Ett unikt tidningsprojekt - Nya Östis

TISDAG- 28 APRIL 2015 Nummer 1
Ett unikt tidningsprojekt
Det är ingen större överdrift att påstå
att den tidning som du nu håller i häntidning. Och till råga på allt en papperstidning. Mediaexperter har höjt sina
att grunda en ny svenskspråkig lokaltidning i vårt land. Och gör man det, trots
allt, ska tidningen enbart vara tillgänglig
på webben. I dessa digitaliseringens tider.
Är det så? Knappast!
Olyckskorpar kraxar alltid. Låt dem
kraxa. Nya Östis tutar och kör.
Finlands färskaste lokaltidning grundades förstås för att det fanns ett behov, en
efterfrågan. Det tomrum som Östra
Nyland lämnade efter sej måste helt
enkelt fyllas. Tidningen grundades alltså inte i opposition. Nya Östis är inte emot någon. Tidningen
grundades i bygden för bygden, för att Lovisa- och
Lappträskbor och också Pyttis- och Mörskombor
skulle ha ett lokalt nyhetsorgan och för att bygdens
företagare skulle ha ett lokalt annonsorgan.
Ett gäng med professionellt mediafolk har sällat upp.
Men också ungdomar. Utan att snegla mot plånbo-
Raevuori
ken. För den goda sakens skull.
Entusiasmen har varit stor. Motivationen har bara
triumfer.
Glädjen bara ökar, glädjen att gagna och tjäna den
egna hembygden. Med en ny lokaltidning. Med Nya
Östis.
Kim Wahlroos
Prenumerera på
Du håller det allra första numret av den nya lokaltidningen Nya Östis i din hand.
Följande nummer utkommer onsdagen den 13 maj och efter det kommer
tidningen ut torsdagar varje vecka.
7 månaders prenumeration kostar 62 euro. Prenumerera genast så får du maj
månad gratis.
eller ringa på tfn 0400 411 061.
KLIPP HÄR
Jag vill prenumera på Nya Östis till årets slut och får maj månad gratis.
Namn
Nya Östis
betalar
portot
Adress
Postnummer och postort
E-post
Telefon
Faktureringsadress (om annan)
Namn
Understödsföreningen för Nya Östis rf
Adress
Kod 5021011
Postnummer och postort
E-post
Telefon
Jag vill ha fakturan med e-post
Jag vill ha fakturan med vanlig post
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
Sidan
PINION
2
TISDAG- 28 APRIL 2015
LEDARE
KOLUMN
Kim Wahlroos
Camilla Stjernvall-Malmberg
”Nya Östis steg fram
ur nyhetsdimman”
TISDAG- 28 APRIL2015 Nummer 1
Äntligen här!
J
Saneringsknivarna är vassa. Visionerna är tunga och orealistiska. Vi
svenskspråkiga ungdomsföreningar.
Många är aktiva. Ur ett ”centralt”
skuggan, ut i periferin.
Situationen i Lovisanejden blev
ohållbar när vår lokaltidning Östra
Nyland slaktades eller rättare:
uppgick i den stora regiontidningen
Östnyland. Vi hamnade i nyhetsdimman. Vår identitet bleknade. Vi
löpte risken att glömmas bort, ja,
att bli mer eller mindre osynliga.
När våra rödgula mediakoryfeer
blickar österut från Helsingfors ser
de ofta inte längre än till Borgå. Vad
de tydligen inte.
När Östra Nyland slaktades uppstod
ett medietomrum i Lovisanejden.
Och vi vet hur det går med tomrum,
också de geopolitiska. De fylls.
Nu har Nya Östis (NÖ) fyllt tomrummet efter ÖN. Det har fyllts tack
vare altruism, arbetsglädje, entusiasm och en talkoanda, som många
trodde att hörde till gångna tider.
Det har fyllts av glädje, av samarbete
och positiv envishet. Ett tiotal en-
sej tydligen inte om. De ser inte, de
känner inte till våra gamla livskraftiga svenskspråkiga kärnbygder. I
Lovisanejden. T.ex. i Östra Nylands
Ungdomsförbund, med centrum
Chefredaktör
för Nya Östis
Ledarteckningen har gjorts av den
Barbro Teir eldar under mad gamla
egna krafter börjat sina har ni ryckt in och spridit
det glada budskapet vidare. Ni har gillat, delat och
kommit in med tips och idéer. Utan er hade det
nog inte blivit någon tidning.
Hur får man ner den här varma, omslutande
känslan av tacksamhet på papper? Det här är
verkligen vår tidning. Din och min. Vår allas gemensamma tidning.
Det här är drömmen många av oss närt de senaste månaderna. Nu är den verklighet.
En idyll ska byggas upp i Rösund på Sarfsalö.
Husvagnsbyn Pernajan Meriheinä
som grundades på 1980-talet ska förvandlas
till en kolonialträdgård med 21 små stugor
på 30 kvm.
Området ska bli enhetligt med
täppor och planteringar. Strandområdet med bryggor, ramper
och båtplatser förblir gemensamma, liksom också den stora
huvudbyggnaden med klubblokal
Robin Aspelin
gör mästerskytten
Annies stökiga lillebror i årets uppsättning av Lurens. SIDAN
Annonsförsäljning
Sirén Bille
tfn 040 845 6675
Johansson Christer
tfn 040 5047860
Redaktörer/
medhjälpare
Stjernvall-Malmberg
Camilla
tfn 050 371 7213
Eriksson Alexander
tfn 040 485 8587
Stringer Hanna
tfn 040 936 6056
Mattsson-Turku Gerd
tfn 0500 718 256
Turku Niklas
tfn 0400 715 655
Aras Jarjis
045 602 3221
Ring tfn 0400 411 061 eller
mejla till [email protected]
tfn 0400 411 061
Vardagar 9-16.
tidning.
Oberth Lia
Johansson Gunne-May
Tryckeri: Kaakon Viestintä
Oy, Kouvola
Den skicklige
försäljaren Gylling
Patrik Gylling är säkert en bekant
man för många Lovisabor. Denne
snälle man är även något av en
mästare på att sälja Folkhälsans
majblommor, han har nämligen sålt
över 15 000 dylika märken.
– Det är roligt att sälja eftersom man
stöder en god sak och dessutom får
berättar han.
NYHETER SIDAN 21
SIDAN 4
8
LOKALT
Orava Emma-Lotta
tfn 044 2793 227
och bastu.
Alla som äger husvagnstomt
på området förespråkar den här
utvecklingen.
Färska skott är ett nytt och spännande
sortiment för Robbes lilla trädgård i Lappträsk.
Restauranger vill ha skott av olika slag för att
dekorera matportioner, men ärtskott blir allt
populärare även bland butikskunderna. SIDAN
10
tfn 0500 919 467
Utgivare: Understödsföreningen för Nya Östis
tider har vi decentraliserat.
För bygdens bästa. För en fungerande närdemokrati.
och rör om i grytan med den magis-
Redaktion
Chefredaktör
Kim Wahlroos
Grundad den 28 april 2015
har jobbat utan att titta på klockan
eller plånboken. Nya Östis har förverkligats med minimala resurser.
”
Det här är
drömmen
många
av oss närt
de senaste
månaderna.
KULTUR
N
är Paavo Lipponen på
1990-talet var statsminister besökte han också
Lovisa. Vi satt i rådhusets
sal. Pressen skulle ställa frågor.
Östra Nylands redaktör undrade hur
det är möjligt att samhället håller
på att centraliseras, mindre enheter
uppgår i större trots att många av
dem som sitter vid maktens spakar
pläderar för decentralisering.
– Visst ska vi decentralisera, sa
Lipponen. Föra service och andra
samhällsfunktioner närmare folket.
Men centraliseringen bara fortsatte.
Inte minst inom mediebranschen.
De inbesparingar som centraliseringen skulle ge blåste bort av
sin egen orimlighet och förstås av
konjunkturvindarna. Där sitter vi
nu. I den maniska centraliseringens
jämmerdal.
Våra nyhetsorgan slås ihop. Större
enheter skapas. Utan större analys.
Nyhetsservicen förs längre bort från
oss vanliga nyhetskonsumenter. Vi
vet vad som händer i Helsingfors,
Moskva och Jemen. Men vi vet just
ingenting om vad som händer i den
egna hembygden. Där som våra
rötter är. Där som vi lever våra liv. I
styrelserum sitter jurister och ekonomer och tror sej veta och kunna.
Husvagnsby blir
kolonialträdgårdsidyll
PERNÅ
Nya Östis steg fram ur nyhetsdimman
ag hinner knappt innanför dörren och få
ytterkläderna av innan datorn är påslagen. Snabbt, snabbt kolla mejlen! Har det
kommit in något nytt under de femton
timmar som gått sedan jag loggade ut vid
ken att jag nästan spricker. För det är nu
det på allvar börjat trilla in mejl från er som stöder
vårt projekt, och det är lika spännande varje gång.
Tiden rusar iväg, så som den brukar då man har
roligt. Under den senaste timmen har jag skött
vår prenumerantservice och tagit hand om ett
problem som uppstod på faktureringsavdelningen.
Det gjorde jag vid sidan om en omfattande marknadsföringsinsats på Facebook. Mellan varven
diskuterade jag webbsidans innehåll med vår designer och webbansvariga, varefter vår ombrytare
hörde av sig angående läget med kolumnen.
Det är alltså nu det är dags att ta itu med kolumnen för det första numret.
Men vad skriver man egentligen i den första
kolumnen i en alldeles ny tidning? Hur beskriver
man den där pirrande förväntansfulla känslan
som bara växer för var dag som går? Den känsla
man har då man innerst inne vet att man gjort
det absolut bästa man någonsin kan, även om det
stundvis under några få motigare ögonblick känts
allt annat än så.
Ord blir ju så lätt
futtiga i skrift.
Kärlek och
passion, sade
någon om vårt
tidningsprojekt.
Ja, visst är det
så. Det är med ett
stort mått kärlek
och passion vi
med talkokrafter
arbetat fram den
här tidningen.
Men också mycket med ert stöd.
Uppslutningen
Se staden
från cykelsadeln
Nu kan både turister och Lovisabor hyra knallgula cyklar i
Hotel Degerby. Det är företagare
Marianne Nordström (t.v.) som
ligger bakom idén. En cykelsafasekreterare Lilian Granberg
(t.h.) hjälper till att pricka in
rutten på kartan.
NYHETER SIDAN 5
Almska huset
säljs
Husvagnsby blir
kolonialträdgård
PERNÅ Den lilla, svarta, lurviga
hunden Ella hoppar glatt mot
mitt ben när jag besöker Meriheinäs husvagnsby i Rösund på
Sarfsalö. På terrassen utanför
en husvagn sitter Raimo Oikarainen och sönerna Anssi och
Aatu. Solen skiner. Fjolårsvassen prasslar.
Det 2,5 hektar stora husvagnsområdet är på det gamla hemmanet Stor-Toas marker. Området domineras av Stor-Toas
huvudbyggnad, som byggdes på
1920-talet.
Nu ska husvagnsområdet förvandlas till kolonialträdgård
med tjugoen små stugor, alla
om 30 kvm. Varje tomt är 450500 kvm.
– Bra utveckling, utropar pappa Raimo. Alla som har husvagnstomt applåderar den här
utvecklingen.
På Raimos tomt har det skett
generationsväxling. Barnen har
tagit över.
Raimo Oikarainen var med
från början på 1980-talet då
husvagnsbyn grundades och
heinä. Då var grannarnas motstånd hårt. Oppositionsvågorna
gick höga. Stormen bedarrade
omsider. Husvagnsbyn accepterades.
