Kandidater - Konglig Elektrosektionen

Kandidater
2015
SektionsMöte
10 december
Innehåll
1 Kandidater
3
2 Presentationer
2.1 Ordförande . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Ahmed dara . . . . . . . . . . .
2.2 Vice Ordförande . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Anton Ter Vehn . . . . . . . .
2.2.2 Joel Björk . . . . . . . . . . . .
2.3 Sekreterare . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Torsten Molitor . . . . . . . . .
2.3.2 Rasmus Antonsson . . . . . . .
2.4 SNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Erik Hedlund . . . . . . . . . .
2.4.2 Kajsa Hjort . . . . . . . . . . .
2.4.3 Alexander Kolmodin . . . . . .
2.5 AMSe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Kajsa Hjort . . . . . . . . . . .
2.5.2 Ahmed Amine Ramdani . . . .
2.6 Kontaktor . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 Emelie Frost . . . . . . . . . .
2.7 Källarmästare med styrelseansvar . . .
2.7.1 Viktor Lönnroth . . . . . . . .
2.8 Förfadder med styrelseansvar . . . . .
2.8.1 Björn Omark . . . . . . . . . .
2.8.2 David Ekvall . . . . . . . . . .
2.9 Vice SNO tillika PAS . . . . . . . . . .
2.9.1 Linus Nilsson . . . . . . . . . .
2.9.2 Max Näf . . . . . . . . . . . . .
2.9.3 Erik Alm . . . . . . . . . . . .
2.10 sTURe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.1 Rasmus Ringbäck . . . . . . .
2.10.2 Axel Lundqvist . . . . . . . . .
2.11 Förfadder med ekonomiskt ansvar . .
2.11.1 David Ekvall . . . . . . . . . .
2.12 Revisorer . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.1 Samy Ahmed . . . . . . . . . .
2.12.2 Pouya Peighami . . . . . . . .
2.12.3 Lovisa Colérus . . . . . . . . .
2.13 Intsekt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13.1 Pedram Fathollahzadeh Kafshi
2.14 Vice Intsekt . . . . . . . . . . . . . . .
2.14.1 Ahmed Amine Ramdani . . . .
2.15 Carakarl . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.15.1 Linus Nilsson . . . . . . . . . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
2.16 Frequensnormalen . . . .
2.16.1 Anton Ter Vehn .
2.17 Directris . . . . . . . . . .
2.18 Musikborgarråd . . . . . .
2.18.1 Jonatan Lindgren .
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kandidater
• Ordförande
1. Ahmed Dara
• Vice Ordförande
1. Anton Ter Vehn
2. Joel Björk
• Sekreterare
1. Torsten Molitor
2. Rasmus Antonsson
• SNO
1. Erik Hedlund
2. Kajsa Hjort
3. Alexander Kolmodin
• AMSe
1. Kajsa Hjort
2. Ahmed Amine Ramdani
• Kontaktor
1. Emelie Frost
• Källarmästare med styrelseansvar
1. Viktor Lönnroth
• Förfadder med styrelseansvar
1. Björn Omark
2. David Ekvall
• Vice SNO tillika PAS
1. Linus Nilsson
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
20
20
20
20
2. Max Näf
3. Erik Alm
• stURe
1. Rasmus Ringbäck
2. Axel Lundqvist
• Förfadder med ekonomiskt ansvar
1. David Ekvall
• Revisorer
1. Samy Ahmed
2. Pouya Peighami
3. Lovisa Colérus
• Intsekt
1. Pedram Fathollahzadeh Kafshi
• Vice Intsekt
1. Ahmed Amine Ramdani
• Carakarl
1. Linus Nilsson
• Frequensnormalen
1. Anton Ter Vehn
• Directris
1. • Musikborgarråd
1. Jonatan Lindgren
4
2
2.1
2.1.1
Presentationer
Ordförande
Ahmed dara
Mitt namn är Ahmed Dara (E-13) och är 24 år. Jag är född och uppvuxen i
Smålands och hela landets stolthet Jönköping. Efter gymnasiet jobbade jag på
ett lager, men även som säljare en period. Därefter flyttade jag upp till Stockholm för att bli civilingenjör i elektroteknik. Som person beskrivs jag ofta som
väldigt utåtriktad, men även ambitiös, driven och samarbetsvillig.
Sedan tidigare har jag varit företagsvärd i ElFy, varit med i DKS samt var
med och anordnade kristallbröllopet. Just nu är jag med i projektgruppen för
ElFy och har precis kommit med i ArG. Jag har även varit ordförande i ett
UF-företag under årskurs 3 i gymnasiet och varit ledare för fotbollsskolan i två
år (tro mig, det är jobbigare än ni tror).
Bilden jag har av en ordförande är att personen är ödmjuk och är inte rädd
för att fråga om saker och ting som i de fall hen kanske inte förstår. Att även ha
egenskaper som att lyssna och respektera andras åsikter och inte helt köra efter
sin egen vilja, utan att tillsammans jobba i ett team för att sträva mot resultat
som är för sektionens bästa. Ordföranden måste dock även kunna ta beslut på
egen hand och kunna ta dessa i obekväma situationer. Med dessa ord beskriver
jag även mitt sätt att leda en grupp.
