Gröna bilagan • Våren 2015

GRÖNAbilagan
Våren 2015
Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar
Olle Gustafsson,
pensionerad
fritidspedagog:
”Det var en
lyx att kunna
förverkliga
allt vi ville.”
När ålderdomshemmet
blev ungdomsgård
Pensionärskommittén
har upphört
sid 3
Fina upplevelser
i Kroatien sid 6
till resa
Följ med på
Skottland!
till
Kretas juveler
84
sid
Gröna bilagan• Vårensid
2015
1
Det här är
pensionärskommittén
Lärarförbundets pensionärskommitté
utses av förbundsstyrelsen. Vårt uppdrag är att verka för att förbundets
pensionärsmedlemmar erbjuds en bra
verksamhet. Hör gärna av dig!
Marianne Stensson,
Uddevalla
Ordförande
[email protected]
Tommy Christell, Kävlinge
Ledamot
[email protected]
Birgitta Gleerup, Piteå
Ledamot
[email protected]
Lennart Johansson,
Eskilstuna
Ledamot
[email protected]
Gunilla Jägemalm, Partille
Ledamot
[email protected]
Ulla-Liss Lofjell, Örebro
Ledamot
[email protected]
Gunnar Nordin, Storuman
Ledamot
[email protected]
Sonja Svenle-Pettersson,
Älmhult
Ledamot
[email protected]
Sören von Knorring, Falun
Ledamot
[email protected]
Birgitta Wennerberg,
Strängnäs
Ledamot
[email protected]
Sandra Wahlström, Linköping
Förbundsstyrelsens
representant
[email protected]
Annica Pettersson,
Sekreterare, ombudsman
[email protected]
lararforbundet.se
Läs mer: lararforbundet.se/pensionar
2
Gröna bilagan • Våren 2015
Fackligt arbete
är beroendeframkallande
D
Då jag valdes till kretsordförande i dåvarande Sveriges Lärarförbund sa min företrädare: ”Fackligt arbete är en godtagbar form av narkomani.” Lite av besatthet måste
man nog känna.
Trots bakslag på bakslag hoppas och tror man att det ska lyckas nästa gång. Ett litet
steg i taget ger framgång. Kontakten med medlemmarna ger kickar. Någon gång får
man känna glädjen av att ha hjälpt en medlem i svårighet. Gemenskapen med de fackliga kamraterna är ovärderlig.
Tack vare internationellt engagemang har jag haft förmånen att träffa andra länders
fackliga företrädare. Det har lärt mig hur viktigt det är att alla lärare enas. I en diktatur
ser de styrande till att splittra lärarna och att inskränka deras rättigheter. Lärarna
betraktas som demokratins företrädare och är därigenom farliga.
Efter kongressen är centrala pensionärskommittén borta från stadgarna. Förbundsstyrelsen fick uppdraget att föreslå olika referensorgan. Styrelsen har nu beslutat
att det ej ska finnas någon central grupp. All verksamhet ska ske lokalt, sägs det.
Styrelsen måste fokusera på arbetet för de yrkesverksamma. Genom att kommittéledamöterna haft regelbundna kontakter med pensionärer i de olika regionerna har de
informerats om aktuella fackliga frågor och uppmanats att delta i
förbundets opinionsarbete, vilket också skett.
Det fullvärdiga medlemskapet togs bort och pensionärer
kan nu endast väljas till revisorer i lokalavdelningarna.
Vi har i så gott som varje kommun ett pensionärsombud och
de är garanter för att den lokala verksamheten fortsätter som tidigare. Det är lokalavdelningens ansvar att
se till att alla medlemsgrupper får en bra verksamhet. Som adjungerade ledamöter i styrelserna kan
många av dem berika arbetet med sina kunskaper
och erfarenheter.
Till sist ett varmt tack till alla, som på olika sätt
har gett stöd och uppmuntran under åren. Jag är
inte helt ”drogfri” ännu. Den fackliga narkomanin är svår att bli kvitt.
En fin vår tillönskas alla!
MARIANNE STENSSON
F.d. ordförande i centrala
pensionärskommittén
Foto: Casper Ljungdahl
Gröna bilagan är Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar.
Den distribueras som en bilaga till Lärarnas tidning.
Upplaga våren 2015: 30 000 ex.
