Träskoposten

Nr 3 augusti 2015
Växjöortens Folkdanslags medlemsblad
Träskoposten
Ordförande Kerstin Paulsson
Redaktör Ivy Andersson
Hemsida www.vaxjoortensfdl.com
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
INNEHÅLL
Sid
14
Om höstens program
Dansprogram
Värdlista
Kallelse till höstmötet
Sid
511
Om sådant som har hänt
Dans hos Värendsgille
Påskfesten
Danskurs i danser från
Storbritannien
Avslutning på polskedansen
After shave
Resa till Malmö - Tattoo
Sid
1214
Om varför det är viktigt att dansa
Dikt av Hanna K
Fantastiskt att dansa!?
sid
15
Om våra höstaktiviteter
Höstvandring
Söndagsdans
Nollfest
sid
16
Om spännande evenemang
Som förr - Folkmusik och dans från
Gästrikland
Spelmansstämman i Skatelöv 2015
Nya medlemmar
Aktivitetskalender
Gökotta
Logdans i Skatelöv
Dansuppvisning i Tällekullen
Resan till Tattoo i Malmö den 24 maj
Logdansen
Midsommar 2015
Föllingeveckan 2015
Varför av Eivor
Varför av Stefan
Inlägg av Göran
Dansledarna informerar om höstterminen 2015
Lokal: IOGT/NTO, Vattentorget, Växjö
Torsdagsdansen kl 19.00 - 21.30 startar 27/8 och pågår till 3/12. Eivor, Kjell och
Folke delar på instruktionen. Urshults Bygdegille och Värendsgillet kommer att
bjudas in. Kom ihåg att titta på hemsidan då och då!
Polskedansen kl 18.00 – ca 21.00 följande söndagar (varannan vecka): 30/8, 13/9,
27/9, 11/10, 25/10, 1/11 (se info på annan plats) 8/11, 22/11, 6/12. Stefan och
Folke håller i dansupplägget. OBS! Anmälan om deltagande i polskekursen till
Birgitta och Folke, 0470-47312, gärna via e-post [email protected]
Gästrikedanser – dans- och spelkurs, kvällsdans den 19/9. Danssektionen vill
verkligen slå ett slag för det här mycket fina arrangemanget. Folkdanslaget står
som medarrangör för kurserna. Se mer info på annan plats.
Danser från Storbritannien med Lena och Robert Smyth ska vi pröva på en gång
under hösten. Läs om deras kurs i Ljungby på annan plats. Tiden är inte bestämd
ännu, så håll koll på hemsidan!
2
Värdlistor
Värdarnas uppgifter är att ta fram och bort anslagstavlan och musikanläggningen.
Den senare behövs för högtalaren och dansledarens mikrofon även de kvällar vi har
levande musik. Stäng inte av musikanläggningen - dra bara ur sladden.
Beträffande mikrofonerna, ta endast fram lådan! Vidare behövs några bringare
med vatten samt kollas att golvet är tillräckligt välsopat.
Byt gärna dag med varandra, eller skaffa ersättare bland dem som inte fått uppdraget
denna terminen!