Anledningen till att jag söker till ordförande är att jag har börjat brinna för
sektionen och känner att det är dags att engagera mig på riktigt och samtidigt
få en utmaning. Hade jag inte känt mig motiverad, inte haft viljan att lägga
ner både tid och själ hade jag aldrig sökt till den här posten. Jag ser även
ordförandeskapet som ett ypperligt tillfälle att kunna hjälpa till i alla delar av
sektionen. För att ta ett exempel kan det vara tips till AMSe om hur man får
in mer sponsorpengar, även om AMSe självklart har fria händer och kan välja
att följa tipset eller inte.
Något jag vill förbättra är att ytterligare nå utbytesstudenter och försöka få
dessa engagerade i sektionen. Jag ser Kruphalan Tamilselva som ett bra exempel där han tillsammans med Intsekt (Kajsa Hjort) gjorde ett bra jobb. Vidare
vill jag se ett fortsatt arbete med andra sektioner (t.ex. Kemi) som inte bara
är på styrelsenivå, utan även hos alla andra som kanske inte är jätteaktiva i
sektionslivet, där jag tycker att kristallbröllopet lagt en hyffsad grund till ett
ökat samarbete mellan sektionerna och ser liknande arbete som en positiv sak.
Viktigt att notera är att det inte behöver vara en gasque, även om jag tror att
just gasquer är bästa sättet att dra mest folk från två sektioner. Jag ser även
mer än gärna att vi blir den ledande sektionen i frågor som rör jämlikhet.
5
2.2
Vice Ordförande
Kandidater:
1. Anton Ter Vehn
2. Joel Björk
2.2.1
Anton Ter Vehn
1. Vem är du?
Mitt namn är Anton ter Vehn, går i CELTE 2 och började året 2014. Jag har
tidigare arbetat som snålFøF, så jag har både erfarenhet att leda projekt samt
att hantera ekonomi och bokföra. Det innebär även att jag känner sektionen
relativt väl. Som person, skulle jag beskriva mig att jag tar varje ansvar som
jag söker seriöst, ställer upp och vågar att stå upp för mina idéer när det krävs.
Jag har även lätt för att samarbeta med andra och oavsett vem ordförande och
sekreterare blir, så tror jag vi kommer att göra ett bra jobb. Jag är helt enkelt
en kille som bryr mig.
2. Visioner
Jag fick förslaget av styret 2015 att söka till viceår 2016 och efter en överläggning
så känner jag mig redo för ansvaret. Vad jag skulle vilja förbättra med viceposten, är främst kommunikation samt tydliggöra vice’s roll under året 2016.
Därmed är min förhoppning att det ska leda till ett mera effektivt sektionsarbete generellt. Jag vill även förbättra och utöka på arbetet som tidigare Vice
har utfört, då jag vet att han har jobbat hårt (men jag planerar inte att sälja
fonder).
2.2.2
Joel Björk
Vem är jag?
Svaret är ju då givetvis; mig själv, Joel Björk (E-13).
Jag har varit med på de flesta gasquer och event under mina första två år känner
nu u.n.å 111100, skiftet 15/16, att det är dags att ge tillbaka. Vad bättre sätt
att göra det än att söka självaste Elektrostyret?.
Då jag är väldigt god vän med nuvarande Vice Ordförande är jag relativt väl
medveten om de flesta åta- ganden posten som posten medför. Där hoppas jag ni
delar mitt förtroende för mig själv och mina förmågor attutföra dessa uppdrag
väl. Jag har själv tagit mig an liknande uppgifter tidigare, och anser mig själv
vara snabb på att gruppera om hjärncellerna när man stöter på nya utmaningar.
Exempelvis har jag tidigare:
6
• Lett jubelgruppen som annordnade Kristallbrölloppet med kemi 2015. Jag
tod där på mig flertalet ar- betsuppgifter så som exempelvis att föra kontakten med alla inblandande samt föra budgeten.
• Under ett sommarjobb hos Keolis Busslink, helt oförberedd blivit placerad på HR-avdelningen på deras huvudkontor där jag skulle bokföra
timmanställdas tidsrapporteringar.
• Hos företaget LIN Education rest runt bland sveriges gymnasieskolor och
delat ut macbooks till eleverna samt fört protokoll på vilken dator som har
gått till vem. Samt även hållt workshops där jag hjälpt eleverna installera
sina nya datorer.
• Köpt & sålt bostadsrätt, helt utan ledning från de högre makterna (aka
föräldrar).
Visioner?
Mina visioner är först och främst att med bravur leva upp till de förpliktelser
posten medför samt även att själv bidra till de fantastiska event/stämning vi
har på sektionen. Utöver detta kommer jag ödjmukt fastän med hjärnhand bidra till att styra styret genom ett förträffligt styrelseår.
En av mina starka egenskaper jag sitter på är att hitta smarta, alternativa
lösningar till eventuella problem samt även att förbättra redan existerande
lösningar. Min målsättning är därför att effektivisera möten samt olika metoder/upplägg för exempelvis pappershantering & planering. Visionen blir då
att förenkla arbetet hos samtliga sektionsaktiva. Vilket jag hoppas kan ge tid
och utrymme till vidare förbättringar i framtiden.
2.3
Sekreterare
Kandidater:
1. Torsten Molitor
2. Rasmus Antonsson
2.3.1
Torsten Molitor
Jag har inga erfarenheter med mig sen tidigare av (gediget) styrelsearbete, men
är nyfiken på vad det kan tänkas innebära.
