Västkustkalendern 2015 - Svenska Seglarförbundet

Västkust
Kalendern
2015
Ordförande har ordet
Nu går vi in i 2015 års säsong. Förutom alla klubbarnas verksamhet
och arrangemang så kommer det att skrivas en hel del om segling
under året. Vi har målgången på Volvo Ocean Race runt midsommar
och troligtvis en delsegling i Americas Cup serien i augusti. Det är
bara för oss att rida med på vågen.
Efter två år moturs runt Tjörn återgår vi nu till den traditionella
riktningen. 2015 seglar vi alltså Tjörn Runt by COWI medurs med
start på Askeröfjorden.
Efter två år moturs runt Tjörn återgår vi nu till den traditionella riktningen. 2015 seglar vi
Tjörn Runt by COWI medurs med start på Askeröfjorden.
Med 2015 inleder vi också en ny era för Tjörn Runt med en vision som sträcker sig till
2023 då vi firar 60 år. Vi vill utveckla Tjörn Runt till ett evenemang som så småningom skall
omfatta en hel vecka med fler aktiviteter och med mera segling. Tillsammans med eventföretaget Templar Events AB kommer vi att skapa ett attraktivt arrangemang för seglare,
boende och besökare där Tjörn Runt och Lilla Tjörn Runt är de självklara huvudaktiviteterna.
Tjörn Runt-veckan, den självklara mötesplatsen!
Foto: Elisabeth Stensby
2015 seglas Lilla Tjörn Runt den 14 augusti
och Tjörn Runt den 15 augusti.
Välkommen till Stenungsund
och årets Tjörn Runt by COWI!
www.stss.se
Stenungsunds Segelsällskap
www.stss.se – 0303-676 60
facebook.com/StenungsundsSegelsallskap
Under året skall vi fortsätta att arbeta efter vår vision för framtiden.
Årets säsong har inneburit en vitalisering av verksamheten, med
ett ökat antal deltagare på våra kappseglingar och på några av våra
utbildningar. Denna trend skall inte avstanna.
Våra Liros cuper skall genomföras enligt den form som bestämdes
förra året, med undantag för jollecupen, som återgår till en vår och
en höstserie för alla jolleklasser. Optimisterna har varit flitigare än
förra året medan de övriga jollarna varit med i den omfattning det
kommit deltagare. Fortfarande är det svårt att få med de större jollarna, bland jolleklasserna hälsar vi RS Tera välkommen till årets
cup.
Liros SRS- cup verkar ha hittat sin form, även om det finns mycket
kvar att göra. Vi hoppas att våra sydligaste seglare skall visa sig i
större utsträckning. West Side cup för större kölbåtar håller också på
att finna sig tillrätta. Det är egentligen inte ett VKSF arrangemang,
men vi medverkar så mycket vi kan.
Trenden med shorthanded segling håller i sig, och snart är nog tiden inne för en
sådan cup också.
Kort sagt, allt är upplagt för ett intressant
2015. Vi ses på havet!
Dan Björkman, ordförande VKSF
2 västkustkalendern 2015
västkustkalendern
2015 3
VKSFs styrelse 2015
Ordförande:
Dan Björkman 0735-18 70 50
E-post: [email protected]
V ordförande:
Björn Smit 0708-62 77 50
E-post: [email protected]
Proud sponsor of
Sekreterare:
Gert-Ove Forsberg 0705 -13 61 20
E-post: [email protected]
Kassör:
Karl Axel Falk
0705-25 51 06
E-post: [email protected]
Ledamöter:
Kerstin Holmberg
0708-43 97 67
E-post: [email protected]
Anders Ekman
0708-43 90 48
E-post: [email protected]
Anna Larsson
0739-47 63 23
E-post: [email protected]
Anton Myte
0722-33 69 20
E-post: [email protected]
Karin Koritz
0709-57 00 57
E-post: [email protected]
foto margareta diedrich
Johan Westling 0709-16 40 14
E-post: [email protected]
4 västkustkalendern 2015
Adjungerade:
Mät & teknik Tommy Andersson
0703-94 49 34
E-post: [email protected]
Klubbutvecklare/sailc. Sanna Mattsson
E-post: [email protected] Kanslist:
0707-55 95 88
Pia Sahlen E-post: [email protected] 031-719 07 50
omslagsfoto: esko kilpi
/
trendmark
www.sebago.se
västkustkalendern
2015 5
ordinarie besättning om inte annat meddelas vid första regattan. En i ordinarie besättningen måste alltid ingå i besättningen
på de följande regattorna.
Vi rekommenderar även att arrangören har med Optimist C klass, vilken
inte ingår i cupen, gärna på separat
bana.
Prisutdelning i de olika cuperna sker i
samband med DM i Kullavik.
Endast ordinarie besättning kan få pris och
bli omnämnd
Resultaten redovisas på VKSF’s hemsida.
Ingående regattor
Regler
• Alla båtar som ingår i denna cup skall
enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam på vardera sidan av
den förliga delen av skrovet.
Vårserien
• Alla klasser seglas i en vår- och en
höstcup.
16-maj Olof Knape
• Optimist A = 2003 eller tidigare, B =
seglare födda 2004 eller senare
31 maj Rörviksdagen
Rörvik
(Obs, nytt datum)
• Varje ingående regatta räknas som en
segling i respektive cup
6 juni
• Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet.
4 juli
Högsommarreg.
Fjällbacka
26 apr
Vårregatta
Lerums
1 maj
Majbrasan
Ljungskile
9 maj Vårregatta
Rådasjön
Juniregattan Hjuvik
Billdal
27 juni SotepokalenGrebbestad
• Samtliga resultat i en regatta räknas i
respektive klass
5 juli
Ölmanäsdagen
Ölmanäs
11 juli
Juliregattan Hovenäset
• De 6 bästa regattaresultaten räknas för
vårserien, de 5 bästa regattaresultaten
räknas för höstserien.
12-jul
BMBK-dagen
Bohus Malmön
HÖSTSERIEN
• I respektive klass skall minst fyra regattor genomföras med minst 3 deltagare i
varje för att priser skall kunna delas ut i
serien.
• Är resultatet DNC i alla seglingar i
någon av regattorna kommer poängen i
sammanräkningen bli antal deltagande i
serien +1 poäng.
• Tillägg 2-mansbåtar. Den besättning
som seglar första regattan räknas som
f o to l a r s f j e l d d a h l
Liros Jollecup körs i år som två serier; Vår och Höst. Följande klasser
ingår i cupen: Optimist A, Optimist B,
Zoom 8, RS Feva, E-jolle, Laser, Laser
Radial, Laser 4.7, 29er, RS Tera och
420.
18 JuliGottskärsregattan Onsala
19 juli
Tjuvkilsregattan
Tjuvkils KK
25-jul
HamburgsundsregHamburgsund
1 aug
Marstrandsdagen Marstrand
2 aug
Högsommarreg.
8 aug
PelleP Archipelago Kullavik
9 aug
StenungsöregattanStenungsund
Hällevikstrand
29 aug Jollefighten
Björlanda Kile
30 aug Höstregatta
Långedrag
LIROS CUP
optimist a - optimist b - zoom 8 - rs feva - e-jolle
-
laser - laser radial - laser 4.7 - 29er - rs tera - 420
f o to p e t e r g u s tav s s o n
West Side Cup är en cup för båtar med SRS-tal på
1.22 och däröver. Målet är att ytterligare öka intresset
för ett antal seglingar på Västkusten och att vi får fler
deltagande större båtar vid varje segling.
Totalt ingår 6 seglingar varav en intensiv banseglingshelg. Som tidigare räknas de 4 bästa resultaten och
man måste segla minst tre race för att delta i cupen.
Denna cup går utmärkt att kombinera med VKSFs
SRS-Cup 2015.
Förutom tajt kappsegling mellan större båtar så kommer social samvaro i samband med tävlingarna att
prioriteras.
Reglerna är desamma som i Liros SRS-Cup med följande skillnader:
• Poängberäkning baseras på antal anmälda båtar
med SRS 1.22 och uppåt.
• För MBBR sätts poäng i förhållande till antal båtar i
startgruppen. Därefter adderas poäng till ett totalresultat. Lägst summa får 1 poäng osv…
Exempel: Två startgrupper, Stora klassen 30 båtar,
Lilla klassen 40 båtar. Man dividerar sin placering
med antal båtar i startgruppen. Detta innebär att en 15
plats i stora (15/30=0,5) är lika mycket värd som en 20
plats i lilla (20/40=0,5)
Westside
8 västkustkalendern 2015
Cup 2015
• De 4 bästa resultaten räknas i cupen.
Ingen extra anmälning behövs till West Side Cup utan
anmälan till respektive SRS-segling räcker.
10 maj Stora Oset Race, Björlanda Kile
23 maj Pater Noster Race, Tjörn/Stenungsund
30-31 maj GVA Marstrand Big Boat, Marstrand
1 aug Hermanö Runt, Hälleviksstrand
15 aug
Tjörn Runt, Stenungsund (Stora banan)
19 sept
Sista Chansen, Björlanda Kile
västkustkalendern
2015 9
Liros SRS
Cup 2015
Samarbetet med Liros fortsätter även i
år. Antalet deltagare har ökat från år till
år och vi hoppas att den positiva trenden
skall hålla i sig under 2015. Cupen indelas
i tre geografiskt avgränsade cuper, med
möjlighet för seglaren att delta i alla om
ambitionen finns.
Reglerna är enkla:
Varje segling arrangeras av en klubb med
klubbens egen organisation och tradition.
Varje segling ingår sedan som en delsegling i cupen. Placeringar ger poäng enligt
lågpoängsystemet.
Klasser
Cupen är öppen för alla båtar med giltigt
SRS-tal och alla båtar seglar i en klass.
Arrangören rekommenderas att genomföra
seglingarna enligt omvänd SRS (fd SYL)
dvs att startordningen görs med hänsyn till
de mindre båtarna först
Information till deltagarna
Resultat och annan information anslås
på VKSF hemsida. Särskild inbjudan och
seglingsföreskrifter utformas av respektive
arrangör.
f o t o p e t e r g u s tav s s o n
Krav på deltagande
Båten och dess utrustning skall följa SRS
reglerna, ha giltigt SRS-mätbrev eller följa
klassreglerna för respektive klass. Nyheter
gällande SRS regeln för 2015 finns att
hämta på SSFs hemsida och på sidan
39.
Båt som saknar SRS mätbrev kan
tilldelas ett ”provisoriskt SRS ” av
arrangören till regattan. Resultatet
kan dock inte leda till prisplats i den
totala SRS cupen
Prisutdelning
Priser ges till en femtedel av
deltagande båtar som uppfyller kraven
om antal seglingar. Prisutdelning äger rum
i samband med VKSFs årsmöte.
Poängberäkning
Endast officiella resultat fastställda av
arrangören räknas. Poängberäkning sker
enligt lågpoängsystemet i KSR Appendix A
vilket innebär:
•DNS = anmälda båtar i delseglingen + 1
poäng
•DNC = antal båtar i cupen + 1 poäng
•De fem bästa resultaten räknas, med undantag för Sydcupen, där de fyra bästa räknas.
•Endast båtar med minst tre resultat ingår i
cupen.
Protester
Endast protester som rör cupen kommer
att behandlas. Protester som rör en enskild
segling hanteras på vanligt sätt av respektive
arrangör. För att vara giltig skall protesten
lämnas skriftligen till VKSF senast fem dagar
efter att fakta blivit kända men inte senare än
fem dagar före prisutdelningen.
Nordcupen
23 maj Pater Noster
Tjörn/Stenungs.
30 maj Kostervalsen
Strömstad
6 juni Orust Runt
Uddevalla
13 juni Lysekil Race Lysekil
4 juli
Leröy/Smögen R Smögen
11 juli Väderö Race
Fjällbacka
12 juli Grebbestad R
Grebbestad
18 juli Kärringen Racet Hamburgsund
1 aug Hermanö Runt
Hälleviksstrand
22 aug Uddevallareg. Uddevalla
Mellancupen
10 maj Stora Oset Race Björlanda Kile
23 maj Pater Noster
Tjörn/Stenungs.
