Ann Hilldoff specialpedagog
Tel: 070-55 13 551
Skolrestaurangen
Två rätter serveras varje dag.
Frukost mellan 7.30-8.10 för
endast 5 kr.
Kökschef: Mats Mirén
Tel: 08-606 75 72
fått möjlighet att se en kvalitetsfilm, Divergent, på biografen Cosmopolite i Brandbergen. Filmvisningen följs upp i
klasserna.
Förhoppningsvis får vi även
detta läsår medel från Skapande skola så att alla klasser
får ett författarbesök.
Det hoppas vi bl.a. kan inspirera eleverna att skriva noveller till Nobel-dagen den 10
december då vi har utdelning
av Ribbyskolans litteraturpris.
Under vecka 51 har vi vår
sedvanliga julshow i aulan då
många av våra elever sjunger,
dansar och spelar. Ni föräldrar är hjärtligt välkomna!
Höst-hälsningar
Stefan, Claes och Inga
Elevråd
Lisa Lundin, matematik-lärare
i Kärnhuset ansvarar för elevrådet detta läsår.
Första mötet hölls 8 oktober
med repr. från alla klasser.
Frågorna som tas upp kommer
från elevernas APT
(arbetsplatsträffar) som alla
klasser har. Elevrådet är en
viktig del av elevinflytandet i
skolan.
Nästa möte är 20 oktober då
en styrelse kommer att utses.
HT– 2015