Redaktion: Anna Norrby, Gunnar Nordin,
Annica Pettersson, Marianne Stensson,
Birgitta Wennerberg
Kontakt: [email protected]
Layout och produktion:
Lärartidningar Produktion AB;
Maria Hamqvist och Mari Lingensjö
Omslagsfoto: Anna Norrby
Tryck: Lenanders Grafiska
AKTUELLT
I höstas togs pensionärernas roll i förbundet upp på Lärarförbundets kongress. Ett av besluten blev att avskaffa den
centrala pensionärskommittén ur förbundets stadgar.
Text Anna Norrby
”Engagemanget ska
komma underifrån”
D
et här innebär förändringar i hur
Lärarförbundet centralt stöttar
den lokala verksamheten för
pensionerade medlemmar. Sedan flera år finns det inga pengar
centralt till pensionärsverksamheten, det är
lokalavdelningarna som står för eventuella
kostnader.
Det är inte säkert att förändringarna kommer att märkas så mycket för pensionerade
medlemmar.
Kongressen beslutade att avskaffa ett stort
antal råd och nämnder och i det beslutet
ingick den verksamhet som den centrala
pensionärskommittén stått för. Istället ska
ett antal referensorgan inrättas. Sandra
Wahlström är ledamot i förbundsstyrelsen
(FS) och var även FS-representant i pensionärskommittén.
Hon berättar att FS efter kongressen beslutat om vilka referensorgan som ska finnas och
att pensionärernas inte finns med bland dem.
– Visst behöver pensionärerna organisera
sig och då är ju frågan vem det är som ska
organisera, om det är det centrala kansliet
eller om det är pensionärerna själva som ska
skapa engagemanget. Tanken är att engagemanget ska komma underifrån. I beslutet
ingår att kansliet ska hjälpa till med att säkerställa allt praktiskt kring avskaffandet
av pensionärskommittén i sin nuvarande
form. Avsikten är att det ska ske under den
närmaste tiden, säger Sandra Wahlström.
Hon konstaterar att det är svårt att skapa en
ny organisation när man är van vid något annat. Bakgrunden till beslutet är enligt Lärarnas tidning att FS anser att Lärarförbundet
ska fokusera på yrkesverksamma lärare och
att pensionärsverksamheten främst ska ske
lokalt. Sören von Knorring, före detta ledamot
i pensionärskommittén, har inte hört av förbundsstyrelsen eller kansliet i frågan, men
känner till det som stått i Lärarnas tidning.
Vad blir då konsekvensen för pensionerade
medlemmar?
– Det fortfarande är oklart hur de här förändringarna kommer att märkas, säger Sören
von Knorring.
Klart är att avdelningarna på eget initiativ
Sandra Wahlström
Sören von Knorring
kan fortsätta som förut med att bedriva verksamhet för pensionärer, men utan det stöd
och den inspiration och ombudsutbildning
som pensionärskommittén anordnat regelbundet fram till kongressen i höstas.
Den lokala verksamheten är viktigast, och
den kommer att rulla på. Pensionärsombuden finns kvar i avdelningarna och ordnar
verksamhet för sina pensionerade medlemmar, så många kanske inte ens märker av
förändringen. n
Detta ingår
i ditt medlemskap
som pensionär
•Rabatt på specialresor för
pensionerade medlemmar
Besluten i korthet
•Pensionerade medlemmar
är inte längre valbara till
förtroendeuppdrag i Lärarförbundet, med undantag
för revisorsuppdraget.
•Den centrala pensionärskommittén är borttagen
ur stadgarna.
•Det blir inget referensorgan för
frågor som rör pensionärer.
•Ämnestidning (se nedan)
•Regionala aktiviteter
•Rådgivning och service
•Försäkringar
Vad kostar det?
Ett fortsatt medlemskap kostar
40 kronor i månaden. I din
avgift ingår Lärarnas tidning
och Pedagogiska magasinet.
Vill du fortsätta prenumerera
på din ämnestidning tillkommer
21 kronor per månad. Gröna bilagan • Våren 2015
3
I FOKUS
Fick fria händer att skapa
en ungdomsgård
Det var 1969. På den
nyöppnade ungdomsgården
i Mariefred riggade fritidspedagogen Olle Gustafsson
och ungdomarna för
fredagsdans med diskjockey.
Text & foto Anna Norrby
samt bilder ur Olle Gustafssons privata arkiv.
R
edan då var Olle Gustafsson en
profil i det sörmländska samhället. Som dekoratör hos den
stora herrekiperingen var det
han som presenterade senaste
modet i butikens skyltfönster. Han var
tonårspappa och kände många ungdomar.
Kanske var det därför kommunen tyckte att
han var den rätte att starta en ungdomsgård.