30 maj Framnäsvalsen
Bohus Björkö
7 juni Trubaduren
Långedrag 14 juni Nordön Race Nordön
5 sept Vendelsö Runt
Bua Hamn
12 sept Höstknalten Långedrag
19 sept Sista Chansen Björlanda Kile
Sydcupen
30 maj
6 juni
27 juni
22 aug
5 sept
12 sept
Fragancia Cup
Halmstad
Hallandsseglingen Halmstad
Tylön Runt Halmstad Krabbseglingen Skallkroken
Vendelsö Runt Bua Hamn
Lappen Cup
Halmstad
Dessa regler är fastställda av VKSF 2015-01-10
Cuper entyp Cuper entyp
C55 Westfleet Cup 2015
RS 200 Cupen 2015
10 maj
GP 1 KKKK C-55
KKKK
1 maj MajbrasanLjSS
30 maj
GP 2 Framnäsvalsen
2 separata starter
SSF
17 maj Vårregatta för jollar LdSS
13 juni
GP 3 Apply Emtunga
MaSS
4 juli
GP 4 Ljungskile CupLjSS
29 aug
GP 5 HöstregattaLdSS
12 sept
GP 6 DM
HjBK
29 sept
GP 7 Varberg Cremo VaSS
6-7 juni Regatta för RS båtar SSkA
8 aug Pelle P Archipelago Race KKKK
29 aug Jollefighten BkSS
19-20 sept
SM Kullaviks KKKK
10 okt DM Kullavik
KKKK
Christer RS Sailing Sweden AB
Gustaf Werners gata 8 B
421 32 Västra Frölunda
0705-29 59 06
Övriga seglingar
9 majTräning, Kullavik
7-9 aug
SM Skanör
29-29 nov
Frostbite KKKK
MaSS
Träningshelger tillkommer, se www.c55sweden.org
Smaragd Cupen 2015
Cumulus Väst Cup 2015
10 maj Stora Oset Race 23 maj Pater Noster Race TjSS
14 jun Nordön Race 15 aug Tjörn Runt BkSS
KMS
StSS
12 sept Höstknalten LdSS
19 sept Sista chansen 12 västkustkalendern 2015
BkSS
23 maj Pater Noster Race TjSS
6-7 juni DM, 4-6 seglingar, StSS
1 aug Hermanö Runt
HKSS
15 augTjörn Runt
StSS
29 augLSS Höstregatta LdSS
12 septLSS HöstknaltenLdSS
Sex seglingar, varav en får räknas bort. Inbördes platsplacering, eller efter seglad tid, gäller förutsatt segelsättning
som på SM.
foto m32 cup
Västkustkalendern
februari - april
2-5 feb Lilla Tjörn Runt Indoor Cup
”Gastbanken”
På VKSFs gastbank kan du
anmäla ditt intresse av att ingå
i någon besättning, antingen
någon enstaka gång eller under
en hel säsong.
vksf.org/tävling/träning
Cuper entyp
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Båtmässan, Göteborg
Format: Kortbana (Sprint)
Båtklass: Tillhandahållna båtar
Webbplats: www.stss.se
---------------
11-12 april Påsklovsracet
Arrangör: Hjuviks BK
Plats: Sofus Udde, Hjuvik
Format: Bankappsegling
Båtklass: E-jolle, Optimist
Webbplats: www.hjbk.org
Övrigt: Påsklovsträningen avslutas med en
tvådagars regatta som ingår i lägeravgiften
---------------
11-12 april Kval IceBreaker
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Matchracing
Båtklass: DS 37 MR,
Webbplats: www.gkss.se
---------------
18-19 april Liros Nordic Race
RS 500 Cupen 2015
1 maj Majbrasan LJSS
9-10 maj
On the wire 17 maj Vårregatta LDSS
BKSS
6-7 juniRegatta RS båtar SSKA
22-23 aug
Skiffregatta GKSS
19-20 sep
SM
KKKK
10- (11) okt Höstregatta & DM KKKK
14 västkustkalendern 2015
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Bankappsegling
Båtklass: E-jolle, OK Jolle, Zoom8, Optimist
Webbplats: www.stss.se
---------------
25-26 april IceBreaker
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Matchracing
Båtklass: DS 37 MR
Webbplats: www.gkss.se
26 april LeSS Vårregatta
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Lerums SS
Plats: Lessudden
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, Kona
One, OK Jolle, öppen jollar
Webbplats: www.less.nu
---------------
maj
1 maj Majbrasan
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Ljungskile SS
Plats: Ljungskile
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 2.4mR,
2-Krona, RS 200, RS 500
Webbplats: www.ljss.se
---------------
1-3 maj GKSS OCR
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: RS Feva, Finnjolle, Laser Std,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 49er, 470,
49er FX
Webbplats: www.gkss.se
---------------
2-3 maj Rankingsegling 2.4mR
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: 2.4mR
Anmälningsavgift: 500 kr betalas in på pg
568734-8 senast 2015-04-22. Betalning kan
ske på plats men sen anmälan debiteras med
100 kr.
Anmälan: senast den 20/4 via hemsida
www.swe24metre.com
Webbplats: www.sfss.se
Övrigt: I samband med regattan genomförs
en blå seglingsledarutbildning
+46 31 295912
www.baths.se
[email protected]
västkustkalendern
2015 15
foto: christophe favreau
3 maj Opti Spring Cup
10 maj Stora Oset
8-10 maj Majsnipen
10 maj KKKK C-55
Arrangör: Rörviks SS
Plats: Hammar
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C
Webbplats: www.rorviksss.se
Övrigt: Ingår i Opti Spring Cup 1/3
--------------Arrangör: Hovås YC
Plats: Askimsviken
Format: Matchracing
Båtklass: Snipe
Webbplats: http://hovasyachtclub.se/
---------------
9 maj Vårregatta
Seglingsprogram 2015
DM - Västkustens distriktsmästerskap jollar
10-(11) okt
DM, Kullavik, KKKK
SM & NoM – Svenskt & Nordiskt mästerskap
1-2 aug
505 SM, NoM, Träslövsläge, TäBS
SWE 505 Cup – den lyckade cupen fortsätter
i år
9-10 maj
1-2 aug
3-4 okt
On the Wire, Björlanda Kile, BkSS
505 SM, NoM, Träslövsläge TäBS
Olympic CR, Saltsjöbaden, KSSS
Euro Cup – samlar många riktigt bra 505-seglare
3-5 april
14-16 maj
25-28 juni
EC France, St. Raphael (FRA)
EC Riva, Riva-Garda (ITA)
EC Kieler Woche, Kiel (GER)
EM – Europamästerskapet är öppet för alla
3-8 aug
EM, Varberg, VaSS
VM – världsmästerskapet är öppet för alla
23 mars - 3 apr VM Port Elizabeth, Sydafrika
Vill du veta mer kontakta, [email protected]
https://www.facebook.com/int505sweden?ref=hl
16 västkustkalendern 2015
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Rådasjöns SS
Plats: Rådasjön
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420
Webbplats: www.rass.se
---------------
9-10 maj GKSS Spring Cup
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Matchracing Grade 3
Båtklass: DS 37 MR
Webbplats: www.gkss.se
---------------
9-10 maj BKSS regattahelg On the Wire
Arrangör: Björlanda Kile SS
Plats: Nordreälvs fjord
Format: Bankappsegling
Båtklass: 505, 470, 420, 29er, Formula 18,
49er, Hobie 16, RS 500, 49er FX, Nacra 17
Webbplats: www.bkss.se
Övrigt: Öppen för alla jolleklasser, en- och
flerskrov som använder trapets enligt klassregeln. Ingår i SWE 505 Cup
Respitsystem: RYA Portsmouth Yardstick
Arrangör: Björlanda Kile SS
Ingår i Liros SRS Cup samt Westside Cup
Plats: Nordreälvs fjord
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS-kölbåt, Shorthanded SRS
Webbplats: www.bkss.se
--------------Arrangör: Kullavik KKK
Plats: Kullaviks Hamn
Format: Bankappsegling
Båtklass: C-55
Webbplats: www.kkkk.se
Övrigt: Ingår i Västcupen för C55
---------------
16 maj Olof Knape Regattan
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Hjuviks BK
Plats: Sofus Udde, Hjuvik
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, RS 500,
RS 200
Webbplats: www.hjbk.org
---------------
17 maj LSS Vårregatta för jollar
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: RS Feva, E-jolle, Laser Radial,
Laser 4.7, Optimist, RS 500
Anmälan: Via hemsidan, senast 12/5
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 10.30
Webbplats: www.ldss.se
---------------
Proud sponsor of
23-24 maj Expresscup
Arrangör: Marstrands SS
Plats: Marstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Express
Webbplats: www.marstrandsss.se
www.musto.se
västkustkalendern
2015 17
30 maj Kostervalsen
23 maj Pater Noster Race
30 maj Framnäsvalsen
23 maj Särö Laser Master Regatta
Arrangör: Särö BK
Plats: Särö
Format: Kryssläns, Triangel
Båtklass: Laser Master
Anmälningsavgift: 150 kr
Anmälan: [email protected], bg.
840-5342
Exp. öppnar kl. 09.00
1:a start kl. 10.00
Webbplats: www.sarobk.com
Övrig information: Minst 3 seglingar
---------------
23-24 maj Starbåt BlackCat
Arrangör: Lerkils BS
Plats: Lerkils Hamn
Format: Bankappsegling
Båtklass: Starbåt
Anmälningsavgift: 700 kr
Webbplats: www.lerkil.net
---------------
30-31 maj GKSS Laserregatta
+46 31 295912
www.baths.se
[email protected]
18 västkustkalendern 2015
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: Laser Std, Laser Radial, Laser 4.7
Webbplats: www.gkss.se
f j e l d d a h l
Ingår i Liros SRS Nord & Mellan Cup samt
Westside Cup
Arrangör: TjSS/StSS/IOD-förbundet
Plats: Stenungsund-Skärhamn
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS
Anmäld: När anmälningsavgiften är betald.
Webbplats och anmälan: www.stss.se
---------------
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: Strömstads SS
Plats: Strömstad
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS
Webbplats: www.stromstadss.se
---------------
l a r s
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.ldss.se
Övrigt: Ingår i Opti Spring Cup 2/3
---------------
f f o t o
23 maj Opti Spring Cup
Ingår i Liros SRS Mellan
Arrangör: SS Fram
Plats: Bohus Björkö
Format: Distans
Båtklasser: Kosterbåtar, SRS Kölbåtar
Anmälningsavgift: 150 kr
Anmälan: Hemsida eller på plats
Sista anmälningsdag: 2015-05-30
Exp. öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 11.00
Webbplats: www.ssfram.com
Övrig information: Lys utan spinn. Ingår i KM.
Koster K-6 egen start
---------------
31 maj Rörviksdagen (nytt datum)
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Rörviks SS
Plats: Hammar
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420
Webbplats: www.rorviksss.se
---------------
30 maj Fragancia Cup
Ingår i Liros SRS Syd
Arrangör: Halmstads SS
Plats: Halmstad
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS
Webbplats: www.hss1910.nu
Opti Spring Cup
3 maj
OSC 1/3 Rörviks SS
23 maj OSC 2/3 Långedrag
6 juni
OSC 3/3 Billdals KSS
För mer information, se respektive
regatta
västkustkalendern
2015 19
f j e l d d a h l
l a s s e
f f o t o
30-31 maj GVA Marstrand Big Boat Race
RS Feva 2015
Riksranking
1-3 maj
GKSS OCR
Långedrag
Ingår i Westside Cup
Arrangör: Hjuviks BK
Plats: Marstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS
Webbplats: www.blur.se
---------------
13-17 juni
JSM, Båstad
juni
19-20 sept
KLM, Kullavik
6 juni Juniregattan & Opti Spring Cup
4-5 okt
KSSS OCR,
Saltsjöbaden
JSM
13-17 juni
Båstad
VM
18-24 juli
Travemünde
Träningsläger
24-26 april
Marstrand
22-24 maj
Båstad
14-15 aug
Träningsdag &
Lilla Tjörn Runt
För mer information, se
www.svensksegling.se/rsfeva
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Billdals KSS
Plats: Killingholmen, Billdal
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, RS Vision. Öppen Jollar.
Avgift: 100 kr/enmansbåt, 200 kr/flermansbåt
Anmälan: På plats
Exp öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 10.00
1:a start kl. 11.00
Webbplats: http://www5.idrottonline.se/
BilldalsKSS-Segling/
Övrigt: 2 seglingar, sponsorpriser lottas ut till
seglarna, publikvänligt, servering med grill,
specialité: Billdalsburgaren! Prisutdelning för
dagens seglingar samt slutresultatet i Opti
Spring Cup.
