Vecka 47 - Torsbybladet

V i samlar på nöjda kunder!
Vi bjuder på
Guldtårta
torsdag 19/11
mellan
kl. 15-18
Tack vare er
har vi fått
utmärkelsen
igen!
Fryksände pastorat
Övre Älvdals Församling
Domsöndagen 22 november
”Möt mig som jag är”
Södra Finnskoga kyrka
kl.16.00
Musikgudstjänst. Kyrkkaffe
Birgitta Halvarsson, Britta Nordberg
Carmen Ludo
Söndag 29 november
Adventsgudstjänst i Norra Ny ka, kl. 11.00
Adventsgudstjänst i Nyskoga ka, kl. 15.00
Adventsgudstjänst i Dalby kyrka, kl. 18.00
Lördagen den 21 november
14.00 Kyrkornas Globala vecka
(YD/HQD*XVWDYVVRQPÁ
Söndagen den 22 november
11.00 GUDSTJÄNST
Per-Inge Lidén
Onsdagen den 25 november
11.00 ”11:a kaffe”
Gunnar Hjert Bengtsson informerar om hörsel & underhåller
Röda Korset ansvarar
Välkomna!
Sönd. 22 nov. kl. 11.00
Alla gudstjänter i pastoratet
är sammanlysta till
FESTMÄSSA i sunne kyrka
med biskop Esbjörn Hagberg.
Buss avgår från Fryksände kyrka
kl. 10.00, åter kl. 16.00. Ett fåtal
platser kvar, ring 272 00 och boka
plats i bussen senast torsd. kl. 12.00.
FRYKSÄNDE
Sönd. 22 nov. kl. 11.00
FESTMÄSSA i sunne kyrka
Tisd. 24 nov. kl. 12.12
LUNCHMUSIK Katharina Hieke
”Han kommer” Musik av JS Bach
kl. 12.30 SOPPLUNCH
i församlingshemmet
LEKVATTNET
Skam ä lös!
När ittna blir
sôm dä dä lär
å vala gissles
tå sankte Per
å vett å sans
tycks var rent utrot´
när terrordåder
mord å bombhot
tycks fått gehör
rent överallt
tå mörkerfursten
anbefallt
Men fryksdal´n tycks
rent var fôrskonen
Månntro ve ä
mä skam fôrsonen?
Int vill ve ha´n här
fôr allt i vala
men truger han
å få va kvar
Kan han hall sej
LÀQQVNRJHQV
mörkest vrår
int vis´ sej öppet
på EU-jala
Vårt varma Tack
till alla Er som på olika sätt hedrat
minnet av vår käre
Tommy Bornstedt
vid hans bortgång och begravning.
Tack för vackra blommor och
minnesgåvor. Tack till Prästen
Ingela Älvskog som gjorde akten
ljus och minnesrik med värmande
ord, samt till Kristin Blom för de
vackra sångerna.
Torsby 21 Nov. 2015
Monica & Bert-Inge
Marika & Bent Roger
Rickard, Johan
Charlotte, Carina, Thomas
Sönd. 22 nov. kl. 11.00
FESTMÄSSA i sunne kyrka
VITSAND
Sönd. 22 nov. kl. 11.00
FESTMÄSSA i sunne kyrka
ÖSTMARK
Sönd. 22 nov. kl. 11.00
FESTMÄSSA i sunne kyrka
Månd. 23 nov. kl. 19.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Anthony country/gospelsångare från
USA tillsammans med Tone Wattum
country/gospelsångerska från Norge
Ralph Nilsson Arvika f d gitarrist i
The Spotnicks.
Präst Boel-Marie Lennartsdotter
Tel. 0560-272 00
www.facebook.com/fryksandepastorat
www.fryksandepastorat.se
te
n
i
m
Glö
!
n
e
s
u
lj
Vill du sjunga i
JULKÖREN
Konsert i Torsby 27 dec
Viss körvana önskas
Körövningar:
30 nov, 8, 14, 21 dec.
Ledare: Berit Palmquist
Anmäl dig snarast via mail:
[email protected]
eller SMS: 070-344 45 68
ICA BATTERI
9v AA 4-pack
och AAA 4-pack
20
00
förp
&&#%% " %'$%(
, &&+ $6 6
' + $" * *%$6#'*04 /$ * & *4 $+')) %6 '+,9
% # 4 #'*0 %
*( 4 $ 9 '
1++ $4 & * 9 $!& '&#* &+ *4
& 9 #' ',0 * +)*' /#, *4 !$ 9 $'))!+4 +,% *#+ % 1 + (*9
&!& 9 '*04
9
$ %+#'*,
# #
1- *6 @
69 & *
%
$ "
()) .
*5
!$$ / 0!&&
'&'%3
& $
(* %!&+, ?<<59 : " ,' #;
!++
&+ & %&6
$$ * >>8== ,6'6% $/ !
2
!!
"
&!$
Handledarkurs körkort B
Torsdag 26/11 kl. 17.00
JULMARKNAD
på Högbacken
(Sörmark 283)
Lördag 21 och sönd. 22 nov.
kl. 11.00 - 16.00
Café i Lillestugan Välkomna!
Håks Per Perssons
TESTAMENTE
Bidrag ur fonden kan sökas av boende inom fd. Norra Ny
församling. Du som har särskilda behov kan ansöka om
bidrag ur denna fond.
Information om fonden finns på Torsby Kommuns hemsida
www.torsby.se/fonder.
Anmälningsblanketten kan erhållas från
0563-811 76 Bengt-Åke, 070-689 49 05 Lennart.
Ansökan senast 2 dec.
/&& *(
&,0 *#
'*0 (*+ $"&!&
'* &&+ - 1*
7 %!$7<A<9><@>??=
!
!
s hus
Fensbols Folket
Norska vykort
16
. 22/11 kl. 11 Lörd. 21, Sönd
!
ffe
ka
Vi bjuder på
la med kort!
Nu kan du beta
7 88 02
l el i delar
Bohag köpes he
076-83
Larseriks
Frisersalong
"
$
$
$
#
$
!
Vi har
Glasögon
fr. 795:Progressiva fr. 1795:-
Syns du inttee —
finns du inte!
'XKDUYlOUHÀH[HUQlUGXWDUHQSURPHQDG
HOOHUF\\NHOWXXULP|UNUHW"8WDQUHÀH[HUlUGX
VYnUDWWVHEnGHLVWDQRFKXWHHSnODQGHW
Frykenskolans Aula
Torsby
sönd. 22 november
kl 16.00
Inträde 150 kr
medlem 120 kr
Cykeln ska synas!
barn och unga GRATIS
Biljetter och mingel
från 15.15
Ingen paus
Vård fför
ör vintertassar
9lJVDOWlUEHVYlUOLJWI|UWDVVDURFKWUDPSG\QRU6N|OMDY
tassarna i ljummet vatten när ni gått på saltade vägar. Torka
noga efteråt.
6P|UMLQWUDPSG\QRUQDYDUMHNYlOOI|UDWWI|UHE\JJDVSULFNRU
Du kan också göra din egen tass-salva så här:
6PlOWJUDPELYD[LYDWWHQEDG%ODQGDLGONDOOSUHVVDG
MXQJIUXROMDHOOHUUDSVROMDRFKKKlOOXSSLHQJODVEEXUN
6P|UMLQWUDPSG\QRUQDRFKOLQGDJlUQDHQPMXNVRFNDUXQWWDVVHQVRPGXIlVWHUPHGWH[WLOtejp. Hunden kommer nog inte uppskatta det, men å andra sidan blir den glad av resultatet.
Kontrollera tassar och trampdynor varje dag. Håll klorna korta och klipp pälsen mellan tramptramp
dynorna om du har en långhårig hund, så att det inte bildas isklumpar.
kkontakta
ontakta
Risken att bli påkörd och dödad av en bil är
tre gånger så stor i mörker som i dagsljus.
Redan i skymningen ökar risken. Att bära
UHÀH[HUlUHWWHQNHOWRFKELOOLJWVlWWDWWPLQVND
risken.