Jag ringer upp Meriheinäs styrelseordförande Jaakko Teittinen. Han är hörbart nöjd.
– Ingen har motsatt sej förändringen. Ingen granne har klagat. Det här är en stor förbättring. Trivseln ökar och området
blir snyggare. Ja, den nya stugbyn med täppor och grönska ger
mervärde åt hela Rösund.
Husvagnsbyn fungerar som
ett aktiebolag, som ett husbolag. Varje delägare har aktier som berättigar till en husvagnstomt och tillgång till allmänna utrymmen, såsom bastu
och klubbrum samt båtplats vid
stranden.
Detta kräver förstås planeändring.
– Det har gått som på räls. Inga
problem. Inga friktioner, säjer
Sidan
LOVISA – Efter det här brevet
kan jag nog inte ha mycket
med Lovisa stad att göra, skriver Kari Markkula i ett e-postbrev.
Markkula köpte ju i tiderna
Almska huset i Lovisa för två
euro. Han iståndsatte det till
ett konst- och kulturcentrum
för Lovisa.
Nu blir det lapp på luckan.
Verksamheten, som delvis
fortsätter ännu i sommar,
upphör. Markkula säljer Almska huset.
Verksamheten har bedrivits
av Understödsföreningen för
Lovisa konstcentrum som
upphörde i slutet av fjolåret.
Naturligtvis av ekonomiska
orsaker. I stället grundade man
Lovisa konstcentrum Almska
huset rf som nu har endast 17
medlemmar.
Det gick inte vägen som planerat. Svenska kulturfonden var
beredd att understöda, men
staden sade nej, enligt Kari
Markkula. Då kom inte heller
kulturfonden med. Detta var i
slutet av fjolåret.
I början av detta år beslöt
Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden,
Konstsamfundet och Lovisa
stad, än en gång, att inte
understöda projektet. Situationen blev ohållbar. Visserligen har staden i år beviljat
5000 euro i uderstöd med vilka
pengar verksamheten kan bedrivas till slutet av augusti.
Sen är det slut.
Kari Markkula går hårt ut mot
Lovisa stad. Han sätter tummen ner för beslutsfattarna.
Några tjänstemän får beröm.
Det har varit problem med
detaljplanen, med bygglov,
parkeringsplatser, detaljer i
arkitekturen m.m.
Markkula beskyller Lovisa stad
för “girighet”. Han menar att
konst inte hör till kulturstaden
Lovisas uppfattning om kultur.
I sommar blir det ännu åtta
utställningar/evenemang i
Almska huset. – NÖ
-
Jag ser på Lovisa
från ett helikopterperspektiv
LOVISA
Stadsdirektör Olavi
Kaleva bjuder på läckra croislättsam. Frågorna stiger.
Kaleva säjer att han måste titta
på Lovisa från ett helikopterperspektiv, på helheten. På stadens bästa.
Vad ska Lovisa satsa på? Vad
ska Lovisa prioritera? Vad är
viktigt, vad är mindre viktigt
och vad är helt oviktigt? Och
vilka är målsättningarna?
– I Lovisa påtar man för mycket
med detaljer, säjer Kaleva.
Knallgula hyrescyklar
intar Lovisa
– Fullmäktige ska ge de väsentliga linjerna utgående från vilka vi kan agera. Nu blir det för
mycket detaljarbete, man halkar in på sidospår. Mötena drar
ut på tiden och behållningen
blir inte så stor.
Stadsdirektören motsäjer mej
inte.
Inte heller nu kommer stadsdirektören med motargument.
– Vi, och framförallt de förtroendevalda, borde se klarare, se
till helhetens bästa, säjer han.
– Ja, vart ska resurserna riktas?
Vad ska vi satsa på i serviceproduktionen? Åldringsvården och
bildningsarbetet,
skolväsendet är centrala. Därför måste
vi backa upp företagsamheten,
ekonomin, säjer Kaleva. Företag ger klirr i stadens kassa och
sålunda resurser åt de andra
sektorerna.
Företagsamheten är i fokus.
– Vi får många förfrågningar.
Lovisa har nog en viss dragningskraft. Tokmanni, som etablerat sej vid västra infarten, är
ett bra exempel. Men vi måste
komma ihåg att företagsamheten ska byggas upp på stadens
villkor.
– Hur är det med tillståndsprocessen i Lovisa. Är den inte något långsam?
– Vi har kollat hur länge det tar,
om alla papper är i skick, att få
bygglov.
Lovisa Glas Ab
Jukka Teittinen.
– Området ska bli estetiskt och
Reparation
Lovisa Färghandel, Print
Mill, Dinero, Tikander Metal, samt naturligtvis Sjöblom
na. De facto har bara Lovisabaserade företag konsulterats
i ärendet. Bortsett från cykelställningen, vill säga.
– Den kommer från Satakunta fängelse.
Avsikten med Sunny Bikes är
att råda bot på turismen som
sker genom bil- eller bussfönster. När Nordström med
familj i fjol somras cykelsemestrade i Barcelona lade
hon ihop ett och ett.
– Jo, det tar ungefär två måna-
TO
AU S AUS
GLA OGLA LAS
O
T
T
G
S AU AS AU AUTO OA
L
T
L
S
G
TO UTOG OGLA AS AU AS AU
U
A
L
A
L
T
LAS GLAS S AU UTOG UTOG GLAS
G
A
A
O
A
L
TO
TO
AU S AUT UTOG GLAS GLAS S AU UTO- UA
O
A
GLA LAS A S AUT AUTO TOGL GLAS LAS A S
S
G
G
U
A
TO OGL OGLA AS A AUTO UTO OGLA
A
L
T
Kommundirektören i Mörskom, Jouko Asuja, går i pension från 1 oktober 2015.
T
AU S AUT UTOG GLAS GLAS S AU UTO- UA
O
A
GLA LAS A S AUT AUTO TOGL GLAS LAS A S MÖRSKOM Kommundirektörstjänsen ledigför- senast kvalitetschef vid Åbonejdens avloppsreS
G
G
U
A
TO OGL OGLA AS A AUTO UTO OGLA klarades den 13 mars och ansökningstiden gick ning och styrelseordförande för Creditius Oy,
A
L
T
T
AU S AUT UTOG GLAS GLAS S AU UTO- utUden
- 10 april. Hela femton personer hade sökt Pekka Reiman, senast projektchef vid Miset Oy,
A
O
A
så attraktivt som möjligt,
O
A
A
L
T
S
T
S
S
G
U
GLAsäjer
A
Jouni Jäkkö, servicedirektör för ICT-tjänster vid
LA AS A
S
Jukka Teittinen. Husen blir
lika
S AU AUTO TOGL OGLA Ltjänsten.
G
A
A
O
L
L
T
G
G
AS 146
stora, alltså 30 kvm.
AU S AUT UTOG De sökande är Matti Muukkonen, senast utveck- Päijänne-Tavastlands social- och hälsovårdssamL214
TO UTO0400
S
G
U
A
lingschef vid Mikkelin Puhelin Oyj (tidigare kom- kommun, Vesa Tuunainen, senast personalchef
A
TO OG4L Lovisa
Antagligen kommer alla stugor
S A ABorgågatan
GLA LAS A
U
A
O
T
L
mundirektör i Kyyjärvi), Pinja Halme, vd för Ha- vid Hyvinge stad, Timo Forsten, senast projektarT
G
att beställas av samma tillverLAS AS AU S AU UTOG
G
zelhen Oy, Tommi Rinne, visumtjänsteman vid betare vid Kuhmois kommun, Sabah Sameletdin,
L
TO OGwww.loviisanlasi.fi
kare, för att garantera enhetligGLA LAS A
O
T
Utrikesministeriet, Jaska Salonen, medelanskaf- kommundirektör i Evijärvi, Christer Brännkärr,
heten. Då blir också priset skäAU S AUT UTOG
fare vid Finlands jägarförbund, Satu Sarin, se- senast marknadsrättsdomare vid MarknadsdomA
ligare.
GLA LAS VINDRUTOR
nast utvecklingschef vid Högfors stad, Otto Här- stolen (tidigare kommundirektör i Pöytis) och Ari
– Vi bygger upp en idyll, säjerTOG Försäljning • Montering
könen, vd för Teollisuustalot Oy, Jari Lehtimäki, Oksanen, vd för Näkin hammashoito. – NÖ
ekonomichef vid Kamux Oy, Raimo Laaksonen,
- Sunny Bikes är en dröm som
går i uppfyllelse.
Marianne Nordström från
Lovisa Blomster är entusiastisk. I vintras föddes idén
om att grunda en cykeluthyr– Lovisa Blomster sköter om
underhållet av cyklarna, Hotell Degerby med Merja och
Juha Saario om faciliteterna.
der, svarar stadsdirektören.
Han efterlyser en glad växelverkan mellan invånarna och
tekniska sektorn, med staden
överhuvud. Det är med gemensamma krafter som vi ska bygga
upp vår stad. Vi måste vara stolta över Lovisa. Vi får inte huka.
– Det går ju bra för Lovisa. Fjolårets bokslut visar ju ett plus på
över sex miljoner euro.
– Det beror främst på hamnens
bolagisering, framhåller Kaleva.
Om hamnen inte hade bolagiserats hade resultatet varit ungefär plus minus noll.
Avslutningsvis vill stadsdirektören gratulera att vi får en ny
svenskspråkig lokaltidning i Lovisanejden.
Femton vill bli
kommundirektör i Mörskom
markplanerare Sten Öhman.
Det gröna ljuset har varit påkopplat. Den nya detaljplanen
har godkänts av nämnden och
seende och omsider till fullmäktige i Lovisa.
5
TISDAG- 28 APRIL 2015
LOVISA
4
YHETER
med våra cyklar och tänkte
att om vi överlever detta, så
måste turister överleva Lovisa också, skrattar hon.
– På cykel når man det man
annars kör förbi: Bastio-
nerna, åsen och parkerna
i centrum.
Hon hoppas att även Lovisaborna får upp ögonen för hyrescyklarna. 8 euro får kunden punga ut för 12 timmar,
den för kompisgäng och familjer.
Under sommaren kommer
Nordström att anställa en
”planterad turist” som åker
omkring på en av de fjorton
cyklarna. Den tredje som vinkar åt turisten vinner ett pris.
– Utmaningen går under
namnet Sunny Wave. Vi uppmanar Lovisaborna att ge ett
positivt intryck av staden.
Paret Saario är ivriga på att
utveckla konceptet. I en snar
framtid lär cykelsafaris äga
rum. Det skulle innebära en
utstakad turistrunda på kaféer, i butiker och på naturstigar, till vilket företagare kan
bidra med förmånskuponger. Redan i sommar kommer
Hotell Degerby att erbjuda
snackpacks åt cykeluthyrare,
och rekommenderar en picknick på Plagen.
Där kommer Lilian Granberg
från stadens turistbyrå in i
bilden.
Taasigården
renoveras
STRÖMFORS
Sidan
Lovisa planerar en renovering av serviceboendet Taasiagården i Lovisa. Om allt
går enligt planerna så startar renoveringen redan i år.
Boenderummen och bastuavdelningen ska byggas om.
Boendeplatserna utökas från
28 till 34. Köket görs också
om. Om allt går enligt tidtabellen startar bygget i september och rummen ska vara
renoverade i januari nästa
år. Kostnadsberäkningen går
på 850 000 euro. I den ingår inte kostnaderna för att
förnya köket. Hur köket ska
förnyas är fortfarande en lite
öppen fråga. En kartläggning
av kökets skick inleddes i början av året. Köket görs om till
servicekök. – NÖ
Sidan
YHETER
6
EBATT
TISDAG- 28 APRIL 2015
andelslagets
avloppsvatten
skulle kopplas till Isnäs reningsverk. Trots mötets datum
var det inte ett aprilskämt. Reningsverket är byggt år 1973
och det har sanerats år 2009.
