Sverigesamtal

Sverigesamtal
Prislista 1/2
Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 6 maj 2015 med reservation för ändringar.
Samtalsavgifter med prisavtal
Bindningstid1
Låg
Mellan
Hög
12 mån
12 mån
12 mån
149 kr
199 kr
299 kr
62 kr
112 kr
212 kr
25 min
100 min
300 min
Månadsavgift
Telia Företagsabonnemang2
Telia Bredbandstelefoni företag2
Samtal
Pott som ingår3
Avgift efter pott
Öppningsavgift
65 öre
55 öre 50 öre
Till fasta nät
0,25 kr/min
0,19 kr/min
0,16 kr/min
Till mobila nät
0,65 kr/min
0,55 kr/min
0,50 kr/min
Standard
Standard
Standard
Till utlandet
Samtalsavgifter utan prisavtal
Gäller alla abonnemang
Avgift / min
Samtall
Till fasta telenätet
Utan prisavtal
Alla dagar, dygnet runt
0,29 kr
Mån–fre 08–18
Mån–fre 18–08 samt helger
2,00 kr
1,20 kr
2,36 kr
1,56 kr
Till 077-nummer
Alla dagar, dygnet runt
0,29 kr
Öppningsavgift till 077-nummer
Alla dagar, dygnet runt
0,89 kr
Öppningsavgift alla samtal
0,89 kr
Till Telias mobilabonnemang4⁵
Till övriga operatörers mobilabonnemang
Avgift / Samtal Alla dagar, dygnet runt
Mån–fre 18–08 samt helger
Mån–fre 08–18
Övriga avgifter
Fakturaavgift
1
2
3
4
25 kr per pappersfaktura
Prisavtalen har 3 månaders uppsägningstid. I priset inkluderas abonnemangavgften, 132 kr/mån för Telia företagsabonnemang respektive 45 kr/mån för Telia Bredbandstelefoni.
Fria samtalsminuter gäller till alla svenska fasta och mobila nät.
Betalsamtal och utlandssamtal ingår ej. Ingen öppnings­avgift tillkommer inom potten.
Gäller även till Halebops mobilabonnemang och Telias kontantkort.
Sverigesamtal
Prislista 2/2
Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 6 maj 2015 med reservation för ändringar.
Övriga avgifter
Övriga samtal
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)
0 kr
0 kr
0,89 kr
0,29 kr
0 kr
0 kr
Till Fröken Ur (90 510)
Avgift/samtal
0,80 kr
Framkoppling via hänvisning
Avgift/samtal
1,60 kr
Väckning/Påminnelse7⁷
Avgift/samtal
4,00 kr
Öppningsavgift (avgift/samtal)
Till 020-nummer
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)
Öppningsavgift (avgift/samtal)
Till samhällstjänster5⁶
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)
Öppningsavgift (avgift/samtal)
Till 90-nummer6
Förmedlade
tjänster
Betalsamtal 0900, 0939-, 09448
Betalsamtal 099-nummer
8⁰
Nummerupplysning
9
Minut- och öppningsavgift enligt samtal till
fasta telenätet
Minut- och öppningsavgift enligt samtal till
fasta telenätet
Minut- och öppningsavgift enligt samtal till
fasta telenätet
5 Exempel på samhällstjänster: Polisens nationella telefonnummer 114 14 eller
sjukvårdsrådgivningen.
6 Gäller samtal till Telias 90-nummer (90 100, 90 200, 90 400)
7 Avgiften tas ut även om du avbeställer Väckning/Påminnelse.
8 A
vgiften för innehållstjänsten bestäms av tjänsteleverantören. Priset anges i
början av samtalet, i annons, eller på annat sätt i anslutning till samtalet.
TSP 2675_8-1505
9 Avgiften för innehållstjänsten bestäms av tjänsteleverantören.
Prisuppgifter för andra produkter som inte framgår av denna prislista finns på telia.se/foretag, eller ring 90 400.