Värdlista för torsdagsdansen
27/8
3/9
10/9
17/9
24/9
1/10
8/10
15/10
22/10
29/10
5/11
12/11
19/11
26/11
3/12
Tina och Håkan Danielsson
Gunilla Karlsson, Ingrid Berglund, Lennart Håkansson
Ingrid Svensson, Pär Carlsson
Ingrid och Thore Gustafson, Göran Eriksson
Irma och Curt Stark
Göran Johansson, Gun Langner, Barbro Rubensson
Föreningsmöte, klubbmästarna
Solveig och Karl-Gustav Andersson
Karin Johansson, Johne Gunnarsson, Lilian Trulsson
Monica Axell, Harry Karlsson
Ethel och Stig Thim, Karin Martinsson
Inga och Kalle Ringsborg
Birgitta Björklund, Jan och Monica Filipsson
Meta och Anders Johansson, Gunilla Karlsson
Gunnel Pettersson, Per Berggren, Birgitta Björklund
Värdlista för polskesöndagarna
30/8
13/9
27/9
11/10
25/10
1/11
8/11
22/11
6/12
Kjell Schön, Anny Ekdahl
Elisabeth och Arne Angelöv
Karin Estling, Björn Skogström
Jan Aldén, Lotta Svensson, Brita Westlund
Gunilla och Claes Lindström, Birgitta Sundholm
Barbro och Michael Fosseus
Inger Lundberg, Lars Svensson, Katarina Johansson
Ingo Jarmuth, Lena Lernå, Lennart Nilsson
Eva Löfberg, Anna Lundberg, Kjell Forsberg
3
KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE
Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 20.30
(Dans 19-ca 20.15, därefter fika)
Plats: IOGT, Växjö
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justeringsmän
4. Årsmötets protokoll
5. Rapporter
a/ Ordförande
b/ Kassör
c/ Övriga ledamöter
d/ Övriga rapporter
6. Beslutsärenden
7. Övriga frågor
a/ Diskutera bildandet av en spelsektion
b/ Hur gör vi med medlemmar som uteblir från fester utan att ha meddelat
förhinder
8. Mötets avslutande
OBS! Tag med dagordningen till mötet!
Nya medlemmar
Följande nya medlemmar hälsas välkomna:
Lena Hjälte och Inge Andersson.
Aktivitetskalender
26 juli
5-9 augusti
25 augusti
27 augusti
30 augusti
6 september
19 september
8 oktober
29 oktober
1 november
14 november
3 december
6 december
10 december
Stoppdatum för Träskoposten
Europeade i Helsingborg
Styrelsemöte
Torsdagsdansen startar
Polskedansen startar
Höstvandring i Svanås norr om Växjö
Gästrikedanser och spelkurs tillsammans med Valshuset på IOGT
Föreningsmöte på IOGT kl 20.30
Stoppdatum för Träskoposten
Söndagsdans på IOGT
0-fest kl 18 i Tävelsås bygdegård
Avslutning av torsdagsdansen
Avslutning av polskedansen
Grötfest på IOGT
4
Har hänt:
24 Dans hos Värendsgillet
mars Tisdagen den 24 mars hade vårt lag bjudits in till Värendsgillets danskväll i Ulriksbergsskolan.
Kvällen inleddes med linedance, en övning ledd av en instruktör. Därefter fortsatte vi att dansa
gillesdanser blandade med vanliga gammaldanser. Före pausen dansade vi Vargtassen,
Skithuspolska samt två engelskor och efter pausen Finsk schottis, Frykdalspolska samt
Gunnebopolka. Kvällen avslutades med Södervidingekadrilj.
Ett varmt tack till Värendsgillet för en trevlig danskväll med dans till levande musik spelad av
deras duktiga spelmän samt för det goda fika som serverades i pausen.
Ivy Andersson, mycket nöjd deltagare
2 Påskfesten
april Skärtorsdagen samlades ca 50 medlemmar till den sedvanliga påskfesten i Tävelsås bygdegård.
Efter en god påskbuffé tillagad av en del av lagets medlemmar kom dansen igång. Före kaffet
spelade gruppen Humla en hel del polskor på fiol och nyckelharpa. Därefter övertog Roland
Hansson med flera spelandet. Dansledarna ledde gillesdanser och såg då också till att alla fick
möjlighet att ta sig en svängom. Ett stort tack till festkommittén bestående av Karin Martinsson,
Karin Johansson och Inga Ringsborg som med god hjälp av sina respektive hade arrangerat denna
trevliga fest.