Gatubelysning garanterar inte att du syns
'HÀHVWDP|UNHURO\FNRUGlUJnHQGHVNDGDV
eller dödas, sker i tättbebyggda områden där
gatubelysningen är tänd.
Gatubelysningen gör att du själv ser, men
det innebär inte att du syns. I mörker har
människans öga svårt att utskilja kontraster,
även på belysta gator. Därför behöver du ha
UHÀH[HUI|UDWWXSSWlFNDVDYEnGHELOI|UDUH
och busschaufffförer
förer. 95 procent av ljuset som
WUlIIDUHQUHÀH[nWHUNDVWDVPHQWUlIIDUOMXVHW
ett svart eller mörkt plagg, återkastas bara
fem procent. Du blir osynlig i mörkret.
Tänk på: När vägbanan är blöt blir den mör
mörkare. Då minskar
kar gatubelysningens efffekt.
fekt.
Om du cyklar när det är mörkt, måste cykeln
HQOLJWODJKDEnGHEHO\VQLQJRFKUHÀH[HU
5HÀH[HQIUDPVNDYDUDYLWRFKUHÀH[HQEDN
VNDYDUDU|G5HÀH[HUQDnWVLGDQVNDYDUD
orangegula eller vita. Det är lämpligt att
UHÀH[HUQDVLWWHULHNUDUQD9DDUQRJDPHGDWW
GHVVDUHÀH[HUVLWWHUIDVWRUGHQWOLJW6WUnONDVtaren eller lyktan som är riktad framåt ska ge
fast vitt eller gult ljus. Baklyktan ska ge rött
ljus som även kan vara blinkande.
9DUIHPWHNROOLVLRQPHOODQPRWRUIRUGRQRFK
cykel sker i mörker. En vanlig olycka är att
cyklisten blir påkörd bakifrån. Använder du
UHÀH[YlVWV\QVGXRIDQWOLJWP\FNHWElWWUH
*HELOI|UDUHQHQFKDQV
0HGUHÀH[HUV\QVGXSnXQJHIlUPHWHUV
håll i mörker om du möter en bil med
halvljuset påslaget. Då har föraren god tid på
VLJDWWVDNWDLQ2PGXVDNQDUUHÀH[HURFK
har mörka kläder, syns du inte förrän bilen är
PHWHULIUnQGLJ
Tänk på: 'XV\QVVlPUHQlUGHWUHJQDUHOOHU
VQ|DU3ODFHUDUHÀH[HUQDOnQJWQHUSnEHQ
RFKDUPDU'nV\QQVGHElVW5HÀH[HUPnVWH
E\WDVXWGHKnOOHULQWHKXUOlQJHVRPKHOVW
1RUPDOOLYVOlQJGlUXQJHIlUWUHnU
.lOOD7UD¿NYHUNHW
Våra Virkesköpare:
Våra
Virkesköpare:
Conny Jonsson
Marcus Danielsson
Mats Broberg
Per Aas
Tel. 070/ 589 35 62
Tel. 072/ 215 51 50
Tel. 070/ 665 21 83
Tel. 070/ 263 01 55
0564 - 300 83
www.brobergskogs.se
[email protected]
R
TE
ES
EM
LS
BI
Som läsare av Torsbybladet får du
detta speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden “TORSBY” vid beställing
– så får du automatiskt rabattpriset.
Herrgårdssemester nära Vänern
3 dagar på 4-stjärnig herrgård i Vänersborg
'PUP
"UFMKÏ$MBT
Ronnums Herrgård ★★★★
När du kommer körande genom allén möter du synen
av den ståtliga herrgården byggd på 1700-talet, vackert belägen i en härlig park och gårdsmiljö. En semes*QFSJPEFO
ter på denna 4-stjärniga herrgård är svensk tradition
ersätts middagarn
a av en varmrätt och nostalgi i kombination med stråk av modern lyx
GS
GSFFEB
EBH
HP
PDDI
IKKV
VMMC
CPSEMÚSEBHLWËMM
och välbehag. Här bor du naturskönt nära Vänerns
södra spets mellan Trollhättan (13 km) och Vänersborg (5 km) och du har en perfekt utgångspunkt för
en herrgårdssemester med direkt närhet till Sveriges
största insjö Vänern och samtidigt nära till Bohusläns
vackra skärgård.
Ankomst
Fredag t.o.m. 18/12 2015 och i perioden 8/1-17/6
samt valfri i perioden 19/6-29/8 2016.
Beställ nu på
Pris per person i dubbelrum
1.499:Ord.
O
rd . p
pris
ri s 1
1.649:.649:-
t ÚWFSOBUUOJOHBS
t YGSVLPTUCVGGÏ
t YFGUFSNJEEBHTLBGGF med hembakat
t YSËUUFSTNJEEBH
t YSËUUFSTNJEEBH
t 'SJ8J'J
#BSOSBCBUUWJEWVYOB
CBSOÍSHSBUJT
CBSOÍSŸQSJTFU
Öp
ppet vardagar kl. 8-17.
www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Teknisk arrangör:
g
Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:-. Forbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
välkommen önsk
ö
ar tom,
om jonas & jim
gSSHWWLGHU
g
SSHWWLGHU
Sn9LWVDQGVYlJHQ 08.00-1
08.00-17.00
7.00
Torsby
(nere vid AT
ATAB)
LLunch
unch 1
12.30-13.30
2.30-13.30
ERBJUD
ANDEN
Välkommen till oss
som
r liikaa
Litterära onsdagskvällar på Heidruns!
Onsdag 25/11 kl. 19.00
GÖRAN GREIDER
berättar om
”STÄDERNA SOM MINNS JOE HILL”
Onsdag 9/12 kl. 19.00
AGNETA PLEIJEL
presenterar sin Augustnominerade roman
SPÅDOMEN
,BìFTFSWFSJOHt#PLTJHOFSJOH
Entré 120 kr Medl. HV 100 kr
Biljettbokning: Tel 0560 42126
[email protected]
Arrangör Heidruns vänner i samarbete med ABF och Torsby kommun
Julmarknad
i Stöpafors Gamla skola
Söndag 22 nov. kl. 12-16
Servering av jultallrik
& kaffe med dopp.
Försäljning.
Tomten kommer
kl. 14.00
VÄLKOMNA!
Arr. Stöpafors Byagille
Julm
Ju
lmar
arknad
0DOOEDFNHQV%\JGHJnUG
>ƂƌĚĂŐĞŶϮϭŶŽǀĞŵďĞƌ
ϭϭ͘ϬϬ-ϭϲ͘ϬϬ
&ƂƌƐćůũŶŝŶŐ͕^ĞƌǀĞƌŝŶŐŽĐŚ>ŽƩĞƌŝĞƌ
Välk
Vä
lkomn
mna
Eldstäder sedan 1992
0565-ZZZDPWDELQIR5|QQDYlJ
Mannerströms julbord
på Viking Cinderella
2/12
21/12
I priset fr. 655:- ingår buss, B2-hytt, julbord
inkl. öl/vin/läsk samt frukost fr. TorsbySunne.
Charterbuss Resetjänst AB
Tel: 0550-19341, 070-5710229
www.charterbuss.se
!
! #
" !$
" $
! *2(**
&
& )./)( *,) 10% )*)(--+ 2+ /*
!
!