---------------
6 juni Orust Runt
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: SS Viken-Ägir
Plats: Rödön, Uddevalla
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS
Anmälningsavgift: 200 kr/båt betalas kontant
vid samlingen
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
SSViken-Agir-Segling/
6 juni Hallandsseglingen
Ingår i Liros SRS Syd
Arrangör: Halmstads SS
Plats: Halmstad
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS
Webbplats: www.hallandsseglingen.se
---------------
6 juni Klassiska regattan på Långedrag
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS i samarbete med Långedrags SS och SS Fram
Seglingsplats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: Andunge, Drake, K6, Nordisk Folkbåt, Stjärnbåt, GKSS-eka, Skärgårdskryssare, Kostrar, Segelkanoter, m fl
Skepparmöte kl. 10.30
Tävlingens hemsida: www.gkss.se
---------------
6-7 juni Classic Yacht Race & DM H-båt
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Bankappsegling
Båtklass: H-båt, International One Design
Webbplats: www.stss.se
Övrigt: DM för H-båt
---------------
6-7 juni Regatta för alla RS båtar
Arrangör: SS Kaparen
Plats: Gottskär
Format: Bankappsegling
Båtklass: OK Jolle, RS 100, RS 200, RS 500,
RS Feva, RS Tera, RS-X
Anmälan & betalning via www.sskaparen.se
Webbplats: www.sskaparen.se
---------------
LÅNGEDRAGS
SEGELSÄLLSKAP
TISDAGSSEGLINGAR
För entyps kölbåtar (min 3/klass)
Vår: 12/5 – 9/6 • Höst: 18/8 – 15/9
TORSDAGSSEGLINGAR
För jollar, i samarbete med GKSS sedan 2012
Vår: start 23/4 • Höst: start 20/8
Mer info under ”Kvällsseglingar” på ldss.se
REGATTOR 2015
17/5
23/5
7/6
7/6
Vårregatta för jollar
Opti spring cup
Vårregatta för kölbåtar
Trubaduren (srs)
Försäsongens SRS-segling i Göteborgs södra
skärgård. Ingår i Liros SRS – Mellan Cup.
29/8
30/8
Höstregatta för kölbåtar
Höstregatta för jollar
Ingår i Liros Cup
5–6/9
12/9
Regionkval optimist
Höstknalten (srs)
Höstens SRS-segling, 19 el 28 Nm. Jaktstart –
först i mål vinner. Ärtsoppa i klubbhuset efteråt.
Ingår i Liros SRS – Mellan Cup.
SEGLARSKOLA
Veckokurser på sommarlovet och på kvällar under
vår och höst!
SEGLINGSTRÄNING
Träningsgrupper för Optimist och RS Feva – nästan
året runt.
MER INFO
www.ldss.se
Kom och segla på Långedrag,
Göteborgs seglingsarena nr 1!
6-7 juni Rikskval 3/2015
Arrangör: Rörviks SS
Plats: Hammar
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.rorviksss.se
Facebookgrupp
Svenska RS Fevaförbundet
20 västkustkalendern 2015
västkustkalendern
2015 21
f j e l d d a h l
l a r s
f f o t o
7 juni Trubaduren
Optimist 2015
Regionkval 2015
Region 3
Kval 1 27-28 jun SHBS, Skoghall
Kval 2 22-23 aug VÄSS, Vänersborg
Kval 3 5-6 sep STSS, Stenungsund
Region 5
Kval 1 27-28 jun RÅSS, Rådasjön
Kval 2 22-23 aug KKKK, Kullavik
Kval 3 5-6 sep LDSS, Långedrag
Rikskval 2015
Rikskval 1 1-3 maj KSSS, Stockholm
Rikskval 2 23-24 maj JKV, Västerås
Rikskval 3 6-7 juni RÖSS, Göteborg
JSM 2015
13-17 juni, JSM 2015 ÄSS, Båstad
Lag-SM
26-27 sept Lag SM HJBK, Hjuvik
Ingår i Liros SRS Mellan
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Distanssegling
Båtklass: SRS
Anmälan: Via hemsidan, senast 1/6
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.15
1:a start kl. 10.45
Webbplats: www.ldss.se
---------------
7 juni Vårregatta för kölbåtar
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling, kryss-läns,
3 seglingar
Båtklass: Andunge, C55, Express, H-båt,
IF-båt, Nordisk Folkbåt, Smaragd + övriga
kölbåtar min 3/klass
Anmälan: Via hemsidan senast 1/6
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 11.00
Webbplats: www.ldss.se
---------------
13 juni Trissjollesegling
Arrangör: Marks KSK
Plats: Öresjön, Örby
Format: Bankappsegling
Båtklass: Trissjolle
Anmälningsavgift: 170 kr
Anmälan: På plats
Rorsmansmöte kl. 10.00
Webbplats: www.mksk.se
---------------
13 juni Dubbelt så bra
Arrangör: Björlanda Kile SS
Plats: Björlanda Kile
Format: Ban- och distanskappsegling.
Båtklass: SRS Shorthanded kölbåt
Webbplats: www.bkss.se
Övrigt: Jaktstart i race 1 som vid målgång
övergår till distanssegling i race 2.
13 juni Styrsö runt
Arrangör: Billdals KSS
Plats: Killingholmen, BIlldal
Format: Distanskappsegling
Båtklass: Laser, Laser radial
Anmälningsavgift: 350 kr. I avgiften ingår mat
och dryck vid Styrsö Bratten.
Anmälan: E-post till [email protected]
se samt inbetalning av avgiften.
Betalning till: pg 62 35 21 - 2
Sista anmälningsdag: 2015-06-07
Efteranmälan: 400 kr.
Exp öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 10.00
1:a start kl. 11.00
Webbplats: http://www5.idrottonline.se/
BilldalsKSS-Segling
Övrigt: Endast Laser Master. 1:a seglingen
från Killingsholmen till Styrsö Bratten, medsols runt Styrsö. 2:a seglingen från Styrsö
Bratten till Killingsholmen.
---------------
Proud sponsor of
13 juni Lysekils Race
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: Lysekils SS Gullmar
Plats: Lysekil
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS
Webbplats: www.lssg.se
---------------
13-14 juni Apply Emtunga Cup
Arrangör: Marstrands SS
Plats: Marstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Express, C55, Drake, J/70,
Webbplats: www.marstrandsss.se
---------------
13-14 juni Vårregatta RSS & Matchracing
Arrangör: Hovås YC
Plats: Askimsviken
Format: Matchracing
Båtklass: Matchracing Öppen,
Webbplats: http://hovasyachtclub.se/
www.sebago.se
22 västkustkalendern 2015
västkustkalendern
2015 23
14 juni Nordön Race - en segling för alla!
Ingår i Liros SRS Mellan
Arrangör: KMS Nordön
Plats: Nordön
Format: Distanskappsegling
Båtklass: Kölbåtar enligt SRS
1:a start: ca kl. 13.00
Anmälan: På plats
Webbplats: http://www.kmsnordon.se/
---------------
21-28 juni Volvo Ocean Race
Plats: Göteborg
---------------
22-24 juni Youth Sailing Academy
Arrangör: GKSS/SSF/VoR
Plats: Frihamnen, Göteborg
Format: Lagsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.ssf.se, www.gkss.se
---------------
25 juni Uddevalla Shorthanded Regatta
Arrangör: SS Viken-Ägir
Plats: Rödön, Uddevalla
Format: Bankappsegling
Båtklass: Shorthanded SRS
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
SSViken-Agir-Segling/
Övrigt: Seglingen är gratis för deltagare i
Pantaenius Bohusracet
---------------
26-28 juni Pantaenius Bohusracet
Arrangör: SS Viken-Ägir
Plats: Uddevalla-Smögen
Format: Distanskappsegling
Båtklass: Shorthanded SRS
Webbplats: vikenagir.se, http://bohusracet.se/
---------------
27 juni Tylön Runt
+46 31 295912
www.baths.se
[email protected]
24 västkustkalendern 2015
Ingår i Liros SRS Syd
Arrangör: Halmstads SS
Plats: Halmstad
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS
Webbplats: http://www.hss1910.nu/
27 juni Sotepokalen
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Sotefjordens SS
Plats: Hunnebostrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, 2-Krona
Webbplats: www.sfss.se
Övrigt: Clinic för RS Feva och RS Tera
arrangeras söndagen den 28 juni
---------------
27-28 juni Regionskval
Arrangör: Rådasjöns SS
Plats: Rådasjön
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.rass.se
---------------
juli
E-jolle 2015
Elitserien
2-3 maj
Råå Jolleklubb
23-24 maj JK Västerås
29-30 aug
Junior SM
13-17 juni
Kullavik KKK
Båstad
Junior NM
Finland
Junior EM
4-8 juli Port dAro, Spanien
1-5 juli SM Nordisk Folkbåt
Arrangör: Ljungskile SS
Plats: Ljungskile
Format: Bankappsegling
Båtklass: Nordisk Folkbåt
Webbplats: www.ljss.se
---------------
Open Week och VM
12-26 juli, Arendal, Norge
4-5 juli VM-regattan
Arrangör: Ljungskile SS
Plats: Ljungskile
Format: Bankappsegling
Båtklass: Andunge, C55
Webbplats: www.ljss.se
---------------
4 juli Högsommarregattan
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: SS Norderviken
Plats: Sälvik, Fjällbacka
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420
Webbplats: http://www.norderviken.se/
foto: margareta diedrich
västkustkalendern
2015 25
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Ölmanäs SS
Plats: Gårda Brygga, Åsa
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS
Feva, RS Tera, E-jolle, Laser, Laser Radial,
Laser 4.7, 29er, 420
Anmälningsavgift: 100/200 kr. Betalning sker
kontant vid registrering vid expeditionen
Expeditionen öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 10.00
Första start kl. 11.00
Webbplats:laget.se/OLMANAS_SS_KLUBB
Övrigt: Hamburgare och fika finns att köpa!
Seglingsföreskrifter publiceras på hemsidan
---------------
11 juli Juliregattan
- ett bra startskott viktigt
för ett lyckat race!
DeutzSignalutrustning
Mail: [email protected]
Tel. 08/755 95 18
Mob 073 576 13 10

26 västkustkalendern 2015
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Hovenäsets SS
Plats: Hovenäset
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, SRS
Betalning: På plats
Webbplats: http://www8.idrottonline.se/HovenasetsSS-Segling/
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: SS Norderviken
Plats: Fjällbacka
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www.norderviken.se/
---------------
Laser 2015
Standard - Radial - 4.7
12 juli Grebbestadsregattan
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: Bohuslänska JK
Plats: Grebbestad
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www.bjksegling.se/
---------------
d i e d r i c h
5 juli Ölmanäsdagen
11 juni Väderö Race
m a r g a r e t a
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: Smögen Yacht Club
Plats: Smögen
Format: Skärgårdsbana
Båtklass: SRS Kölbåt
Anmälan: Börje Appelqvist tel.0523-301
08/0702-900 345 eller mail
[email protected], Bengt
Arne Ljung tel.070-522 00 35 eller mail
[email protected]
Anmälningsavgift: 200 kr
Sista anmälningsdag: 1 juli 2015
Efteranmälan kostnad: 400 kr
Exp. öppnar: 4 juli 2015 kl. 08.30, Sjöräddningens lokaler på Smögen
Rorsmansmöte kl. 09.00
Första start kl. 10.00
Övrigt: Respitstart tillämpas
---------------
f o t o
4 juli Leröy Smögen Race
12 juli BMBK- Dagen Liros Cup
Ingår i Liros Vår Cup
Arrangör: Bohus-Malmöns BK
Plats: Bohus Malmön
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, Trissjolle,
Laser Master
Betalning: På plats
Anmälningsavgift: 80 kr /per optimist, optimist
C gratis.