Runt om i landet poppade ungdomsgårdar
upp och Mariefred skulle inte vara sämre. Att
Olle Gustafsson saknade utbildning för att
arbeta pedagogiskt med ungdomar spelade
ingen roll då.
– Det hade blivit lite bråkigt här i stan, som
det kan bli när ungdomar inte har något att
göra. När kommunen frågade mig om jag
ville starta en ungdomsgård var det väldigt
frestande. Men jag var inte fritidspedagog
då. Hade jag varit det hade jag kanske fått lite
bättre betalt, säger Olle Gustafsson.
Ett ålderdomshem i utkanten ställdes
till deras förfogande, kommunen stod för
fiolerna.
– Jag fick fria händer att skapa ett ställe
4
Gröna bilagan • Våren 2015
tillsammans med ungdomarna. Det blev
snart fullt i huset, det var en lyx att kunna
förverkliga vad vi ville ha i de olika rummen.
I källaren hade vi till och med en stor bilbana. Det var viktigt att ungdomarna skulle
vara med och skapa. De målade och sydde
gardiner, inredde mysrum och mycket mer.
Vi utnyttjade vartenda prång, till och med
ett mörkrum klämde vi in. Vi hade ständiga
fotoutställningar och startade även tidningen
Wikingen.
Det första han gjorde var att ta bort alla
dörrar så att ingen kunde stänga in sig.
– Det var nog en lösning jag var ganska
ensam om.
– Blev det lugnare ute på stan?
– Oh, ja, alla var ju hos mig! Vi kallade oss
wikingar eftersom huset hette Wik.
Vid den tiden var fritidspedagogyrket nytt.
– Man visste inte riktigt vad man skulle
pyssla med. Man skulle hålla kontakt med
ungdomarna och hjälpa dem om de hade problem. Vi skulle också hjälpa till med idrottsaktiviteter. När ungdomarna ville starta ett
handbollslag, så gjorde vi det och de tryckte
även sina egna lagtröjor.
På fredagskvällarna var det dans för de äldre
tonåringarna.
– Det skulle vara tävlingar i allt, oj vad de
shakade! Sen kom discon mer och mer.
Olle Gustafsson bor nära Wik, men det
var ett tag sen han besökte huset där Kulturskolan håller till och det fortfarande är
fritidsgård för åldrarna 12-18 år.
Vi går dit. Han rör sig hemtamt i lokalerna,
pekar och minns: Här hade vi discot och där
i hörnet vid trappen fick en blyg grabb en
första kyss medan kompisarna otåligt trampade bredvid.
En hel vägg i mysrummet målades av en
japansk konstnär som bara kom förbi, det
kom ju en del turister till Mariefred. Nu är
det graffiti på samma vägg. Olle ler när han
ser att rummet är omdöpt till hångelrum.
Wikingarna tog emot många studiebesök som
ville se hur de hade lyckats.
– Vi gjorde även egna studiebesök. En del
ställen var ganska stora, men ändå var det
nästan inga ungdomar där. Det var ingen
fart. Fast någonstans i Gnestatrakten var det
Väcker minnen. Pensionerade fritidspedagogen Olle Gustafsson, Mariefred, på besök i Wiks fritidsgård som han startade
för mer än 50 år sedan. väldigt tuff stämning på en ungdomsgård. Vi
fick springa därifrån för att inte åka på stryk!
Att det var bråkigt var inte så märkvärdigt,
tyckte de som arbetade där.
Visst hände det att det blev stökigt även på
Wik, men Olle Gustafsson, som inte hade
fysik att lyfta ut bråkstakar, snackade ut
dem istället.
– Vad var det som gjorde att det var fart
på din gård?
– Här fanns en grupp ungdomar som engagerade sig och då fångade jag upp det. Jag
tror att vi låg ganska långt framme.
1978 kände Olle Gustafsson att det var
dags att byta jobb. Det var ont om fritidspedagoger och han gick en ettårig fritidspedagogutbildning i Eskilstuna, som arbetsgivaren
betalade.
– Det jag lärde mig där var sådant som jag
redan hade gjort. Så mycket nytt fanns visst
inte, men jag ville ha utbildningen.
Han blev föreståndare för ett stort daghem
i Ronna i Södertälje.
– Jag var enda karln och ledde träffar
med kvinnliga förskollärare, det var inte så
roligt. Ungarna gillade jag, men det var mest
kontorsjobb och att skaffa ersättare. Jag ville
hellre jobba med tonåringar och fick efter en
tid börja som fritidspedagog på högstadiet på
Paulinska skolan i Strängnäs.