Inom detta år skall man anhålla om att reningsverkets miljötillstånd förlängs. Nu beräknar
man att 100 fastigheter ytterligare tar i bruk avloppet detta
år. Det innebär en 50%’s ökning
under högsäsong. Totalt är över
300 fastigheter medlemmar i
andelslaget så belastningen kan
mer än dubblas. Avsikten med
stomröret var ju uttryckligen
att stänga de mindre reningsverken, men nu blir det ju lite
tvärtom.
Det framgick att inget avtal
ännu fanns mellan Lovisa Vatten och andelslaget. Nog är det
rätt märkvärdigt att Lovisa Vatten investerat 900 000 euro i
linjen Rönnäs-Isnäs utan att
ha avtal med den överlägset
största kunden. Nog har förtroendet mellan avtalsparterna varit onaturligt bra. Ännu
bättre hade det väl varit om
Lovisa Vattens styrelseordförande fortsatt som projektchef
på andelslaget. Lika väl kan
man konstatera att andelslaget investerat många miljoner
i sitt projekt utan att ha ett avtal med Lovisa Vatten. I seriösa sammanhang gör man nog
först avtal och investerar sedan.
Efter att ett avtal har nåtts skall
altså andelslaget besluta att
avloppen kan tas i bruk. Fasarbyviken har väl inte mått så bra
av den nuvarande belastningen, men bättre blir det nog inte
med kommande överbelastning. Andelslaget hoppas säkert
på att alla så fort som möjligt
tar avloppen i bruk så att man
kan få en hygglig genomströmning i rören. Blir strömmningen för långsam riskerar man att
rören med tiden kan stockas.
Lovisa Vatten hoppas däremot
troligen att belastningen blir så
liten som möjlig, för de ansvarar i sista hand för att reningskraven uppfylls.
Andelslagets projekt har initierats av den illa beryktade avloppsvattenförordningen från
år 2004 som ju ursprungligen
skulle gälla alla fastigheter år
2014. Nu har tidsgränsen i 2
omgångar uppskjutits till mars
2018 samtidigt som reningskraven har minskats. Under
innevarande år är det mening-
en att ytterligare revidera förordningens krav.
Vattenförsörjningslagen som
ju i många fall har använts för
att tvångsansluta fastigheter för
att stödja vattenandelslags svaga ekonomi har reviderats 1/92014. Anslutningstvånget har
lindrats främst för sommarstugor utan vattentoalett.
Andelslaget har meddelat att de
ej haft för avsikt att sträva till
tvångsanslutningar, men helt
övertygande har den signalen
nog inte varit. Pernå Skärgårds
Vattenandelslag har altså under projektets gång fått uppleva
att den lagstiftning som deras
verksamhet tangerar har reviderats. Detta till trots har andelslaget lyckats locka över 300
medlemmar vilket utan vidare
är en bedrift. Nu ligger bollen
hos medlemmarna som skall
besluta när de ansluter sig. Anslutningskostnaderna, som inte
är ringa, beror ju på avståndet
till den anslutningspunkt andelslaget anvisat.
Vattenandelslagets projekt aviserades främst som ett vattenprojekt och den delen kommer
säkert att fungera utan större
problem. Avloppet kan däremot i framtiden bli problemfyllt
om avloppsvattnet blir för länge
stående i rören, men man får
väl se hur det fungerar i praktiken. I anslutning till vattenförsörjningen var det meningen
gas, men tyvärr är den saken
fortfarande öppen.
funnits tillgängliga valbås,
vill jag rikta ett stort tack till
Lovisa centrums förhandsröstningsställe på Servicehuset
Esplanad. Där hade man gjort
i ordning ett valbås på ett lägre
bord.
Jag tror det var första gången
jag röstade utan att behöva stå
på tå!
Torde även ha varit lämpligt
för rullstolsbundna.
idningen Östra Nyland garanterade under många generationer
en gedigen lokal information
för invånarna i Lovisa stad med
omnejd. Hufvudstadens ryckiga
och ibland oförståeliga omorganisering av tidningen under de
senaste åren lyckades förvandla
substitutet till en global blaska
för södra Finland. Det hart när
lokala informationsvakum som
uppstod ledde till missräkning
och djup besvikelse bland såväl
läsare som annonsörer. Tomrummet kommer nu att ersättas
med Nya Östis. Tack alla ni som
målmedvetet och idogt arbetar
Passa dig för huggormen
en allvarlig allergisk reaktion.
– Runt bettet uppstår det relativt snabbt en svullnad och
huden kan anta en blåröd färg.
Den bitna kan bli illamående,
kallsvettas, få diarré och kräkningar och även hjärtklappningar. Det kan ta upp till två
månader innan huden antar
sin normala färg om den blivit
blåröd.
Text:
Foto:
undersökningar som har visat
att ungarna är giftigare än de
fullvuxna huggormarna.
Huggormarna äter främst sorkar och grodor. De luktar sig
fram till bytet med sin tunga
och hugger det sedan och sprutar in sitt gift. Ormarnas gift
har två funktioner; att döda
bytet och att underlätta spjälkningen av maten, som påbörjas
redan innan bytet sväljs.
Huggormen är inte fridlyst i
Finland, vilket många tror.
Finland är det enda landet
i Västeuropa där huggormen inte är fridlyst. Enligt en
gallupundersökning som Helsingin Sanomat lät utföra för
några år sedan tycker nästan 60
är bra att man får döda huggormar. Bara 17 procent tycker att
huggormen borde fridlysas.
Då man rör sig i skog och mark
mar kan man klampa lite mer
än vanligt. Ormar känner när
marken vibrerar eller när någon rör sig i närheten och då
försvinner de snabbt.
Men huggormar på tomten är
inte trevligt, speciellt om det
sig av med huggormar från
FAKTA
Huggormen
– Har oftast relativt ljus
grundfärg, ofta ljusbrun,
med ett mörkt sicksack-band
huggsormsbitna i skogen.
– Det är bra att ha Kyypakkaus
eller Ampikyy med sig. Båda
innehåller tre stycken hydrokortisontabletter. Hydrokorti-
helsvarta.
– Kan bli minst 20 år.
– Blir oftast 50–60 cm lång.
Rekordet i Finland är 94 cm.
tomten utan att döda dem:
– Flytta ormen till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Du kan fånga dem med
en lövräfsa och lyfta ner den i
ett ämbar och sedan lägga ett
lock över ämbaret.
– Du kan göra tomten
orm-ovänlig genom att ta bort
för hål i stenfoten, kontrollera
näten för källarventiler, hålla
gräset kortklippt och placera
komposter en bit från huset.
7
Miljöprojektet i Pernå
Vårsolen lockar huggormarna fram
ur sina gömställen. Vintern har de
tillbringat nere i marken på sådant
djup att de inte riskerar frysa ihjäl,
t.ex. i sorkhål, stenrösen och rishögar. En orm klarar bara omkring
en halv timme i minusgrader innan
den dör.
ÖSTNYLAND
Huggormarna
parar sig i maj och 4–20 ung-
Sidan
bevisad, men de gör heller inte
någon skada. Läs noggrant doseringen för barn.
– Bettstället ska lämnas helt i
fred.
Lepola säger vidare att den som
blivit huggormsbiten ska vara
stilla och vila.
– Det är viktigt att benet eller
armen, beroende på var bettet
tomten. De äter ormar.
Huggormsbett syns som två
små hål eller prickar bredvid
varandra på huden med cirka
6–9 millimeters mellanrum.
Ledande läkare Janne Lepola
på Lovisa läkarstation Ergo ger
läsarna råd om hur man ska gå
tillväga när någon blir huggormsbiten.
– Alla som blivit huggormsbitna ska till närmaste sjukhus för
observation. För ett barn är det
speciellt farligt och redan vid
minsta misstanke ska barnet föras till sjukhus.
Lepola berättar vidare att reaktionerna på huggormsbett varierar mycket.
– Tre av fyra som blir biten av
huggorm får bara en obetydlig
svullnad vid det bitna stället.
Men en av fyra får allvarligare
symptom och kan i värsta fall få
spjäla. Försök hålla den bitna
kroppsdelen högt och bär den
huggormsbitna till bilen eller
ambulansen.
– Om avståndet ut till väg är
långt kan man avsnöra ovanför
bettstället. En sådan avsnörning ska öppnas med jämna
mellanrum, fem minuter varje
timme.
– Ännu 1–2 veckor efter ett
huggsormbett kan den bitna
personen få feber och smärtor i
den kroppsdel som blivit biten.
P
ernå Skärgårds
Vattenandelslag har
praktiskt taget byggt
ut hela sitt nätverk
i Rönnäs, Malmsby, Kabböle och på
Sarfsalö.
Vattenförsörjningen har fungerat ett
knappt år, men avloppet har
ej kunnat tagas i bruk. Avloppet var meningen att koppla till
stomröret Rönnäs-Isnäs-Pernå
kyrkoby-Vårdö
reningsverk.
Denna linje skulle ju vara färdig
redan hösten 2013, men den är
till stor del ännu obyggd. Linjen
står i bästa fall färdig år 2017.
Lovisa Vattens ledning anordnade i Isnäs 1/4-2015 ett informationstillfälle
angående
aktuella projekt. Det framgick
att man ännu väntade på grävtillstånd för stomröret närmare Vårdö. Dock höll sektionen
därifrån vidare till Pernå på att
slutföras. Linjens yttersta ända,
Isnäs- Rönnäs är redan färdigbyggd. (Via denna får vattenandelslaget sitt vatten från Isnäs)
På grund av ett rörsystems natur kan man nog konstatera att
det logiska vore att bygga rören
systematiskt från Vårdö framåt,
och inte lite här och där. Den
jektet är begränsad till 1 miljon euro. Totalprojektet rör sig
i 5-miljoners klassen. Resten
som Lovisa stad skall garantera.
Men informationsmötets mest
intressanta nyhet var nog att
Sarfsalö
Tack till staden
E
fter att i nyheterförhandsröstningsställen i huvudstadsregionen fått
”
anmärkning för att de inte var
tillgängliga för bland annat
rullstollsbundna, man hade
inte kunnat trygga valhemligheten på grund av att det inte
Tomrummet kommer
nu att ersättas med Nya Östis.
T
den östnyländska bygden och
dess invånare skall återupprättas!
Sidan
E P O RTAG E
8
Ärtskott odlas på cellulosaduk.
Sidan
9
TISDAG- 28 APRIL 2015
Odlingstiden för issallad är sex veckor.
Ärtskott – den nya trenden i köket
Ärtskott som odlas på cellulosa. Robbes lilla trädgård i Lappträsk
är troligtvis den enda handelsträdgården i Finland som har valt
cellulosa som odlingssubstrat.
O
REPORTAGE
Text och foto:
Gerd Mattsson-Turku
lika skott för dekoration är
en ny produktgrupp för trädgårdsodlare.
Robert Jordas har odlat ärtskott
vattenkrasse, red frills som är
en senapsört, rukola och rädisa
för att kunna utöka utbudet av
färska skott.
– Restauranger vill ha skott av
olika slag för att dekorera matportioner, säger Robert Jordas.
Vattenkrassens skott är vackert
gröna medan skotten av red
frills är violetta. Produktionen
av färska skott har blivit en vik-
tig nisch för oss.
Ärtskotten odlar Jordas på cellulosa.
