MONTERINGSANVISNING

MONTERINGSANVISNING
J1080
JABO Glasräcke
Du behöver
ø 5 mm
ø 3 mm
Följande tillbehör ingår i denna serie
Handledare
1x
Ø 40 mm
1x
Glasräckesfot
Distansgummi
1x
182 mm
940 mm
Distansgummi
1x
107
m
7m
10
mm
Art nr 3780
Art nr 3785
1x
Distansgummi
1x
Ø 182 mm
Glasskiva
Glasräckesfot
Ø 105 mm
Art nr 3781
1x
Ändbeslag
Ø4
1x
Art nr 3784
m
m
0m
0m
Ø4
1025 mm
1x
Mellanbeslag
Art nr 3782
Vinkelbeslag
900
1x
mm
Ø 40
Art nr 3786
mm
m
0m
Ø4
Art nr 3783
Monteringsanvisning
• Läs igenom hela manualen innan du monterar glasräcket. Läs även skötselrådet.
• Se över konstruktionen där du ska sätta glasräcket så att den är stabil.
• Glasräcket kan fästas i flera olika underlag. Använd rätt utrustning, anpassad
för respektive material.
Betong
Betong
Betong
Trä
Sten
Trä
Trä
Sten
Sten
1
Dra bort skyddsplasten från handledaren. Var försiktig så att du undviker repor.
2
5,3
17
,2
68
mm
mm
247,8 mm
175
,3 m
m
,3
75
mm
1
Börja med att placera ut glasräckesfötterna till ett hörn. Låt skyddsplåten vara på medan du mäter ut avståndet
mellan glasräckesfötterna. Se till att insexskruvarna är vända inåt!
3
Betong: Skruva fast glasräckesfötterna. Använd verktyg och skruvar (rostfria) anpassade för betong.
Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt.
4
min 120 mm
min 45 mm
Trä: Skruva fast glasräckesfötterna. Använd verktyg och skruvar (rostfria) anpassade för trä. Använd vattenpass och
kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt. Samtliga skruvar ska fästas i minimum 45 mm-reglar på högkant,
dvs. ej enbart i 28/22 mm trall då det finns risk för sprickbildning i glaset.
5
Sten: Skruva fast glasräckesfötterna. Använd verktyg och skruvar (rostfria) anpassade för sten.
Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt.
6
90°
m
1m
19
3
mm
54
m
1
mm
3m
54
91
543
90°
mm
543
mm
m
3m
54
m
3m
54
Montera resten av glasräckesfötterna. Se till att insexskruvarna är vända inåt!
Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt.
Avståndet mellan glasräckesfötterna ska vara XXXX mm. Se till att hörnvinkeln är 90°.
7
Vik distansgummibitarna och placera dem i glasfötterna.
8
Placera glaset i glasräckesfötterna. Se till att glaset omsluts av distansgummit.
9
Använd vattenpass och kontrollera att glaset är vågrätt. Höjden på glaset går att justera med hjälp av en insexnyckel på sidan av glasräckesfoten. Insexskruven höjer och sänker en plastbit inuti glasräckesfoten.
10
Skruva fast glaset med insexnyckel.
11
Fortsätt på samma sätt tills alla glas är monterade.
12
OBS!
Använd lim för
utomhusbruk.
Lägg distansgummit på plats i handledaren. Limma fast gummit.
13
OBS!
Använd lim för
utomhusbruk.
Skarva ihop handledarna med beslagen. Limma skarvarna.
14
OBS!
Använd
gummiklubba.
Tryck fast handledaren på glaset. Använd gummiklubba.
15
Glasräcket är nu färdigmonterat.