Inbjudan Mat runt Siljan 2015

Inbjudan till
Mat runt Siljan 2015!
2015!
WtÄtÜÇtá
á~≠Üwxyxáà
á~≠Üwxyxáà
Vårt evenemang Mat runt Siljan kommer även i år att ingå i den större gemenskapen
Dalarnas skördefest, som är Sveriges största skördeevenemang, räknat i antal aktörer.
2014 samlade vi tillsammans ca 150 aktiva producenter på 120 olika platser runtom i
Dalarna - och vi räknar med en stor publiktillströmning även 2015!
Viktig information:
Datum
Fredag 4 september – Lördag 5 september – Söndag 6 september
Huvudinriktningen för evenemanget har genom åren varit Rättvik (lördag) och
Leksand, Mora Orsa (söndag), men det är numera fritt upp till varje producent
att välja att delta en, två eller tre dagar. Du måste dock ange vid anmälan vilka
dagar du vill delta.
Nyhet!
Nytt för i år är att Mat runt Siljan deltar i evenemanget Kulturnatta i Leksand.
Målsättningen är att alla Mat runt Siljan-producenter som vill delta samlas på
samma ställe inne på Noret i Leksand.
Mat runt Siljans samordnare för Kulturnatta är Pelle Magnusson (070-175 49 08,
[email protected]). Kontakta Pelle för frågor och anmälan!
Leksands kommuns projektledare för Kulturnatta är Marika Sernfält,
(070-603 00 23, [email protected]).
Tid
Evenemangstiden lördag-söndag är 11.00-15.00.
Evenemangstiden fredag är mer flexibel, ange din tid vid anmälan.
Evenemangstiden för lördagens Kulturnatta i Leksand är 12.00- 22.00.
Med tanke på att många besökare reser en bra bit i samband med varje besök
så ber vi dig att hålla öppet under hela evenemangstiden den dag/de dagar du
medverkar. Ange ev. avvikande tider för öppethållande vid anmälan.
Krav
Krav för medverkan är att du är lokal producent och medlem i Mat runt Siljan.
Annonser Marknadsföring kommer att ske dels via vår programfolder och hemsida,
dels via annonser i Dalarnas tidningar, Masen, Rättviksbladet, Magasinet,
Leksandsbladet och Siljan just nu.
Besök gärna hemsidorna www.matruntsiljan.se och www.skordefest-dalarna.se
Du kan marknadsföra ditt företag mer utförligt genom att köpa en separat
annons i årets programfolder, som vi kommer att ge ut i ca 5.000 exemplar.
Avgifter
Medlemsavgiften i Mat runt Siljan för 2015 är 100 kronor.
Evenemangsavgiften för producenter är 300 kronor, vilket inkluderar medverkan
i årets programfolder. Väljer du att ställa ut hos en annan producent är avgiften
150 kronor (inkluderar inte medverkan i programfoldern)
Annonspriset i programfoldern är för medlemsproducenter 500 kronor.
Annonspriset i programfoldern är för övriga, t.ex. restaurang/butik, 1.000 kronor.
Forts.
Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar!
Frågor
Leksand
Rättvik
Mora
Orsa
Ella Gyllenhak Liss 073-088 34 64 [email protected]
Tin Gumuns
070-232 65 25 [email protected]
Yvonne Björ
070-301 91 77 [email protected]
Anita Boman Daniels 070-628 63 82 [email protected]
Anmälan Anmäl dig omgående! Skicka anmälningsblanketten till Studieförbundet
Vuxenskolan (SV), Vasagatan 7A, 795 30 Rättvik, eller maila den till
[email protected], eller ring 0248-122 90, 072-233 73 46
Ange direkt vid anmälan om du vill delta en, två eller tre dagar.
Betala in deltagaravgiften, och ev. annonsavgift, på BG 5622-7283.
Viktigt
För att vi skall kunna marknadsföra dig i årets programfolder så måste vi
ha fått in dina uppgifter till SV senast den 25 maj 2015.
Varmt välkommen
välkommen att medverka i Mat runt Siljan 2015
2015!
Styrelsen för Mat runt Siljan
______________________________
___________________________________________
Anmälan till Mat runt Siljan 2015
Företagets namn: _________________________________________________________________
Namn:
______________________________________________________________________
Adress:
______________________________________________________________________
Kommun:
______________________________________________________________________
E-post:
______________________________________________________________________
Hemsida:
______________________________________________________________________
Telefon:
____________________________ Mobil: ____________________________________
Dagar:
Kryssa när du vill delta
_____Fredag 4 september
Kulturnatta
_____Lördag 5 september
_____Lördag 5 september
_____Söndag 6 september
Avvikelse: Ange här ev. avvikande tid för öppethållande: _________________________________
För er som vill delta under fredagen är tiden mer flexibel. Anger tiden: ______________
Annons:
Ja, jag är intresserad av att köpa en separat annonsplats i årets programfolder _______
Önskad programtext i foldern:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Räcker inte skrivutrymmet här på blanketten så maila eller ring in din text till Ancie på SV!