"$
! "" )0)( ,+) 1- /+
'''''''''''''''''''
ÄMNE: Kurs PLATS: Sågen
För fjärde året utbildas en kull sågverksoperatörer på Fiskarheden
Ett modernt sågverk är en högteknologisk processindustri med ett samspel
mellan människor, datorer och avancerad mekanik. I takt med den tekniska
utvecklingen har arbetet på ett sågverk i grunden ändrat karaktär. Förr var
det hårt och slitsamt, idag handlar det om att kunna bemästra tekniken och
hantera råvaran på ett ansvarsfullt sätt. Det ställer förstås stora krav på personalen. För att trygga kompetensförsörjningen här på Fiskarheden och vid
andra sågverk, tog vi 2012 intiativ till en utbildning av sågverksoperatörer. I
år genomförs kursen alltså för fjärde året och åter är det den mycket kunnige
Gert Eriksson från Karlstad som håller i teoridelen. Han ser verkligen till
att deltagarna blir väl förtrogna med dagens sågverksteknik. Bilden visar sju blivande sågverksoperatörer
tillsammans med Gert. Årets kursdeltagare kommer
från Malung, Transtrand och Yttermalung. De inledde sin utbildning 26 oktober och slutet av mars,
efter 20 veckors teori och praktik, kan de skriva
sågverksoperatör på sina visitkort och ha goda möjligheter att få ett spännande och intressant arbete.
MK Ratten
% #$
Hjärtligt välkomna
till ABFs höstträff,
även cirkelledare
#& ""
Lördag 21 nov. 13-15
# !!
%" "#$ "# $&
%
bjuder vi på glögg o fika.
Piltzsalen, kommunhuset i
Sysslebäck
$"! $ $
13.00 Stranna All Stars
Välkommen!
ABF klarälvdalen
Dalby norra
Julmarknad Kommunhuset sal C
Söndag 29/11 kl. 11.00. Lotterier - Vi bjuder på glögg.
Julbord Nedergården Pris 250:-/pers.
Fredag 4/12 kl. 16.00. Anmälan till Maj-Lis 0702-94 04 71
senast 2/12.
VÄLKOMNA!
STYRELSEN
!
#"!#'
%(!&
#"!#%
#
'
')*
0)
/&
&*
')*
)
)
)
)
)
1 )
1 !*
1 0)
"
&$ ! %
(!
0$" * &+ & $
! ## #'%% ) ++ *.$" ,+
!&+$! + $
) % #) +! + & * ++ ()!* ) %
" & +')*
& &
&'- % ) &$! + 0$" &
!
$
0)
++
++
++
++
EXTRA
Utvalda
VANTAR-MÖSSOR
HALVA
PRISET
Dam - Barn - Herr
Reservation för slutförsäljning
'&#,)* 0)- $+ )
"0)&
!&
')
Järnvägsg12
TORSBY
0560-71654
varuhuset
Trevliga resor!
3 d Lübecks julmarknad via Kiel
4/12 Buss, båt, 2-b hytt, 2 fruk. .......2.090 kr
2 d Jul på Lisberg
5/12....................................................1.350 kr
2 d shopping Ullared 27/2 ............725 kr
Buss, 1 natt Gekås motell i 4-b rum.
Tillägg för 2-b rum
Välkommen till
TURBUTIKEN
TorsbyJouren på Tingshusgatan
3 d Röros vintermarknad
Invigning med underhålln. och ett 70-tal
hästekipage med traditionsenl. klädsel o
last. Kul shopping på marknaden.
15/2....................................................3.150 kr
Buss, 2 hotelln, 2 midd, 2 fruk
Lördag 21/11 kl 11-14
Då kan du köpa andelar på
stryktips och V75 av tipsoraklen
2 d Lena PH, Stockholm
Micke • Skjorta • Lars
20/2, 5/3 ..........................................2.100 kr
Buss, hotell, fruk, biljett
2 d Mamma Mia, the Party, Stockh.
Du kan också bli medlem på
TIFFU-tipset (vinst 10/10 133.000:-)
5/3, 2/4, ...........................................2.600 kr
Buss, hotell, fruk, biljetter, 3-rättersmeny
2 d Jaktkryssning med Tallink/Silja
till Åbo 18/3 ....................................1.695 kr
Buss, båt, 2-b hytt, fruk. Jaktmässa, workshops, föredrag m.m. Ett skepp fyllt av jaktaktiviteter.
Vi bjuder på kaffe m bröd
Alla är välkomna att delta!
6 d Hollands Blommor
23/4, Buss, båt, hytt, hotell, halvp, 1 lunch alla
utflykter o entréer.............................6.700 kr
Arr.:
3 d Malmö/Köpenhamn, konsert med
André Rieu 29/4............................2.750 kr
Buss, 2 hotelln, 2 fruk, bilj, utflykt Köpenhamn,
stadsrundtur m. lokalguide. Bokas senast 19/11
www.jonssonsbuss.se
.
0//
*
,
1+
ÅRSMÖTE
Torsdag 3 dec.
Antillaberget, Restaurangen
Öjesjövägens VSF
Älvkroken SFF
BondsätervägenGransjövägens SFF
18.00
19.00
19.30
Ev. uttaxering.
Välkomna!
002 (!* - )
0+ $ ",
Styrelserna
"
!
2 %,#, ,
'&" &-*
Gör skillnad för
människor på flykt.
Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets stränder. Vi delar ut mat, vatten, babypaket, sovsäckar, tvål och
erbjuder sjukvård, stöd och tak över huvudet. Vi finns även på asylboenden i Sverige. Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a
AKUT FLYKT till 72 900 och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till 123 555 77 64 eller skänk pengar via redcross.se
Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.
,
,
,
,
Grattis
Säljes
DUBBADE VINTERDÄCK......700:195/65 R15 plåtfälg.
Passar Saab 9-5, Opel m.m.
TEL. 072/ 731 43 95
Tack
HJÄRTLIGT TACK
för uppvaktningen på min födelsedag. Ingen nämnd, ingen glömd.
KRAM AGNETA, AMBJÖRBY
DAGSRESOR
Ullared 25/11 .....................................425 kr
MC-mässa, Göteborg
30/1 Buss o entré .................................650 kr
Världscup längdskidor i Falun
2 tävlingar/dag
13/2, 14/2 ..............................................710 kr
Rabatt för pens. ungd. o barn. Buss, bilj. o fika.
Syfestivalen, Sthlm 20/2
Buss o entré ............................................545:-
Jaktmässa, Tullgarn Slott
Buss o entré ............................................750:-
www.jonssonsbuss.se
HJÄRTLIGT TACK
till släkt, grannar och vänner för
gratulationer på min födelsedag.
LENNART NILSON
Uppv.
ABSOLUT INGEN UPPVAKTNING
på min födelsedag. Resp. detta!
HOLTERPÔJKEN
Övrigt
VÄSTANVIKS AIF
PENNINGLOTTERI
Lottförsäljningen är förlängd från
13 dec. 2015 till 29 jan. 2016.
ÖNSKAS HYRA
Trevlig liten stuga att bo i med
mina katter.
YVONNE 070/ 312 46 07
Västanviks AIF
• T-shirt
barnstorlekar fr 82 cl
10 st......100:• Fleecejackor
L, XL, XXL - Restpriser!
(på TorsbyBladet)
500:- Rabatt på bågar från
under denna visning.
Tingshusgatan 8, Torsby
Tel. 0560/ 135 60
Kryss 4/11
Eva Evensson
Bograngen
KAN GE
POKERVINST
HA SVÅRT
ATT BEA
STÄMM
HAR
SPETSIG
ÄNDE
TAR FÖR
B
ÄR EN
RIKTIG
SKURK
KANSKE
FRÖKEN
SIG
LÖSE
BRUKAR
D
GENERA
UTÄR DEN
HÅLLIGE
REMING
STÄLLNI
LÄSES I
PRESSEN
BLIVIT
GENOME
SKÅDAD
KAN MAN
HA NÅGOT
MED
RIVALEN
SIMPA
FÖRSIKTIG
GÅ LÅNGSAMT
IVÄG
K
V
H A L
P I A
R
R
B A
D A L
BOLL
HAR
MÅNGA
AR
STRÄNG
Vi kommer ut 4 ggr till innan jul!
Lämna era julannonser i god tid!