– Vi köper cellulosan i form av
en 40 centimeter bred duk på
stora rullar. Duken är omkring
en millimeter tjock. När den
suger upp vatten sväller den
och blir nästan 4 millimeter
tjock. Samma typ av cellulosaduk används för tillverkning av
hygienprodukter, så den är helt
ren.
– Det betyder att ärtskotten är
-
lingssubstrat, dvs. torv eller
mylla på skotten. En del av de
nya skotten kommer vi att odla
i krukor fyllda med cellulosa i
granulatform. Det ger helt rena
skott så konsumenten kan dra
upp skotten med rötter och äta
även rötterna. Ingen torv eller
mylla i munnen alltså.
Cellulosaduken kan användas
endast en gång, men den är
komposterbar.
Jordas berättar att ärtskott blir
allt populärare även bland butikskunderna.
– Det syns i efterfrågan. Kockprogrammen i tv påverkar kon-
sumenterna mycket. Om Jamie
Oliver använt till exempel dragon i någon maträtt, ökar efterfrågan omedelbart.
– Vi byter inte odlingsväxter
sa säsongsväxter. Till midsommar och jul ska alla ha färsk dill
och till påsk timjan, rosmarin,
mynta och citronmeliss.
Odlingstiden för issallad, som
är Jordas största produkt, är
sex veckor. Lika lång odlingstid
har basilika, koriander och timjan. Ärtskotten är leveransklara
efter två veckors odling.
– Örtkonsumtionen ökar, säger
Jordas. I hemmen vågar man
pröva på nya örter.
I sortimentet har Robbes lilla
trädgård för närvarande tre
salladssorter och 25 olika örter.
– Vi säljer allt till partihandeln.
Alla produkter är frösådda i
Lindkoski. Ärterna som behövs för att producera ärtskotten är också från den egna
ärtodlingen.
– Vi odlar sommartid ärter på
cirka 10 hektar utomhus. Det
ger omkring 20 ton ärtutsäde, säger Jordas. Varje vardag
året runt sår vi omkring 100
kilo ärter. Ärterna får ligga
tolv timmar i blöt innan vi
sprider ut dem på cellulosaduken. Under den tiden har
grodden redan börjat växa.
Det var ingen slump att Robert Jordas övergav skådespe-
laryrket och valde att satsa på
en handelsträdgård.
– Jag har vuxit upp med händerna i myllan, säger Jordas.
Som ung grabb stod jag utanför butiken i Lindkoski och
sålde gurka och tomater som
mina föräldrar odlat. Sedan
blev det ärter och jordgubbar
på torget i Lovisa och i Kouvola.
– Jag har alltid varit intresserad av system och började läsa
om växthusodling och hur
man kan odla bara i vatten.
Tanken var att handelsträdgården skulle bli en bisyssla
till skådespelaryrket, men
det blev annorlunda. Och det
har jag inte ångrat. Jag hann
jobba en kort tid på Svenska
Teatern, men helt har jag inte
lämnat teatervärlden för jag
har regisserat ett par pjäser
på Lurens och på Hindersby
teatern.
– Logistiken ska fungera för
att vi ska få ut färska produkter. I praktiken är våra produkter i butikshyllan inom 24
timmar från det att de lämnat
våra växthus.
– I dag vill kunderna veta var
och hur grönsakerna odlas och
hur logistiken fungerar. Finland ligger redan bra till i all
statistik, men vi kan bli ännu
bättre. I fråga om odling är vi
exempel Spanien.
Sidan
U LT U R
10
Sidan
11
TISDAG- 28 APRIL 2015
Öppet: vard. 9–18, lörd. 9–14
www.gl-galleria.info
Vild vår i luften!
Vilda vårerbjudanden och extrapriser för dig.
189€
Halskedja
64€
Örhängen
115€
168€
Armband
Slipsnål
129€
Manschettknappar
R
Jonna Sundberg var cowgirls
redan utan dräkterna! Jag bara
förstärkte deras personlighet.
för engångsavgiften
99€
för engångsavgiften
79€
+ Sonera Sopiva Huippu
24 mån. avtal
+ Sonera Sopiva Huippu
24 mån. avtal
Avtalsperioden
tot. 696,60 €
Avtalsperioden
tot. 676,60 €
Med Sonera Sopiva-abonnemang kan du ringa, sända sms
och surfa på internet i Norden
och Baltikum för samma pris
som hemma.
Sonera Sopiva
Huippu -paket
Erbjudandepris i 24 mån.
2490
• Obegränsat med
samtal
• Obegränsat med
meddelanden
• Supersnabb 4G-surf, bruksgräns
för snabb surf 20 GB/mån
€/mån
Maximihastigheten med Huippupaket i Soneras 4G LTE-nät 50
Mbit/s (variationsintervall 5–50
Mbit/s), i Soneras 3G Dual Carrier-nät 42 Mbit/s (variationsintervall 0,4–20 Mbit/s), i 3G-nätet 21
Mbit/s (variationsintervall 0,4–10
Mbit/s) och i 2G-nätet 236 kbit/s
(variationsintervall 20–120 kbit/s).
Maximihastigheten tillgänglig fram
till bruksgränsen 20 GB/mån.
Drottninggatan 11, 07900 Lovisa
& 020 761 9761
Öppet: Mån–Fre 9–18 Lör 9–14
Hon gjorde inget väsen av sig. Hon visade helt
enkelt att kvinnor kan hävda sig.
TILL VÅRENS OCH DEN STUNDANDE
SOMMARENS ÄRA ERBJUDER VI
Annie Oakley var en feminist
i den mansdominerade showbizbranschen.
– Hon gjorde inget väsen av sig.
Hon visade helt enkelt att kvinnor kan hävda sig.
Broadwayversionen
från 1940-talet bidrog till att
Annie uppfattades som en stark
kvinnogestalt. I den uppsättningen framhävdes även relationen till Frank Butler, som
gick från rivalitet till kärlek.
Sitting Bulls väst. Ingenting är
syntetiskt.
– I det här skedet får jag äntligen ägna mig åt min passion,
detaljer. Så är till exempel indianernas träpärlsmycken färgaRekvisitan är utåt sett autentisk. Tina Karvonen säger sig ha
skapat dräkterna på nytt utgående från researchen hon gjort.
Till favoriterna hör cowgirlsen,
som försöker få Annies älskare
Frank med ut i nattlivet.
– Allra först betraktade jag våra
Nokia
Lumia 635 1GB
Nokia Lumia 635 1GB för engångsavgiften 79 € och ett Sonera Sopiva Huippu-paket (norm. 29,90 €/mån.) för 24,90 €/mån. i 24 mån.Totalpriset för avtalsperioden 676,60 € (norm.
796,60 €). Förmån under avtalsperioden 120 €. Efter den tidsbundna perioden på 24 mån. träder Huippu-paketets pris-listepris i kraft. Ett Huippu-paket inkl. obegränsat med normalprissatta samtal, normalprissatta meddelanden och internetanvändning med maximihas-tigheten 50 Mbit/s. Maximihastigheten är tillgänglig fram till bruksgränsen 20 GB/mån.
varefter kunden kan fortsätta användningen med bashastigheten 128 kbit/s eller köpa ett tilläggspaket med full hastighet. Hastigheten beror på bl.a. telefonens egenskaper och nätets
belastning. Sonera Sopiva-abonnemangen fungerar till inrikes pris i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland eller Litauen. Paketets samtalsminuter och meddelanden kan
också användas till samtal och meddelanden mellan ovan nämnda länder. För övrig användning i utlandet debiteras enligt särskild prislista. Sopiva-abonnemanget är avsett för användning i huvudsak i Finland. Sonera förbehåller sig rätten att begränsa användningen av abonnemanget och internetanslutningens hastighet utanför hemmanätet, om abonnemanget
används fortlöpande över 6 veckor i Norden eller Baltikum. Överskjutande samtal 0,099 €/påbörjad minut och meddelanden 0,099 €/st. Priserna gäller inte samtal och meddelanden till
service- och företagsnummer. Erbjudandet gäller nya abonnemang och uppgradering av befintliga abonnemang borträknat abonnemang eller uppgradering av nuvarande abonnemang
3,90 €/abonnemang (som självservice 0 €). Erbjudandet gäller fram till 30.4.2015. Se vägledande information om täckningsområdena på www.sonera.fi/kuuluvuus.
Dräkterna är klara för Annie Mästerskytten
egissör Oskar Silén skrattar gott
när Emma-Sara Raunio läser
sångtexterna på sin smarttelefon i 1800-talets USA. Ännu
behöver ingenting vara klart,
försäkrar han. Det är drygt två
månader till premiären för Lurens uppsättning av Annie Mästerskytten. Ändå är man uppe i
över tusen sålda biljetter.
Kostymdesigner Tina Karvonens pinfärska kreationer är för
stunden i fokus. Med en budget
på ynka 600 euro har hon pusslat ihop 90 utstyrslar åt de 35
medverkande skådisarna.
– Jag söker gärna kreativa lösningar med en liten budget.
Samsung
Galaxy Ace 4
26-åriga Emma-Sara Raunio, som gör debut på Lurens
sommarteater. Hennes starka
sångröst hänför sig till studierna i pop-, jazz- och klassisk sång
vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Därtill har hon erfarenhet
av sång, dans och skådespeleri.
– Den fysiska biten – att dansa,
skådespela och sjunga samtidigt
– är aningen ny. Men jag växer
i min roll.
I det närmaste kommer Raunio
från Raseborg där hon gjort En
midsommarnattsdröm. Annie
Mästerskytten blir annorlunda,
menar hon.
– Det här är den största ensemblen på länge. När det är dags
för premiär är det relevant att vi
inte är främlingar för varandra.
Då ska vi visa vilka karaktärer vi
är men också hur vi utvecklas i
förhållande till varandra.
– Annie Oakley balanserar melner jag igen mig. Geväret känns
däremot helt främmande!
Regissör Silén förhåller sig
tveksamt till påståendet att
Butler görs av sibbobördiga
Johan Aspelin. På Lurens har
han tidigare spelat i De tre musketörerna (2003), för att senare medverka på Unga Teatern,
Vaasan Kaupunginteatteri, som
Älgen i Bärtil och numera på
Vasa Teater.
Comebacken gör Aspelin med
besked.
– På scenen står även min fru
Sandra och mina barn Linus,
Robin och fyraåriga Elvira. Det
är alltid lika härligt att vara här.
Linus och Robin, som spelar
Annies bullriga syskon, håller
med. Trots att kläderna sticks.
TVÅ PAR GLASÖGON
Crew Jacket
till priset av ett!!!
Dam- och
herrstorlekar
Vid köp av normalprissatta bågar och glas får du
antingen enstyrkeglas eller solglasögon
PÅ KÖPET
Om du väljer Varilux E-seriens nya
progressiva glas som inte gungar får du
HELA TRE PAR GLASÖGON!
Dvs. normalprissatta progressiva glas och enstyrkeglas
PLUS solglasögon till priset av ett par glasögon!