Webbplats: www.bmbk.nu
---------------
18 juli Kärringenracet
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: Stora Stenars SS
Plats: Hamburgö
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www8.idrottonline.se/StoraStenarsSS-Segling/
---------------
18-19 juli Klassmästerskap RS Tera
Arrangör: Tjuvkils KK
Plats: Tjuvkilshuvud
Format: Bankappsegling
Båtklass: RS Tera
Webbplats: http://www3.idrottonline.se/TjuvkilsKK-Segling/
Grand Prix
25-26 april
GP 1 Borstahusen
1-3 maj
GP 2 GKSS OCR
23-24 maj
GP 3 JKV Västerås
GP 4 Norge(Prel)
19-20 sept
GP 5 SS Kaparen
3-4 okt
GP 6 KSSS OCR
Övrigt
1-2 aug
SM Oxelösund
13-17 juni
JSM Båstad
7-9 aug
Master SM Råå JK
ISAF Youth kval 2015 blir GP 5
Gottskär samt SM i Oxelösund
västkustkalendern
2015 27
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: SS Kaparen
Plats: Gottskär
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS
Feva, RS Tera, E-jolle, Laser, Laser Radial,
Laser 4.7, 29er, 420, C55, Finnjolle, Flying
Dutchman, Kite, Kona One, Laser Master,
OK Jolle, RS 100, RS 200, RS 500, RS-X,
Trissjolle
Webbplats: www.sskaparen.se
--------------
19 juli Tjuvkilsregattan
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Tjuvkils KK
Plats: Tjuvkilshuvud
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, RS 100,
RS 200, RS 500, RS-X, Trissjolle
Webbplats: http://www3.idrottonline.se/TjuvkilsKK-Segling/
---------------
22-25 juli Marstrandsregattan
& SM för CB66
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Marstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Smaragd, X-99, Farr 30, CB66
Webbplats: www.gkss.se
Övrigt: Internationellt Svenskt Mästerskap
---------------
25 juli Hamburgsundsregattan
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Stora Stenars SS
Plats: Hamburgö
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS
Feva, RS Tera, E-jolle, Laser, Laser Radial,
Laser 4.7, 29er, 420, 2-Krona,
Webbplats: http://www8.idrottonline.se/StoraStenarsSS-Segling/
28 västkustkalendern 2015
31 juli – 1 aug Full Moon Sailingparty RSS
Arrangör: Hovås YC
Plats: Askimsviken
Format: Matchracing
Båtklass: Matchracing Öppen Ungdom
Webbplats: http://hovasyachtclub.se/
---------------
Stenungsunds Segelsällskap
Tävlingskalender 2015
augusti
1 aug Hermanö Runt
Ingår i Liros SRS Nord samt Westside Cup
Arrangör: Helleviksstrands KSS
Plats: Hälleviksstrand
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.hkss.nu
---------------
2-5 februari
Lilla Tjörn Runt Indoor Cup
Plats: Båtmässan, GBG
Format: Kortbana (Sprint)
Båtklass: Tillhandahållna båtar Dragon Force 65
Anmälan: www.stss.se
1-2 aug SM och NoM i 505
Arrangör: Träslövsläges BS
Plats: Träslövsläge
Format: Bankappsegling
Båtklass: 505
Webbplats: http://www.traslovslagesbatklubb.
se/
---------------
18-19 april
LIROS Nordic Race
E-jolle, Optimist, Zoom 8, OK-jolle
23 maj
Pater Noster Race
SRS Kölbåt, LIROS SRS
1 aug Marstrandsdagen
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Marstrands SS
Plats: Marstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420
Webbplats: www.marstrandsss.se
---------------
6-7 juni
Classic Yacht Race & DM
Båtklass: DM H-båt och Smaragd,
International One Design,
1-2 aug Kosterbåtsdagarna
Arrangör: Strömstads SS
Plats: Saltöfjord Lysekil
Format: Bankappsegling
Båtklass: Regelkostrar, K6
Webbplats: http://www.stromstadss.se/
9 augusti
Stenungsöregattan
E-jolle, Optimist (A;B;C), Zoom 8,
OK-jolle, Laser, Laser Radial, RS Tera,
RS Feva, Triss, Access
14 augusti
Lilla Tjörn Runt
Optimist, Zoom 8, RS Tera, RS Feva,
Access
15 augusti
Tjörn Runt by COWI
SRS Kölbåt, Flerskrov
4-6 september
Nordiskt Mästerskap för H-båt
H-båt
5-6 september
Regionskval. optimist region 3
Optimist
Dessutom arrangeras poängkappseglingar för kölbåtar, läs mer på
Foto: Lars Berglund
18 juli Gottskärsregattan
www.stss.se
Stenungsunds Segelsällskap
www.stss.se – 0303-676 60
facebook.com/StenungsundsSegelsallskap
facebook.com/TjornRunt
västkustkalendern
2015 29
1-2 aug Lovabukten Runt
DM 2015
6-7 juni
12 sept
10 okt
H-båt Stenungsund
IF-båt Hjuvik
Jollar Kullavik
(11 okt. reservdag)
Arrangör: Halmstads SS
Plats: Halmstad
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www.hss1910.nu/
---------------
2 aug Högsommarregattan
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Helleviksstrands KSS
Plats: Hälleviksstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420
Webbplats: www.hkss.nu
---------------
3-8 aug EM för 505
Arrangör: Varbergs SS
Plats: Varberg
Format: Bankappsegling
Båtklass: 505
Webbplats: www.vss.org.se
---------------
3-8 aug Lysekil Women’s Match
Arrangör: Lysekils SS Gullmar
Plats: Lysekil
Format: Matchracing Grade 1
Båtklass: Tillhandahållna båtar,
Webbplats: www.lssg.se
---------------
7-8 aug G O R
Arrangör: Göteborgs QSS
Plats: Havskappsegling Kattegatt/Skagerack
Format: Havskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Betalning: till GQSS bankgiro 531-4935
Webbplats: /www.gqss.se
---------------
8 aug Spangenberg Race
KSR 2013-2016
http://svensksegling.e-butik.se/
30 västkustkalendern 2015
Arrangör: Grötviks SS
Plats: Grötvik
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www.grotvik.se/
8 aug Nidingen Runt
Arrangör: SS Kaparen
Plats: Gottskär
Format: Shorthanded SRS
Båtklass: Express, C55, Farr 30, Formula
18, H-båt, International One Design, Int One
Meter, IRC, J/24, J/70, Melges 24, Smaragd,
X-35, X-99
Webbplats: www.sskaparen.se
----------------------
8 aug PelleP Archipelago Race
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Kullaviks KKK
Plats: Kullavik
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7., 29er, 420, RS 200,
RS 500
Webbplats: http://www3.idrottonline.se/KullaviksKKK-Segling/KAPPSEGLINGAR/
---------------
inbjuder till
Havskappseglingen
GOR
7- 8 augusti 2015
8 aug Framnäsdagen + Johnnie Walker Cup
Arrangör: SS Fram
Plats: Framnäs/Bohus Björkö
Format: Distanskappsegling
Båtklasser: Optimist, 2-krona, E-Jolle, RS
Tera, SRS Kölbåtar
Anmälningsavgift: 40/60/150 kr
Anmälan: Hemsida eller på plats
Sista anmälningsdag: 2015-08-08
Exp. öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 11.00
Webbplats: www.ssfram.com
Övrigt: Lys utan spinn. Ingår i KM
---------------
sponsored by
9 aug Stenungsöregattan
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, Access
Webbplats: www.stss.se
www.gqss.se
västkustkalendern
2015 31
14 aug Lilla Tjörn Runt
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Distanskappsegling
Båtklass: Zoom8, RS Tera, RS Feva, Optimist, E-jolle
Webbplats: www.stss.se
---------------
15 aug Tjörn Runt by Cowi
Ingår i Westside Cup
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.stss.se
---------------
22 aug Uddevallaregattan
Ingår i Liros SRS Nord
Arrangör: SS Viken-Ägir
Plats: Rödön, Uddevalla
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Anmälningsavgift: 200 kr/båt betalas vid
samlingen
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
SSViken-Agir-Segling/
---------------
22 aug Krabbseglingen
Ingår i Liros SRS Syd
Arrangör: Skallkrokens BS
Plats: Skallkrokens hamn
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.skallkroken.se
---------------
22-23 aug Regionkval 2/2016
Arrangör: Kullaviks KKK
Plats: Kullavik
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.kkkk.se
32 västkustkalendern 2015
22-23 aug GKSS Skiffregatta
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: 49er, 49er FX, 29er, Moth, RS 500
Webbplats: www.gkss.se
---------------
29 aug Höstregatta för kölbåtar
28-29 aug Kattegatt Double Handed (K2)
Arrangör: Varbergs SS
Plats: Träslövsläge/Varberg
Format: Shorthanded
Båtklass: Shorthanded SRS
Webbplats: www.k2varberg.se
---------------
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: Andunge, C55, Express, H-båt,
IF-båt, Nordisk Folkbåt, Smaragd + övriga
kölbåtar minst 3/klass
Format: Bankappsegling, kryss-läns, 3 seglingar
Anmälan: Via hemsidan, senast 24/8
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 11.00
Webbplats: www.ldss.se
---------------
28-30 aug SM Snipe
29 aug Bornö Runt
Arrangör: Hovås YC
Plats: Askimsviken
Format: Bankappsegling
Båtklass: Snipe
Webbplats: http://hovasyachtclub.se/
Övrigt: HoYC Seglarfest med KM Matchrace
och SM i Snipe
---------------
29 aug Jollefighten
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Björlanda Kile SS
Plats: Björlanda
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420
Webbplats: www.bkss.se
Övrigt: Övriga jolleklasser tex. 505, RS 500,
RS 200 seglar på respitsystem PY (Portsmouth Yardstic)
---------------
29 aug Ärtsoppan
Arrangör: Strömstads SS
Plats: Strömstad
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www.stromstadss.se/
Arrangör: Lysekils SS Gullmar
Plats: Lysekil
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.lssg.se
---------------
29 aug Korshamn Laser Master
Arrangör: Korshamns BK
Plats: Korshamn
Format: Bankappsegling
Båtklass: Laser Std, Laser Ra
Anmälan:[email protected]
Betalning till: Pg. 81598-5
Anmälningsavgift: 300 kr
Sista anmälningsdag: 2015-08-26
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.00
1:a start kl. 10.00
Övrigt: Minst tre seglingar. Endast öppen för
Master +35 år. Mat och dryck ingår enligt
tradition.
---------------
29-30 aug Fjordkappen
Arrangör: SS Viken-Ägir
Plats: Uddevalla
Format: Bankappsegling
Båtklass: CB66 Racer
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
SSViken-Agir-Segling/
+46 31 295912
www.baths.se
[email protected]
västkustkalendern
2015 33
29-30 aug Elitserie 1 2015/2016
4-6 sept Nordiskt Mästerskap för H-båt
30 aug Preem Race
5 sept Vendelsö Runt
Arrangör: Kullaviks KKK
Plats: Kullavik
Format: Bankappsegling
Båtklass: E-jolle
Webbplats: www.kkkk.se
---------------
Arrangör: Lysekils SS Gullmar
Plats: Lysekil
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.lssg.se
---------------
30 aug Höstregatta för jollar
Ingår i Liros Höst Cup
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS
Feva, RS Tera, E-jolle, Laser, Laser Radial,
Laser 4.7, 29er, 420
Anmälan: Via hemsidan, senast 25/8
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 10.30
Webbplats: www.ldss.se
---------------
september
4-6 sept Robline Skagen Race
Arrangör: SS Fram
Plats: Långedrag
Format: Distanskappsegling
Båtklass: SRS Kölbåtar, Shorthanded SRS
Anmälningsavgift: 300 kr
Anmälan: Via hemsida
Sista anmälningsdag: 2015-08-26
Efteranmälan kostnad: 300 kr
Exp. öppnar kl. 08.30
Rorsmansmöte kl. 09.00
1:a start kl. 10.00
Webbplats: www.ssfram.com
Övrigt: Enklare förtäring vi målgång på Framnäs är möjligt
36 västkustkalendern 2015
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Bankappsegling
Båtklass: H-båt
Webbplats: www.stss.se
---------------
Ingår i Liros SRS Mellan och Syd
Arrangör: SS Vendels
Plats: Bua hamn
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.ssvendels.se
---------------
5 sept Billdalspokalen
Arrangör: Billdals KSS
Plats: Killingholmen, Billdal
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
E-jolle, Laser, Laser Ra, RS Feva, RS Vision,
öppen jollar.
Anmälningsavgift: 100 kr/enmansbåt, 200 kr/
flermansbåt
Anmälan: På plats
Exp öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 10.00
1:a start kl. 11.00
Webbplats: http://www5.idrottonline.se/
BilldalsKSS-Segling/Kappsegling/
Övrigt: 2 seglingar, Vandringspris - Billdalspokalen till bästa A-optimist, sponsorpriser
lottas ut till seglarna, publikvänligt, servering
med grill, specialité: Billdalsburgaren!
---------------
5 sept Skärgårdsregatta
Arrangör: Bohuslänska JK
Plats: Grebbestad
Format: Distanskappsegling
Båtklass: RS Feva, RS 200, RS 500, 29er,
Laser Std,
Webbplats: http://www.bjksegling.se/
5-6 sept Brädseglarhelgen
Arrangör: Varbergs SS
Plats: Varberg
Format: Bankappsegling
Båtklass: Kona One, Formula Windsurfing
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
VarbergsSS-Segling/
---------------
5-6 sept SM Formula Windsurfing
Arrangör: Varbergs SS
Plats: Varberg
Format: Bankappsegling
Båtklass: Formula Windsurfing
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
VarbergsSS-Segling/
---------------
5-6 sept Regionkval Optimist
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Anmälan: Via hemsidan, senast 27/8
Webbplats: www.ldss.se
---------------
5-6 sept Region kval Optimist
Arrangör: Stenungsunds SS
Plats: Stenungsund
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.stss.se
---------------
12 sept Höstknalten
Ingår i Liros SRS Mellan
Arrangör: Långedrags SS
Plats: Långedrag
Format: Distanskappsegling, 19 el 28 Nm
Båtklass: SRS med jaktstart
Anmälan: Via hemsidan, senast 7/9
Exp. öppen kl. 18.00-19.00 fredag 11/9
Webbplats: www.ldss.se
Övrigt: Ärtsoppa i klubbhuset efteråt!