Mina erfarenheter inom sektionen sträcker sig inte så långt heller, även om jag
ansträngt mig under och efter mottagningen att få uppleva många av KTH:s
olika sidor. Som ÅRE1 är jag inte glad över att ha missat alla ESN-möten hittills, även om jag vet att makt utan missbruk är smaklöst.
7
Mina ambitioner för sekreterarposten består dels av viljan att utvecklas personligt, dels av tron på att jag skulle kunna göra en insats för elektrosektionen.
Anledningen till att jag söker just sekreterare är främst att jag har fått förslag
från äldre sektionsmedlemmar några gånger att jag skulle söka den posten.
2.3.2
Rasmus Antonsson
Sammanfattning, Jag heter Rasmus Antonsson och jag ämnar att söka posten som sekreterare. Jag tror att jag besitter en god kompetensgrund och kan
erbjuda med mycket matnyttigt till Sektionen men kanske främst styrelsen.
Jag tror och hoppas att jag kan hjälpa till med att föra sektionens protokoll
både för vår samtid och för Elektro i tiden. Och för att svara på frågan som jag
redan har blivit ställd på anslagstavlan i tolvan.
Sammanfattning, Ja jag kan skriva men jag har lite svårt med dubbeltäcken,
Angående frågan om att kunna läsa så hoppas jag att det går vägen ändå!
Vad jag har för erfarenheter.
Mina primära kompetensgrund ligger främst i min tid då jag satt som viceordförande på OPEN förra året. Där fungerar vice-ordförande som sekreterare
för sektionen till att styrelsemöten och sektionsmöten. Jag har där lärt mig otroligt mycket om protokollstruktur och övat upp mina färdigheter på att noggrant
och effektivt kunna förmedla mening, ton och stämning.
Jag har även blivit förtroendevald för att sitta i KF i dagsläget för att representera min tidigare sektions åsikter. Detta i samband med att jag för närvarade på
nästan alla skolråd som ägde rum på SCI-skolan förra året samt närvarande vid
SSCOsårsmöte detta har givit mig en bra grund av olika former av mötesstruktur
och olika formaliastandarder. Sammanfattningsvis har detta resulterat i att jag
har en stor förståelse kring hur dagordning, protokoll ska behandlas och kan se
ut.
Jag har även försökt vara aktiv under min ack än så korta tid på Elektro. Jag
har varit med i internationella mottagningen och hjälpt till med att introducera
många av dessa nya till Svenska/Student Traditioner.
Jag sitter även idag som ÅRE för övergången ifrån COPEN till Elektro fast
kanske framförallt så har jag varit aktiv i jubelgruppen där jag också agerande
som sekreterare och antecknade och förde ett protokoll på det som sas.
I somras sommarjobbade jag på Telia med digitalsupport. Det sammanfattar
alltså en supporttjänst där man bara jobbar skriftligt och jag snittar kallt på
att skriva 400 tecken i minuten med ett rekord 25% högre än så.
I slutsats hoppas jag att jag har en god kunskapsgrund för allting som pos8
ten kan erbjuda.
Mina Visioner
• Jag söker posten främst för jag tycker det är otroligt kul att engagera
mig men även för att jag tror att jag skulle kunna utföra jobbet till en
mer än tillfredställande nivå och därmed hjälpa till att föra våra sektion
framåt i tiden på ett så bra sätt som möjligt. Postens huvudsakliga uppgifter handlar någonstans om att informera intresserade Sektionsmedlemmar
om vad som händer på sektion i Skrift. Jag tror på att om man all information anges korrekt och sparas för framtiden kan det minska konflikter
och informera sektionsmedlemar vilket kan hjälpa till att undvika framtida onödiga kommunikationsproblem som kan uppstå emellan frustrerade
och/eller fejdlystna Teknologer.
• Jag har svårt att identifiera om Therese har gjort något konstigt eller
missat något. Men en vision är antagligen att försöka närvara och hjälpa
till att för protokoll så situationer som t.ex. Inträffade vid försäljningen av
fonder kan undvikas eller i alla fall lindras. Jag har en tanke för att anordna
så att de viktigare av sektionens SÖT fast framförallt Sektionsmöten spelas
in så att Teknologer som inte närvarar ska kunna ta del av dessa viktiga
händelser. Jag vill även vara med och revidera om det kan vara realistiskt
att spara dessa å sektionens vägnar på vår hemsida. Detta kommer iså fall
kunna verka som komplement till protokollet jag annars ämnar att föra.
2.4
SNO
Kandidater:
1. Erik Hedlund
2. Kajsa Hjort
3. Alexander Kolmodin
2.4.1
Erik Hedlund
Mitt namn är Erik Hedlund och jag kandiderar till posten som SNO. Innan jag
började plugga på Elektro så arbetade jag ett antal år som kock bland annat på
en fin och anrik restaurang i Slussen som heter Gondolen, där hade jag ansvar
för maten som gick till festvåningen också känd som Redarsalen, jag har tillsammans med ett antal kockar under mig serverat statschefer och andra högt
uppsatta människor inom politik såväl som näringsliv. Vidare har jag arbetat
som vårdare i ett antal år bland annat med människor som har olika typer av
funktionsnedsättningar. Av de här erfarenheterna har jag lärt mig disciplin, att
vara målmedveten, jobba och ansvara för ett lag, kompromissa, vara lyhörd och
mycket mer. På fritiden så umgås jag med min grabb, rider, klättrar och tränar
9
inför klassikern. Inom sektionen sitter jag för tillfället som Vice Idrottsledare på
ELIN.