Drottninggatan 11, LOVISA, tfn 019 531 915
119 €
Vind- och vattentät
fritidsjacka
Drottninggatan 11, LOVISA
% (019) 531 611
Öppet: vardagar 9-18, lördagar 9-14
12
Sidan
13
TISDAG- 28 APRIL 2015
till västra infarten
Arctic Rope rep
6 mm/20 m 8 mm/10 m
390
Akku borrmaskin
18V Hitachi
DS18DSAL
2 st akkun 18 V 2,0 Ah Li-Ion,
laddare och väska
norm. 239 eur
LOVISA
36V akkudriven
grästrimmer
klippkapacitet 33 cm
2.5Ah Lithium+ akku
norm. 279 eur
139,-
189,-
T-skjorta vit
100% Jersey-bomull
24
90
Bultdragarserie 1/2”
17-delar Meganex
max. vridmoment 310 Nm
max. luftförbrukning 330 l/min
CRX Akku 28 Ah
mått 187x122x176 mm
färdigt syresatt
Sievi Viper 3 S3
säkerhetssko
aluminium tåhätta
spiktrampskydd
ESD-sko
Sievis sockor på köpet
42
Patron handskar
sömlösa
passar bra till arbeten
som kräver fingerkänsla
90
3490
9
19
Välutrustad och rymlig med 5 kojplatser. 8.81 m x 2,85 m
81 hkr sötvattenkyld diesel. Priside 26 000 €
Tel: 040-719 7967
Ekvägen 18, 07945 KUGGOM
Tfn (019) 512 387 | Fax (019) 512 389
Tony Nybonn och Tua Forsell.
Tonys sköter också reparationerna.
1990
Trailerlås
universalmodell
inkl. lås
Star brite Hull
Cleaner 950ml
tar bort alger,
vattenlinjer, bottenväxtlighet, rostfläckar,
fisk, blod mm.
90
Norskbyggd långfärdsbåt TRESFJORD 29 AC
12 par
90
Gräsklippare
4-T 3,5HK Espina
klippbredd 40 cm
40 l uppsamling
skuffbar
SÄLJES PÅ SARFSALÖ
990
Verktygsback
plast
480x255x230 mm
189,-
98,-
I. Nybonn från Skvärgatan
drygt 500 meter österut till
Borgågatan vid västra infarten.
– Det blev för trångt i de gamla
utrymmen, säger Tony Nybonn.
Vi hann verka drygt trettio år på
Skvärgatan. Nu har vi en hall på
300 kvadratmeter, varav drygt
200 är butiksutrymme. Nu kan
vi ställa fram alla våra produkter.
I dagsläget måste den som säljer maskiner också kunna serva
och reparera dem.
– Måndagar är det rusch med
gräsklippare som gått sönder
under veckoslutet, säger Nybonn. Oftast säger kunden att
det räcker om han får gräsklipparen till slutet av veckan. Då
är det fråga om privatpersoner.
Företag har inte tid att vänta.
– Jag försöker hålla ett så stort
lager med reservdelar som möjligt. Efter många år i branschen
vet jag vilka reservdelar som oftast behövs.
En del av servicen är också att
Nybonn avhämtar tyngre maskiner hos kunder och returnerar dem när de är klara.
Hushållsstege
4-steg ALUMIINI
arbetsnivå 77 cm
steghöjd 145 cm
max arbetshöjd
285 cm
19
90
1FHB[VTt1FHB[VTt1FHB[VTt1FHB[VTt1FHB[VT
Alexandersgatan 3
07900 LOVISA
& (019) 535 700
www.loviisansahko.fi
DäckRengas
ÖPPET:
MÅN–FRE: 7.00–18.00
LÖRD: 9.00–14.00
Lappträskvägen 444, KUGGOM
Tel. 019 512 188
BORGÅ Tel. 019 585 833
KARIS Tel. 019 233 599
MEC-Marin / Mecanil Oy Ab, Riksvägen 565, 07880 Liljendal
Sidan
Sidan
U LT U R
14
15
Svängig konstert
med Finlands Mr Swing
Brukets Hood roar i Strömfors
S
ommarteatern i Strömfors
Bruk står i startgroparna med
att underhålla publiken även i
sommar. Lördagen den 13 juni
klockan 16 har pjäsen ”Ruukin
Hood” (ung. ”Brukets Hood”)
premiär.
Teatergänget lovar att pjäsen
samt en rejäl portion humor.
Precis som under tidigare år
intar färgsprakande karaktärer
scenen som fångar publikens
uppmärksamhet oavsett ålder.
Essi Rönnqvist har på nytt dramatiserat den ursprungliga
Robin Hood så att händelserna
passar in i nutiden och den lilla
bruksmiljön.
De skarpsynta ortsborna kan dra vissa
paralleller med den nedlagda fabriken som
tillverkade elektronik för något år sedan.
Nykomlingen Jukka Saarinen
(Risto Hood) innehar huvudrollen. Hood kämpar tillsammans
med de glada anförvanterna,
samt vackra sekreteraren Maria, mot byråkrati och orättvisa.
Prinsen Juhana och den estniska hantlangaren Valdemar Kuusik gör livet surt för Hood. De
skarpsynta ortsborna kan dra
vissa paralleller med den nedlagda fabriken som tillverkade
elektronik för något år sedan.
Regissören Juhana Rönnkvist
har lotsat de bekanta skådespelarna att prestera underhållande sommarteater på ett ungdomligt sätt i fyra år.
En mångårig önskan
säkert för många i
Lovisa gick i uppfyllelse då Finlands
Mr Swing och
Lovisas egen son
Pentti Lasanen uppträdde i Lovisa tillsammans med Lovisa
Big Band och sånggruppen Lovisette,
bestående av Tove
Matsinen, Linda
Slätis, Bertel
Mårtensson och
Patrick Eriksson.
Lovisa Big Band har utvecklats
mycket under den kunnige
Raimo Henrikssons lednig.
kunningheten hos ett storband
och sånggruppen Lovisettes
skönsjungande medlemmar
mjukt sound plus att de alla
uppträder med solonummer.
Det var år 1954 då undertecknad dansade på Jonasbackens
danslave i Borgå där Ronnie
Krancks legendariska orkester
spelade och en ung blåsare
uppträdde och det svängde vilt.
Sedan dess har Pentti Lasanen
varit min absoluta idol i jazzsammanhang. Ronnie Kranck
lyckades samla fantastiska
musiker i sitt band bl.a. Jörgen Petersen, Gusse Rössi och
Rauno Lehtinen.
Repertoaren bestod av kända
låtar och inleddes med Jerry
Hermans Hello Dolly. Lovisettes sånger har arrangerats av
Raimo Henriksson samt Pentti
Lasanen. Till exempel Old Devil
Moon skrevs ursprungligen för
gruppen Four Cats där också
Pennti sjöng. Nu framförde
Lovisette densamma. Thore Erlings En månskenspromenad är
alltid lika vacker och intagande
i sånggruppens version samt
lo i Errol Garners Misty. Efter
två extra nummer meddelade
nitivt sista numret vilket var
On the street where you live
från musiksalen My fair lady.
Lovisa Lions Club som arrang-
Lovisabo
överlevde
jordbävningen
lega och värdiga efterträdare på
swingtronen Annti Sarpila och
Artie Shaw som spelades av den
för mig okände, men skickliga
Martti Peippo. Dylika dueller
förekom i USA på 20-talet.
En musikalisk duell leder ju
till en oförglömlig och svängig
upplevelse för åhörarna, vem är
bättre? Konsertens sångsolist
hette Laura Peltoniemi. The Big
Band Battle samt en stråksektion från Lahtis symfoniker
accompanjerade. Länge leve
swingen!
NEPAL/POKHAtat madrasserna
ut på gården, det
är en stjärn-klar
natt och syrsorna
sjunger, säger Lovisakonstnären Markus Forss sent på
söndagskvällen för NÖ. Natten
mot lördag var däremot dramatisk eftersom jordskalvet
slog till mellan Katmandu och
Pokhara i Nepal. Varning för
nya jordbävningar har utfärdats så Forss vistas fortsättningsvis utomhus.
– Jag läser Jo Nesbøs bok och
väntar på nästa skalv. – NÖ
Eva tog hem
VM-titeln
60-årsjubileum i samband med
konserten.
LOVISA Lovisabördiga Eva
Wahlström blev som första
Kan inte låta bli att i dessa
jazziga sammanhang nämna en
konsert i Sibeliushuset i Lahtis
för några veckor sedan där en
musikalisk duell utspelades.
Giganterna Benny Goodman,
spelad av Pentti Lasanens kol-
i lördags på Hartwall Arena
boxade sig till WBC-förbundets världsmästartitel i klassen
övre fjädervikt. Wahlström
vann över argentinskan Natalia
Vanesa del Valle Aguirre med
domarrösterna 3-0. – NÖ
PROACE
EN KRAFTFULL ARBETSKAMRAT
Vinterdäck på köpet
På scenen står Jukka Saarinen,
Veli-Pekka Ristaniemi, Sanna
Ristaniemi, Marko Lindholm,
Essi Rönnkvist, Seppo-Ilmari
Siitonen, Aurora Ekman, Inkeri
Tikkamäki och Juhana Rönnkvist.
Mera information fås på www.
VÅR ERBJUDANDE !
Service på bilens
luftkonditionering
facebook.com/ruukinmyllynkesateatteri. – NÖ
79 €
Genomför service på bilens luftkonditionering vartannat år så att apparatens
tillsätts debiteras det separat.
Njutbar jazz
med Susanna
Aleksandra
LOVISA Art House Jazz-club i Lovisa bjöd
på en av de bästa konserterna i Almska
huset på söndagskvällen.
Lovisaborna hade nu besök av den estniska sångerskan Susanna Aleksandra, som
visade sig vara en jazzsångerska av toppklass. Kompet bestod av Wade Mikkolas
trio, som var förstärkt med Riitta Paakki
på piano i jazzsammanhang.
Riitta, som ståtar med en doktorsavhandling från Sibelius-Akademin, har där varit
lärare i jazzpiano och likaså i Esbo jazzinstitutet. Hennes eleganta spelstil går att
lyssna på i Spotify, där hon uppträder med
sin egen trio på sitt nyaste album.
Kompisarna Wade Mikkola på bas och
Thomas Törnroos på trummor var sam-
spelta som vanligt, och lyfte bandet till
skyarna.
Programmet var spikat med kända
jazzlåtar och konserten började med Dizzy
Gillsespies/Frank Paparells låt A Nigth
in Tunisia. I Can’t Give You Anything but
Love Baby var en av kvällens höjdpunkter
som var full av Susannas improvisationer
där hennes talang kom väl tillrätta.
Publikens applåder tog inte slut efter spelningen och Susannas extra nummer med
tolkning av Sidneys Bechets låt Petit Fleur
på franska var en fantastisk och underbar
sak som man inte glömmer i första taget.
I samband med service 69 €
Hjulvinkel
mätning
fr.
99 €
Vid behov justering som tilläggsjobb.
Bilskattefritt pris fr. 23 920 €,
uppskattad bilskatt 3 730,01 €, leveranskostnad 600 €,
uppskattat helhetspris med leverans 28 250,01 €
EU-blandad körning 6,4-7,2 l/100 km, CO2-utsläpp 168-189 g/km
Garanti 3år/100.000 km, 6 års genomrostnings garanti
Bäckgatan 3, LOVISA
Tfn 019 533 390
Vard. 8-16 Lörd 10-13
Vi servar även andra märken
Sidan
16
17
TISDAG- 28 APRIL 2015
Barberare - Damfrisering
Janine Alm
Drottninggatan 7 Lovisa
Tel. 040 737 0181
Öppet: ti, on, to
Klippning: 15 euro
Permanent: 50 euro
Färg+klipp: 38 euro
Serviceboende
i Gråberg
försenat
LOVISA Bygget av ett nytt
serviceboende i Gråberg
startar senare än vad Lovisa
stad ursprungligen hade
planerat. Lovisa vill vänta på
ARA. Det här gör att bygget kan
inledas tidigast under år 2016.
– NÖ
Utställning
om skutor
i Lovisanejden
ÖPPET må-fre 9-18
Utöver vår populära lunch säljer vi
olika brödsorter samt gott kaffe!