[email protected]
GYMPAP
REDSKA
ORSAGRABB
BJUDNING
PERSTORPS
T
PRODUK
GALLERVERK
KUL FIGUR
MED
NISSE
UTAN
KRAFT
HÖRSEL
SKADAD
JETTEN
SOCKER
T
PRODUK
GRANULERAR
GÖRA
FINT
EFTER
SIG
OFTA
EFTER
KRONA
VÄXT
HÖG
HÖG
BITER
ÄR
KANSKE
OLLE
YTTERDEL
FÖR-
SVARING
PLATS
KAN MAN
MANEGEN
RYSK
LEDARE
JAPAN
ÄR
A
FATTIG
INDIVIDER
AVD
GRÄNSA
YTA
L
KASTA
UPP
NEGERING
REPARERA
BILEN
S
GJORDE
ENTREBIL-
I
M E D
S E G
RADIO o
TV
T
KRYSSA
FRAM
LEGAT
ÖVER
AVSIKT
LITEN AVLIGT UTHANDDE
MANAN
LING
SVINDE
ÄR ELEGANTA
DAMER
KAN VARA
EN REGEL
GÖR MAN
VID VAL
VAR EN
G
RV
TIDEVA
KÄNNER
DEN HÅG-
R
GRANNA
N
EMELLA
ÄR EN TÖSÄTTLING
TALGIKER
LÅGT
VATTNE
EJ FÖRE
VÄNTAD
KNUBBI
SIG
ÖVERTAGITS
TFÖRKAS
LIGT BRUK
RISKER
BLICKAR
NOS-
EN MASSA
SUPELA
TIVER
BLEV AMD
PUTERA
KICKADE
LITEN
OCH
T
L
U
T S
Ä R V
O R D
E R A
L O V
R
O
D
V Å
E T
K
T
A
S T
T
E N
P A T
E B B
A D E
A
O A N
A
O D N
R
T
L
U L K
O T A
E T
R
L Å S
T I V
N T A
Y
E
P
T
S
O S
I
E
G
L A N
S
P
S
K
G R Ä
E
R
K
Å
Ö
P
E
A R E
I N T
J A
L I R
T E S
T R Ö
L Ö S
T
T
M
N
N
A
O
A
L
N
K
I
A S S
E T U
M E L
T T A
D A
K R A
S T Ä
R
K E
S
A
I
A
S
R
T
M
Ö
A
A
A R M
A R E
A
V E
T R A
L A T
F
OMEN - 343
© C4EKON
K
Vi kan vinterförvara dina
däck för
495kr/
säsong
NEDANSTÅENDE PRISER GÄLLER
ENDAST UNDER LÖRDAGEN 21/11
BEGAGNAT
Kampanjpris
Kampanjpris
Citroën C3 -11 vit, 2400 mil ....................................89 900:- 75.900:Citroën C5 2.0 143 SX -06 l.brun, 8000mil ........ 59 900:- 50.900:Ford WGR Galaxy -05 Mblå, 22000 mil ................34 500:- 29.900:Ford DA3 Focus -07 orange, 7100mil ....................69.900:- 64.900:Honda Cr-v- 05 silver, 15700 mil ............................69.900:- 59.900:Hyundai I20 -11 svart, 4000 mil, ............................79.900:- 69.900:Hyundai Santa FE 2.2 M5 -07, silver
13200mil..........................................................................99.500:- 84.900:Lexus Gs300 -09 grå,14000mil, ............................189.000:- 174.900:Mazda 3 KombiSedan 2.2 DE Optimum A6
Titanium Flash Mica-15, 150 hk Svart skinn,
säkerhets, 950 mil, ......................................................................259.900:Mazda 3 KombiSed. 2.0 Visi. M6 120 hk -15
Snowflake White Pearl 310 mil...............................................188.900:Mazda 323 5D 1,5 ABG -95 Mgrön, 18000 mil, ....7.500:- 5.000:Mazda 6 Kombi 2.0 DE -06 blå,16500mil, ............49.900:- 39.900:Mazda 2 5D 1.6 D. SP -10, svart, 17600mil, ..........59.500:- 49.900:Mazda 3 Kom.sedan 1.6da -11,grå, 7500mil, ....129.900:- 99.900:Mazda 3 Sedan 1.6 DE ADV -10,blå, 12500mil, ..99.500:- 84.900:Mazda 2 5dr M5 1.5 Vision 90 hk -15,
soul red metallic , 600 mil, ......................................................153.400:Mazda 3 Kombisedan 2.0 S -06, blå, 13400mil, 59.500:- 49.900:Mazda Cx-7 2.2 Diesel SP -10, grå, 12000mil, ..163 800:- 149.900:Mitsubishi Pajero
3,0 GL -98, flerf.,19000mil,......44.900:- 34.900:Mitsubishi GAO -11, röd, 5400mil, ......................119.900:- 109.900:-
Nissan Navara -08, blå, 10000mil, ......................129.900:- 114.900:Peugeot 508 1,6 Hdi Allure Aut. -11, brun,
9700 mil ........................................................................129.500:- 114.900:Peugeot 308 Kombi -12, Mbrun, 4400 mil, ......139.500:- 124.900:Peugeot 308 1,6 Turbo 5D -09, grå, 6000 mil......79 500:- 69.900:Peugeot 307 SW 2,0 -04, svart, 24000 mil, ..........24 500:- 14.900:Peugeot 406 2,0 Kombi -03, Mblå, 22000 mil, ....19 900:- 15.900:Renault Megane Clas -98, vit, 17200mil,..............14 900:- 13.900:Renault Clio 1.2 -10, svart, 7500mil, ......................59 500:- 54.900:Renault Megane -02, Mröd, 21900 mil, ................19 900:- 14.900:SAAB 9-5 Linear Sportc. -05, grön, 23400 mil,....34 900:- 24.900:SEAT Leon 1,8 TSi -10, svart, 3600 mil, ................114 900:- 99.900:Subaru XV Sport 2.0 Aut. -12, Lgrön,
2300 mil,........................................................................199 900:- 184.900:Suzuki Nya SX4 S-Cross 1.6 Comfort 2WD-14,
superior white,1000 mil,..........................................159 900:- 135.900:Suzuki S-Cross 1.6 Exclusive D 4x4 -15,
Galactic Gray Metallic 950 mil,..............................224 800:- 204.900:Suzuki Swift Sport -12, grå, 2900 mil, ................139 900:- 129.900:Suzuki Swift -13,svart, 555 mil................................................139 900:Suzuki Swift Sport 1,6 -12, grå, 5700mil, ............99 500:- 89.900:Suzuki Swift -13, grå, 5400mil, ..............................124 900:- 109.900:Suzuki GR Vitara V6 Xl.7 -02, Mblå, 27000 mil, ..24 900:- 22.900: 42 900:- 39.900:VW Golf Variant 1.6 -02, 10200 mil, ........................
Volvo 854-512 SE 2,5 -95, Mröd, 25000mil,..........10 000:- 5.000:-
Du vet väl att du kan delbetala
reservdelar
upp till 4 månaders
däck,
reparationer
eller
räntefritt.
Körkarlsvägen 11, Karlstad 054-153233 • Bergebyvägen 31, Torsby 0560-13033
K
ho
@AL
>9NGJLA 9
A @=D?=L=F
F EYr\Y`Yj_bgjl\]l]fcdYj]YllndbYkmn]jfln__j]hh&GYnk]llge\mndb]jf_gfYnnjY[jgkkgn]j%%
eg\]dd]j;P%+g[`;P%-]dd]j]d]_YflYEYr\Y.cYf\mndbYladd^qj`bmdk\ja^l&KCQ9;LAN%l]cfac]fkgecgeZa%
f]jYj]p[]hlagf]ddeglgjklqjcYe]\d_^jZjmcfaf_g[`eafaeYdYmlkdhhjklYf\Yj\hYddYeg\]dd]j&
HJGNC}JG;@@ALL9<AF>9NGJAL&
EYr\Y;P%+^jf).11((2%tEYr\Y.^jf*+11((2%tEYr\Y;P%-^jf*+11((2%
>jqck\Yd]fk:ad9:
:]j_]Zqn_]f+)
.0-+,LgjkZq
ooo&^jqck\Yd]fkZad&[ge
om och provkör Suzukis och Mazdas modeller
os Fryksdalens Bil lördag 21/11 mellan kl. 10 - 15
Vi erbjuder
2.45 % ränta
på finansiering
vid
nybilsköp und
er
hela helgen!