Mina visioner som SNO skulle givetvis vara att förbättra vår nuvarande utbildning och våra kurser i åk. 1-3 utifrån hur våra kära kamrater anser att de
behöver förbättras. Vidare tänker jag bygga vidare på den nuvarande SNO:n arbete, förbättra strukturen i studienämnden så att det blir tydligare vad alla har
för roller och ansvar, t.ex. ViceSno/PAS Sedan vill jag arbeta med att bevaka
Materprogrammen och för att se vad som kan göras där.
2.4.2
Kajsa Hjort
Jag har engagerat mig i intsekt, Åre, ELIN och varit källarnisse. Den största
skillnaden jag har gjort är i posten intsekt, där jag har revolutionerat posten
och tanken bakom internationella i sektionen. Man kan se klara skillnader och
positiva ändringar på grund av mitt engagemang, genom ökning av THS medlemmar. Jag har fått erfarenhet av event och hur man kan sprida information.
Man kan se mitt starka intresse i studenternas fagra liv, spec. dess studiesituation, genom mitt engagemang och ert arkiv av mina ansökningar. (Se Bilaga)
Jag vill nuta steget längre och bli mer engagerad i ämnet. Detta genom en passande post SNO. Jag har erfarenheter i nämnden, i sköna 2 år. Det började
som en akt av räcka upp handen på ett SM möte för gratis böcker och slutade
sist med en passion av att klaga. Folk är säkert oroliga att jag har för mycket
känslor i ämnet och att detta kan göra att jag inte ser objektivt på ämnet.
Men jag hoppas att jag kan ta denna svaghet och använda det till min fördel.
Omvandla den till en passion till att ändra. Om jag skulle bli vald finns det en
huvudpunkt och en ändring jag vill göra. Jag vill ha en eller flera av ÅRE pÅ
Masternivå.
Bilaga
Vårmottagningen 40
Höstmottagningen 314
BBQ1- 40 personer
BBQ2- 100 personer
Cantus- 80 personer
med mer.
2.4.3
Alexander Kolmodin
Vem är jag?
Mitt namn är Erik Peter Alexander Kolmodin. Jag lystrar till Alexander och
Kolmo. Jag föddes i ett fjär- ran landskap i vårt avlånga land känt som Halland,
i en stad vars namn är Halmstad, på plats omnämnd som sjukhus, på en avdelning vidare känd som BB. Härifrån har jag hört, från pålitliga källor, att jag i
tidig ålder förflyttades. Detta för att växa upp i en by vars namn endast bör
10
nämnas i de noblaste av sammanhang och inte bör tas i mun av ovärdiga subjekt. På denna plats gick startskottet för expedition Stockholm u.n.å. 111010.
Denna expedition som tar oss från dåtid till nutid har mött motgångar såväl
som medgångar och är i skrivandets stund inne på sitt tredje år. För att inte
verka vara en överdådigt överdetaljerad berättare avslutar jag här berättelsen
om expeditionen. Härledningen till expeditionen lämnas till åhörarna själva.
Meriter
Jag har haft diverse poster och positioner i denna ädla sektion, för att nämna
några: Carakarl, Vice Sno tillika PAS, Snövaran, ÖL. Jag har dessutom varit
aktiv i diverse mottagningsrelaterade uppdrag under både mitt andra och tredje år. Sist men approximativt störst, ansvarar jag under sommarhalvåret för en
maskin känd som tappmaskin. Denna mojäng konverterar odrickbart material
till den ädlaste av drycker, nämligen Öl.
Visioner?
Det finns tack vare några generationer av f.d. SNOs en mycket stadig grund
att stå på för nästkommande SNO. Min vision är att denna grund som består
av bland annat regelbundna SNÖT skall fortsätta samt vidareutveck- las. Jag
vill se en djupare förankring av ÅREs åsikter detta i form av skriftliga åsikter
från årskurskollegor. Jag ska vidare göra mitt bästa för att upprätta en avsaknad mötesform känd som Skolråd. Detta för att få personligare kontakt med
programansvariga Joakim Lilliesköld och på så vis få en bättre kommunikation
till ledningen på Elektroskolan.
2.5
AMSe
Kandidater:
1. Kajsa Hjort
2. Ahmed Amine Ramdani
2.5.1
Kajsa Hjort
Jag har engagerat mig i intsekt, Åre, ELIN och varit källarnisse. Den största
skillnaden jag har gjort är i posten intsekt, där jag har revolutionerat posten
och tanken bakom internationella i sektionen. Man kan se klara skillnader och
positiva ändringar på grund av mitt engagemang, genom ökning av THS medlemmar. Jag har fått erfarenhet av event och hur man kan sprida information.
Denna passion började så som sno, på ett SM möte. Mer bestämt ett FebSM möte 2015. På mötet viskade en fågel (aka Marcus Inacio), om att jag
borde söka till Amse. Efter ordet lämnade hans mun, kom han på att det var
11
ELFY-projektledare de sökte och inte posten Amse. Men fröet hade såtts. Anledningarna han sa till mig om varför jag borde söka, kändes värmande och bra. I
intsekt posten hade jag kontakt med vår Amse och hans jobb gav mer vatten till
mitt frö. Fröet grodde. Jag kan inte säga att jag har erfarenheter, men jag kan
säga en sak. Jag har en passion att lära (se intsekt framgångar) och en passion
att jobba för framsteg. Om jag blir vald vill jag visa flera framsteg, och stärka
fler band. Jag vill också om jag blir vald, ha en underklass i näringslivsgruppen
som arbetar för internationella näringslivet. Vill se att internationella kan se en
framtid i Sverige spec. de som har mastern här.