Nu är han över 80 år och än har han inte
släppt sitt yrke.
– Jag spelade nyligen Gustav III på en makerad på en nystartad skola här i Mariefred.
Aktiv i hembygdsgården är han också, även
dit kommer barngrupper som han håller i.
Vi går upp mot torget igen. Det är lunchtid och på vägen möter vi flera ungdomar som
hejar vant på Olle. De verkar ses rätt ofta.
– Jodå, och senast förra veckan var jag nere
i gympasalen och tittade på träning! n
Fritidspedagogyrkets historia
1964 Försöksutbildning i Norrköping.
1966 Yrkesskola. Sveriges Fritidspedagogers förening (SFF) bildades.
1971 Specialkurs inom gymnasieskolan (i och med Lgy 70) och
vuxenutbildningen. Förskollärarutbildningen var en förebild.
1977 Tvåårig pedagogisk utbildning
på högskola i och med högskolereformen.
1993 Treårig högskoleutbildning.
2015 En del fritidspedagoger kan
få lärarlegitimation.
Gröna bilagan • Våren 2015
5
AKTUELLT
Fina upplevelser i Kroatien
från hela Sverige möttes vid inflygningen till
Split av en hänförande vy över den kroatiska
skärgården.
Vårt mål var Hotell Ivan utanför Sibenik
där vi skulle bo en vecka. Många fina upplevelser väntade oss.
Det började med en båtresa till öarna Zlarin
och Krapanj där vi fick se produktion av korallsmycken och de berömda tvättsvamparna
som dykare hämtat upp.
Ett besök på ett falkcenter där man rehabiliterar skadade falkar, örnar och uvar.
Den som så önskade fick chansen att hålla
en rovfågel.
Östaden Trogir (listad som kulturarv av
UNESCO) bjöd på en skön upplevelse. Via
Primosten for vi sedan till Baculov dvor,
där vi besökte en familj som visade hur man
levde förr.
Så var det dags att uppleva Split, en romersk stad grundad på 300-talet av kejsar
Diocletianus, med palats, gränder, torg och
berömd strandpromenad.
Under resan fick vi även njuta av det utsökta kroatiska köket och pröva på de kroatiska
vinerna. För charmant vägledning svarade
lokalguiden Silvana. n
Foton: Privat
En förväntansfull grupp lärarpensionärer
Vi bodde strax utanför den lilla hamnstaden Sibenik.
Britt-Marie och Lennart Johansson
En båtfärd till nationalparken Krka med
praktfulla vattenfall och skön natur stod
också på programmet.
– Kan du säga mig när Rom byggdes?
– På natten.
– Vem har sagt det?
– Det gjorde historieläraren. Han sa ”Rom byggdes inte på en dag.”
6
Gröna bilagan • Våren 2015
Stadsvandring i Split.
Hallå
där,
Gunilla
Jägemalm!
Pensionärsombud
i Partille
Lite
hjärn-
Foto: Privat
gymnastik
Vem är du?
– Jag har arbetat som textillärare hela mitt
vuxna liv.
Till största delen i Partille kommun, en
grannkommun till Göteborg. Där var jag
fackligt aktiv i många år.
Hur var din egen slöjdlärare när du gick i
skolan?
– Hon uppmuntrade mig och tyckte jag var
duktig, men mesta inspirationen fick jag från
mamma. Redan efter första syslöjdslektionen
i tredje klass sa jag att jag skulle bli handarbetslärarinna, och jag har aldrig ändrat mig.
Varför är du aktiv pensionär i Lärarförbundet?
– ”Gör man något bra för andra mår man
bra själv” är min devis. Det är viktigt med
ett stort engagemang för medlemmar som
lämnar yrkeslivet bakom sig. I Partille har
vi gjort en omfattande enkät bland medlemmarna och utifrån den har vi ordnat aktiviteter som medlemmarna önskat. Under våren
har vi gått på teater, konsert, haft bokträff
och kurs i självförsvar, och mer kommer.
Vad betydde pensionärskommittén för dig?
– Den var till stor glädje för mig. Vi var
tio personer från hela landet som sågs med
jämna mellanrum. Då delade vi med oss av
erfarenheterna vi fått av vår verksamhet
i landet. Varje höst hade vi rikstäckande
utbildning för nya ombud för att de skall
komma igång med sin uppgift på ett bra sätt.
Jag försöker stötta och hjälpa ombuden
som jag har ansvaret för. Tack vare inspirationen de fått har vi startat upp två nya
avdelningar. Jag är mycket besviken på förbundsstyrelsen som tar bort denna viktiga
och välfungerande verksamhet.