EYr\Y;P%+^jf).11((2%tEYr\Y.^jf*+11((2%tEYr\Y;P%-^jf*+11((2%&:jfkd]\]cd&Zd&cjfaf_2EYr\Y;P%+2-$*Æ.$+d')((ce$
;G*)+.%),._'ce²EYr\Y;P%-2,$.%/$*d')((ce$;G*))1%).-_'ce²EYr\Y.2+$1%.$,d')((ceg[`;G*)(,%)-(_'ce&Hjak]jZbm\Yf\]l
_dd]jlge*()-%)(%+)&K]^mddklf\a_YnaddcgjheYr\Y&k]&
>[email protected]=L
KGEKLA;C=JML
FÖLL
IHOP
SKIVA
MARINERAS IBLAND
LÄMNADE
I AVKASTNING
AVKOMMA
BLANDAS
I BAR
LÄGGA
TILL
ORKA
BLIR VI AV
KOMPIS
FÅTT EN
UPPMANING
KORT
MEDIKUS
FÖRBJUDEN
VISAR
RUNT
YNGLING
PÅ HOJ
KOSTNADS
FÖRSLAG
APPROXIMERA
ÄR
MALMÖPÅGEN
SPÖ
BLIR YVIG
BUSKE
UNDERLIG
FIGUR
STRYKA
UT
ÄR EN
LYSANDE
BEGÅVNING
FÖRLÄGGA
ÄNGSLAN
o OLUST
SPÅMAN
REGLERAS
MED FOT
FÖRST I
PJÄS
OMBUD
HAR KRAFTER KVAR
BLEV
PRÄNTAT
PÅ PAPPER
OFTA MED
FRYS
KAN SÖKHUNDEN
FÅ
DUBBELEXEMPLAR
RALJANTA
GICK UR
VÄGEN
HELKASSA
MJÖLKPRODUKT
MÄNSKLIG
GESTALT
TAR
NYFIKEN
DÄRFÖR
FÖRR
MAGPLASKLÄTE
AMBULERANDE
NÖJESFÄLT
BRÅDMOGEN
GRILLMAT
PÅ STÅNG
GER KRAFT
SJÄLASÖRJARE
FÅGEL o
BÅT
HAR VÄL
MATVRAK
FYLLA PÅ
JOHANNES
EDFELT
UTAN SKAVANKER
GOD FORM
VÄNLIG
HÖGST PÅ
TUPP
DRAGSPELARE MED BO
FÄSTES
FRAMFÖR
ÖGAT
BANK
FRÅN FÖRHISTORISK
PERIOD
HELT
LUGNA
OCH
SÄKRA
© C4EKONOMEN - 346
ÄR
OFTAST
LOTTEN
TAR IN
VATTEN
SKURET I
REMSOR
SILVERORT
Skicka in korsordet till:
”Kryss 18/11”, TorsbyBladet AB, Bergebyvägen 3,
685 34 Torsby senast fredag 27 november.
FATTAR
GALOPPEN
FÖRE BESKOWFÄRG
KAN MAN
GÅ PÅ I
STAN
FJÄTTRAR
ÄR
KUNGLIGA
TILLHÖRIGHETER
Nya Föreningen Växtlust Värmland
inbjuder tillI information och dialog inför starten av
”Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden”
ttorsdag
orsdag 26 no
november
vember i NNotnässalen
otnässalen hos TUAB
TUAB
Bg_hde*1',)&*2',)%]ªk^_m^kÛdZh\a]bZeh`mbeede+)',)
Se även www.vaxtlust.se/projektbloggen. Anmäl deltagande till
[email protected] eller via sms: 073-097 55 11.
Intresserade hälsas välkomna att även lyfta projektidéer! >pZKrak:g]^kllhg
Små Liv UF
(WW8)I|UHHWDJVRP¿QQVL7RUVE\NRPPXQ
VRPVlOMHUK|KDOPIRGHUEODQGQLQJDU
DNWLYHULQJVOHNVDNHUVDPWJRGLVWLOOVPnGMXU
Det kan vara till kanin, marsvin och hamster.
Men det största satsar vi på kaniner. Hö och
halm kan hämtas i Torsby eller från bonden
utanför Karlstad som företaget köper in
av. Allt är ekologiskt! Gå gärna in på vår
facebook-sida för att se vad för produkter vi
säljer eller gå in på vår instagram!
Kontakt: Frida Emilia Wikenström,
070-3576461. E-post: [email protected]
Facebook:: SMÅ LIV UF Instagram: SMALIVUF
NORRA NY RÖDA K
KO
ORS-KRETS
1:a advent, sönd. 29 november kl. 12.00
församlingshemmet
örsam
Stöllet.
(efter gudstjänsten i Norra Ny kyrka, se kyrkans annons).
Adventskaffe, Lotterierr,,
Försäljning av bröd mm.
Gåvor mottages tacksamt!
M
Med anl
finns nu
Tore Am
Hans villja var att medlen skulle
gå till Backa Ordenshus. För upplysningar och utskrift av minnesblad, tar ni kontakt med någon aavv
oss:
Karin Amundsson: 0564 420 32
Edgar Amen: 0564 401 49
Anna-Karin Olsson: 0702897403 el. 0563 801 57
Med ttaacksamhet! Styrelsen fföör
Backka Dalby Bygdeförening
Alla v
älkom
na!
Den som
m styr
y
öve
över
er an
aandra
ddrra
hhar
ar m
makt.
akt.
Den som
m styr
y
öve
över
er sigg själv
j l
hhar
ar styrk
sty
styrka.
tyrkka.
ka.
L
Lao
ao Zi
Fensbols fiberfförening
Påminnelse till er som inte har
betalt in medlemsavgiften. Glöm
inte att skriva i namn och fastighetsbeteckning. Det finns några
som inte har angivit namn, hör av
er så vi kan pricka fö
för er.
Bg 571-6998 (200kr)
Hälsningar Styrelsen
PRO Norra Finnskoga
nskog
-XOERUGL/nQJÁRQ
Fred. 11/12 kl. 17.00
Buss fr. Sysslebäck kl. 15.30
Julbord och buss 200:Anmälan till Sonja senast 25/11
tel: 0560-200 68.
Basar PRO-gården
Lörd. 12/12 kl. 11.00.
Välkomna!
Styrrelsen
Instruktioner
Ingredienser
1 dl lakritskarameller
t ex turkisk peppar
2 dl Vispgrädde
2 dl socker
2 dl mörk sirap
Stöt karamellerna i en mortel. Blanda
alla ingredienser i en tjockbottnad
kastr ull. Låt koka sakta i ca
ca 40
40 min
min eller
eller
tills ter mometern visar 125°. Eller gör
ett kulprov.
Häll upp i en välsmord smörpappers
pappersklädd for m. Låt kolan stelna något och
skär till lagom stora bitar. R
Rulla
ull
ulla in kolorna i smorda smörpapper och tvinna
ändarna till pakeet. Källa: norrmejerier.se
Vinnare på MÅLLTIAN
TIAN
Nrr. 80 Christina Günter
Nr. 3 Arvo Günter
Nr. 9 Tom Andersson
Nrr. 28 Eber Halvarsson
Nordvärmland
Nordvärmland FF
Torsby kommun informerar
Torsby kommunfullmäktige
sammanträder tisdagen den 24 november 2015 kl. 18.00
i Stjerneskolans matsal, Fabriksgatan 3 i Torsby.
Sammanträdet inleds med
• Kulturskolans elever underhåller.
• Information av kulturchef Annika Wredenberg
• Allmänhetens frågestund:
Frågor får ställas muntligt eller skriftligt. För att få ett utförligt svar ska frågan vara
inlämnad till kommunkontoret senast en vecka före sammanträdet.
Välkommen med dina frågor!