2.5.2
Ahmed Amine Ramdani
Reason for applying: I have benefited from the great services of the Electrical
chapter, and I would like to in turn be able to bring forth my contribution. II believe that my mastery of multiple languages (English, French, Spanish, Arabic,
Catalan) would be helpful in establishing a closer contact with multinational
and foreign organizations. As for how it may benefit me, I would also appreciate
the opportunity to enter contact with several companies, as I think it would
help my prospects in looking for internships, thesis work, or employment.
What do I want to make better: While we have one yearly fair for Electrical
Engineers, on top of Armada, I think it’s a bit too punctual. It would be useful
to have a more sustained contact with the companies, releasing job search publications in real time, for example. It would also be useful to gather information
on these companies so that students make an informed decision in joining them,
from working culture and conditions, to growth prospects and opportunities, to
ethical standards. Hence, we should not only stay in contact with the companies,
but also with the KTH alumni that study in them.
2.6
2.6.1
Kontaktor
Emelie Frost
Jag heter Emelie Frost och började andra året på elektro nu i höst från att ha
gått Open. Jag kandiderar till Kontaktor.
Inom sektionen innehar jag just nu posten Esquaderamiral och jag hjälper även
till på evenemang med de internationella studenterna på elektro. Jag var också
med och anordnade Kristallbrölloppet där jag bland annat hjälpte till att sprida
information om det. Förra året, då jag gick Open, blev jag vald till valberedningen och även i år är jag med i vår valberedning. Förövrigt har jag inte mycket
erfarenhet av själva posten Kontaktor, men jag tycker det är otroligt viktigt att
tydlig och korrekt information kommer ut, speciellt då jag som en planerande
person blir stressad av att inte veta var och när någonting sker.
För Ambassadeursämbetet har jag nytta av arbetet med Kristallbrölloppet, då
det gav mig kontakter med Kemi. Att jag gått Open har även gett mig kontakter
12
på många sektioner, eftersom vår klass splittras upp till näst intill alla sektioner.
Jag söker posten då jag tror att det skulle vara mycket kul att vara engagerad i styret. Jag tycker även att det är viktigt att information om sektionen når
så många som möjligt, för att bibehålla och möjligtvis öka intresset för sektionen. Att även hålla kontakten med andra sektioner och föreningar är viktigt för
att sprida kunskapen om denna fina sektion och för att möjligtvis få nya idéer
och utveckla vår sektion.
Jag tycker det är mycket roligt att alumniverksamheten finns. Inte minst är
det kul för alumerna att träffas och berätta om deras tid. Det ger oss också
en möjlighet att hålla kvar vid gamla traditioner och vi kan få en inblick i vår
möjliga framtid. Som medlem i Nobless har jag varit på alumniträffar och det
är som sagt mycket givande att träffa människor med sådan erfarenhet och man
ser glädjen hos dem när de pratar om tolvan och gamla minnen.
Om jag blir vald kommer jag att bidra med noggrannhet, envishet och glädje.
En sak jag skulle vilja förbättra är användandet av kalendern på elektrosektionen.se. Den skulle kunna utnyttjas mycket bättre, och eftersom möjligheten till
att prenumerera på den finns, så skulle det bli enklare för sektionens medlemmar
att hålla koll på när olika event är. Ännu en sak som vore roligt är att bjuda in
en gammal man som jag träffade förra veckan. Han gick elektro för 50 år sedan
och brukar träffa några vänner från den tiden, en gång i månaden. Han kom
för att han ville äta lunch någon dag och prata om hur elektro var nu och jag
tror det vore väldigt kul att bjuda in detta lilla gäng för jag tror de och vi har
mycket att berätta för varandra!
2.7
2.7.1
Källarmästare med styrelseansvar
Viktor Lönnroth
Jag heter Viktor Lönnroth, är 19 år (20 om en månad WOHO!!!) och kommer
från Åland. Jag började 2014 och sen start har jag vart aktiv inom elektrosektionen. Jag har varit aktiv inom källargillet genom att gå på alla fixarkvälllar
sen jag började och även hjälpt källarmästarna vid andra tillfällen. Vid dec-sm
2014 blev jag vald till carakarl och har under 2015 ägnat en del av min fritid
med att reparera och sköta administrationen med cykeln. Förutom detta var
jag även flagg-fadder för gruppen artistque under mottagningen 2015.
Jag väljer att kandidera eftersom jag älskar sektionslivet. Eftersom jag inte
kommer från Stockholm har sektionen blivit en stor del av min vardag och jag
känner att jag nu vill ta nästa steg. Då känns just styret som det rätta för mig.
Posten källarmästare lockar då jag tack vare min aktivitet i källargillet anser
mig ha en bra koll på hur skötseln och administrationen av tolvan fungerar. Jag
anser mig också ha många praktiska färdigheter som kan komma till nytta för
att förbättra tolvan. Min vision och det jag vill göra med posten är att skapa
13
ett mera sammanknutet källargille. Som det är idag är det mycket otydligt vad
det innebär att vara källarnisse och hur man kan bli det. Jag vill fortsätta på
det Lukas och Wille har börjat med och aktivt rekrytera nya källarnissar och ge
dessa konkreta uppgifter för att underhållet av tolvan skall gå smidigare. Som
belöning för detta skall det finnas aktivitet som är specifikt för källarnissar.
