Angus, Naturbeteskött i Mellansverige AB

BONDEN & KOCKEN
Unika Svenska Smaker
Nötdjur
Ejmunds Gård
Ramsele
Simgus, Ejmunds
Fjällko, Rafnaslakt
Ejmunds Gård på Gotland har varit i familjens ägo sedan 1862, här bedrivs nötköttsuppfödning med fokus på ursprung och kvalitet. Odd Norman äger och driver gården, med god
hjälp av familj och anställda. På gården finns runt 800 tjurar och kvigor. Djuren är alla av
biffrastyp, dvs. framavlade för köttproduktion. Framför allt har vi korsningar av köttraserna
Hereford, Angus, Charolais och Simmental. På sommaren betar ungdjuren ute i de gotländska hagarna, resten av året strövar djuren fritt i stall med ströbädd.
Djuren har fri tillgång till foder bestående av gräs, hö, majs, potatis, morötter, drav och
spannmål blandat i fullfodervagn. Fodret kommer i huvudsak från den egna gården. Djuren
får även morötter och potatis från andra gotländska odlare, samt drav, som är en restprodukt
från lokal öltillverkning. Köttet har en hög klassning, åtminstonde R, och hängmöras och/
eller vakuummöras för att köttet ska bli riktigt mört. Vår övertygelse är att svenskt jordbruk
håller en hög kvalitet när det gäller djuromsorg och miljöarbete. Vi följer svenska föreskrifter
och är dessutom certifierade av Svenskt Sigill. År 2012 blev vi även först i Sverige med deras
utmärkelse klimatcertifierat nötkött.
Elfhems gård
Rafnaslakt, slakteriet startades 2012 för att motsvara Norrbetes krav på
kontroll och kvalitet när det gäller slakt och styckning. Norrbete är en
ekonomisk förening av nio gårdar som finns i västra Ångermanland och
östra Jämtland. Vi bedriver småskalig uppfödning av olika nötkreatursraser
som Scottish Highland Cattle, Aberdeen Angus, samt vanliga svenska
mjölkkoraser. Några av oss håller också på att korsa mellantunga
köttraser (Angus och Hereford) med äldre feta mjölkraser som fjäll,
jersey och SRB för att få fram fettsprängt kött och djur som är bra på
fodersök i skogen. Djuren betar endast marginalmarker och skog och
får aldrig kraftfoder eller spannmål. Köttet från våra djur får hänga
för att mogna ordentligt. Det ger ett mört och smakrikt kött. En
välgrillad fjäderbladsbog (luffarbiff) från Fjällko ska smaka urskog
med inslag av guckosko, mormors bonnkök med terrenna drag av
lokalt utvecklingsarbete. Så vill vi ha det!
Ramsele
Hereford stut, Gröna gårdar
Angus, Naturbeteskött i Mellansverige AB
Vi föder upp nöt och lamm på enbart gräs och örter. Köttet kommer från ett
40-tal gårdar runt om i Västsverige, från Karlstad i norr till Halmstad i söder.
Samtliga gårdar är KRAV-godkända. Det viktigaste är bete på sommaren
och enbart ensilage vintertid. Djuren betar på olika marker, vissa havsnära
och andra skogsnära. Våra djur betar fritt och äter gräs, klöver, maskrosor
och andra örter samt löv från träden och fallfrukt från marken. Detta gör att
de lever upp långsamt och köttet hinner utveckla en rik och fyllig smak, samtidigt som det blir välmarmorerat och därför naturligt mört kött. Vi jobbar
med stutar, kvigor, ungkor och kor. Köttet vi levererar är hängmörat i 6–14
dagar i snitt. Vi säljer grovstyckat med ben direkt till kund.
Naturbeteskött i Mellansverige AB, slaktar, styckar och säljer kött från
Naturbeteskött från Närke och Naturbeteskött från Mälarhagar. Vi samarbetar
med ca 15 gårdar runt Örebro, alla är IP Sigill Naturbete certifierade. En av
gårdarna drivs av Torbjörn och Stefan Eriksson som kombinerar nötköttsproduktion och naturvård på sin gård Gymninge utanför Örebro. Bröderna trivs
med utmaningen att producera Naturbeteskött med hög ätkvalitet. På Gymninge
gård betar ca 400 nötkreatur 300 ha naturbetesmark runt fågelparadiset
Tysslingen. Djuren är av raserna Hereford och Aberdeen Angus. Dessa djur
är kända för att ge ett ovanligt väl marmorerat kött. Naturbeteskött kommer från
kvigor, stutar och ungkor som betar på svenska naturbetesmarker.
Naturbetesmark kan vara hagen mellan åkermarken och skogen eller
strandängarna runt sjön. Naturbetesdjuren betar minst halva betesperioden
på naturbetesmarker och föds under vinterperioden upp på mestadels grovfoder
kompletterat med lite spannmål om det behövs. Soja är inte tillåtet i uppfödningen.
Tysslingen
Ärnamåla
Svensk röd och vit boskap, stut, Ärnamåla
Bernt Andersson, Ärnamåla, söder om Vetlanda bedriver uppfödning
av mjölkrasstut. Här ligger små åkrar och beten, med mycket skog
runtomkring. På gården finns 250 st stutar, 100 hektar åker och 100 hektar
naturbetesmark. Uppfödningen består av kastrerade mjölkrastjurar av rasen
Svensk röd och vit boskap eller stutar med stor del egenproducerat foder.
Under vintern finns djuren i ett stall där de kan röra sig fritt, på sommaren går
djuren på bete. På markerna finns en rad utrotningshotade arter av både
växter och insekter och där finns även en del gamla träd, så art rikedomen på
betesmarkerna är mycket hög. Jag vill producera ett kött med hög kvalité och
som främjar den biologiska mångfalden.
Stutproduktionen är ett sätt att förvalta den och det traditionella
småländska mosaiklandskapet med bete, åkrar, sjöar och skog.
Alla producenter medverkar i projektet Exceptionell Råvara som stöttas av LRF.
Tysslingen
Elfhems gård
Ärnamåla
Ejmunds Gård