LAN0930A030_031 - Explore Lapland

Eddie Lennel
och Björn
Bergström
tar sats utför
forsen.
Jonatan och
Roger Jacobsson visar vägen
till nästa laxpool.
'MVHmTLBSFO#KÚSO
#FSHTUSÚNIÌMMFS
VQQFOBW-BJOJP
ÊMWFOTTUPSBMBYBS
Häng med på äventyr!
Här nappar
jättelaxen
-BJOJPÊMWFOSJOHMBSMÌOHTBNU
HFOPNEFUQMBUUBMBOETLBQFU
)ÚHUVQQQÌGKÊMMUVOESBO
MJHHFSFOBW4WFSJHFT
OPSEMJHBTUFMBYmTLF
QPPMFS-BOET
SFQPSUFS4UVSF
.BSLTUSÚNWJTBSWBS
EFUmOOTDIBOTUJMM
ESÚNGÌOHTU
TE X T OCH FOTO STURE MARKSTRÖM
t-"/%
Eddie Lennel
njuter av en välförtjänt tupplur i
båten.
I väntan på laxuppgång njöt sällskapet av solskenet
vid Lainioälven.
”Just när den första flugan glider över
kanten till djuphålan kommer hugget”
%
et är ett märkligt väder. Större delen av Sverige har skitväder, mulet och kallt. Men
längst uppe i landet har ett högtryck
kommit in från Ryssland. Det är 25
grader varmt. Vi lutar oss tillbaka
och njuter i campingstolarna.
Endast några hundra meter uppströms oss rinner Tavvaätno och
Råstoätno ihop och bildar Lainioälven. Några av laxarna fortsätter en bra bit förbi sammanflödet
innan de stannar upp för att leka.
Långt upp i ett biflöde till
Tavvaätno har laxsmolt
konstaterats.
)BSSFOOBQQBS
Lainioälvens övre
delar bjuder inte
bara på lax. De
är även kända
för sitt harrfiske.
När vi går uppströms om lägret
får vi flera fi na
harrar, några av
dem snuddar vid
enkilosgränsen.
Laxpoolen får
vila fram till kvällen. Per Nordanberg
låter första flugan
svepa över poolen. Just när
den glider över
kanten till
djuphå la n
kommer hugget. Det är ett sugande drag i linan.
När Per lyfter spöet i mothugget exploderar laxen. Spöet böjer
sig och det viner i rullen. Det blir
några akrobatiska hopp längst ner
i poolen, sedan skriker Per.
– Nej!
Ringarna från laxens flykthopp
dör ut och strömmen blir åter
blank. Allt är över lika plötsligt
som det startat. Även om Per försöker skaka av sig den förlust det är
att tappa en lax så lyser besvikel-
Det är en stor lax som ger en rejäl
sen i hans ansikte när han sätter
sig i campingstolen.
kamp, men till slut kan Björn baxa
Redan innan jag vaknat nästa
in den. Den väger klart över 10 kilo.
morgon är den första laxen fångad.
När Björn poserar med sin
fångst framför kameran tar Per
Det är Eddie Lennel som dragit
upp en mindre lax. Fångsten ökar
fram sitt spö och vadar ut i höljan.
vår förhoppning om att laxen är
Han hinner inte med många kast
på gång. Det blir många timmars
förrän nästa lax sitter på. Fem
fiske utan avbrott, men det dröjer
minuter senare kan Per skjuta upp
ett dygn innan nästa lax fångas av
den mellan stenarna på stranden.
Björn Bergström.
'JTLFMZDLBGÚSTPNMJHB
Det är först på resans fjärde dag
som laxfi sket drar i gång ordent- Efter att ha fångat sin andra
ligt. Björn och Per bestämmer sig
respektive tredje lax vandrar Björn
för att besöka en
och Per nöjda tillpool ett par kilome- w+BHÊSQÌWÊHBUU baka till tältet.
ter nedströms. Jag
UBQQBBMMLSBGUOÊS Jag är ensam kvar
vågar inte slå följe
med en känsla av
EFUCMÊOLFSUJMMJ att
med de båda flugvärlden är frukfiskefantomerna. ZUBOQÌEFOBOESB tansvärt orättvis.
Risken är alldeles
Jag kan helt
TJEBOTUSÚNNFOw enkelt
för stor för att jag
inte ge
får stå på sidan om och se dem
upp utan fångst. Med ett
passera mig med långa kast och
bestämt grepp om
plocka varenda lax.
spöet vadar jag ut i
Jag vandrar i stället uppströms
älven. Den första
efter älven. När jag på eftermid- timmen händer
ingenting.
dagen återvänder till lägerplatsen
utan fångst möter jag några lyckDet börjar
liga sportfi skare. Per har fått två
dessutom stänlaxar och Björn en lax. Pers största
ka från den grålax väger en bra bit över 10 kilo, svarta himlen.
­OUMJHFOOBQQ
Ryggen värker.
kanske 12–13 kilo.
Jag slevar snabbt i mig ett mel- Jag är på väg att
tappa all kraft när
lanmål. Sedan greppar jag spöet
och vandrar ner till platsen där
det blänker till i ytan
Björn och Per fångat sina laxar.
på andra sidan strömmen.
Första vändan ger ingenting. En tiondels sekund senare
Jag låter poolen vila i några minu- rycker det till i mitt spö.
ter innan jag börjar om. Det är
Jag hinner inte göra något
märkligt stilla, inte en lax visar
mothugg förrän laxen sätsig. Enda livet är några stänk från
ter i väg nerför älven.
mindre harrar. Har Per och Björn
Det blir en snabb språngtömt höljan på lax?
marsch mellan livsfarliga
stenar längs stranden. Lax­OOVFOMBYQÌÚWFSLJMP
en rusar i full fart utför en
Just när jag är längst ner i poolen
fors. En vild kamp följer, men
hör jag röster bakom mig. När jag
till slut lyckas jag dra upp laxen
vänder mig om står Björn där med
mellan några vassa stenar på
ett kraftigt böjt spö i händerna. stranden.
Intill honom står Per beredd att
Äntligen napp! Lax till den som
bistå vid landningen.
kämpar!
■
Guidade resor
med laxfiske
■ -BJOJPÊMWFO är ett 27 mil
långt biflöde till Torneälven.
Medelvikten på laxen ligger på
runt 7,5 kilo.
■ %FUTÌLBMMBEF Kirunakortet
gäller som tillstånd för fiske i
Lainioälven. Kortet finns att köpa
hos sportfiskehandlare eller via
internet: www.fjallen.nu.
■ *DFIPUFM"EWFOUVSFarrangerar guidade laxfiskeresor nerför Lainioälven.
■ 'ÚSNFSJOGPSNBUJPO
0980-668 00 eller
www.icehotel.com.
Soppero
Kiruna
La
ini
oä
lv
Torn
e
älv
Pajala
Längst upp mot
finska gränsen
ligger Lainio älv.
Efter en lång kamp kunde laxen
dras in mot stranden.
-"/%t