2.8
Förfadder med styrelseansvar
Kandidater:
1. Björn Omark
2. David Ekvall
2.8.1
Björn Omark
Jag heter som sagt Björn och är e-14, jag har inte haft någon post på sektionen
tidigare, men jag var t.ex. fadder för mottagningen 2015 och jag har även varit
aktiv i källargillet.
Jag har inte direkt så mycket erfarenhet som är relevant mer än att jag varit fadder tidigare. Men jag ser inte det som ett problem utan snarare som en
möjlighet att få ny och intressant erfarenhet.
Jag söker posten för att jag vill få chansen att lägga in mina ideér och tankar kring mottagningen för att de nyantagna ska få en riktigt grym mottagning,
jag är dessutom sugen på styrelsearbete och det är även därför som jag söker
FoF i styret istället för snål-FoF.
Min vision är givetvis att de nyantagna ska få en så bra mottagning som möjligt,
och det är absolut det jag kommer jobba för. Jag tycker redan att mottagningen
är riktigt bra, så det finns inte direkt några stora grejer jag skulle vilja ändra på.
Däremot finns det lite småsaker som jag kanske kan vara bra att se över, t.ex.
så anser jag att kommunikationsvägen mellan fadder och Fof (båda riktningar)
hade ett onödigt mellanstag hos flaggfaddrarna.
2.8.2
David Ekvall
Jag söker till posten FoF med styrelseansvar samt FoF med ekonomiskt ansvar
på grund av min egenupplevelse av mottagningen. Hur den fick människor från
alla delar av landet att mötas, samarbeta och skapa nya band som ska hålla under hela studietiden och eventuellt livet ut. Jag vill att nästa års studenter ska
ha minst lika kul som jag hade under min första tid på KTH och att få chansen
att påverka de beslut som tas gällande aktiviteter, fester och företagsevent är
något som jag verkligen skulle värdesätta.
Jag måste dock erkänna att min erfarenhet av mottagningen är begränsad till
14
just precis min egen men känner inte att det är något som motverkar pådrivandet
av en bra mottagning. Tvärtom, att bara ha haft en mottagning tvingar till nyskapande och nya idéer vid mottagningen. Ett nytt perspektiv helt enkelt och
tror att tillsammans med tre andra lika taggade kollegor skulle vi fyra kunna
skapa något som nya studenter från Sveriges alla hörn skulle uppskatta.
Jag har tidigare erfarenhet av att organisera stora grupper av människor där
allt ska funka så smidigt som möjligt under min tid som huvudtränare på Stadium Sports Camp. Då gällde det visserligen 80 ungdomar på 13-15 år men
förarbetet för de två veckorna känns i alla fall som en variant av vad jag skulle
få uppleva som FoF. Ekonomiskt ansvar ingick inte i den arbetsuppgiften men
jag är verkligen intresserad av att testa något nytt också och att kunna bokföra
känns som en nödvändighet i framtiden.
Jag kom i kontakt med posten främst genom mina samtal med Anton ter Vehn
där han förklarade vad
han höll på med som just FoF. Eftersom jag redan från mottagningsdag
nummer två hade bestämt mig för att bli fadder till nästkommande ettor så var
jag mycket intresserad av vad han hade att säga. Slutligen vill jag nämna att
jag uppskattar nuvarande FoFs arbete med mottagningen något så otroligt och
precis som så många andra fick jag direkt en känsla av gemenskap med mina
nya klasskamrater. Chansen att skänka den känslan till nästa års ettor är en
möjlighet jag verkligen inte vill missa.
2.9
Vice SNO tillika PAS
Kandidater:
1. Linus Nilsson
2. Max Näf
3. Erik Alm
2.9.1
Linus Nilsson
Jag har hört att man skall kunna få en hel del fika. Vilket faller mig i smaken
något otroligt mycket. Men utöver det så tror jag att jag skulle kunna vara ett
mycket bra stöd åt sno i dess arbete. Jag känner även att jag vill börja engagera
mig mer i elektrosektionen och elektro i stort, och därför tror jag att vice sno
kan vara en bra väg in för mig! Jag känner även att arbetet med sno i sig verkar
vänligt intressant, och chansen att få möta de styrande på kth känns som väldigt
givande!
2.9.2
Max Näf
Spa är inte min grej och jag har ett stort intresse i utbildningen. Att säga vad
jag tycker om utbildning och se till att mina och andras tankar och åsikter kom15
mer till rätt personer skulle få mig att känna att jag gör något bra och givande
för sektionen och jag får även engagera mig på en nivå som passar mig just nu
i livet. Det är inte endast mig det påverkar och om jag kan vara med och se till
att den blir bättre för alla så skulle jag bli glad.
Meriter:
• Jag har haft liknande uppdrag i gymnasie och högstadium.
• Vuxna brukar gilla mig och jag är bra på att medla mellan diverse olika
parter.