För vår expanderande verksamhet söker vi nu
en BOKFÖRARE som har för arbetet lämplig skolning
och som har 3-5 års praktisk erfarenhet av bokföringsbranschen. Vi väntar oss också att du är öppen, initiativrik,
noggrann, läraktig och serviceinriktad samt att du behärs-
Varje fredag gör vi SUSHI kl. 15-18.
Välkomna!
www.sakuracatering.com | 040 838 2717
Tilläggsuppgifter och förfrågningar:
Mårten Henriksson Oy
tel 019-535 366
HEATTERM
LOVISA Sommarens
utställning på sjöfartsmuseet
i Lovisa handlar om gångna
tiders skutseglation i
Lovisanejden.
Genom tullstatistik och
fartygsregister har det varit
möjligt att gå ännu längre
bakåt i tiden.
Kustseglationen var på
1700-talet synnerligen livlig på
Finska viken. Arrangörerna
hoppas att innehavare av
föremål, som funnits ombord
på skutor, skulle höra av
sig så fort som möjlgt.
Sjöfartsmuséets försäkringar
omfattar också lånade
utställningsföremål. Den som
kan och vill låna föremål till
utställningen bör kontakta BoGunnar Blomqvist tfn 0500
491 703. – NÖ
Lindholm
ordförande
för Östra Nylands
Fiskeområde
LOVISA Östra Nylands Fiskeområde höll sitt årsmöte den
13 april på Keskus-Centralen.
Forskare Ari Saari från Naturresursinstitutet höll ett föredrag om öring och vandringssik i Finska viken.
Till ordförande för Östra
Nylands Fiskeområde valdes
Magnus Lindholm och till
viceordförande Jan-Anders
Winqvist. Övriga personer i
styrelsen är Robert Andersson, Mikael Lindholm, Mats
Lönnfors, Mikko Malin, Timo
Rekola, Alex Svenson, Arvo Turunen och Risto Tvilling. Unatt plantera ut skärgårdssik,
vandringssik, havsöring och ål
i Kabböle, Sågudden, Tessjö å,
Vahterpää, Abborrfors och sjön
Villikkala. Värdet på de utplanär beläget i östligaste Nyland,
med hemorten Lovisa. Till
områden, insjöar och rinnande
vattendrag. Fiskeområdets
areal är ca 51 000 hektar.
grundades 12.12.2012, då
Forsby å, Pernå, Lovisa och
nerades. –NÖ
Topcore Oy Ab
Krogarsvägen 12, 07880 Liljendal
Tfn (019) 616 550 | Fax (019) 616 316
-
Fixa köket till sommaren
www.tidstrand.fi
Beställningstrafik med 17–54 personers bussar. Tel. 019-531 865
Heating and Brazing
Solutions
Expert inom värme- och lödningsteknik
Finansiering med fast månadsrat. Kolla vilken månadsrat passar dig bäst: keittiomaailma.fi/rahoitus
KLABBAD BRÄNNVED
PILKOTTUA POLTTOPUUTA
0400 842 188
Även hemtransport - Myös kotiinkuljetus
Du förtjänar
ett bättre
kök.
MODELLGRUPPERNA
GER STORARTADE
IDÉER FÖR DITT KÖK!
Välj den som
passar din smak.
VÄLKOMMEN!
Charter med 16- och 50-platsers bussar
Loval Engineering®
Värmeelement
Vakuumlödning
Förfrågningar och beställningar:
Thomas Nyholm [email protected]
044 362 0800
www.charternyholm.fi
Du förtjänar
ett bättre kök
LOVISA • Östra Tullgatan 11
Köpman Tor Schröder tfn 050 355 1175
Mera info: www.keittiomaailma.fi
Sidan
18
19
TISDAG- 28 APRIL 2015
Märkeskläder från
DIN LOKALA
KLÄDBUTIK TANGO!
Har du redan sommarjobb?
Då sommaren
närmar sig är det dags
för ungdomarna att
fundera på att söka
sommarjobb. Det blir
ibland stor konkurrens
om platserna då
sökande är många och
platserna är få. Nya
Östis luskade fram
vad du ska tänka på
då du söker jobb.
LOVISA Hanna Starck, Isabella
Nylund, Kim Nyholm, Mathias Nyström, Eero Ikonen och
Melinda Eriksson är elever i
Lovisanejdens högstadium. Alla
utom Kim har sökt sommarjobb.
– Jag jobbar hos fafa, säger
Kim.
De har sökt till en variation
olika ställen, allting från café
till gravgård. De säger att det är
viktigt att vara glad, öppen och
artig då man söker en arbetsplats.
– Man ska skryta om sig själv
och våga berätta vad man kan,
säger Isabella.
Svaret på frågan varför de sökt
sommarjobb är ganska klart.
– För pengarna förstås!
Ida-Maria Nygård, första årets
studerande på Lovisa gymnasium, har inte sökt sommarjobb.
– Jag hittade inte några uppgifter som lockade i stadens
utbud, säger Ida-Maria.
Hon har tänkt på att söka, men
i och med att hon jobbar då och
då året om känner hon inte att
hon nödvändigtvis måste söka
ett skilt jobb för sommaren.
I Café Vaherkylä hittas Kati
Virtanen. Hennes åsikt är att
sommarjobbare är till en stor
hjälp.
– Man ska vara färdig att arbeta. Speciellt här ska man klara
av stress och att stå länge, säger
hon.
Hon berättar att det i år har
varit lite mindre sökande än
förut.
– Jag har fått frågan av 2-3
stycken, säger hon.
Chef för fritidsväsendet i Lovisa, Leif Eriksson, och idrottsinstruktör Karolina Hovi har tagit
emot cirka 320 ansökningar i
år. Stan erbjuder 80 sommarjobbsplatser, vilka i år är delade
lite annorlunda än förut. För
kallade ”bekanta dig med arbete”-platser, som varar i max
två veckor. För över 16-åringar
erbjuds jobb som varar en längre period.
Karolina har skött intervjuerna.
Av sökande togs 40 personer på
intervju.
– På sommarjobben lär ungdomarna sig ta ansvar. Man
ska vara utåtriktad, speciellt då
man leder barn, säger Karolina.
Man måste våga göra saker och
vara glad. Det är också viktigt
att vara beredd på att jobba ute,
för det gör vi hela sommaren.
Esprit, Gerry Weber, S.t.i, Stocker&co,
Cream, Signature mm
unga får i sin tur minst 500
euro, beroende på hur länge
hen arbetar. Staden delar ut 40
stycken sommarsedlar.
Om du som arbetsgivare är
intresserad, ta kontakt med Posintra. Mer information hittas
också på Lovisa stads hemsida.
sökande, säger Leif. Om du inte
får sommarjobb genast, fortsätt
söka!
Posintra är ett utveklingsbolag som verkar i östra Nyland.
Ungdomar som inte fått jobb
erbjuds stöd i form av en så
kallad sommarsedel. Systemet
går ut på att ett företag anställer en ung för minst två veckor,
och får 250 euro betalt. Den
Drottningg 9 Lovisa må-fre 9-18 lö 9-14
optisk fiber = bästa internet och tv - nu och i framtiden
Bor du i egnahemshus?
Förmånernas
värde totalt t.o.m.
228,20 €
Lätt att hyra
Hos oss hittar du rikligt med hyresmaskiner.
Välkommen och bekanta dig med vårt urval!
Topperbjudande till ny fiberanslutning:
Billift
Ruthman TB270
ō6XOR+HP0HOOHU/SDNHW2 mån 0 €
ōVW0DNXXQLVK\UHVILOPHUWLOO:DWVRQ 0 €
ō)6HFXUH6N\GGVSDNHWIùUDSSDUDWHU6 mån 0 €
Vibratorplattor
90 | 98| 130 | 200 |
400 och 500 kg
(dataskydd för smarttelefoner, tabletter och datorer)
Kontrollera om du kan få funktionssäker fiberanslutning
även till ditt hem: www.lponet.fi/fibertillganglighet
Sulo hem m
Sulo hem l
ō)LEHUEUHGEDQG300/30 M
ō.DEHO79
ō79NRUWVW
ō:DWVRQ79WMÃQVW
ō)LEHUEUHGEDQG500/50 M
ō.DEHO79
ō79SDNHW6NDQDOHU
ō79NRUWVW
ō:DWVRQ79WMÃQVW
www.sulokoti.fi
Erbjudandet gäller nya fiberanslutningskunder i egnahemshus, som beställer fiberanslutning samt Sulo Hem M- eller L-paketet. Sulo Hem
M norm. 52,80 €/mån för medlem i Telefonandelslaget LPO (ej medlem 66 €/mån), Sulo Hem L norm. 63,92 €/mån för medlem (ej medlem
79,90 €/mån). F-Secure Skyddspaket 5 norm. 8,90 €/mån. Makuunis filmer till Watson-tjänsten norm. 5 €/st. Fiberbredbandets dataöverföringshastighet varierar mellan 90-100 % av anslutningens anmälda teoretiska maximihastighet. Erbjudandena i kraft 1.4.-30.6.2015.
Dino Bomliftar
Arbetshöjder:
| 10,5 | 16 | 21 | 23 m |
NYHET!
Nya Östis tackar följande för att de med finansiellt
stöd har gjort det möjligt att starta utgivningen
av tidningen:
Aktiastiftelsen för Lovisanejden
Brakila Gård
Malmgård Gårdsbutik
Nordström Rolf
Näse Gård
Oy Forsby Gård Ab
Pockar Gård
Porlom Gård
Print Mill Oy
Tetom Gård
SFP:s kommunorganisation
i Lovisa rf
Populär badtunna
Flytta med egen bil!
Begär en personlig fiberkartläggning!
Lovisa: Drottningg. 18, 019 505 8400
Borgå: Lundag. 10, 019 534 000
Må-fre 9-17, lö 9-13. www.lponet.fi
Lätt att
använda!
TACK!
RAKENNUSKONEVUOKRAAMO
KAINO MATTILA OY
NYHET!
www.kainomattila.fi
Industrigränd 3, LOVISA • Må – Fre 7.30 – 16.30
Tfn & Fax 019 533 490
Torr björkved i storsäckar till sommarstuga eller egnahemshus!
Mylla till blombänken och gräsmattan!
Hemtransport!
Ring 0400 464 670/ H. Lindell
20
TISDAG- 28 APRIL 2015
Vi gör Nya Östis
LOVISA Tessjö byklubb har
utsetts till Året byklubb inom
Östnylands 4H.
Valet motiverades bland annat
med att barnen är ivriga och
engagerade i verksamheten.
Ledarna har också bra klarat
av den stora mängden barn
i klubben och har förberett
klubben är Ninni Nissinen och
Amanda Kiljander.
Klubben premierades i måndags av Andelsbanken i Lovisa.
– NÖ
Följ herden,
inte hjorden
individualister inte vill underkasta oss.
band både mellan begreppen
”herde”, ”herre” och ”härskare”
och mellan begreppen ”får” och
”fårskalle” för att vi skall känna
oss hemma i denna bild.
Denna begreppsförvirring är
beklaglig, i den mån den förekommer. En god herde är
nämligen inte denna enväldiga
auktoritet som med stöd av
något hierarkiskt beslut plötsligt får stor makt över fårens
väl och ve.
Herde kan väl vem som helst
bli, men på en god herde ställs
höga krav. Den gode herden
ger sitt liv för fåren, som Jesus
säger i Joh 10.
Att bli herde är inte en uppgift
som lämpar sig för alla. Däremot måste var och en av oss
ställa sig frågan: Vill du vara
ett av den gode herdens får,
eller kräver du att få vandra din
egen väg?