Ivy Andersson
Humla-spel
På
påskfesten
18 Danskurs i danser från Storbritannien
april Den 18 april anordnade Sunnerbygillet i Ljungby en kurs i danser från
Storbritannien. Vi var 11 personer från vårt lag, som deltog tillsammans med cirka
45 andra från södra Sverige. Ledare var Lena och Robert Smyth. Lena instruerade
och Robert spelade dragspel. Efter samling kl 9.00 med kaffe och smörgås fyllde
denna stora grupp dansgolvet. Enligt Lena var dansen upplagd som danskvällar i
England med tydlig genomgång och enkla steg, för att även orutinerade ska kunna
delta. Det var omväxlande danser i grupp med olika uppställningar på linjer och
fyrkant, men även i stor ring. De var absolut inte svårare än våra nya gillesdanser.
En av danserna var The Bridge of Athlone, vilken vi tagit upp på torsdagarna och
som dessutom var med i uppvisningen på midsommar. Kursen pågick till cirka kl 15
med avbrott för promenad till lunch. Vid avslutningskaffet med hembakat kunde
man konstatera, att det varit en mycket härlig och välarrangerad dansdag!
Vi ska försöka få Lena och Robert till oss en gång under hösten. För en sådan rolig
dansstund bör upprepas! Framförallt önskar vi att fler får uppleva dessa roliga
danser.
Brgitta Schön
5
3 Avslutning på polskedansen
maj 40-50 polskedansare, en del boende långt utanför Växjös gränser, har varannan
söndag träffats, trivts och dansat olika polskor av hjärtans lust. Avslutningskvällen
bjöd på levande musik då kvartetten Humla med Brita W, Morre, Bengt F och Stefan
förstärkt med Kjell K spelade till dansen. Danserna spelades så medryckande och
intensivt, så åtminstone jag höll på att tappa andan. Det kunde väl aldrig bero på att
min kondition var för dålig?
På pausen dukades raskt ett långt buffebord upp med allt från hembakat bröd och
knäckebröd, ost, olika pålägg, frukt och till sist flera sorters kakor. Folke och
Stefan avtackades för sitt engagemang med att lära ut nya polskor och medhjälparna
Birgitta S, Gerd och Birgitta B erhöll, liksom Humlas medlemmar,varsin blomma.
Många ser redan fram mot höstens fortsättning.
Kerstin
9 After shave – Det mesta av det bästa
maj Lördagen den 9 maj äntrade 19 medlemmar en buss, tillsammans med många andra
resenärer, för att besöka Jönköping. Resan gick över Värnamo för att hämta upp alla.
Först åkte vi till en restaurang i centrala Jönköping nära Munksjön, där vi åt en god
middag. Bredvid låg två nybyggda hus och i källaren till ett av dem kunde man titta
in genom fönster för att se resterna av grunden till Jönköpings slott från 1600-talet
med intressant informationstavla. Sedan bar det av till Konserthuset. Vilken
föreställning!! Det var fantastiskt att live se After shave. Jag har ju genom åren sett
dem på TV. Men ingenting går upp mot verkligheten. Stämningen i salongen var så
hög. Alla hade roligt! Det verkade också som gruppen själv hade lika roligt – hur de
nu kan orka det.
Ja, vi fick också ett extranummer.
Hemresan gick bra och även dagen efter gick jag omkring och log när diverse inslag
dök upp i minnet.
Tack till Karin M och Birgitta B i resegruppen som ordnat en oförglömlig dag!
Birgitta Schön
6
14 Gökotta
maj Jovisst gol göken, åtminstone för oss, som först anlände till Husebymaden på Kristi
Himmelsfärdsdagen. När sedan alla hade kommit, vi blev ca 30, hade den inte en
chans att göra sig hörd. Första aktiviteten för dagen var fågelskådning från tornet,
där man har en fantastisk utsikt över maden. Trana, häger, svan och gås var några av
arterna vi fick se. Kikare var till stor hjälp. Men alla var inte lika intresserade av
fågelskådning, fam. Danielsson ägnade sig istället åt geocashing –tror jag det heter.
Då letar man efter små burkar e.d. som finns gömda på de mest konstiga ställen.