• Jag har gått lite olika sorters utbildningar innan jag började elektro:
1. militär
2. basår på KTH
3. säljutbildning
2.9.3
Erik Alm
Mitt namn är Erik Alm, E-13. Går mitt tredje år, suttit med i studienämnden
sedan mitt första december-SM och är engagerad i studiefrågor. Var med i årets
skænderi där jag blev känd som ”han den orimligt snygge”. Någon gång har det
även hänt att jag städat på en fixarkväll eller två.
Jag vill lägga stor vikt på att kandidat-delen av vår utbildning är lämplig för
alla möjliga spår vidare. Detta genom att försöka pusha för att öka utbudet av
såväl villkorligt valfria kurser som ämnesspridningen på kexjobb. Söker till vice
då jag inte riktigt anser mig ha tillräckligt med tid eller lust för att vara med i
styret men ändå vill påverka.
2.10
sTURe
Kandidater:
1. Rasmus Ringbäck
2. Axel Lundqvist
2.10.1
Rasmus Ringbäck
Rasmus Ringbäck E-12. Var fadder 2013 och har varit engagerad i Källargillet
i allmänhet. Var också detta år en del med alla nya internationella studenter.
Har inte haft någon egentlig funktionärspost och tyckte att jag kunde börja med
nåt (såg att det behövdes en StURe också). Har varit på KTH nu en längre tid
så jag känner till lokalerna och folket på skolan bra anser jag, vilket nog är en
fördel. Den nuvarande StURe, Magnus Brandt, har även berättat tidigare hur
hans arbete går till och vad det går ut på. Större förändringar har jag inga
16
egentliga planer på men i och med att jag studerar på masternivå så kanske det
kan vara lättare att komma i kontakt med nya studenter som har frågor eller
problem. Från det jag hört från mina kurskamrater så är det mycket som är
förvirrande och ibland dåligt, inte bara studiefrågor.
2.10.2
Axel Lundqvist
Hej, Jag vill kandidera
2.11
2.11.1
Förfadder med ekonomiskt ansvar
David Ekvall
Jag söker till posten FoF med styrelseansvar samt FoF med ekonomiskt ansvar
på grund av min egenupplevelse av mottagningen. Hur den fick människor från
alla delar av landet att mötas, samarbeta och skapa nya band som ska hålla under hela studietiden och eventuellt livet ut. Jag vill att nästa års studenter ska
ha minst lika kul som jag hade under min första tid på KTH och att få chansen
att påverka de beslut som tas gällande aktiviteter, fester och företagsevent är
något som jag verkligen skulle värdesätta.
Jag måste dock erkänna att min erfarenhet av mottagningen är begränsad till
just precis min egen men känner inte att det är något som motverkar pådrivandet
av en bra mottagning. Tvärtom, att bara ha haft en mottagning tvingar till nyskapande och nya idéer vid mottagningen. Ett nytt perspektiv helt enkelt och
tror att tillsammans med tre andra lika taggade kollegor skulle vi fyra kunna
skapa något som nya studenter från Sveriges alla hörn skulle uppskatta.
Jag har tidigare erfarenhet av att organisera stora grupper av människor där
allt ska funka så smidigt som möjligt under min tid som huvudtränare på Stadium Sports Camp. Då gällde det visserligen 80 ungdomar på 13-15 år men
förarbetet för de två veckorna känns i alla fall som en variant av vad jag skulle
få uppleva som FoF. Ekonomiskt ansvar ingick inte i den arbetsuppgiften men
jag är verkligen intresserad av att testa något nytt också och att kunna bokföra
känns som en nödvändighet i framtiden.
Jag kom i kontakt med posten främst genom mina samtal med Anton ter Vehn
där han förklarade vad
han höll på med som just FoF. Eftersom jag redan från mottagningsdag
nummer två hade bestämt mig för att bli fadder till nästkommande ettor så var
jag mycket intresserad av vad han hade att säga. Slutligen vill jag nämna att
jag uppskattar nuvarande FoFs arbete med mottagningen något så otroligt och
precis som så många andra fick jag direkt en känsla av gemenskap med mina
nya klasskamrater. Chansen att skänka den känslan till nästa års ettor är en
möjlighet jag verkligen inte vill missa.
17
2.12
Revisorer
Kandidater:
1. Samy Ahmed
2. Pouya Peighami
3. Lovisa Colérus
2.12.1
Samy Ahmed
Jag sitter för närvarande som Vice Ordförande tillika kassör och har därför bra
koll på både hur sektionen fungerar ekonomiskt och praktiskt. Jag vill bli revisor
för att fortsätta ha någon post inom sektionen.
2.12.2
Pouya Peighami
För nuvarande har jag ingen post i E-sektionen, men som erfarenhet har jag
varit som ordförande för näringslivsnämnden (Företagsgruppen) i IsH och samtidigt som projektledare för KHAD i Haninge. Jag har dessutom jobbat som
ordförande och ekonomiansvarig för min studenthyresgästförening (inom SSSB).
Jag tycker att det är kul att vara med sektionen och engagera sig i aktiviteterna och lära sig lite mer praktiska grejer. Samt har man möjlighet att träffa
de andra aktiva studenter i sektionen.
2.12.3
Lovisa Colérus
Inga erfarenheter inom sektionen. Läst ett år på ekonomi kandidatprogrammet
samt arbetat som ekonomiassitent under ett flertal perioder. Har suttit som
kassör och ordförande i styrelsen för Alef Noll (matematikförening) samt kassör
och ledarmot i USEK (ungdomsektionens styrlse i Djursholms ridklubb).