Den individualism som så ofta
kommer till synes i dagens
samhälle manar oss att gå vår
egen väg. Få av oss lyckas väl
fullständigt med det – vilket
förstås är tur, eftersom samhället då skulle kollapsa – men
för många är det ändå idealet.
En fullständig frihet. Dessutom
gärna samtidigt en fullständig
frihet från allt ansvar. Denna
ekvation går förstås inte ihop.
Den som tar sig en fullständig
frihet att göra som han vill har
samtidigt fått ett fullständigt
ansvar för allt som han gör.
Frihet utan ansvar leder till
fullständig anarki och stora
tragedier.
Att i kontrast till detta vara ett
av den gode herdens får är inte
tröst och stöd i att få riktlinjer
och vägvisare serverade, och
i att forma sitt beteende efter
ett godtaget mönster. För den
som vill ge sig in i det här är
det säkert ett gott system – naturligtvis under förutsättning
att de riktlinjer, vägvisare och
mönster som man följer verkligen kommer från den gode
herden själv och inte från ens
egna medfår.
Det bästa stället att söka en
kristen gemenskap är naturligtvis församlingen, men det kan
tänkas att man hittar den på
annat håll. Den kristna
gemenskapen, ”fållan” som
Jesus talar om, fyller en stor
funktion som stöd för den enskilda kristna och hans trosliv.
Fållan är viktig. Men fållan är
inte grunden för den kristna
tron. Trons grund är personen
Jesus och vårt förhållande till
honom. Det viktigaste är alltså
inte att höra till fållan – även
om det inte är oviktigt – utan
att följa den gode herden.
Även den som inte hör till fållan kan höra till hjorden, för,
som Jesus säger, det skall bli en
hjord och en herde.
HONUNG FRÅN
LILJENDAL
Oy Loviisan El-Sähkö Ab
BELYSNINGSARMATURER
ÖPPET: vardagar kl. 9–17,
lördagar kl. 9–13.
Tfn (019) 532 037, 050 552 4266
Mariegatan 20, LOVISA
Patrik Gylling är en hejare
på att sälja majblommor
LOVISA För många Lovisabor
är den pratglade Patrik Gylling
säkert bekant. Speciellt under
våren är det mycket möjligt att
man stöter på honom eftersom
denne man då ofta ses knalla
längs med stadens gator för att
sälja Folkhälsans majblommor.
I över tjugo års tid har Gylling
ivrigt sålt dessa märken åt
Lovisaborna. Han berättar att
det är viktigt att människorna
förstår att pengarna går till ett
gott ändamål.
Det är en glad och avslappnad
Gylling som välkomnar tidningens reporter till intervjun
som äger rum i hans hem.
Eftersom det är söndag är han
ledig från sitt majblomsförsäljande.
– Jag jobbar ofta från åtta
på morgonen till cirka fem på
kvällen alla dagar utom söndag, berättar han.
Denne man ligger alltså inte på
latsidan när det gäller jobbet.
Den vanligaste och bästa försäljningsplatsen för Gylling är
K-supermarket i Lovisa. Redan
i år har han sålt 500 märken,
men han siktar på att sälja
åtminstone några hundra till.
Det totala antalet sålda majblommor rör sig kring imponerande 15 000.
Gylling säger att en fördel
han har då han säljer är den
stora mängden människor han
känner.
– Flera av mina bekanta
säger att det är roligt att sälja
märken eftersom han då får
Han konstaterar även att det
är viktigt att stöda Folkhälsan
& 041 548 7090
Även bivax och biredskap.
Vaxsmältning och valsning.
Slungtjänst mm.
Tomas Bruce
% 0400 438 888
[email protected]
LOVISA Wallmokören har
under våren övat på en helt
ny repertoar och kommer
söndagen den 17 maj kl.
18 att bjuda på ett omväxlande program där över 30
sångare kommer att sjunga
vackra ballader med musik
av bl.a. Ted Gärdestad och
Sonja Aldén och mera
fartfyllda sånger av Abba
och Carola.
Konsertplats för kvällen
är Furuborg. – NÖ
Familjeorientering
med bil
LOVISA Automobilförbundets Lovisaavdelning
ordnar den 14 maj familjeorientering med bil.
Starten sker från St 1 vid
Lovisas västra infart.
Arrangörerna uppger att
det är fråga om en lekfull
orientering, en tävling med
olika kontroller.
Röda Korset och räddningsväsendet, brandkåren,
ställer upp. Det blir bl.a.
brandsläckning och däckinformation.
Deltagarna får också lära
sej hur man räddar
mänskor ur en kraschad bil.
Alla, medlemmar och
ickemedlemmar, är
välkomna att delta i den
lekfulla familjeorienteringen.– NÖ
PASSA PÅ
Bildande Nöjen
Städ- och krattalko ti 5.5
kl. 18 på Furuborg. Även
övriga föreningar välkomna.
eftersom pengarna går till ett
gott ändamål. En stor del går
exempelvis till arrangerandet
av simskolor för barn.
– Då jag säljer förklarar jag
alltid tydligt för den eventuella
köparen vart pengarna går.
Gylling är en mycket envis försäljare som inte ger sig i första
taget utan ibland försöker han
till och med tre gånger övertala
samma person att köpa före
han ger upp.
Att sälja majblommor är ändå
inte nära på det enda som
ockuperar den 37-åriga mannens fritid. Gylling har massor
av olika fritidsintressen som
han mer än gärna berättar om.
Han är bland annat medlem i
Lovisa schackklubb och även en
aktiv medlem i bandet Timantit. Gylling är en stor musikvän
som kan spela gitarr och gärna
lyssnar på Kari Tapio, Yölintu
och Vikingarna. Även sport
ligger nära hans hjärta, han är
nämligen ett hängivet HIFKfan.
Sommarkurser för barn och unga
Borgågatan 5, 07900 Lovisa
www.pekabe.fi
En kväll med
Wallmokören
Dela med dig av livets viktiga
händelser i Nya Östis.
majblommor av mig, berättar
han.
EL-INSTALLATIONER
21
BETRAKTELSEN
Bilden av den gode herden kan
eventuellt upplevas som förlegad, gammaldags eller lantlig
av oss urbaniserade nutidsmänniskor.
Särskilt fjärran kan det kännas
att själv bli jämförd, inte med
en herde, utan med ett får i
herdens hjord. Vi ser framför
oss en herde som bestämmer
över fårens liv och död, en herde som enväldigt besluter vart
hjorden skall gå, kort sagt en
Tessjö årets byklubb
Sidan
A M I L J E S I DA N
ser för barn och unga.
En traktorkurs för över 10-åringar hålls
15.6 och 16.6 i Mickelspiltom. För alla
djurvänner över 10 år arrangeras 15-17.6 i
Brusaby ett läger tillsammans med södra
Finlands 4h-föreningar. Busstransport är
ordnad från Lovisa.
Ett nordiskt 4h-läger för över 14-åringar
går av stapeln 23-30.7 i Hyvärilä och för
lågstadiebarn ordnas ett tältläger 3-5.8 i
Pernå.
över 13-åringar i Västankvarn.
Mera info om kurserna hittas på ostnyland.
mälningar så snabbt som möjligt till Bitte
buss från Lovisa blir det 6.8. Alla åldrar
är välkomna på resan. Före skolstarten
arrangeras ännu 3-5.8 en traktorkurs för
tfn 050 467 8092. – NÖ
Kyrkoby-Norrby
marthaförening
Möte 5.5 kl. 18
på Kycklings.
Sarfsalö
Marthaförening
Möte 4.5 kl. 19
på Byagården.
Svenska hörselskadade
i Borgånejden
Hörselrådgivning må 4.5
kl. 13 i Esplanad och 5.5 kl.
13 hos pensionärerna i Solbacka (Isnäs). Vill du delta i
jubileumskryssningen Borgå-Lovisa-Borgå 11.5, kontakta
Ella tfn 040 5347 028. Obs!
Lovisabor kan åka enkel
resa och med busstransport
andra vägen.
Sidan
23
P O RT
Mariegatan 20
07900 LOVISA
% (019) 535 497
[email protected]
– Målsättningen är
att vara bland de
tre bästa, säger FC
Atomits tränare
Michael Mattsson
oblygt. Intresset
bland spelarna är
glädjande stort, det
Bäst
MS 170
199,-
sen i fjolårets Helsinki Cup
förväntas laget leverera.
Mot VJS/2 blev det en komfortabel seger. Lina Kiljander
inledde målskyttet, varefter
Ulrika Sirén utökade ledningen. Malin Kiljander satte två
hon med.
Sedan kallduschade JäPS yr-
RIS
KAMPANJP
399,-
rmp 250,-
RE 98
KIM HÖGSTRÖM 040 501 5040
rmp 229,RIS
KAMPANJP
199,-
KAMPANJPRIS
FS 410 C-E-K
Också lagkaptenen Alexander
Smeds är tillfreds med försäsongen.
– Vi har haft mycket bra träningar, säger han. Det känns
som man på riktigt spelar fotboll. Vi har många duktiga spelare och en bred trupp behövs
då skador och andra hinder alltid dyker upp.
Laget är en bra mix av unga och
något äldre spelare och stämalla matcher, men det är inte på
blodigt allvar vi gett oss in i det
här.
LOVISA FC Lovisas 2004-födstart på Vandalaget VJS vårturnering, men kunde glädja sig
rmp 460,-
• 30,1 cm • 1,2 kW/1,6 hk • 4,1 kg
• svärd 30 cm
ternativ. Även på mittfältet kan
det bli ”trångt” och framåt har
L
www.printmill.fi
Populär och
stark kvistkvarn
• Kvistens diameter
t.o.m. 40 mm
• 230 V-2500 W
3
Atomerna siktar på topp tre
ovisalaget FC Atomit (Atomerna) är
nykomlingar i fotbollens division fyra
och killarna har tränat regelbundet två
gånger i veckan sedan slutet av februari. Mattsson
säger sig vara nöjd med spelartruppen som innehåller drygt
tjugo namn. Han hoppas att en
sund konkurrens om platserna
i startelvan ska sporra och höja
nivån .
– Vi har minst två bra målvak-
GE 150
MS 170
orsak att ligga lågt
inför säsongen.
Text & foto:
ugan!
ill st
t
n
e
g
å
as
gånger om när motståndarna
stal slarviga passningar i försvaret. Madicken Henriksson
reducerade till 1-3 och hade
korn på mer, men pressen kom
av sig när motståndarna skickligt höll bollen inom laget.
EPS från Esbo besegrades
med 1-0 efter Emilia Lassilas
spelet fortsatte följande dag
mot VJS, som snodde åt sig en
dålig bakåtpassning och gick
upp i ledning. Ulrika räddade
oavgjort med ett välplacerat
långskott.
– Det är viktigt att få en bra
start på serien, då växer självförtroendet, säger Smeds.
Atomernas backlinje ser stabil
ut med Bille Siren, Svante Rikberg samt Kasimir Hietala som
viktiga kuggar. På mittfältet har
fundera på. Nyförevärvet Jonas
Lindén och Alexander Smeds
förväntas där dra ett tungt lass.
I division fem har laget de senaste säsongerna gjord många
den trenden håller i sig. Trion
Maxim Makov, Henrik Nurminen och Toni Ahlfors kommer
se till att motståndarnas försvar
måste vara på alerten. Även om
truppen nu i stort sett är spikad,
Annars så starka Sudet kunde
inte betvinga FC, även om ett
skott helt klart studsade tillbaka ut från insidan av målburen. 0-0 innebar bronsmatch.
Där gav Matilda Hovi prov på
åtog sig målskyttet för dagen:
2-0 betydde brons för FC Lovisa och en räddad heder.