+46 31 295912
www.baths.se
[email protected]
västkustkalendern
2015 37
12 sept DM kölbåtar, C-55 cup
Arrangör: Hjuviks BK
Plats: Sofus Udde, Hjuvik
Format: Bankappsegling
Båtklass: C55, IF-båt, K6 (Kosterbåt), Nordisk Folkbåt,
Webbplats: www.hjbk.org
---------------
12 sept Lappens Cup
Ingår i Liros SRS Syd
Arrangör: Halmstads SS
Plats: Halmstad
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: http://www.hss1910.nu/
---------------
12-13 sept GKSS Autumn Cup
Arrangör: Göteborgs Kungliga SS
Plats: Långedrag
Format: Matchracing
Båtklass: DS 37 MR
Webbplats: www.gkss.se
---------------
19 sept Lag-optimisten
Arrangör: Rådasjöns SS
Plats: Rådasjön
Format: Lagsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.rass.se
---------------
19 sept Sista chansen
Ingår i Liros SRS Mellan & Westside Cup
Arrangör: Björlanda Kile SS
Plats: Nordreälvs fjord
Format: Bankappsegling
Båtklass: SRS kölbåt
Webbplats: www.bkss.se
Övrigt: Jaktstart, 2 st race
---------------
19-20 sept 2.4mR Ranking
Arrangör: Halmstads SS
Plats: Halmstad
Format: Bankappsegling
Båtklass: 2.4mR,
Webbplats: http://www.hss1910.nu/
38 västkustkalendern 2015
19-20 sept Gp Laser
Arrangör: SS Kaparen
Plats: Gottskär
Format: Bankappsegling
Båtklass: Laser Master, Laser Std, Laser
Radial, Laser 4.7,
Webbplats: www.sskaparen.se
---------------
19-20 sept Kullaviks Skiff - Kvaltävling 29er,
SM, RS 500, KLM RS Feva, SM RS 200
Arrangör: Kullaviks KKK
Plats: Kullavik
Format: Bankappsegling
Båtklass: 29er, RS Feva, RS 500, RS 200
Webbplats: www.kkkk.se
---------------
20 sept Höstregatta
Arrangör: Rådasjöns SS
Plats: Rådasjön
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C,
RS Feva, Zoom8, E-jolle
Webbplats: www.rass.se
Övrigt: Ingår i Autumn Leaves Inshore cup.
---------------
26 sept Cremo Crescent Race
Arrangör: Varbergs SS
Plats: Varberg
Format: Bankappsegling
Båtklass: C55,
Webbplats: http://www2.idrottonline.se/
VarbergsSS-Segling/
---------------
26-27 sept Lag SM Optimist
Arrangör: Hjuviks BK
Plats: Sofus Udde, Hjuvik
Format: Lagsegling
Båtklass: Optimist
Webbplats: www.hjbk.org
SRS Nyheter 2015
t e x t t o m m y a n d e r s s o n , v k s f s k ö l b å t s g r u p p f o t o p e t e r g u s tav s s o n
SRS regeln och mättalen har även i år
reviderats, då vissa båttyper har gynnats av
vissa förhållanden. Dessutom har två nya
delar i SRS regeln tillkommit, detta kan man
också se som en utveckling av SRS systemet.
SRSs. Ett önskemål från seglare som deltar
i shorthanded, en kappsegligsform som har
blivit allt populärare längs våra kuster. Nytt
för i år är därför ett respittal som speglar
olika båttypers prestanda då man inte har
en fulltalig besättning på särskilt större och
moderna båttyper som bygger på att man har
en relativ stor besättning som kan öka båtens
rätande moment med att sitta ” på kanten ”.
Detta kan belysas då vi jämför en 606:a som
brukar ha 2–3 personer i besättningen och
en båt i intervallet 35–37 fot som normalt har
6–8 personer i besättningen.
I SRS 2015 införs två extra SRS – tal på
båtdatabladet och i mätbreven. Dessa två
SRSs mättal (SRS Shorthand) med eller utan
undanvindssegel. Detta kan användas då arrangören fört in detta i Seglingsföreskrifterna.
Du som vill ha ett mätbrev enbart för Shorthandsegling och med en annan segelkonfigration kan som tidigare ansöka om detta.
SRS klassning av enskrovsbåtar. I SRS tabellen och på mätbreven kommer det att finnas angivet en klassning av båtarna såsom
Racer/Sport (R/S), Cruiser/Racer (C/R) samt
Cruiser (C). Exempel på den första klassen
R/S kan vara båtar som Melges 24, CB 66R.
I klassen C/R hittst vi tex. First 36.7, Cumulus
och Arcona 400. I den tredje klassen C kan
vi hitta vissa Hallber Rassy båtar, Najad och
Bavaria m.fl.
Denna klassindelning kan arrangörerna använda sig av om de anser det lämpligt.
Med dessa kompletteringar av SRS regeln
och justering av vissa SRS tal hoppas regelgruppen att SRS seglingarna kommer att
bli mer intressantare.
f o t o m a r g a r e ta d i e d r i c h
26-27 sept Öckerö Shorthanded Race
Arrangör: De Tio Öarnas SS
Plats: Öckerö
Format: Shorthanded
Båtklass: Shorthanded SRS
Webbplats: http://ockeroshorthandedrace.
blogspot.se/p/inbjudan.html
---------------
27 sept Höstrace
Arrangör: Marks KSK
Plats: Öresjön, Örby
Format: Bankappsegling
Båtklass: Laser, Trissjolle
Anmälan: via tel. 0733-730932
Exp. öppnar kl. 09.00
Rorsmansmöte kl. 10.00
Webbplats: www.mksk.se
Övrig info: Lunch ingår i startavgiften
---------------
oktober - december
3 okt Mjörns Höstregatta
Arrangör: Alingsås SS
Plats: Alfhem, Alingsås
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist, OK Jolle, E-jolle, RS
Feva, Zoom8
Anmälningsavgift: 120 kr för jolle, 240 kr för
flermansbåt
Webbplats: http://www.alingsassegelsallskap.
se/index2.php
Övrigt: Ingår i Autumn Leaves Inshore cup.
---------------
3-4 okt Lysekil RS Feva Sprint
Arrangör: Lysekils SS Gullmar
Plats: Lysekil
Format: Kortbana (Sprint)
Båtklass: Tillhandahållna båtar,
Webbplats: www.lssg.se
10 okt KKKK DM och Höstregatta
Arrangör: Kullaviks KKK
Plats: Kullavik
Format: Bankappsegling
Båtklass: E-jolle, Laser Std, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 505, RS 200, RS 500, RS Feva
Webbplats: www.kkkk.se
Övrigt: 11 okt reservdag
---------------
17 okt Isbjörnen
Arrangör: Rådasjöns SS
Plats: Rådasjön
Format: Bankappsegling
Båtklass: RS Feva, Optimist
Webbplats: www.rass.se
Övrigt: Ingår i Autumn Leaves Inshore cup.
---------------
18 okt Höstregatta
Arrangör: Lerums SS
Plats: Lessudden
Format: Bankappsegling
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C
(grön), RS Feva, E-jolle, Laser Std, Laser
Radial, 29er, 420, Kona One, OK Jolle,
Zoom8, öppen jollar
Webbplats: http://www.less.nu
Övrigt: Ingår i Autumn Leaves Inshore cup
---------------
28-29 nov Frostbite 2015
Arrangör: Marstrands SS
Plats: Marstrand
Format: Bankappsegling
Båtklass: CB66 Racer,
Webbplats: www.marstrandsss.se
---------------
12 dec Lucia Segling
Arrangör: SS Kaparen
Plats: Gottskär
Format: Bankappsegling
Båtklass: E-jolle, Finnjolle, Kona One, Laser
Master, Laser Std, Laser Radial, Laser 4.7,
OK Jolle, Optimist, RS 100, RS 200, RS 500,
RS Feva, RS-X, Trissjolle, Zoom8
Webbplats: www.sskaparen
västkustkalendern
2015 41
Poäng &
kvällsseglingar
Billdals KSS
- Torsdagsseglingar
Torsdagsseglingarna ingår i en vår- respektive höstserie.
Klasser: Optimist A, B och C, Laser, Laser
Radial, RS Feva, RS Vision. Öppen jollar.
Priser delas ut till alla klasser med minst 2
st deltagande båtar, förutom Optimist C där
även en ensam båt får pris. Även en ensam
B-optimist får ett 1:a pris ifall den placerar sig
så att det skulle gett pris om den hade seglat
som A-optimist. Detta påverkar inte priserna
till A-optimisterna.
Priser delas ut efter varje segling, samt för
det sammanlagda resultatet för vår- respektive höstserien vid respektive series sista
segling.
Avgift: 40 kr/optimistjolle, 60 kr/annan enmansjolle, 80 kr/flermansjolle
Anmälan: På plats
Exp öppnar kl 17.45
1:a start: 18.30
Vårserie: 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6
Höstserie: 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9
---------------
Björlanda Kile
- Måndagsseglingar jollar
Vårserien: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6
Höstserien: 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9
Första start kl. 18.30
Jollemöte 28/9 kl. 18.30
- Torsdagsseglingar kölbåt
Vårserien: 7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 25/6
Höstserien: 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9
Första start kl. 18.30
Kölbåtsmöte 17/9 efter seglingen.
För mer info: www.bkss.se
42 västkustkalendern 2015
Lerums SS
- Tisdagsseglingar
Poängseglingar seglas på tisdagar mellan
april-oktober.
Start kl. 18.15
Anmälan: I tornet från kl. 17.30
Alla klasser är välkomna.
Se www.less.nu för datum och övrig info.
Frågor: [email protected]
---------------
Kvällsseglingar på Långedrag
-Tisdagsseglingar för kölbåtar, Långedrags
SS
Vårserien: 12/5-9/6, reserv 16/6
Höstserien: 18/8-15/9
Klasser: Alla entyps kölbåtar (min 3/klass)
Format: Kryss-läns på fasta märken.
Start vid GKSS starttribun
Anmälan: Före start på exp el. via hemsidan
Exp. öppnar kl 17.30
1:a start kl. 18.30
För info: www.ldss.se
-Torsdagsseglingar för jollar, GKSS och
LDSS
Vårserien: 23/4, 7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6
Höstserien: 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9
Klasser: Alla jolleklasser (min 3/klass).
Optimister hos LDSS (gröna och A+B)
Format: Kryss-länsbana.
Start: utanför tribunen GKSS / Optimister vid
LDSS Ångbåtsbrygga.
Anmälan: Före start, se hemsidan
1:a start kl. 18.00
För info: www.gkss.se och www.ldss.se (för
Optimist)
---------------
Stora Stenar, Hamburgsund
- Tisdag- och torsdagsseglingar
Datum: 25/6 (torsdag), 2/7 (torsdag), 7/7
(tisdag), 9/7 (torsdag), 14/7 (tisdag), 16/7
(torsdag), 21/7 (tisdag), 23/7 (torsdag), 28/7
(tisdag), 30/7 (torsdag)
Start klockan 17.00
För mer info: http://www8.idrottonline.se/
StoraStenarsSS-Segling/
på västkusten
foto tom diedrich
Seglarskolor
SSF Seglarskola
-segling för alla
Att lära sig segla är för många en stor upplevelse, oavsett ålder. Att själv kunna manövrera en båt, ett tävlingsredskap ute på havet
eller på en sjö med endast vind och vågor
som drivkraft, är en fantastisk känsla!
Vi seglar jolle, liten kölbåt eller bräda på
nivåerna Nybörjare, Fortsättning eller
Introduktionskurs för kappsegling.
Våra klubbar erbjuder seglarskola för seglare
i alla åldrar, på alla nivåer från nybörjare till
kappseglare från Halmstad till Strömstad.
Vi har även kurser för dig med funktionsnedsättning.
---------------
För de minsta är Piratseglarskolan ett
spännande äventyr och ett bra första möte
med segling.