Tydligen skulle det finnas en liten en uppe i tornet, men jag tror de letade förgäves. –
Förmiddagsfikat intogs i strålande sol och därefter körde vi till Rosenlunds
hembygdsgård inte långt därifrån. Där väntade den sedvanliga tipsrundan och
pilkastningen. Vi kom inte undan i år heller!
Hembygdsföreningens ordf. fanns nu på plats och berättade om Rosenlund och dess
historia.Vi fick också titta runt i de olika husen. Man förstår, att det är eldsjälar, som
sköter detta smultronställe så väl.
Så var det dags för grillning! Arne hade tänt stora grillen och allt från karré till
vildsvinskorv tillagades. Jag befarar, att oset nådde ända till Skäggalösa på andra
sidan sjön!
Nu var tiden inne för prisutdelning. Ingen hade lyckats pricka in 12 rätt på
Elisabeths kluriga tipsrunda. Men att staren heter ”Sturnus vulgaris” på latin och att
Linné fick utslag av kräftor borde såklart ingå i allas kunskapsförråd. Pris fick i alla
fall fyra tävlande, som lyckats klara 10 rätt samt vår ordf, som visat sig vara en
hejare på pilkastning.
En improviserad dans på banan till musik från Kjells mp3-spelare avslutade denna
trevliga Gökotta. Stort tack och applåd fick de duktiga klubbmästarna, som fixat allt
så bra, tom gott väder!
Monica A
7
24 Resan till Tattoo i Malmö den 24 maj
maj Folkdanslaget reste i maj med Ramkvillabuss för att gå på Malmö Tattoo. Ett
tjugotal medlemmar bordade bussen utmed resvägen, och vi var alla
förväntansfulla. Framme i Malmö fick vi en timme på oss så att vi kunde äta lunch
i shoppinggallerian, som låg granne med Malmö Arena. Så började
föreställningen. Totalt 600 musiker framträdde i en fantastisk föreställning. Att
nämna var Tivolis ungdomar från 8 år och uppåt, cyklande norrmän som spelade
samtidigt, motorcyklisterna som ”läste” tidning medan de körde runt arenan
baklänges och naturligtvis en musikkår från Skottland med sina typiska kiltar och
säckpipor.
Efter tre fullspäckade timmar bordade vi bussen igen och styrde kosan hemåt. Att
döma av kommentarerna i bussen var alla imponerade av musikernas skicklighet
att marschera och spela samtidigt.
Elisabeth och Arne Angelöv
5 Logdans i Skatelöv
juni Våren och försommaren har varit full av aktiviteter för lagets medlemmr. Den 5 juni
samlades ca 45 medlemmar till logdans i ett strålande sommarväder. Eftersom denna
inte kunde äga rum i Skir dansade vi i Skatelöv hos Malin och Mikael Fernholm.
Musiken var förstärkt av Eva Blomqvist Bjärnborg.
Ivy
8
6
juni
Dansuppvisning i Tällekullen
Dagen efter uppvisningen den 6 juni i Tällekullen går jag fortfarande omkring
uppfylld av känslan från gårdagen - värme, trevligt avslappnat och uppskattat
bemötande, härlig gemenskap och vackra omgivningar.
Efter den kallaste majmånaden på några årtionden, kom så sommarvärmen. Vi hade
tackat ja till denna uppvisning endast en dryg vecka innan, men eftersom vi tränade
till midsommar var det många som kunde ställa upp. Tursamt nog kunde Lena och
Roland spela då midsommarspelmännen var upptagna. Vi började med träning
hemma hos Lena och Roland i deras trädgård i Furuby.
Tällekullen är ett privat naturvårdsområde, som familjen Noregran utvecklat till ett
naturparadis. Det är gård med anor från 1700-talet. Runt omkring fanns senare
många torp med upp till 100 personer och när utvandringen i andra hälften av
1800-talet tog fart fanns här en driftig man Karl Johan. Han bildade ett byalag, där
alla hjälpte varandra med tanken om att vara självförsörjande. Allt för att förhindra
fattigdom och utarmning av byn. För att hedra hans minne avtäcktes denna dag en
staty.