Du styrketränar med vänner!
– Vi avhandlar allt medan vi tränar. Dessutom är jag ordförande i Aktiva Seniorer
i Partille, sjunger i gospelkör och arbetar
aktivt i kyrkan. Reser gärna, men bäst av
allt är att vara med barnbarnen och delta i
deras vardag i skolan och hemma. Det viktigaste i livet är att skapa goda relationer med
människor.
Anna Norrby
Fler resor på gång
Som pensionärsmedlem har du möjlighet att få delta i de årliga träffarna för Nordiska
lärarpensionärer. I år går turen till Island, men anmälningstiden har gått ut. Du kan däremot
fortfarande anmäla dig till Skottlandsresan för pensionerade medlemmar.
❥❥ Fotbollsdomaren tyckte att
visselpipan var bra att ha till
hands.
❥❥ Man anordnade en båttävling
vid en flodmynning därför att
det var roligt att så många
kunde delta. ❥❥ Att täta gamla dragiga hus är
ett väldigt ensamt jobb, som
kan leda till total isolering.
❥❥ Flera personer, troligen miljöaktivister, har lagt sig framför
en bil. Polisen vet inte vilka
som ligger bakom.
❥❥ Det var fattigt på den svenska
landsbygden förr. Men åkrarna
var stenrika.
Läs mer: sid 8
Gröna bilagan • Våren 2015
7
Följ med på en exklusiv rundresa
i Skottland 20-27 september 2015
LÄRARFÖRBUNDET
INFORMERAR
Rådgivning och service
w Du har fortsatt rätt till rådgivning och service, till exempel om du behöver hjälp med
något som gäller din pension. Lärarförbundet håller dig också informerad om frågor som rör dina pensionsvillkor.
Aktiveteter för
pensionärer
w Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter för
pensionerade medlemmar.
Du som är inloggad på lararforbundet.se
hittar lättare vad som händer i din avdelning.
Du som inte är inloggad kan söka med
orden ”Pensionerad lärare” så får du fram
listor på lokala aktiviteter.
Telefonnummer till din avdelning hittar du
på lararforbundet.se eller ring 0770-33 03 33
vardagar 8-17.
En åttadagars rundtur i whiskyns, kiltens och säckpipans hemland!
Tillsammans med vår kunnige lokalguide
utforskar vi Skottland med bland annat besök
i huvudstaden Edinburgh, upplever mycket
varierande natur i både låg- och högländerna,
provar whisky, gör en båttur på omskrivna
Loch Ness-sjön, besöker sagolika slott och
trädgårdar och mycket mer.
På programmet står även god typisk skotsk
mat och dryck, samt tid att upptäcka egna små
smultronställen.
I resans pris ingår det mesta, bland annat
flyg, boende, utflykter, 7 frukostbufféer, 4
luncher och 7 middagar med måltidsdrycker.
• Pris per person i dubbelrum från Kastrup:
17.380:• Tillägg per person med flyg från Arlanda:
530:• Tillägg per person med buss från Göteborg:
330:- (buss Göteborg-Kastrup)
OBS: För tillfället är det fullbokat för
enkelrum.
Boka direkt hos Specialresor AB (arrangör
som är ansluten till den statliga resegarantin)
senast den 15 juni. Antal resterande platser är
begränsade, så först till kvarn gäller.
Tel: 054-18 89 00
(telefontid: kl 10-12.00/13-15.00)
eller e-post: [email protected]
Kontaktperson för Lärarförbundet
är Marianne Stensson.
Tel: 0523-50357 eller e-post:
[email protected]
Vi har tänkt på det mesta, ni behöver bara
följa med och uppleva Skottland på det
allra bästa sätt!
När du får ny
e-postadress
w Har du bytt e-postadress? Gå in på ”Min
sida” på lararforbundet.se och uppdatera
dina uppgifter så att vi kan nå dig med relevant information.
Ska du vikariera?
w Om du som pensionär går in och arbetar
som vikarie är det bra att känna till vilka
regler som finns i fråga om lön, sjukpenning
och arbetsskada.
•Det är viktigt att du redan innan du påbörjar din anställning kommer överens
med arbetsgivaren (rektorn eller motsvarande) om vilken lön du har rätt till. •Det är också viktigt att komma överens
med arbetsgivaren om huruvida din lön
ska samordnas med din kommunala
ålderspension.
Läs mer:
lararforbundet.se
8
Gröna bilagan • Våren 2015