Billdals Kappseglingssällskap
Adress: Killingholmen, Billdal
Veckor: 25, 26, 27, 33
Undervisningsbåtar: En-två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: http://www5.idrottonline.se/BilldalsKSS-Segling/
---------------
Kurserna är uppbyggda med cirka 30
utbildningstimmar och är utformade
antingen som kvällskurs, helgkurs eller
veckokurs.
Välkommen till SSF Seglarskola!
Med SSFs Seglarskola får du:
• Erfarna ledare som är licensierade via
Svenska Seglarförbundet (SSF) ser till
att alla deltagare lär sig och utvecklas på
sina villkor.
• Hög instruktörstäthet och en gemensam
kursplan för att säkra kvaliteten.
• En utbildningsgaranti som innebär att
kursen genomförs på reserv tid om ordinarie kurstillfälle skulle bli inställt på grund
av väder.
• Kursmål med SSF:s Seglarmärken för
barn och Seglarintyg för ungdomar och
vuxna
Björlanda Kile Segelsällskap
Adress: Björlanda Kile småbåtshamn på
nordvästra Hisingen, Göteborg
Veckor: 25, 26, 27, 32, 33, sommarseglarskola
Undervisningsbåtar: En-två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
Fortsättningskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: bkss.se/seglarskolan/anmalan
--------------Bohuslänska Jaktklubben
Adress: Vadskär 1, Grebbestad
Veckor: 27, 28, 29, 30, 31, 32
Undervisningsbåtar: En-två och tremansbåt,
liten kölbåt
Nivå/målgrupp: Piratseglarskola, seglarskola för nybörjare, fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år), Ungdom (15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.bjksegling.se
Övrigt: Vi seglar Optimistjolle, RS Feva, och
C55. BJK erbjuder även helgkurser.
Bohus Malmöns Båtklubb
Adress: Grönvik, Sotenäs Kommun
Veckor: 27-32, Vuxenseglarskola v 31-32
Undervisningsbåtar: Enmansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år), Vuxna
Hemsida: www.bmbk.nu
--------------Boxvike Segelsällskap
Adress: Nösund, Orust
Veckor: 27, 28, 29
Undervisningsbåtar: Enmansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: www.boxvikess.se
--------------De Tio Öarnas Segelsällskap
Adress: Hedens Hamn, Hönö
Veckor: 25, 26, 27, 32, 33
Undervisningsbåtar: En-två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år)
Hemsida: www.xss.se
Övrigt: Hyra av Optimist och Feva ingår i
avgiften
--------------Göteborgs Kungliga Segelsällskap
Adress: se www.gkss.se/seglarskola/
Veckor: 19-39
Undervisningsbåtar: Två-och tremansbåt,
stor kölbåt
Nivå/målgrupp: Piratseglarskola, Seglarskola för nybörjare, fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola, seglarskola för
funktionshindrade
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år), Ungdom (15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.gkss.se/seglarskola/
Att tänka på som förälder
Här börjar äventyret!
Segling är inte bara en stilla båtfärd
genom ett vackert landskap. Det är också
gemenskap och tävlingsnerver varvat med
naturupplevelser och oförglömliga, actionfyllda äventyr.
Varje år utbildas närmare 6000 barn, ungdomar och vuxna på en SSF Seglarskola
i samarbete med cirka 100 segelklubbar
runt om i landet.
Kursinnehåll och båt anpassas till kursdeltagarnas förutsättningar och tidigare
erfarenhet.
Med SSF Seglarskola får du en kvalitetssäkrad kursplan, kunniga och inspirerande
ledare och en utbildningsgaranti.
Och äventyr och minnen för livet, förstås.
Läs mer på www.svensksegling.se/Börja segla
48 västkustkalendern 2015
västkustkalendern
2015 49
Halmstad Segelsällskap
Adress: Småbåtsgatan 3, Halmstad
Veckor: 26-28, 29
Undervisningsbåtar: Enmansbåt, liten
kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.hss1910.nu
--------------Haverdalsstrands Segelsällskap
Adress: Båtabacken, Haverdal
Veckor: 27, 28, 29, 30, 31
Undervisningsbåtar: Enmansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.hsss.nu
---------------
Piratseglarskola
- en lekfull seglarskola för de minsta
I Piratseglarskolan får de minsta barnen
lära sig om båtar, segling och kamratskap med leken som främsta verktyg. Det
viktigaste är att barnen har roligt, och att vi
låter fantasin flöda när vi låter dem prova
olika fomer av segling.
Seglingens utmaningar blir till engagerande
piratäventyr anpassade efter barnens nivå.
Vi har roligt tillsammans och barnen får en
lekfull och spännande upplevelse.
I Piratseglarskolan är grupperna små och
alla framsteg, små som stora, belönas.
Skepp o’hoj, pirater!
Läs mer på www.svensksegling.se/Börja segla
50 västkustkalendern 2015
Hjuviks Båtklubb
Adress: Sofus Udde
Veckor: 26-27 och 32-33
Undervisningsbåtar: Enmansbåt, liten
kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: www.hjbk.org
--------------Hovås Yacht Club
Adress: Skepparevägen 10, Piren, Hovås
Veckor: Vår & höst helger samt 4 juliveckor
Undervisningsbåtar: Stor kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Vuxna, juniorer
Hemsida: www.hoyc.org
Övrigt: Seglarskola för vuxna vår och höst
helger samt juniorläger under juli veckorna
Vi seglar Match 28 som är mycket stabila
och gott om plats i sittbrunn 2,5 bredd och
8,5 m långa. Under juniorlägren kan man
sova över i båtarna med bekväma dynor.
Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb
Adress: Kullaviks hamn, Kullavik
Veckor: 25, 26, 27, 31, 32, 33
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: www.kkkk.se
--------------Lerums SS
Adress: Lessudden, Seglarvägen, Lerum
Veckor: 25, 26, 27, 32, 33
Undervisningsbåtar: En-två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år).
Under våren arrangerar klubben även
Piratseglarskola och vårseglarskola, se
hemsida.
Hemsida.www.less.nu
---------------
Ljungskile Segelsällskap
Adress: Strandvägen 26, Ljungskile
Veckor: 25, 26, 28, 29
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs
Ålder: Barn (8-15 år)
Hemsida: www.ljss.se
---------------
Marstrands Segelsällskap
Adress: Koön, Marstrand
Veckor: Vår och v24, 25, 26, 28, 29, 31, 32
Undervisningsbåtar: En-två och tremansbåt,
liten kölbåt
Nivå/målgrupp: Piratseglarskola, seglarskola för nybörjare, fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år), Ungdom (15-20 år), Vuxna
Övrigt: Aktuellt kursutbud finns på
www.mss-shop.se. Här görs även anmälan
och betalning.
Hemsida: www.marstrandsss.se
Seglarmärke
SSF Seglarskola finns på nivåerna
nybörjarkurs, fortsättningskurs och grön
kappseglingskurs.
När vuxna och ungdomar klarat av
kunskapskraven på en nivå, får de ett
Seglarintyg i nivåerna 1 och 2 baserat
på kursmål enligt NFB (Nämnden För
Båtlivsutbildning).
Barn och ungdomar kan ta SSF:s Seglarmärke i brons, silver och guld. För att
ta dessa märken ska man klara vissa
enklare krav på varje nivå:
Nybörjarkurs - Seglarmärke i brons
Fortsättningskurs - Seglarmärke i silver
Kappseglingskurs - Seglarmärke i guld
Läs hela broschyren om SSFs Seglarmärken på www.svensksegling.se
västkustkalendern
2015 51
Mollösunds Båtförening
Adress: Mollösund
Veckor: 27, 28, 29, 30, 31
Undervisningsbåtar: Två- och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år)
Hemsida: www.mollosundsbf.se
--------------Rådasjöns SS
Adress: Rådavägen 36, Mölndal
Veckor: Piratseglarskola och vårseglarskola
v.16-24, sommarseglarskola v.25,26,31,32,
piratseglarskola v.33-40
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Piratseglarskola, seglarskola för nybörjare, fortsättningskurs
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år)
Hemsida: www.rass.se
--------------Rörviks Segelsällskap
Adress: Hammar, Västra Frölunda
Veckor: 25, 26, 27, 28, 32, 33
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år)
Hemsida: www.rorviksss.se
--------------Sotefjordens Segelsällskap Adress: Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand
Veckor: 19-24, 26-32, 34-41
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt, liten kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom (1520 år), Vuxna
Hemsida: www.sfss.se
52 västkustkalendern 2015
Segelsällskapet Fram
Adress: Framnäs 1, Bohus-Björkö
Veckor: 26, 27, 31, 32
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt, liten kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år)
Hemsida: www.ssfram.com
---------------
Stora Stenars Segelsällskap
Adress: Bergavägen 17, Hamburgsund
Veckor: 26 - 31
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Piratseglarskola, seglarskola för nybörjare, fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år), Ungdom (15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.storastenar.se
---------------
Segelsällskapet Kaparen
Adress: Gottskärsvägen 180, Onsala
Veckor: 25,26,27,28,29,32,33
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt, liten kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Ålder: Barn (8-15 år), Ungdom (15-20 år),
Vuxna
Hemsida: www.sskaparen.se
---------------
Svanesunds Segelsällskap
Adress: Öhrströms väg, Svanesund
Veckor: 25, 26, 27, 28
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt, liten kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: www.svss.se
---------------
Segelsällskapet Vendels
Adress: Frillesås Tullväg 15, Kungsbacka
Veckor: 27, 28, 29, 30, 31
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år)
Hemsida: www.ssvendels.se
--------------
Stenungsunds Segelsällskap
Adress: Stenunge Allé 7, Stenungsund
Veckor: 26-31
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
iten kölbåt
Nivå/målgrupp: Piratseglarskola, seglarskola för nybörjare, fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola, seglarskola för
funktionshindrade
Åldersgrupper: Pirater (upp till 8 år), Barn
(8-15 år), Ungdom (15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.stss.se
Strömstads Segelsällskap
Veckor: Vår och höst 2015, start v. 17- 42
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, kappseglingskurs, vuxenseglarskola
Ålder: Barn (8-15 år), Ungdom (15-20 år),
Vuxna,
Hemsida: www.stromstadss.se
Övrigt: Under sommarlovet erbjuder vi barnoch ungdomsträning varje vecka för de med
seglingserfarenhet, men vi bedriver ingen
sommarseglarskola.
--------------
Särö Båtklubb
Adress: Säröhusvägen, Kungsbacka
Veckor: 26, 27, 28, 31, 32
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.sarobk.com
Övrigt: Frekventa torsdagsseglingar från
maj-september
Tjörns Segelsällskap
Adress: Södra hamnen, Skärhamn
Veckor: 26, 27
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs
Åldersgrupper: Barn (8-15 år)
Hemsida: www.tjss.se
--------------Träslövsläges Båtsällskap
Adress: Fiskehamnsvägen 4, Träslövsläge
Veckor: 28, 29, 30, 31
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt, iten kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, vuxenseglarskola
Ålderstrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.trasovslagesbatklubb.se
--------------Varbergs Segelsällskap
Adress: Klöven 1, Varberg
Veckor: 26 - 31
Undervisningsbåtar: Enmansbåt, liten
kölbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, vuxenseglarskola, seglarskola för funktionshindrade
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.vss.org.se
--------------Ölmanäs Segelsällskap
Adress: Gårda Brygga, Åsa
Veckor: 27, 28, 29, 30
Undervisningsbåtar: En- två och tremansbåt
Nivå/målgrupp: Seglarskola för nybörjare,
fortsättningskurs, vuxenseglarskola
Åldersgrupper: Barn (8-15 år), Ungdom
(15-20 år), Vuxna
Hemsida: www.laget.se/OLMANAS_SS_
KLUBB
Övrigt: Veckorna är preliminära. Mer
info och anmälan finns på vår hemsida!
Välkomna!
västkustkalendern
2015 53
utbildning
Funderar du på vilken utbildning du skall
gå? Här får du svaren på några av dina
frågor...
Uppdrag segling
Seglingens grundläggande ledarutbildning.
Genomförd kurs är en förutsättning för
deltagande i övriga av SSF:s ledarutbildningar.
Kursen genomförs som studiecirkel i den egna
klubben eller tillsammans med närliggande
klubb.
Plattformen - SISU
Barn- och ungdomsledar-utbildning som vänder
sig till ledare för barn och ungdomar 7—15 år.
Utbildningen är ett förkunskapskrav för
deltagande på SSF:s instruktörs- och
tränarutbildningar. Kursen arrangeras av SISU
i distriktent och genomförs gränsöverskridande
tillsammans med andra idrotter.
Seglarskoleinstruktör - Bas
Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som
skall vara nybörjarinstruktör för barn, ungdomar
eller vuxna på SSF Seglarskolor eller i den
dagliga klubbverksamheten.