Kommunalrådet i Tingsryd var inbjudet att avtäcka statyn samt att hålla tal.
Konstnären var också närvarande. Vi dansade både före och efter denna
programpunkt. Sedan fick vi tillsammans med de inbjudna gästerna, ca 35 personer,
goda snittar, dricka, snaps och kaffe.
När samtliga från folkdanslaget blev avtackade med tackkort och en keps kände vi
oss väldigt uppskattade.
Birgitta Schön
9
19
juni
Midsommar 2015
Åtta par har träffats några gånger under maj-juni, för att träna inför midsommarens
uppvisning. Själv valde jag i år att avstå själva dansen, men har varit med som
ledare tillsammans med Folke.
På förmiddagen midsommarafton var det dags för genrep på plats vid
hembygdsgården i Vederslöv.
Vi hann dansa igenom det mesta av programmet, innan en regnskur avbröt oss. Då
förflyttade vi oss istället till Videsborg, där vi fortsatte träning - och sedan intogs,
en sedan tidigare planerad lunch med sill, nypotatis och jordgubbar. Med eller utan
sol, så är detta sommar!
Så var det dags för ”påklädning” av hembygdsdräkter och att bege sig till
festplatsen, dit även fler från laget anlände. Först klädde och reste man som vanligt
midsommarstången. Därefter dans och lekar, fika för publiken och så äntligen själva
uppvisningen. Dansen avslutades med en promenad-polonäs, där även publiken
bjöds att delta.
Spelmän var i år Viola Ek, Sol-Britt Wiktor och Kurt Bergström.
Vädret hade bättrat sig, och vi fick en riktigt fin eftermiddag. Danslaget kunde pusta
ut, och även vi fick nu självklart fika.
På kvällen fortsatte festligheterna i Videsborg, där totalt 33 av lagets medlemmar
samlades.
Traditionsenligt blev det nu mat och dans. Folke och jag växlades om med att leda
dansen, och det blev en blandning av gammalt och nytt. Kadrilj från Landskrona
fick bli en värdig avslutning.
Tack alla för en trevlig dag och kväll!
Eivor Svensson
10
6-11 Föllingeveckan 2015
juli Danskursen:
Av totalt 32 dansare var vi 5 från Växjöorten som fick njuta av massor med
underbara polskedanser!. Vi hade kurs från 9.00 - 17.30 samt gemensam dans från
19.30 till ca 23.00 varje dag! Dom kända Föllingedanserna är:
Åtabak och Gammalpolska från Föllinge,
Shlakapolska och Rupolska,
Shlängpolska från Föllinge och Hambopolska,
Norskleitjen och Jäns'n i 2/4, 4/4 och 3/4 dels takt
samt Hyfs och Dans på stelan.
Vilken förmån att få dansa dessa polskor hela dagarna!
Spelkursen:
Vi var tre spelgrupper med fioler och nyckelharpor - 10 i varje grupp. Vi fyra från
Växjöorten Brita, Morre, Stefan och Barbro var i samma grupp. Från 9.00 till 17.30
med avbrott för fika och lunch fick vi spela ständigt nya låtar för våra inspirerande
och skickliga lärare Ulf, Mats, Elin och Anders.
Efter vila blev det spel till dans eller dans för oss också till fram på natten. Vilken
upplevelse denna vecka är!
Barbro o Michael
Värendsdräkt till salu
Den är sydd 1974 under tillsyn av Svea Johansson, vilket innebär att den
sannolikt är mycket välsydd och inte har några maskinsömmar. Svea är känd för
att ha varit mycket petig. Kjolen är 77 cm låg och storl. är ung. M. Med smycken
och cape önskar säljaren ha 3.500:- för den. Tilläggas kan att smyckena är gjorda
av guldsmeden Yngve Lind i Gemla. Säljaren heter Agneta Nilsson och har tel.