Söker för att jag vill bli aktiv i sektionen men inte ta på mig en stor post i
början innan jag fått mer insikt i hur sektionen fungerar.
Kan inte säga att jag har åsikter om vad som ska förbättras då jag förutsätter
att tidigare revisorer gjort sitt jobb ordentligt.
2.13
2.13.1
Intsekt
Pedram Fathollahzadeh Kafshi
Jag går mitt fjärde år på KTH och läser reglermastern. Jag har varit fadder
och är för tillfället projektledare för vår gemensamma arbetsmarknadsdag med
fysiksektionen, ElFy. Utöver mina poster, så har jag hjälpt till i sektionen, och
det som kanske är mest relevant för den här posten är att jag har hjälpt till
Kajsa och Kruppa med mottagningen för internationella studenter detta år. Då
18
fick jag hjälpa till med event som hölls för internationella studenter och svara på
diverse olika frågor som de hade. Än idag kommer det internationella studenter
fram till mig och ställer frågor.
Utanför sektionen är jag van med att ha kontakt med internationella studenter
och att ständigt prata engelska. Jag gick i ”Internationella Engelska Skolan”i
tre år och har träffat många från utlandet (Skåne räknas inte). Därför anser jag
att jag är väldigt bra på engelska, vilket flera har sagt till mig. Jag har tom.
gått en kurs i Technical Communication in Englishpå KTH.
Men, varför söker jag? Jo förutom att jag har lätt för att umgås och prata
med internationella studenter, så har jag en väldigt extrovert personlighet när
jag är i en grupp. Lite som Alfred och Kajsa har haft. När jag hjälpte Kajsa och
Kruppa med mottagningen den här terminen så märkte jag att den här posten
passade mig hur bra som helst. Den kräver att man på nåt sätt inte har en blyg
personlighet.
Det som jag gillar är att man har en stor frihet att göra lite vad man vill
när man har den här posten. Som IntSekt så är man inte nödvändigtvis bunden till det som har gjorts tidigare år. Det som jag vill för nästa år är att fler
internationella studenter ska engagera sig i sektionen. Jag vill visa dem Tolvan
och ta med dem till måndagspubar, fixarkvällar och möten. Om det är nåt som
saknas lite, så är det just att vi inte har så många internationella studenter
som ens vet om att elektrosektionen existerar. Vi behöver fler som är aktiva i
sektionen och som betalar för deras THS-medlemskap.
2.14
2.14.1
Vice Intsekt
Ahmed Amine Ramdani
Reason for applying: Same as above (see section 2.5.2), except that my skills
would be used for contact with fellow students instead of companies.
What I want to make better: Lots of material and information in Tolvan
and in the Electrical Chapter is exclusively in Swedish and would benefit from
being translated. International students show a lack of awareness of what Tolvan can do for them and how they themselves can contribute to it; there needs
to be more outreach. In particular, more material must be translated, and there should be more documentation on how things work, who to talk to, what
our structure, aim, and reach are, and so on and so forth. Those who are aware should be welcomed and included in the activities, and given incentives to
actively participate in the rich student life at KTH.
19
2.15
2.15.1
Carakarl
Linus Nilsson
har inget större bilintressere eller kunskap om bilar, men jag har däremot haft
körkort sedan 2007 och än så länge inte kört ihjäl någon eller förstört någon bil.
Jag har motvilligt tvingats att köra en del i Stockholms innerstad och även där
undvikit att förgöra vare sig egendom eller person! Därför anser jag mig vara
ett ypperligt val till Carakarl!
2.16
2.16.1
Frequensnormalen
Anton Ter Vehn
1. Vem är du?
Mitt namn är Anton Ter Vehn, jag är 21 år och varit med i Konglig Elektrosektionen sedan 2014. Mina tidigare erfarenheter inkluderar körsång, smeknamnet
”jukebox” m.m. och jag har, ända sedan barnsben, uppskattat allting musikaliskt, oavsett hur långt in på en kväll man nu har kommit. Jag har även stått
på scen under ett flertal skådespel, så jag är även van att stå i rampljuset,
både med mera och mindre ansvar. För tillfället så är jag snålFøF på Konglig
Elektrosektionen, en tid som börjar lida mot sitt slut och därför söker självklart
tillfället att göra lite mera gediget sektionsarbete!
2. Visioner
Jag söker posten, då jag har alltid uppskattat rollen som Frequensnormalen
har utfört. Att leda sittningen och se till att det alltid är ett bra drag på gasquerna är något jag velat delta i, då jag älskar musiken, atmosfären och känner
att jag definitivt kan bidra till en normal frequens på gasquerna. (Också mera
lingonben!)
Vad jag skulle vilja förbättra med posten är inte mycket, då posten är redan
fantastiskt som den är. Men arbetet som det involverar är ett tungt ansvar, som
jag lovar att ta till mig. så att varje stund under 2016 när en sång ekar genom
KTH:s lokaler då Konglig Elektrosektionen har gasque, kommer vara en stund
att minnas.
2.17
Directris
2.18
Musikborgarråd
2.18.1
Jonatan Lindgren
Jag har gedigen erfarenhet av sektionen och har tidigare varit frequensnormalen,
styrelsefof och musikborgarråd 2014. Jag söker posten eftersom jag gillar öl och
tycker musik är roligt, särskilt i kombination. Dessutom har jag som nämnt
tidigare erfarenhet av posten.
20