• ”Ordet är fritt”:
För kommunfullmäktiges politiker som vill framföra synpunkter i ämnen av
allmänt intresse.
Ärenden för beslut
1. Svar på fråga från kommunfullmäktige 2015-09-09 § 109 - Allmänhetens frågestund
2. Delårsbokslut
3. Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016 - revidering av tidigare beslut
4. Taxor och avgifter 2016 för kulturavdelningen
5. Avsägelse av politiska uppdrag
6. Val av ersättare i socialnämnden
7. Sammanträdestider 2016
8. Svar på motion - Inför utmanarrätt i Torsby kommun
9. Svar på motion om vägbelysning vid industriområdet i Sysslebäck
10. Svar på motion om crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby kommun
11. Medborgarförslag angående säterkulturens bevarande
12. Medborgarförslag om halkskydd
13. Svar på medborgarförslag angående information om allmänna kommunikationer
14. Svar på medborgarförslag - namngivning på väg i Torsby centrum
15. Redovisning av besvarade och obesvarade motioner
16. Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag
Eventuella nya motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag.
Ärenden för kännedom
17. För kännedom - Delårsbokslut 2015 Värmlands läns vårdförbund
18. Informationsärenden
)|UHGUDJQLQJVOLVWDRFKKDQGOLQJDUÀQQVSnNRPPXQNRQWRUHWRFKELEOLRWHNHWL7RUVE\
VDPWSnVDPYHUNDQVNRQWRUHWL6\VVOHElFN)|UHGUDJQLQJVOLVWDQÀQQVlYHQSnLQWHUQHW
www.torsby.se/kallelser.
Radiosändning Sammanträdet direktsänds i närradion på 100,6 Mhz (Fryksdalen)
och 104,1 Mhz (Klarälvdalen)
Välkommen!
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
Första sidan
Ledig 13 januari!
[email protected]
Torsby kommun informerar
Torsby kommun erbjuder
Anropsstyrd trafik i Torsby tätort
Det är Värmlandstrafik som på uppdrag av Torsby kommun kör två anropsstyrda
turer i veckan; tisdagar och torsdagar. Turen går med taxi. Linjen startade 2012.
Turlistan nedan gäller från 13 december 2015 och tills vidare, dock längst till och
med 10 december 2016.
Mellantrakten........................
Björklundavägen ..................
Fallåsvägen............................
Boställsvägen ........................
Henrik Sörensens väg ..........
Brånåsvägen ..........................
Sundbergsvägen ...................
Toria center ............................
Coop, Toriarondellen ...........
Torsby, Pekås .........................
Kyrkogatan............................
09.45
X
X
X
X
X
X
09.50
X
X
09.55
Kyrkogatan............................
Skallebyn ...............................
Bomansvägen........................
Bergsängsvägen ....................
Biblioteket..............................
Valbergsvägen.......................
Valbergsgården .....................
Fågelvägen ............................
Fågelsångsvägen ..................
Alstigen..................................
Södra Fågelsångsvägen .......
Sjukhuset ...............................
Hagvägen ..............................
Toria center ............................
Coop Toriarondellen ............
Kyrkogatan............................
09.55
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10.10
X
10.15
Toria center ............................
Coop Toriarondellen ............
Torsby, Pekås .........................
Kyrkogatan............................
12.55
X
X
13.00
Kyrkogatan............................
Skallebyn ...............................
Bomansvägen........................
Bergsängsvägen ....................
Biblioteket..............................
Valbergsvägen.......................
Valbergsgården .....................
Fågelvägen ............................
Fågelsångsvägen ..................
Alstigen..................................
Södra Fågelsångsvägen .......
Sjukhuset ...............................
Hagvägen ..............................
Toria center ............................
Sundbergsvägen ...................
Brånåsvägen ..........................
Henrik Sörensens väg ..........
Boställsvägen ........................
Fallåsvägen............................
Björklundavägen ..................
Mellantrakten........................
13.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13.15
13.20
X
X
X
X
X
X
13.30
OBS! Turen måste förbeställas hos Resetjänsten 0771 - 32 32 00,
senast 1 timme före avgång.
Du kan endast betala kontant till föraren. Priset är detsamma som vid ordinarie regiontrafik: enkel biljett kostar 26 kr vuxen, 24 kr ungdom 20-25 år och 16 kr skolungdom
7-19 år. Du kan inte betala med Värmlandskort/reskassa, men om du däremot berättar
när du beställer resan att du har ett sådant kort, så dras reskasserabatten av när du visar
upp kortet och aktiveringskvittot för chauffören.
Har du frågor om trafiken, ring Värmlandstrafik tfn 0771-32 32 00.
Information om Värmlandstrafiks olika tåg- och busslinjer finns också på deras hemsida, www.varmlandstrafik.se. Även denna linje 98 finns på deras hemsida.
Välkommen med på resan!
Tips: Sätt upp turlistan på kylskåpet hemma.
" /
!
""
-0(,,& -(,-& 3(,-& ,1(,.#
$
'
! %
,3(,, ' ,1'++
#
)#
!
' ,.'++
'
*
$
+01+( ,.2 +0
'
Citroen C3 1,4 hdi egs-14, 1600 mil,
il rödmet,
öd t automat.....................................
t
t
.....119.500:119.500:Citroen C3 1,4 hdi egs-12, vit, 1650 mil, automat..............................................
automat..............................................109.500:Citroen C4 1,6 hdi Comfort, rödmet, 6500 mil.................................................... 114.000:Citroen C4 Vti Steel Editon-14, vit, 1700 mil.......................................................
mil.......................................................139.500:Mercedes E 350 Cgi Avantgarde-08, 13500 mil automat, silver..........................
..........................119.500:Mercedes C 200 cdi kombi avantgarde Amg-09, 14900 mil, automat, gråmet....167.000:gråmet....
Mercedes C 220 cdi kombi Avantgarde-13, vit ,4400 mil, automat.................... .257.000:Mercedes E 220 cdi kombi Avantgarde-11, automat, 9400 mil...........................249.000:mil...........................
Mercedes C 220 cdi bluetec kombi Avantgarde automat-15
Äppelscones
Äpp
pelscones
SSaftiga
afftiga och söta små sc
scones
ones som
passar till en kopp tte.
e.
2400mil, gråmet,(demokörd)...............................................................................349.000:gråmet,(demokörd)...............................................................................
Nissan Almera 5d 1,6 Acenta-05, 9500 mil...........................................................46.500:mil...........................................................46.500:Suzuki Swift 1,2 -11, röd, 9400 mil........................................................................67.000:mil........................................................................
Renault megane kombi 1,5 dci kombi-13, 6100 mil............................................129.500:mil............................................
Citroen Berlingo skåp 1,6 hdi -10, 10800 mil....................................................... 79.500:-
Ny bil:
Citroen C1 5d-2015, mörkblåmet, vinterhjul ingår..............................................107.000:..............................................
Bil för kunds räkning:
10 st
st..
3,75 dl vetemjöl
vetemjöl
2 tsk
bakpulver
bakpulver
ypa salt
1n
nypa
ram smör,
smör
mörr, grovhackat
grovhackat
50 g
gram
strösocker
0,5 dl
strösocker
skalade och rivna
rivna
2 st
äpplen, skalade
behövs, ta
0,75 dl mjölk (om det behövs,
bara lite
lite i taget)
bara
Audi Rs6 580 hk Quattro avant-0
a t 08,
08, 8200 m
08
mil rikl utrust.......................................
. ...
.. .....339.000:3 9.000:0:
GÖR SÅ HÄR
R
M bilar
Mer
b på ingå
ingång… bla Nissan
rader.
1. SSätt
ätt ug
ugnen
nen på 200 g
grader.
X-trail
trail 2,0dci,
0d Volvo
Volvo V50, Mercedes
rcedes m.m.