0474 30568.
11
Om dans:
En dans för själen...
Att bara höra det
Att bara göra det
Känslan av musiken
Känslan i stegen jag får fram
Hur kan bara några takter låta så vackert
och samtidigt bli en så vacker
med några rörelser
En dans
En dans kan få mig att uttrycka allt
jag känner som
Hat
Kärlek
Undran
Försiktighet
Ömhet
Förståelse
Närhet
Åh så mycket mer
En dans är så mycket mer än bara några rörelser
En dans är en människas egna personlighet
En dans blottar hela dig
Den visar vem du är
En dans är så lätt att göra utan att säga ett enda ord
En dans är din själ
Från Poeter.se Hanna.K
Innanför skogens bröstkorg av träd
pulserade ett hjärta fram en vilder polska.
Jag leddes in i dansen och sedan den dagen
blev inget mera sig likt.
Från Vild Hjärta Maria Westerberg
12
Fantastiskt att dansa!?
Jag har blivit ombedd att skriva om varför det är så fantastiskt att dansa. Alla i laget
älskar väl förhoppningsvis att dansa, men varför då …?
Dans innehåller så oerhört många ”ingredienser” och stimulerar/inspirerar på så
många olika sätt:
Musik, takt, rytm, tradition, kunskap, gemenskap, glädje, samspel, balans,
rörelsemönster, kroppskännedom, motion, styrka, smidighet, minnesträning, logik,
förnyelse … Listan kan göras hur lång som helst.
Det finns något för alla att utveckla, samtidigt som det är avkopplande. Varje
danstillfälle är en utmaning, på något sätt. Själv kommer jag oftast hem med mer
energi, än jag startade med. Det ges hela tiden nya upplevelser och nya ”kickar”.
Man möter många nya människor genom dansen, och man har alla något
gemensamt.
Hur ofta man än dansar, så blir man aldrig ”färdig”. Det finns hela tiden nya
lockelser, och nya saker att lära. Att dansa i ett lag eller en förening gör det
förhoppningsvis ännu roligare.
På lagets hemsida står det bland annat om polskan: ”Många har fångats av den
suggestiva rytmen.”
Det gäller många danser. Det är en behaglig känsla när man ”bärs” av musiken, när
musik och danssteg blir ett.
Eivor Svensson
13
Att dansa är som att duscha inombords skrev Karin Thunberg; man blir helt enkelt
svettlycklig.
Det har hon alldeles rätt i. Dans är en alldels förträfflig avkoppling för såväl kropp
som själ. För kroppen kan dansen jämföras med intervallträning av varierande
intensitet, medan det mentala tillståndet påverkas av såväl musik som danspartner.
Man kan knappast ägna sig åt något annat än att just lyssna och dansa och världen
utanför dansparet kan rent av upphöra att existera. I synnerhet om musiken går i
tretakt ...
Detta skapar ett beroende av dans - ett hart när omättligt begär efter livslust och
livskraft
Stefan
.
Göran
Varför spritter det i benen när det spelas upp till schottis ?
När jag hör en schottis spritter det liksom till i benen, visst är det härligt och kanske
lite märkligt
Är det däremot en Rörospols som spelas upp, så räcker benen inte till, för då spritter
det i hela kroppen
Spelas det en dalapolska kan man bli helt uppslukad av dansen, så att tid och rum
försvinner
En Föllingepolska kan få en att flyta fram - lätt, nätt, slätt och otroligt härligt
14
En som längtar till nästa polskedans
Skall hända
Höstvandring Söndagen den 6 september kl 10.00.
Vi samlas vid en bad- och grillplats vid Svanåsasjön
och börjar med att dricka förmiddagskaffet. Därefter
vandrar vi en timma i vårt vackra Småland. När vi återkommer till bilarna,
så tänder vi grillen.