Förkunskaper: Egen seglingskunskap,
motsvarande blå nivå. Min. ålder 16 år.
Genomgången kurs Plattformen och Uppdrag
segling. Utbildingen arrangeras av VKSF.
Specialinstruktör
Utbildningar arrangeras även för specifika
målgrupper/båttyper. Se Seglarförbundets
hemsida för mer information om instruktörskurs
för Windsurfing och Funktionshindrade.
Seglarskoleansvarig
Tränare Grön
Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens
nybörjare i steget efter i seglarskolan.
Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsv.
blå nivå, minimi ålder 16 år, Uppdrag Segling,
Plattformen. Utbildningen arrangeras av VKSF.
Tränare Blå
Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens
kappseglare i steget efter grön nivå.
Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå, genomgått Plattformen, Uppdrag segling och Tränare grön. Min ålder 16 år.
Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet.
Minst 1 säsongs dokumenterad tränarpraktik.
Utbildningen arrangeras av SSF.
Tränare Röd
Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl.
motsv. tränarpraktik fördjupade kunskaper för
att ansvara för en tränignsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (röd nivå).
Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsv.
blå nivå, Plattformen, Uppdrag segling, Tränare
grön och Tränare Blå. Minimi ålder 18 år.
Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet.
Minst 1 säsongs dokumenterad tränarpraktik på
blå nivå. Utbildingen arrangeras av SSF.
Kappseglingsfunktionär - Grön
Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå. Den
bygger på studiecirkeln ”Uppdrag Segling” som
genomförs i klubben.
Blå seglingsledare
Efter kursen skall deltagaren kunna verka som
seglings- och tävlingsledare vid mindre lokala
och regionala regattor (blå nivå).
Utbildningen bygger på genomgången grön
funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling.
Utbildningen vänder sig deltagare som skall
verka som ansvariga för klubbens seglarskola.
Förkunskaper: Genomgången grön funktionärsutbildning. Utbildningen genomförs av VKSF.
Förkunskaper: Mini ålder 18 år, 2 års praktisk
erfarenhet som instruktör, Plattformen, Uppdrag
segling och Grön tränarutbildning. Utbildningen
arrangeras av VKSF.
Utbildningen bygger på genomgången blå
funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling.
54 västkustkalendern 2015
Genomgången utbildning och godkänt prov ger
icens som tävlingsledare vid nationella tävlingar
och mästerskap.
Förkunskaper: Genomgången blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Utbildningen arrangeras av SSF.
Röd seglingsledare
Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som seglingsledare
vid nationella tävlingar och mästerskap.
Förkunskaper: Genomgången blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Utbildningen arrangeras av SSF.
Regelkurs
Utbildningen genomförs som helg-eller kvällskurs, som studiecirkel i klubben eller som
distansutbildning på nätet.
Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Regelkursen är obligatorisk för samtliga domarutbildningar
Direktdomare
En direktdomare är en domare som har behörighet att observera och bedöma KSR del 2-situationer på banan.
Förhandlingsdomare
Handläggning av protester är en grannlaga sysselsättning som syftar till att alla legitima krav
på rättvisa ska uppfyllas. Förhandlingsdomaren
utbildas för att kunna tolka kappseglingsreglerna och att kunna genomföra protestförhandlingar i enlighet med reglerna i KSR del 5.
Matchdomare
Matchdomare kallas den som kan arbeta som
domare vid matchracingtävlingar.
För det krävs god kännedom om kappseglingsreglerna inklusive appendix C och vana vid att
bedöma situationer på banan och fatta snabba
beslut. Matchdomarutbildningen ger licens som
blå eller röd matchdomare.
Plattformen
- Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning
Plattformen är
- för dig som är intresserad av att ta första
steget som tränare och idrottsledare
- för dig som redan är engagerad, vill
utvecklas och bli bättre och tryggare i
din roll, men ännu inte gått någon formell
tränarutbildning
- för alla som vill fylla på med ny grundläggande kunskap, inspiration, erfarenhetesutbyte och vill utvecklas tillsammans
andra tränare och ledare i motsvarande
situation.
Plattformen - barn och ungdom är idrottens basutbildning med fokus på tränare
och ledare för barn och ungdomar mellan
7-15 år och det krävs inga förkunskaper av
dig som vill gå den.
I Plattformen - barn och ungdom får du
möjlighet att lära dig grunderna för att
utveckla dina förmågor som självständig
idrottsledare med ett positivt förhållningssätt till dina aktiva. Du ges möjlighet att
utveckla dina ledaregenskaper och knyta
nya kontakter med andra ledare inom
olika idrotter.
* Plattformen är ett av förkunskapskraven för SSFs
instruktörs - och tränarutbildningar
Röd tävlingsledare
* För mer info, se svensksegling.se/utbildning
västkustkalendern
2015 55
klubbadresser & anmälan
56 västkustkalendern 2015
Alingsås SS
tel. 0322-13850
Billdals KSS tel. 031-911902
Box 392, 441 28 Alingsås
Klubbhus: Lövekullevägen, Alingsås
För anmälan till regattor: Bg.225-7061
E-post: [email protected]
se, [email protected]
Hemsida: www.alingsassegelsallskap.se
--------------Box 129, 427 23 Billdal
Pg 62 35 21 - 2
För anmälan mm. se hemsidan
Hemsida: www.billdalskss.se
---------------
Björboholms SS tel. 0302-41710
c/o Owe Jonasson
Kälkvägen 13, 443 42 Gråbo
Pg 64 20 44 – 2
E-post: [email protected]
Hemsida: www.bjorboholms-ss.se/
---------------
Björlanda Kile SS
c/o Anna-Karin Bengtsson
Store Uddsväg 51, 423 55 Torslanda
Pg 40989-6
För att kontakta oss:
www.bkss.se/kontakta-oss
För anmälan till regattor:
www.bkss.se/anmalan-till-kappsegling
För anmälan till seglarskolan:
www.bkss.se/seglarskolan/anmalan
---------------
Bohus Malmöns BK
c/o Dan Björkman
Bronsvägen 13, 439 35 Onsala
Pg. 806860-3
E-post: [email protected]
Hemsida: www.bmbk.nu
---------------
Bohuslänska JK
tel. 0525-10195
Vadskär 1, 457 72 Grebbestad
Bg: 5834-4011
E-post: [email protected]
Hemsida: www.bjksegling.se
Boxvike SS tel. 0735-113237
c/o Pär Gustafsson
Persgatan 14 C, 416 58 Göteborg
Pg. 569824-6
E-post: [email protected]
Hemsida: www.boxvikess.se
---------------
Cape Crow YC
Tärnvägen 13 B, 475 40 Hönö
E-post: [email protected]
---------------
Chalmers SS
Teknologgården 2, 412 58 Göteborg
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.chss.chs.chalmers.se
---------------
De Tio Öarnas SS tel. 031-962502
c/o P-A Liljedahl
Domarevägen 30, 475 42 Hönö
Pg. 434 56 81-3
E-post: [email protected]
Hemsida: www.xss.se
---------------
Falkenbergs BS tel. 0346-84124
Fjällbacka SS tel. 0525-31927
Getskärs Segelsällskap tel. 0303-798602
Gröningevägen 3, 311 42 Falkenberg
Pg. 33 69 25-3
E-post: [email protected]
Hemsida: www.falkenbergs-batsallskap.se
--------------c/o Mikael Westerberg
Södra Hamngatan 21, 450 71 Fjällbacka
E-post: [email protected]
--------------c/o Monica Sporre
Bergåsvägen 10, 444 60 Stora Höga
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gess.info
IdrottOnline
- svensk idrotts föreningsverktyg
IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för
all kommunikation och administration mellan
medlem, förening och förbund.
Systemet är byggt utifrån att föreningen ska
hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det
gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till
LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer.
RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta
helt kostnadsfritt.
Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar för person och organisation
inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar
IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig
administration inom en idrott till exempel genom
digitaliserad Idrottslyftansökning, ett webbasera
medlemsregister kopplar mot SPAR och automatiserat underlag för LOK-stödsansökning.
Kopplat mot administrationsdatabasen finns ett
kraftfullt kommunikationsverktyg som, förutom
att erbjuda en hemsideslösning, även underlättar övrig kommunikation genom sin koppling
för person och organisation. Detta möjliggör
bland annat för korrekt riktad information, inom
idrotten, som administrationsverktyget i sin tur
hjälper till att hålla uppdaterad.
Genom att binda samman: medlemsregister,
organisation, utbildning, tävling, ansökningsförfaranden tillhandahåller IdrottOnline ett uppdaterat register över idrotten som resulterar i mer
korrekt data och i sin tur ett kraftfullt statistik och
rapportunderlag.
Läs mer på www.idrottonline.se
västkustkalendern
2015 57
GKSS
tel. 031-299040
Grötviks SS tel. 035-37516
tel. 0705-521312
Box 5039, 426 05 Västra Frölunda
Besöksadress: Talattagatan 10
För anmälan till regattor: www.gkss.se
Bg.SEB 5001-1023945
Hemsida: www.gkss.se
---------------
tel. 035-217653
Grötvikshamn, 302 40 Halmstad
E-post: [email protected]
Hemsida: www.grotvik.se
---------------
Småbåtsgatan 3, 302 90 Halmstad
Bg. 301-4388
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hss1910.nu
---------------
Göteborg Grötö SS Haverdalsstrands SS tel. 0700-667233
Klubbutvecklare
& Sailcoach
Jag heter Sanna Mattsson och är vikarierande
klubbutvecklare på Västkustens Seglarförbund.
Jag vikarierar för Emelie Lindström som är
tjänstledig (1/4 2015), då hon har fått en tjänst
som nationell klubbutvecklare på Svenska Seglarförbundet.
Göteborgs Kanotförening tel. 0703-420212
Till mig kan alla klubbar i distriktet vända sig.
Klubbutvecklarens arbete handlar om att
stötta klubbarna i deras arbete för att få i gång,
underhålla och utveckla en verksamhet på
grön nivå.
Göteborgs Quinnliga SS Jag jobbar utöver detta även som klasstränare
för RS Feva.
Välkomna att höra av er om ni har några frågor
eller funderingar!
Kontakt: [email protected] tel: 0707-55 95 88
58 västkustkalendern 2015
c/o Annika Gard
Saltholmsgatan 27, 426 76 V Frölunda
Pg. 494 96-3
E-post: [email protected]
---------------
Halmstad SS c/o Ulrika Bergqvist
Borgasgatan 23, 432 37 Varberg
Pg. 29 62 95-9
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ggss.se
---------------
Sedan två år tillbaka, har jag även jobbat som
sailcoach i främst Bohuslän. Sailcoachtjänsten
finansieras via Idrottslyftet. Jag kommer att
fortsätta detta arbete, parallellt med min tjänst
som klubbutvecklare. Skillnaden är att jag
nu kommer att jobba med alla klubbar som
beviljas Idrottslyftspengar. Projektet riktar sig
främst till klubbar, som vill höja sin verksamhet
till en röd eller blå nivå.
Göteborgs Yacht Club
c/o Kjell Berggren
Skepparegången 14, 413 18 Göteborg
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gkf.info
---------------
tel. 0720-048814
c/o Carina Sjölander
Stapelbädden 9, 417 57 Göteborg
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gqss.se
---------------
Göteborgs Snipe Club tel. 031-683683
c/o Per Edwall
Doktorsvägen 7, 436 50 Hovås
Pg. 62 56 75-4
E-post: [email protected]
Hemsida: home.swipnet.se/snipe
---------------
Göteborg Windsurfing Club tel. 0708-674670
c/o Henrik Hagen
Kobbarnas Väg 16, 416 64 Göteborg
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gwc.se
c/o Jörgen Allgulander
N Fiskebäcksvägen 48. 426 58 V Frölunda
E-post: [email protected]
---------------
Helleviksstrands SS
c/o Jonas Österberg
Silvertärnegången 32, 426 69 V Frölunda
Pg. 36 26 88-4
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hkss.nu
---------------
Hjuviks Båtklubb tel. 031-920461
Sofus udde, 423 40 Torslanda
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hjbk.org
---------------
Hovenäsets SS tel. 0704-860662
c/o Svante Nilo Bengtsson
Mellanbergsvägen 21a, 427 37 Billdal
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hovenasetsss.se
---------------
Hovås Yacht Club tel. 0706-765350
Gamlaklubbhuset
Golfbanevägen 17, 436 50 HOVÅS
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hovasyachtclub.se
Idrottslyftet
I de flesta av landets idrottsföreningar finns
goda idéer om hur verksamheten skulle
kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra
idéerna till verklighet finns Idrottslyftet.