Öppettider: Mån-fredag 08.00-18.00
Lördagar: 10.00-13.00
Växel 0560 144 4
www.mbnbil.se
ww
w m nbil se
10
0
”at
”att-göra-tips”
t-göra-tips”
för sstora
tora & små.
s+RATTAIHOPENHOPPVËNLIGLÚVHÚG
OPPVËNLIGLÚVHÚG
s0LANTERALÚKAR
s0LANTERALÚKAR
ss'ÚRMYSIGALYKTORAVÚVERBLIVNAGLASBURKAR
'ÚRMYSIGALYKTORAVÚVERBLIVNAGLASBURKAR
4AENCYKELTUROCHRËKNAEXEMPELVISDJUREFTERVËGEN
ss4AENCYKELTUROCHRËKNAEXEMPELVISDJUREFTERVËGEN
s"AKASCONES
s"AKASCONES
ss0LOCKA2ÚNNBËRSKVISTAROCHHËNGITAKET
0LOCKA2ÚNNBËRSKVISTAROCH
s3KICKAETTKORTTILLNÍGONLÍNGTBORT
s3KICKAETTKORTTILLNÍGONLÍN ss$UKAFINTTILLMIDDANMEDALLTHÚSTLIGTNIHITTAR
$UKAFINTTILLMIDDANMEDA ss(ËNGUTLYKTORITRËDEN
(ËNGUTLYKTORITRËDEN
ss&ÚRBEREDMATPLATSERÍTFÍGLARNA
&ÚRBEREDMATPLATSERÍTFÍGL
[email protected]
2. Blanda mjöl
bakpulver, salt och
mjöl,, bakpulver,
det g
rovskurna smöret
smöret och blanda
grovskurna
ihop med finger
topparna till en
fingertopparna
finsmulig deg i en st
stor
or skål.
skål.
3. TTillsätt
illsätt socker och rrivet
äpple..
ivet äpple
Blanda tillsammans med mjölken
så aatt
deg.. Prova
tt det blir en mjuk deg
Prova
dig fr
fram
am fförsiktigt
örsiktigt med mjölken.
Det
D
et kkan
an behö
behövas
vas minimalt med
mjölk om äpplena är saf
saftiga.
tiga.
4. V
Vänd
mjölatt
änd upp degen på mjöla
bakbord
bak
bord och kknåda
nåda lätt.
lätt. Kavla
Kavla ut
degen, 1-2 cm tjock
tjock,, och ta ut
rundlar om ca 5 cm i diamet
diameter.
er. EEtt
tt
dricksglas
dricksglas funger
fungerar
ar br
braa som mått.
mått.
5. Lägg bullar
na på bakplåtspapper
bakplåtspapper
bullarna
på en plå
plått och grädda
grädda dem i 10-15
minuter.
minut
er. När de har höjt sig fin
fintt och
är guldgula är de fär
diga.
färdiga.
SServeringsförslag:
erveringsfförslag:
ö
Marmelad
Marmelad eller
en smakrik
smakrik ost
Dryckestips:
Dr
yckestips: Te
källa:
källa: kokaihop.se
kokaihop.se
1eFEIGG?H×NCFF×
ESLEILH;M×AFI<;F;×<[email protected]@i
(77.8/785(//7.1<7.$/$6,*/2%$/$9(&.$1
WHOOPIES
Mer lättbakade än macroner är
dessa små kakor från USA med
fyllning emellan. Välj din favorit.
Receptet gäller för 20 st
Ingredienser
75 g smör rumsvarmt
1 dl strösocker
1 krm vaniljpulver
2 ägg
1⁄2 dl mjölk
3 1⁄2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
/|UGDJQRYHPEHUNO
L0LVVLRQVN\UNDQ7RUVE\
HUGLNWHU
,60$(/$7$5,$OlV
FK
RFKNU|QLNRUNOR
)|UDWWV\QOLJJ|UDPnQJIDOGHQL7RUVE\YLOOYLEMXGDSnVPDN
SRUWLRQHUDYPDWRFKGU\FNNXOWXURFKWUDGLWLRQHUIUnQKHOD
YlUOGHQ'HWNRPPHUDWW¿QQDVHQEDUQK|UQDPHGDNWLYLWHWHU
YLYLVDU¿OPHQ0DKPRXGLQ6ZHGHQP|MOLJKHWDWWERND
PDVVDJHPP'HQVRPlUKXQJULJNDQN|SDHQYHJHWDULVN
VRSSDPHGEU|GRFKGU\FN|YHUVNRWWHWJnUWLOO81+&5V
DUEHWHLÀ\NWLQJOlJUHQ
'XVRPYLOOODJDPDWEDNDHOOHUPHGYHUNDK|UDYGLJWLOO
0DULD-lUQU\6YHQVNDN\UNDQ
(YD/HQD*XVWDYVVRQ0LVVLRQVN\UNDQ
*|VWDcVPDQ3LQJVWN\UNDQ
Fyllningar:
50 g smör rumsvarmt
1 dl florsocker
1⁄2 krm vaniljpulver
2 msk mosade hallon,
blåbär eller 1,5 msk kakao
Gör så här:
Sätt ugnen på 175°. Vispa smör,
socker och vaniljpulver poröst.
Rör i ägg, mjölk och mjölet
blandat med bakpulver. Klicka
ut smeten till 40 små runda
kakor på plåtar med bakplåtspapper. Grädda i nedre delen av
ugnen ca 10 min. Låt kallna. Rör
ihop smör, florsocker och hallon,
blåbär eller kakao. Lägg ihop
kakorna två och två med
fyllning emellan. Kakorna går
bra att frysa.
källa: arla.se
9LDUUDQJ|UHUVWnUI|U
LQN|SRFKNRVWQDGHU
)U\NVlQGHSDVWRUDW0LVVLRQVI|UVDPOLQJHQ3LQJVWI|UVDPOLQJHQ
6WXGLHI|UEXQGHW%LOGD6HQVXVRFK7RUVE\NRPPXQ
Skicka en
JULHÄLSNING!
Pris 60:-
(Förskottsbetalning
gäller endast privatpersoner).
Vi vill ha ditt manus
senast måndag 14/12 kl 13.
[email protected]
INFÖR GYMASIEV
A
ALET
VA
ÖPPET HUS P
PÅ
Å
ÄL
LV
VST
VSTRANDS
ÄLVSTRANDSGYMNASIET
Vi visar våra program
TORSDAG 19 NOVEMBER 17 00-19 00
KV
VÄLLSÖPPET P
PÅ
Å FORSSKOLAN
Besök oss för att se hur våra yrkesprogram på Forsskolan
är upplagda. Personal och elever från El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Fordons- och
transportprogrammet, samt studie- och yrkesvägledare
finns på plats under hela kvällen.
Vi bjuder på fika!
LÖRDAG 21 NOVEMBER 11 00-14 00
SP
PÅ
Å
ÖPPET HUS
V
ÄL
LVSTRANDSGYMNASIET
VSTRAN
1300 “Framtidens kompetens - framtidens arbete”
Föredrag i Gröna aulan med Boo Rundqvist,
Uddeholms AB och Jörgen Andersson, Bergsskolan
Ta chansen att besöka oss då samtliga tio gymnasieprogram finns representerade. Vi presenterar hur
studierna är upplagda på de olika programmen
och vart de leder efter gymnasiet. På plats finns
även studie- och yrkesvägledare, representanter
Teknikcollege
från Vård- och omsorgs-college, Teknikcollege
samt Hagfors kommun som arbetsgivare.
BESÖK BYGGPROGRAMMET OCH
PRAKTISKA SKOLAN (Före detta Primus)
där bjuds på fika!
Vi bjuder på lunch 1200-1300
en att se vår gymnasieskola!!
varmt välkommen
GL ASVECKOR 25% RABATT
Öppet:
Mån-fre kl. 10-18
Lör kl. 10-14
Julklapptips
Inbjudan till intresserad allmänhet,
företag och organisationer
Torsby kommun och projekt The Wood Region bjuder in
till infomöte om träcenterprojektets verksamhet i Samhalls
gamla lokaler i Sysslebäck.
Torsdag 26 november kl. 08.30-11.45 i Samhalls gamla
lokaler på Industrivägen 6 i Sysslebäck (industriområdet).
