Öppning av Bergforskdagarna 2015

Bergforskdagarna 2015, FOI-miljö i världsklass
”FOI-miljö i världsklass”.
Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön
runt gruv- och mineral i Sverige?
Bergforskdagarna 2015,
FOI-miljö i världsklass
9.30 Kaffe och mingel
10.30 Öppning av Bergforskdagarna 2015
Jan Moström, Boliden, ordförande för forskningsstiftelsen Bergforsk.
Moderator Pär Weihed – praktisk info och introduktion
Pär Weihed, professor i Malmgeologi vid Luleå tekniska universitet leder dagarna.
Vikten av starka FOI miljöer – Johan Sterte, rektor Luleå tekniska universitet
EIT Raw Materials stärker Europas innovationskapacitet, konkurrenskraft och tillväxt – Maria Magdalena Holmgren, Interim Manager, EIT RawMaterials
Northern Co-Location Centre.
Sverige står inför unika möjligheter då EIT Raw Materials etableras – EU:s största innovationssatsning någonsin inom råvaror. Satsningen fokuserar på
kommersialisering av produkter och tjänster för en global marknad. Nodetableringen i Luleå, med excellens inom primära råvaror och implementering av
IKT, bygger på ett starkt ekosystem med enorm internationell potential.
FOI benchmark – fordonsindustrins FOI-miljöer: starka i både med- och motgång – Peter Bryntesson, senior advisor FKG – Fordonskomponentgruppen,
är branschorganisationen för de Skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin med drygt 370 medlemsföretag. Peter Bryntesson berättar hur de
jobbar med att skapa starka FOI-miljöer.
Från råmaterial till metall – forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. – Anna Utsi, Swerea MEFOS.
Anna Utsi har tidigare bland annat arbetat i Bryssel för den europeiska stålindustrin, på Jernkontoret och North Sweden. Nu är hon ansvarig för strategisk
affärsutveckling på Swerea MEFOS.
12.05 – 13.30 Lunch
Spännande gruvprojekt hos Boliden – Staffan Sandström
Spännande gruvprojekt hos LKAB – Per-Erik Lindvall
Vad kännetecknar och skapar en globalt ledande FOI miljö? – Göran Hallin, Kontigo AB.
Göran är en av landets ledande utvärderare när det gäller utvärdering av komplexa projekt och program. Göran har tidigare varit seniorkonsult vid
Eurofutures, analys- och utvärderingschef vid Institutet för tillväxtpolitiska studier, vice VD för Institutet för framtidsstudier, Senior Research Fellow vid
Nordregio och chef för Institutet för regionalforskning.
14.50 – 15.30 fikapaus
Prisutdelning Bergforskstipendier – presentationer av pristagarna
Mot en ny FOI-agenda? – Viktoria Mattsson, kansliråd vid forskningspolitiska enheten, Utbildningsdepartementet
16.40 ”Samling vid pumpen”
18.30 Middag
Bergforskdagarna 2015,
FOI-miljö i världsklass
EIT Raw Materials
EIT Raw Materials was designated as an EIT Knowledge and Innovation Community
(KIC) by the EIT Governing Board on 09 December 2014.
EIT Raw Materials aims to, among others:
•Support and develop over 40 incubated ideas by 2018
•By 2018 create 16 start-ups
•More than 1000 Masters and PhD EIT Label graduates by 2018
•By 2022, EIT Raw materials aims to have commercialised already 70 patents
Bergforskdagarna 2015,
FOI-miljö i världsklass
EIT Raw Materials Co-location Centres
•Baltic Sea Co-location Centre (in Espoo, Finland)
•Central Co-location Centre (in Metz, France)
•Eastern Co-location Centre (in Wroclaw, Poland)
•Nordic Co-location Centre (in Luleå, Sweden)
•Southern Co-location Centre (in Rome, Italy)
•Western Co-location Centre (in Leuven, Belgium)
Bergforskdagarna 2015, FOI-miljö i världsklass
• Samordning,
– Utbildning
– Forskning
– Näringsliv
• Uthållighet
– Konjunktur känslig bransch
• råvarucykler
Koppar $/ton
12000
Feb 2011
10200$
10000
8000
6000
End Jan 2014
5450$
4000
2000
End Dec 2008
2800$
0
2015-06-05
6
Unit/Operation choose
tab Insert/Header &
Zink $/ton
5000
End Nov 2006
4600$
4500
4000
3500
3000
Jan 2010
2690$
2500
2000
1500
1000
Mid Dec 2008
1040$
500
0
2015-06-05
7
Unit/Operation choose
tab Insert/Header &
Guld $/Troy ounce
2000
Sept 2011
1898$
1800
1600
1400
1200
March 2015
1150
1000
800
600
400
200
0
2015-06-05
8
Unit/Operation choose
tab Insert/Header &
Silver $/Troy ounce
60
50
April 2011
48,7
40
30
20
Nov 2014
15,35
10
0
May 2015
Boliden Group
9
Järn malm Kina $/tonne
200
Feb 2011
187
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
jan-05
2015-06-05
10
jan-06
jan-07
jan-08
jan-09
jan-10
Unit/Operation choose
tab Insert/Header &
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
jan-15
Copper USD/t
Koppar och SEK korrelation
USD/SEK
-0.44
12000
12
10000
10
8000
8
6000
6
4000
4
2000
2
0
0
LME Copper $/t - left hand scale
May 2015
Boliden Group
USD to SEK - right hand scale
11
Bergforskdagarna 2015,
FOI-miljö i världsklass