Hösten 2015 - Mariestad Pingst

Hösten 2015
PROGRAMBLAD
En öppen famn
Det var fantas skt roligt a vara med i kyrkan under
helgen 22-23 augus när vi hade familjefes val och
invigning av kyrksalen. Möten med mariestadsbor i
alla åldrar som fascineras och gläds över a allt är
gra s på familjefes valen. Människor som aldrig digare varit i Pingstkyrkan och kanske får en ny bild
av vad en församling är och kan vara. En helg som
jag tror rev ner en del murar och istället byggde
upp rela oner och förtroende.
”Välkommen hem” var temat för invigningsgudstjänsten och
det var fantas skt a få predika om a det finns en Gud
som välkomnar oss alla hem. Det är all d en glädje a predika evangeliet, men extra roligt den söndagen a få göra
det i en förvandlad kyrksal som jag tycker andas
”välkommen hem” på e ny sä .
Pappan i liknelsen om den återfunne sonen är ju en bild av
Gud själv och av hur har går hela vägen för vår skull. Hur han
river ner murar som hindrar förlorade söner och dö rar från a komma hem. Vi firar
gudstjänst varje söndag 10:30, en fest som vi önskar a fler än de redan invigda ska få
ta del i. Nu har vi gjort e stort jobb med a göra om kyrksalen och göra den mer välkomnande och anpassad ll dagens behov och sä a fira gudstjänst.
Vi vill inte a Jesus ska vara en hemlighet för människor i vår trakt och e bra sä a göra Jesus känd
är a ta steget och bjuda med sig de man känner ll
gudstjänst. En gudstjänst där man får uppleva
värme och gemenskap, där man får höra evangeliet
om Jesus i predikan och sång och får sjunga med i
lovsång ll vår skapare. Där vi ber llsammans och
ger möjlighet ll personlig förbön. Vi vill a det
varje söndag ska vara möjligt för människor a ta
emot Jesus och drabbas av hans nåd och kärlek! Gud har gjort allt för oss och vi får nu
vara med och ge vidare av det vi få ll människor som ännu inte mö Jesus. Vår gemenskap, våra gudstjänster och våra lokaler ska vara en öppen famn för alla människor
oavse bakgrund.
Vi lever i en ganska orolig d, börsras, flyk ngströmmar och terrorhot är ord vi o3a
möts av i olika media. Även om vi lever i e ganska lugnt och tryggt land så påverkas
vi av vår omvärld och även i vår skyddade del av världen drabbas vi som människor av
saker vi inte kunnat förutse.
I höstens predikoserie ”En tro som bär” kommer vi a få möta personer ifrån Bibeln
som även de levde under väldigt ski3ande omständigheter, men mi i allt fick uppleva a det finns en tro som bär. Det finns en Gud som aldrig lämnar eller sviker även
när vi själva gör det eller allt omkring oss rasar. Välkommen på en spännande resa genom den bibliska historien. Skulle du missa någon gudstjänst kan du all d lyssna i
e3erhand via podcast ”Mariestadpingst” eller hemsidan:
h p://mariestadpingst.se/predikningar/
6/9 En tro som bär – när allt verkar kört (Abraham)
13/9 En tro som bär – när modet sviker (Mose)
20/9 En tro som bär – när du möter stora hinder (David)
27/9 En tro som bär – när du misslyckas (David)
4/10 En tro som bär – i en föränderlig värld (Daniel)
11/10 En tro som bär – när grunderna vacklar (Judas brev)
18/10 En tro som bär – på andra sidan jorden
25/10 En tro som bär – när tryggheten vacklar
Magnus Edforss
1/11
En tro som bär – genom döden
september
Sön 20 10:30
Gudstjänst
En tro som bär när du möter stora hinder
Predikan: Magnus Edforss
Musik: Hilda Vindlycke m team
Ons 23 18:00 Bönesamling
Fre—sön
Skördefest (se s 6 för mer info)
Sön 27 10:30 Skördefestgudstjänst
En tro som bär när du misslyckas
Predikan: Magnus Edforss
Christer Österberg mfl, lovsångsteam
17:00 Undervisning om dop & medlemskap
Samtalskväll från kl 18
Ons 30 15:00 Allträffen
Skärhamnsbröderna
oktober
Sön 4 10:30 Gudstjänst med na!vard
En tro som bär i en föränderlig värld
Predikan: David Vindlycke
Musik: Hilda Vindlycke med team
Ons 21 15:00 Allträffen
Mariestads Dr
agspelsklubb
Sön 25 10:30 Gudstjänst m
En tro som bä
Predikan: Mag
Musik: Evelina
ed barnvälsignelse
r när tryggheten vacklar
nus Edforss
Wallgren
Ons 28 18:00 Växthuskväll
Lör 31 18:00 Sånger om hi
En minneskvä
nove
Sön 1 10:30 Gudstjänst m
En tro som bä
Predikan: Dav
Musik: Hilda
mlen
ll
mber
ed na!vard
r genom döden
id Vindlycke
Vindlycke med team
Ons 4 18:00 Bönesamling
Sön 8 10:30 Gudstjänst
Predikan: Mag
Musik: Marica
Extra administ
nus Edforss
Andersson med team
ra?onsmöte e1er fikat
Ons 11 18:00 Allträffen
Bosse & Anith
a
Sön 15 10:30 Gudstjänst
Predikan: Mag
Musik: Evelina
nus Edforss
Wallgren med team
Ons 18 18:00 Bönesamling
Ons 7 18:00 Bönesamling
Sön 11 10:30 Gudstjänst
En tro som bär när grunderna vacklar
Predikan: Magnus Edforss
Musik: Marica Andersson med team
Församlingsmöte e1er fikat!