Program
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Oblig
a to
sena risk anm
st t i s
d ag 2 ä l a n
4/11
t
i
ll e ol
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
p
n g b e o s t:
rg @ t
orsby
e ll e r
. se
073 -2 t fn:
71 37
18
of.lju
ȱȱȱ
ȱ
ȱ
från
595:-
enkel resa
Grattis på
50-årsdagen 19/11
Tur och retur
Torsby - Hagfors - Arlanda
Tidtabell
måndag - fredag
GOLVSLIPNING
TRAPPSLIPNING
utföres med
27-årig yrkesvana.
070/ 662 24 97
0565/ 801 50 Peter
Torsby
06.05
16.30
Arlanda
08.10
18.15
Hagfors
06.40
17.00
Hagfors
09.00
19.05
två gånger varje vardag
Arlanda
07.30
17.50
Torsby
09.30
19.35
Boka på
GLUHNWÀ\JFRP
eller 0770-790 700
Jul- och
nyårsuppehåll
21 dec - 8 jan
Torsby Flygplats, Hagfors Airport och
'LUHNWÀ\JVDPDUEHWDULHWWPDUNQDGVI|ULQJV
SURMHNWVRPPHG¿QDQVLHUDVDY5HJLRQ9lUPODQG
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
(
NÖJE
NÖJE
Julbordskryssning
med Viking Cinderella
Mån 23/11, 2 dagar ....655:Bussresa t/r inkl. kryss Sthlm-Mariehamn t/r,
del i insides 2-bäddshytt över bildäck,
stora julbordet inkl. dryck, frukostbuffé
samt dans & underhållning ombord.
Leif Kronlunds & Anita Berggren, Jenny Saléns
VI SERVERAR ETT KLASSISKT JULBORD
SOM BYGGER PÅ MAMMAS RECEPT!
Buss från Sunne-Kil-Karlstad
Lördag 5/12
14.00 FULLBOKAT Jullu
nchbord
19.00
kl. 13.00
To
rsdag 3 dec.
14.00
Fred. 4 dec.
14.00 och 19.00
Torsd.10 dec.
Fred 11 dec.
14.00
14.00 och 19.00
195:-/pers
14.00
Söndag 6/12
Lördag 12/12
Söndag 13/12
Lördag 19/12
Söndag 20/12
Sportlovsresa till
Saalbach
Lö 27/2, 8 dagar ......6.980:Bussresa t/r inkl. 5 hotellövernattningar
i dubbelrum/familjerum, 6 middagar
samt 6 frukostar.
Karlstad-Grums-Åmål-Vänersborg-Gbg-Skåne
Läs mer & boka på vår hemsida!
295:exkl. dryck
054-18 72 50, www.grums.nu
Telefonöppet även kvällar & helger!
Barn 0-12 år
10:-/år
HOCKEYBUSSEN
21/11
27/11
3/12
10/12
) %- + %1" +
* ) * # )/$)!'/,,
$)*(
,$'' 0
!
$
!
!
%
!"
FBK - Linköping
FBK - HV71
FBK - Malmö
FBK - Djurgården
Bussresa och biljett 280:-
!
)) +, %2+&'-)
!
% .#1(, , ( +&&2,, "! " !
"
#$
Årets Julklapp!
#'$$
Det är så klart ett presentkort på
valfri resa och
valfritt belopp.
#!!
"
www.jonssonsbuss.se
Hos oss på
%
#
! $""
%
) $!# $ %
$""
#
!
)# &
"
#
%
&
"
!$
$
#
NÖJE
NÖJE
SUNNE
Musik:
HANDBOLL
STJERNEHALLEN
LÖRDAG 21/11
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
Julbord
i Mattila
Fr o m 21 nov, 300 SEK.
Julbord + övernattning + frukost 570 SEK.
Bokas tel +46 560 25060 eller +46 76763 5065
Söndag
Julbuffé
fr o m 22 nov
kl 11-16. Pris 200 SEK.
Se Björnidet nattclub på
Fredag 20 nov.
SPORTBAREN
Vi serverar goda enklare maträtter
hela kvällen!
Lördag 21 nov. kl. 22 - 02
Fest med DJ
Disco
Entré. Leg.kontroll 18 år.
MISSA INTE LEG! Entré
Ju ld ag en - St or fe st !
V. 5-16 Dr än ga rn a
Se kom ma nd e ann on ser
!
Passa på att festa på ett
riktigt festställe!
Tel 0560-250 60
www.mattila.se
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
*)
# #
!
NÖJE
###
"
# #
'& % '+
NÖJE
THE HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY - PART 2
Onsdag 18 november kl. 19.00
Fredag 20 november kl. 20.00
Lördag 21 november kl.20.00
100/110 kr 2,17 tim. Fr. 11 år
BY THE SEA
Söndag 22 november kl. 18.00
Tisdag 24 november kl. 19.00
100/110 kr 2,02 tim. Fr. 11 år
" "
!
NÖJE
# # &($&)
EN UNDERBAR JÄVLA JUL
Onsdag 25 november kl. 19.00
90/100 kr 1,55 tim. Fr. 7 år
SPECTRE
Onsdag 2 december kl. 19.00
110/120 kr 2,30 tim. Fr. 11 år
Kommande:
26 nov.: Filmquiz-kom och testa dina filmkunskaper
27 nov.: Spionernas bro
6 dec.: The program
12 dec.: Tsatsiki: Farsan & olivkriget
Förköp/boka biljetter i Stjärnans kassa el. på tel.
0560/ 103 33. Boka gärna online på hemsidan.
Kassan öppnar ca 40 min. innan varje föreställning. Student-/pensionärsrabatt 20 kr på
ord. pris (lägsta biljettpris 70 kr).
Presentkort finns att köpa i kassan.
Ambjörby Folkets Hus
THE HUNGER GAMES Mockingjay 2 3D
Fredag 20 nov. kl. 19.00
Söndag 22 nov. kl. 19.00
2,17 tim. 110:- Fr. 11 år
Nästa film: En underbar jävla jul
Kassan öppnar 30 min. före visning.
Vi tar swish och kontanter.
www.ambjorby.se
FASTIGHETSBYRAN.SE/TORSBY / TEL: 0560-126 00
FASTIGHETSBYRAN.SE/SYSSLEBACK / TEL: 0564-106 60
Torsby | Klarälvdalen
Sundhultsmon 28, 28A
På västsidan Klarälven i Sysslebäck finns denna
rymliga 2-plansvilla om 166 kvm med totalt
fem sovrum. I uthusbyggnaden finns även en
trevlig lägenhet om 54 kvm som man med
fördel kan hyra ut. Plan och rymlig
trädgårdstomt om 2 148 kvm. Flertalet
uteplatser (delvis inglasade) i fler väderstreck.
Torsby | Stöllet
Södra Villavägen 11
Rymligt bostadshus i gott skick! Bostaden har sedan år 2008 renoverats både in- och utvändigt.
Vattenburen uppvärmning via luft-vatten värmepump. Vidbyggt garage & förrådsbyggnad.
Utgångspris 525 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 140 kvm Tomt 1 103 kvm Byggt 1975
Energiklass D Visas Tor 26/11. Ring/maila för visningstid! Mäklare Maria Andersson 0560-126 00
Utgångspris 595 000 kr
Rum 7 rum, varav 5 sovrum
Boarea 166 kvm Tomt 2 148 kvm
Byggt 1912
Visas Ring eller maila för bokning!
Mäklare Maria Andersson 0560-126 00
Hur mycket du
än älskar ditt hem
så kommer det en
dag när du vill bli
av med åbäket så
fort det bara går.
Torsby | Likenäs Uggenäs 7
Boka vår kostnadsfria tjänst På gång.
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
FASTIGHETSBYRÅN.SE
Utgångspris 450 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 119 kvm Tomt 2 444 kvm Byggt 1932
Visas Ring eller maila för bokning! Mäklare Maria Andersson 0560-126 00