För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningar vända sig till sitt specialidrottsförbund
(SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/eller
sitt SISU-distrikt.
Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden:
- Behålla ungdomar i föreningsverksamhet Kontakta specialdistriktsförbundet (SF)
- Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
– Kontakta distriktsidrottsförbundet (DF) alt.
specialidrottsförbundet (SF)
- Utveckla verksamheten så att idrotten gör
som ”Idrotten vill”
- Kontakta SISU distriktet (SISU)
- Öka tillgängligheten till anläggningar och
idrottsmiljöer
- Kontakta distriktsidrottsförbundet (DF)
svenskidrott.se/Ekonomisktstod/idrottslyftet
västkustkalendern
2015 59
Kappseglingsklubben FSMKtel. 031-561522
Lerums SS
Klädesholmens SS tel. 0304-673124
Lerums Seglargymnasiums IF
KMS Nordön
tel. 0303-225723
c/o Gun-Britt Andreasson
Vårlöksgatan 1B, 417 06 Göteborg
Pg 34 46 81-2
E-post: [email protected]
Hemsida: www.laget.se/FSMK
--------------c/o Robert Bergfeldt
Hagelyckan 17, 416 56 Göteborg
E-post: [email protected]
Hemsida: www.klss.se
---------------
tel. 0522-29158
c/o Pär Nordstrand
Södra vägen 17, 411 35 Göteborg
Pg. 815 98-5
E-post: [email protected]
Hemsida: www.svenskidrott.se/n/korshamnsbk
---------------
Lysekils SSG
tel. 0523 -15118
Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb
tel. 031-931934
Långedrags SS
Korshamns BK
Box 14, 429 21 Kullavik
Pg 448 08 - 4
E-post: [email protected]
Hemsida: www.kkkk.se
---------------
Käringö SK www.musto.se
60 västkustkalendern 2015
c/o Emma Pakki
Musselvägen 11, 459 33 Ljungskile
Hemsida: www.lerum.se
---------------
Ljungskile SS Nordön 310, 442 75 Lycke
E-post: [email protected]
[email protected]
Hemsida: www.kmsnordon.se
---------------
Proud sponsor of
Klubbhus: Seglarvägen, tel. 0302-71930
c/o Hans Hörfelt
Ljungbackenvägen 14B, 443 39 Lerum
E-post: [email protected]
Hemsida: www.less.nu
---------------
tel. 031-987455
Box 58, 459 22 Ljungskile
För anmälan till regattor
Tel. 0522-22733
Bg. 867-1794
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ljss.se
---------------
Badhusgatan 14, 453 30 Lysekil
Bankgiro: 548-4969
E-post: [email protected]
Hemsida: www.lssg.se
---------------
Solhöjdsgatan 16, 426 76 V Frölunda
Tel. 031-29 16 17 (tel.svarare)
Pg 81 85 46-4
E-post: [email protected]
För anmälan till regattor, se hemsidan
Hemsida: www.ldss.se
---------------
c/o J Svensson-Klijn
Sätravägen 25, 133 38 Saltsjöboo
Pg 42 32 42-7
E-post: [email protected]
Hemsida: www.karingo-sk.com
---------------
Lövstavikens BF
Lerkils BS Billdalsvägen 2, 43655 Hovås
Pg. 62 21 52-7
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.malevik.se
tel. 070-3420125
Lerkils Hamn 35, 434 93 Vallda
Pg 93 53 65-7
E-post: [email protected]
Hemsida: www.lerkil.net
Proud sponsor of
Sanddynevägen 58, 311 33 Falkenberg
E-post: [email protected]
Hemsida: www.lovstaviken.se
---------------
Maleviks SK www.sebago.se
västkustkalendern
2015 61
Marks kajak- och segelklubb
c/o Anders Olofsson
Gästgivaregatan 25 C, 511 61 Skene
Pg 22 92 01-9
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mksk.se
---------------
Marstrands Race Committeé
c/o Robert Ohlson
Klarinettgatan 24, 421 39 V Frölunda
E-post: [email protected]
Hemsida: www.askmrc.se
---------------
Marstrands SS RFs grundförsäkring
Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet
(RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF:s Grundförsäkring” som är tecknad
i Folksam och betald av RF.
RF:s Grundförsäkring innehåller till exempel
olycksfallsförsäkring för ledare och funktionär.
Försäkringen är ett grundskydd för föreningen
och det är styrelsens ansvar att kontrollera om
försäkringen måste kompletteras.
Varje idrottsförening har möjlighet att teckna
en kompletteringsförsäkring för till exempel
byggnader, idrottsmaterial och datorer.
Aktiva idrottare ingår inte - de är ofta olycksfallsförsäkrade genom sina idrottsförbund.
Det här ingår i grundskyddet:
- Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionär
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Patientförsäkring
- Rättskyddsförsäkring
- Ansvarsförsäkring
För mer info se, svenskidrott.se eller folksam.se
62 västkustkalendern 2015
tel. 0303-61409
c/o Lena Gipperth
Vinkelgatan 9, 442 67 Marstrand
Epost: [email protected]
Hemsida: http://www.marstrandsss.se/
---------------
Mollösunds BF
c/o Johan Westling
Stora Gårda 6, 412 70 Göteborg
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mollosundsbf.se
---------------
Nääs Yacht Club
c/o Martin Abenius
Ryggebol Byväg 12, 443 61 Stenkullen
E-post: [email protected]
Hemsida: www.nycsail.se
---------------
Orrvikens SS tel. 0300-61944
Häcklehagsvägen 381, 439 93 Onsala
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.orreviken.nu/oss/
---------------
Partille SS tel. 031-7739952
c/o Anders Glad
Gamla Prästvägen 4, 438 38 Landvetter
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www4.idrottonline.se/PartilleSS-Segling/
Rådasjöns SS tel. 031-878885
c/o Aplicator
Metallvägen 3, 435 33 Mölnlycke
För anmälan till regattor
Tel.nr 031-878885
Bg 5739-0569
Hemsida: www.rass.se
---------------
Rörviks Segelsällskap c/o Claes Petersson
Näsets Backaväg 34 A, 421 66 V Frölunda
E-post: [email protected]
Hemsida: www.rorviksss.se
---------------
Sandviks KSS tel. 0703-787722
SS Fram tel. 031-142509
SS Kaparen tel. 0300-61290
SS Norderviken tel. 0767-728249
c/o Lena Westholm
Krossholmsvägen 67, 423 38 Torslanda
E-post: [email protected]
http://www.skss.se
--------------Märlspiksgatan 4F, 414 57 Göteborg
Pg 431 32-0
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.ssfram.com/
--------------Gottskärsvägen 180, 439 94 Onsala
För anmälan till regattor
Tel. 0300-61290
Bg.196-6860
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.sskaparen.se
---------------
c/o Hans-Einar Forsberg
Uppgårdsvägen 29, 426 69 V Frölunda
För anmälan till regattor
http://www.norderviken.se/pages/tE4vling/
anmE4lan.php
Bg 5688-8316
E-post: [email protected] (Ordförande)
Hemsida: www.norderviken.se
+46 31 295912
www.baths.se
[email protected]
västkustkalendern
2015 63
SS Slören tel. 0703-957178
SS Vendels tel. 0340-650990
c/o Göran Fält
Västra Palmgrensg. 187, 426 77 V Frölunda
Pg 65 26 50 - 3
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sloren.se
--------------Frillesås Tullväg 15, 439 61 Frillesås
För anmälan till regattor
Bg 5516-7951
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.ssvendels.se
---------------
SS Viken Ägir tel. 070-4163465
c/o Göran Bäckström
Rörviksvägen 40, 451 77 Uddevalla
För anmälan till regattor
Pg 8455-8
Hemsida: http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling/
---------------
Skallkrokens Båtsällskap tel. 035-52561
Kustgränd 1, 310 42 Haverdal
För anmälan till regattor
Pg 830079-0
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.skallkroken.com
---------------
Smögen Yacht Club tel. 0705-220035
c/o Bengt Arne Ljung
Klovbergsvägen 6, 456 42 Kungshamn
Pg 257877-1
E-post: [email protected]
---------------
Sotefjordens SS tel. 0523-50443
Lilla Gåsholmen, 456 61 Hunnebostrand
För anmälan till regattor
Pg 568734-8
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sfss.se
---------------
Stenungsbaden Yacht Club
Södra Stenungsön
444 48 Stenungsund
E-post: [email protected]
64 västkustkalendern 2015
Stenungsunds SS
tel. 0303-67660
Stora Stenars SS tel. 0706-402534
Strömstads SS tel. 0705-255106
Stenunge Allé 7, 444 30 Stenungsund
För anmälan till regattor
Fax.nr 0303-80203
E-post: [email protected]
Bg.nr 877-9258
Tjörn Runt: Bg.nr 5614-6558
Hemsida: www.stss.se
---------------
c/o Johan Lindbom
Varlabergsvägen 51, 434 91 Kungsbacka
För anmälan till regattor
Pg. 40 99 98-2, bg.nr 762-3739
E-post: [email protected]
Hemsida: www.storastenar.se
--------------c/o Karl-Axel Falk
Flädervägen 9, 452 38 STRÖMSTAD
E-post: [email protected]
Bg. 5467-6143
Hemsida: www.stromstadss.se
---------------
Sunneskärs Båtsällskap
c/o Anita Karlsson
Balltorp 141, 460 11 Nygård
För anmälan till regattor
Tel. 031- 283497
Pg. 624416-4, bg.5687-5222
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sunneskar.nu
---------------
Svanesunds SS
tel. 0704-501615
c/o Martin Källerfelt
Strandåsvägen 8, 472 31 Svanesund
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.svss.se
---------------
Särö Båtklubb
Box 2043, 429 11 Särö
Bg 840-5342
E-post: [email protected],
[email protected]robk.com
Hemsida: www.sarobk.com
västkustkalendern
2015 65
Tanumstrads Yacht Club
Tanumstrand, 45795 GREBBESTAD
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.idrottonline.se/tanum/
tanumstrandyachtclub-segling
---------------
Tjuvkils KK tel. 0703-480142
c/o Anders Böhn
Engelbrektsgatan 58, 411 39 Göteborg
För anmälan till regattor
Pg.nr: 522390-4
E-post: [email protected]
Hemsida: www.tjuvkilskk.se
---------------
Tjörns SS
c/o Håkan Larsson
Källstången 34, 47130 Skärhamn
Bg 183-7863
Hemsida: www.tjss.se
---------------
Torkeltorps Vindsurfingklubb
c/o Lars Bjärkling
Hamnvägen 13, 475 41 Hönö
Hemsida: http://ttvk.blogspot.com/
---------------
Träslövsläge BS tel. 0340-670707
Fiskehamnsvägen 4, 432 75 Träslövsläge
Pg 80 59 55-2
E-post: [email protected]
Hemsida: www.tbs-tbk.org
---------------
Varbergs SS Klöven 1, 432 93 Varberg
För anmälan till regattor
Tel / Fax 0340-14810
Pg 617682 – 0
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vss.org.se
---------------
Ödsmåls KK
tel. 0706-243342
Ölmanäs SS
0765-469727
c/o Karin Malmcrona
Sommarstigen 6, 444 96 Ödsmål
e-mail: [email protected]
Anmälan till SRS-kölbåtskappseglingar: Per
Jacobsson, [email protected]
Anmälan seglarskola. Olof Friberg, [email protected]
hemsida: www.ökk.nu
--------------c/o Lars-Göran Lindström
Albektsväg 10, 432 74 Träslövsläge
E-post: [email protected]
För anmälan till regattor och seglarskola
Hemsida: www.laget.se/OLMANAS_SS_
KLUBB
PERFORMANCE
DYNAMIC
SAFETY
HighTech Yacht Ropes
Made in Germany
------------------------------------------------------------
Ett stort tack till våra klubbar, annonsörer och sponsorer som gjorde utgivningen av Västkustkalendern möjlig.
Vi vill också rikta ett stort tack till
Margareta Diedrich, Lars Fjelddahl, Peter Gustavsson och Tom Diedrich som
lät oss använda deras fantastiska bilder
------------------------------------------------------------
tel. 0340-14810
Varbergs Vindsurfing Klubb
c/o Andreas Rehn
Handelsgatan 2a, 432 36 Varberg
För anmälan till regattor
Pg 6033178-2
E-post: [email protected]
Hemsida: www.apelviken.nu
66 västkustkalendern 2015
LIROS Skandinavia AB
[email protected]
www.lirosropes.se
www.vksf.org
västkustens seglarförbund l talattagatan 24 l 426 76 v frölunda