Siktet är i år inställt på Åland
och den vecka i juni då Alandia
Cup går av stapeln.
hälsar Mattsson att bröderna
Ove och Ben Buddas gärna får
plocka fram fotbollsskorna om
de känner för det.
Laget har under vintern och
våren tränat på konstgräset
är eniga om att planen gett ett
rejält lyft för fotbollen i Lovisa.
Första hemmamatchen spelar
Atomerna fredag 8 maj kl. 18.30
på sandplanen i Fredsby mot
Sudet/2. Lördag 23.5 kl 14 på
samma plan mot KoPa och tisdag 2 juni kl 18.30 blir det förhoppningsvis spel på gräs när
PaPe kommer på besök.
Atomernas lag säsongen 2015:
Oskari Onnila (mv.), Arto Suokas, Anders Friman, Svante
För professionellt bruk • 41,6 cm3
• 2,0 kW/2,7 hk • 8,4 kg
Hållbar och stadig
röjningssåg med sele!
rmp 860,FÖRSÄLJNING
SERVICE
RESERVDELAR
Jordfräsar
från
799,- 620,(HB 445)
Norrtullsv. 16-18, LOVISA
Tfn 0400 103 070 / Andersson www.eljet.fi
Vi har flyttat
I Nybonn
ÖPPET
VARDAGAR 8-17
LÖRDAG 9-13
Borgågatan 3, Lovisa. Tfn (019) 531 537
Loppmarknad
Rikberg (ny från Liljendal IK),
Raul Karlsson, Mika Toivari,
Jarkko Yli-Kiikka, Toni Lipponen, Henrik Nurminen, Jonas
Lindén (ny från Liljendal IK),
Daniel Liljeqvist (mv.), Mikhail
Kirilichev, Alexander Smeds,
Maxim Makov, Kasimir Hietala, Bille Sirén, Toni Ahlfors,
Kristian Wahlström, Jesse
Kontinen, Filip Nyman och Robert Mattsson. Tränare Michael
Mattsson.
Hålls den 9 maj kl. 10 på Alexandersg. 8 (inre gården), Lovisa.
SOUND • LIGHT • DISCO • RENTAL
& 040 726 5281
email: [email protected] web: www.jrsound.fi
Husgeråd, möbler, diskmaskin m.m. till salu.
Tvårummare (55 kvadratm.)
uthyres i Lovisa, Trädgårdsgatan 8.
Första våningen, stort kök, balkong. Lugnt läge
i Historiska gamla stan. Ledig enligt överenskommelse.
Hyra 600€/mån, en månads garantihyra.
Ring 0400 347 047.
• Service
• Reservdelar
• Propellrar
www.teampac.fi
Dunkavägen 4, 07880 Liljendal
Text & foto:
Ingenjörsvägen 2, LOVISA tel. (019) 533 353 Mobil 0400 102 157
DAG B O K
24
Skicka gärna läsarbilder
LILL-PONTUS
Ragnars tumme
D
et är inte lätt att
vara tidningsmakare i dessa tider.
Tiden rinner som
sand mellan mina
att besöka min vän Ragnar på
ön. Mitt dåliga samvete pockar
och irriterar. Dags för bot och
bättring.
Ja, där sitter han igen på den
gamla huggkubben på vedalidersbacken, som en kung på
Gumman hans krattar den
steniga gårdsbacken.
Jag hälsar glatt. Ragnar besvarar hälsningen kort: sidu,
sidu...
Han tar en hörbar klunk ur
på mej.
– Vaför ska du allti säta din
slev i alla möjliga soppor, säjer
han. Å när sleven e där måst
du röra om. Vaför kan du inga
ta de lugnt liksom ja, bo här på
mej på kvälln. Där sku vi sita
på bastulavan å kavera å ha goa
LÄSARBILDER
dagar. Vaför ska du allti håsa å
fara hi å di?
– Plikten kallar, plikten kallar,
svarar Jag.
– Viken jäkla plikt, fnyser
Ragnar. Hördu pojke, plikt e
någo, som di där lärarna å såna
som vill bestämma över andra,
ha hitta på. För att få oss små
mänskor ti jobba å slita så att di
inga sjölva behöver göra någo.
– Men visst tycker du väl att
det är bra att vi nu får en ny
lokaltidning Nya Östis, frågar
jag.
– De va nog fel att dom la ner
Östra Nyland, erkänner Ragnar. Inga vill ja läsa va som
händer i Sibbo å i huvustan å
på andra avlägsna ställen.
– Du håller alltså tummarna
för Nya Östis.
– De gör ja, ropar gumman,
som håller en paus i krattandet.
– Jo, nu gör ja de å, säjer Ragnar och låter tummen peka mot
vårhimlen.
Jag stirrar på Ragnars föga
rena tumme. Den är tjock och
lite krokig, vanskapt på något
sätt. Tänk att jag inte märkt det
tidigare
– Det är den märkligaste tumme jag sett i hela mitt liv, säjer
jag.
– Den e myky speciell, medger
Ragnar. Å vet du hur den ble
sån härn? Nä, hur sku du kuna
veta. Jo, de va så att ja va ute å
ken, alltså tappen, från båtbottne. Men ja som allti vet råd satt
tummen i tapphåle å så rodd ja
hem.
– Hur kunde du ro när du hade
tummen i tapphålet, frågar jag
häpet.
– Ja rodd me fötren.
– Tro int ett ord av va han säjer, ropar gumman. Han ljuger
som vanlit.
– Nåja, när ja kom ti hemstranden så försökt ja dra ut tummen ur håle. Ja vred å dro å
dro å vred. Svetten lacka å de
gjord jäklit ont. Äntligen låsa
tummen å efter de ha den sitt
ut så här.
När jag går därifrån vänder jag
mej snabbt. Både Ragnar och
hans gumma håller tummarna.
Är detta Pernås vackraste hus? Det frågar sig Christer
Nikander som fotade huset genom bilfönstret i oktober 2014.
WappStåhej för hela familjen
LAPPTRÄSK Aftonen före Valborgsmässoafton kan hela familjen
köpa förfriskningar och valborgsrekvisita.
Korvgrillen är varm ute på gården.
Tillställningen arrangeras av
Lapinjärven BluesRock Yhdistys
i samarbete med ungdomsväsendet. Ett litet inträde uppbärs av
barnen, vuxna kommer in gratis.
WappStåhejet går av stapeln
onsdagen den 29 april kl. 17.3020. Platsen är idrottshallen vid
Kirkonkylän koulu, Skolvägen 16,
Lappträsk. – NÖ
LOVISA E VE NE MANG
tillställning fylld av aktiviteter. I
Lappträsk ordnas nu en ny
tillställning. Barnens valborgsdisco har utvecklats till WappStåhej
för hela familjen. Nytt för i år
är programmet. På Ståhejet kan
du till exempel pröva på sumobrottning och en aktivitetsbana.
Det blir också ansiktsmålning och
musik. Från kioskkaféet kan man
Vappenfest kl. 17.30-20 i
Kirkonkylän koulu, Skolv.
16, Lappträsk. Ansiktsmålning, konstbana,
valborgscafé, korv mm. För
hela familjen. Arr. Lapinjärven BluesRock Yhdistys
och ungdomsväsendet.
kl. 17
på Wårkulla hembygdsgård, Andersbyv. 1, Liljendal. Allsång med Darling
Forsas på gårdstunet,
dragspelsmusik med Rolf
Höglund inomhus. Mjöd,
korv. Arr. Liljendal hembygdsförening.
mottagning kl. 10 i Servicehuset Esplanad,
Drottningg. 7, Lovisa .
Körsång, allsång och lotteri. Mjöd och struvor samt
Arbetets Vänners kör.
öppet kl. 16-18, Lokalhistoriska arkivet, Folkhögskolev. 16, Pernå.
kl. 15.30–17 i Kompanjonskapshuset Hörnan,
Sibeliusg. 3, Lovisa. Arr.
Loviisan Suurkirppis.
kl. 9–17 i Kompanjonskapshuset
Hörnan,
Sibeliusg. 3, Lovisa. Hälsovårdare Kirsi Buddas föreläser kl. 10 under rubriken
Astmavård i Lovisa. Mot
svarande föreläsning på
kl.
9–12.30 på torget i Lovisa.
Försäljning av lotter samt
presentation av tjänsterna,
t.ex. hjälp med trädgården,
fönstertvätt eller andra små
jobb. Arr. Östnylands 4h.
kl. 11 vid
Forsby Café, Pernå. Bilar,
motorcyklar, musik, försäljning. Arr. Forsby Café
och Home and Garage.
kl. 13–14
i Hotel Degerby Bar Café,
Brandensteinsg. 17, Lovisa.
Lasse Kastarinen presenterar sin bok Maapallon
pysähdys. Intervjuare:
Sonja Ilvesalo-Koskinen.
vårdare Leena Forslund.
Arr. Lovisa Nejdens Andningsförening.
ONSDAG 6.5
teknik kl. 17.30–20.30
i Kompanjonskapshuset
Hörnan, Sibeliusg. 3,
Lovisa. Centrala aspekter
på föreningsverksamheten,
bl.a. föreningslagen och
mötesteknik. Arr. Kompanjonskapsprojektet Gemensamma Segel.
kl. 18 i Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsg. 27, Lovisa. Gästartist Elina Mieskolainen.
Kerstin Hafrén har fotograferat en blåsippa på andra sidan av
Lovisaviken nära ÖNS.
kl. 18–20 vid Generalshagens skola, Drottningg.
21, Lovisa. Stövelkastning,
frisbeegolf, slackline,
skottradar, asfaltskritor/
måleri, ansiktsmålning,
lotteri. Grillad korv, ki-
kl. 9–14
vid Monicas Café, Lappträskv. 23, Lappträsk.
kören kl. 18 på Furuborg,
Lappträskv. 492, Pernå.
saft. För skolans elever och
föräldrar. Anm. till jkor7875 senast 4.5. Arr. Föreningen Generalshagens
Hem och Skola.
kl. 11
med start från St1,
Västbågen 1, Lovisa. Lekfull
familjeorientering med bil.
Frågor och uppgifter längs
rutten. Arr. Automobilförbundets Lovisaavdelning.
kl. 18 i
Lovisa kyrka, Lovisa. Karipekka Eskelinen, klarinett,
Sinikka Sorvali, altviolin,
och Marja Pohjola, piano.
Skolgång och skolundervisning under historiens gång. Lovisa stads
museum, Kommendantshuset, Parkg. 2, Lovisa.
Öppet till 10.5 ti–fr, sö
12–16.
Påsk.
Lovisa kyrka, Brandensteinsg. 2, Lovisa. Öppet till
10.6 under gudstjänsterna
sö kl. 10–13.30 och konserten 15.5 kl. 18.
med sagomotiv. Liljendal
bibliotek, Herrgårdsv. 27,
Liljendal. Öppet till och
med 30.6 må, fr 12-15, ti
9-15, on, to 16-19, undantag
30.4 kl. 9-15 och 13.5 kl.
12-15.
Keramikskulpturer och
målningar. Konststallet,
Alexandersg. 8, Lovisa.
Öppet 8.5–2.8 ti-sö 12-17,
stängt 19-29.6.
Målningar. Galleri Theodor, Marieg. 21, Lovisa.
Öppet 28.4–16.5 ti, to
11–15, on 11–17, fr 11–16, lö
11–14.
Textilskulpturer samt arbeten av
Konstvinden, Alexandersg.
8, Lovisa. Öppet 8.5–4.10
ti-sö 12-17, stängt 19-29.6.
Lovisa stads museum,
Kommendantshuset,
Parkg. 2, Lovisa. Öppet
12.5–10.6 ti–fr, sö 12–16.