Vägbeskrivning:Väg 30 mot Lammhult. 5,5 km efter Örs kyrka, till höger mot Svanås
3 km. Gunnel möter där. Det är ont om P-platser, så försök att samåka!
Ta med stolar och gärna ett campingbord, kaffe och något att grilla samt kläder för
dagens väder. Ett tips till dansarna på nationaldagen: Kepsen från Tällekullen passar
bra!
Upplysningar: Gunnel Peterson, tel 0470-40613
Söndagsdans Söndagen den 1 november kl 18.00 – 21.00
Polskor och kanske någon gammaldans till musik av
folkdanslagets egna spelmän.
Spelgruppen Humla, Kjell Karlsson och Trio Hansson spelar.
Alla övriga spelmän i folkdanslaget är välkomna att ta chansen att spela ett par
polskor till dansen!
Vi hoppas på stort deltagande. Tag med kaffekorg. IOGT/NTO, Sigfridssalen
Danssektionen
Nollfest Lördag 14 november, kl. 18.00
Hjärtligt välkomna till Nollfest 2015
Vi firar årets 0-or, i Tävelsås Bygdegård
Pris: 250 kr/person
Anmälan senast 1 november
Monica o Jan F. 0470-811 37, Ingrid G. 0470-287 55,
Eivor S. 070-818 36 67eller lagets anslagstavla
15
Dans och spelkurs:
Spelmansstämman i Skatelöv 2015
Spelkurs med Jeanett och Per Rousu 14.00 – 17.00
Danskväll 1 augusti Grimslövs Föreningslokal kl 19.00
Stämma 2 augusti i Skatelövs hembygdsgård, Rosenlund.
.
Donatism – spelmansmusik i Ormesberga
Ormesberga bygdegård Lördag 22 augusti
I bygdegården i Sven Donats hemsocken Ormesberga erbjuder vi en dag med
konsert, dans och skivsläpp och samtal om spelmannen och musiken i hans notbok.
Pelle Björnlert (fiol), Johan Hedin (nyckelharpa) & Nora Roll (viola da gamba)
spelar konsert.
Som förr - Folkmusndik och dans från Gästrikland
Lördag 19 september, IOGT Vattentorget, Växjö
Dans- och spelkurs kl 10 – 17
Konsert med danskväll kl 19
Benno Eriksson och Tony Wrethling har nyligen givit ut praktverket ”Som förr” om
dans, musik och folkliv i Gästrikland, som är resultatet av omfattande forskning,
som pågått allt sedan 60-talet. Omkring 400 personer har besökts och resulterat i
beskrivningar, ljud- och bildupptagningar. CD och DVD ingår som bilagor till
boken. Bland beskrivna danser finns spännande titlar som Polka-Hopps, Gubbjuck
och Björnvals – exempel på den gästrikska kulturhistoria, som nu finns
dokumenterad.
Tony Wrethling är innehavare av Zornmärket i guld och har med sig riksspelmannen
Urban Welén. Benno Eriksson som forskat i danstraditionerna assisteras av Christina
Skoglund. Vi bjuds på en heldag med allehanda smakprov av allt detta.
Spelkursen tar upp några Gästrikelåtar, medan danskursen behandlar såväl
gammaldansvarianter som polskor.
Café Fontain har öppet till kl 21.
Anmälan till kurser på www.valshuset.se fr o m 1 augusti 2015
Spel- eller danskurs, inkl konsert & danskväll: 400 kr
(medlem i Valshuset/Växjöortens Folkdanslag 350 kr)
Konsert & danskväll: 150 kr
Arrangör:
Valshuset, kurser i samarbete med Växjöortens Folkdanslag
ABMB - Två fioler och en cittra
Lördag 17 oktober, Bergendalska, Liedbergsgatan 14, Växjö
Workshop i ett par daladanser 14 – 17 Konsert med danskväll kl 19.
16