Ons 14 18:00 Bönesamling
Lör 17 9:00
Höststädning på Segolstorp
Sön 18 10:30 Gudstjänst
En tro som bär på andra sidan jorden
Predikan: Nils-Börje & Miriam Börjesson
Sön 22 10:30 Gudstjänst
Predikan: Dav
Musik:
id Vindlycke
Sön 6 10:30 Gudstjänst med na!vard
Predikan: David Vindlycke
Församlingsmöte e1er fikat
Ons 9 18:00 Växthuskväll
Sön 13 10:30 Gudstjänst
Predikan: Magnus Edforss
Musik: Evelina Wallgren
Ons 16 18:00 Bönesamling
Sön 20 10:30 Gudstjänst
Juldagen7:00 Julo!a
Apell: Magnus Edforss
januari
Sön 3 10:30 Gudstjänst
Predikan: David Vindlycke
Sön 10 10:30 Årsmötesgudstjänst
Predikan: Magnus Edforss
Sön 17 10:30 Gudstjänst
Predikan: Pelle Hörnmark
Söndax är för barn mellan 3 och 9 år under gudstjänsEd. Här får barnen lära sig
mer om tron på Jesus och ha roligt ?llsammans med andra barn och ledare.
Kidz plus är för barn mellan 9-13 år
och det blir undervisning,lekar, tävlingar och happenings under terminen.
Ons 25 18:00 Bönesamling
Sön 29 10:30 Adventsgudst
Predikan: Ma
Musik: Maric
dece
jänst
gnus Edforss
a Andersson med team
mber
Ons 2 15:00 Allträffens jul
Allträffsbande
Magnus Edfor
fest (anmälan)
t, Mariestads lucia
ss
Lör 5 18:00 Julkonsert m
ed Dynamic Vocals (se s 6)
Kra,källan är en samling för bön och
gemenskap på ?sdagar kl 10. Vi startar
upp i september e1er sommaruppehållet.
På gång…
Söndax & Kidz plus
Vi är väldigt glada för a antalet barn i kyrkan
på söndagarna har ökat. För a kunna ta hand
om barnen på bästa sä och ge dem undervisning på rä nivå så finns nu Söndax för 3-9
åringar och Kidz Plus för 9-13 åringar. På Söndax
utgår vi som (digare ifrån e material som heter Ska en och på Kidz plus Röda Tråden, som
går igenom Bibelns historia i kronologisk ordning. Utöver de a står även happening på programmet någon gång då och då under
terminen.
Ni on:19
Från och med hösten arrangerar vi ungdomssamlingarna Ni on:19
på fredagskvällarna själva, vilket gör a det finns behov av fler ledare och gärna folk som hjälper (ll med fikat. Var med och be för
samlingarna och vill du hjälpa (ll på något sä så prata med David.
Utöver ungdomssamlingen på fredagen så träffas grabb– och tjejgrupper i veckan för bön och samtal.
Skördefest
Skördefesten är e uppska at inslag i vår
stad och kyrka och går av stapeln 25-27/9. I
vår kyrka är det öppet för utställningar och
café där intäkterna går (ll Världens Barn
fre: 18-22, lör: 10-17, sön: 12-16.
Dynamic Vocals
Boka in lördagen 5/12 kl 18 för julkonsert med Dynamic
Vocals i samarbete med PMU. Bilje erna kommer a
kosta 120 kr och hur de kan köpas kommer mer info om
senare. Välkommen (ll en kväll med julens sånger och
budskap i fokus!
Familjefes&val & invigning