Grundhandbok om sökmotoroptimering

Grundhandbok om
sökmotoroptimering
(010100110100010101001111)
1
Välkommen till MediaAnalys grundhandbok
om sökmotoroptimering (SEO)
Detta dokument är till dig som saknar erfarenhet av sökmotoroptimering samt vill förbättra hur er
webbplats interagerar med både användare och sökmotorer.
Genom att följa våra tips och rekommendationer i detta dokument blir det lättare för sökmotorer
att både genomsöka och indexera innehållet på er webbplats.
Det är viktigt att ni optimerar er webbplats först och främst utifrån vad som är bäst för dess
besökare. Det är besökarna som är innehållets viktigaste konsumenter och det är de som hittar
webbplatsen med hjälp av sökmotorer.
Att fokusera för mycket på specifika åtgärder som ska ge er en högre placering i en sökmotors
organiska resultat kanske inte ger önskat utfall i alla lägen. Sökmotoroptimering handlar om att
visa er webbplats från dess bästa sida, glöm inte att era slutgiltiga användare är besökarna på
webbplatsen, inte sökmotorerna.
Vi hoppas att vår handbok kommer ge er nya idéer om hur ni kan förbättra er webbplats. För mer
information, feedback eller frågor är ni välkomna att kontakta oss.
Lycka till!
MediaAnalys Trisodium AB
Webbplats: http://www.mediaanalys.se
Epost: [email protected]
Telefon: +46(0) 480 ­ 78 08 00
2
Innehåll
Grunderna i sökmotoroptimering ……………………………………………………………………………………………...
1. Webbsidans innehåll ………………………………………………………………………………………………………….
4
5
1.1 Skapa unika och relevanta titlar för alla sidor ………………………………………………………………………..
5
1.2 Använd metataggen description ……………………………………………………………………………………….
5
1.3 Använd rubriktaggar på rätt sätt ……………………………………………………………………………………….
6
1.4 Optimera webbplatsens bildanvändning ………………………………………………………………………………
7
1.4.1 Använd attributet “alt” ……………………………………………………………………………………..
8
1.4.2 Lägg till en webbplatskarta för bilder …………………………………………………………………….
8
2 Webbsidans struktur ………………………………………………………………………………………………………….
10
2.1 Använd robots.txt ……………………………………………………………………………………………………..
10
2.2 Använd två webbplatskartor …………………………………………………………………………………………..
12
2.2.1 HTML­sitemap ……………………………………………………………………………………………. 12
2.2.2 XML­sitemap ……………………………………………………………………………………………... 13
2.3 Ha en användbar 404­sida ……………………………………………………………………………………………. 14
2.4 Toppdomäner och språkhantering …………………………………………………………………………………... 14
3 Webbsidans exponering ……………………………………………………………………………………………………….
3.1 Så fungerar länkar (förenklat) ………………………………………………………………………………………...
17
17
3.1.1 Så förtjänar ni era inlänkar ………………………………………………………………………………. 18
3.2 Social aktivitet …………………………………………………………………………………………………………… 19
3.3 Google Maps …………………………………………………………………………………………………………... 20
3.4 Offline­marknadsföring ………………………………………………………………………………………………..
4 Användarens upplevelse (User eXperience) ………………………………………………………………………………
4.1 Användarvänlighet ……………………………………………………………………………………………………..
20
21
21
4.2 Mobila webbplatser ……………………………………………………………………………………………………. 21
4.2.1 Google stödjer tre olika konfigurationer av mobilanpassning ………………………………………. 21
4.2.2 Kontrollera att din mobila webbplats indexeras av Google ………………………………………….. 22
4.2.3 Visa mobilanvändare rätt version ………………………………………………………………………. 22
4.2.4 Visa rätt innehåll beroende på enhet …………………………………………………………………... 23
5 Användbara resurser …………………………………………………………………………………………………………...
24
5.1 Verktyg från Google …………………………………………………………………………………………………...
24
5.2 Verktyg för analys av länkar ………………………………………………………………………………………….
24
5.3 Verkyg för SEO­analys ………………………………………………………………………………………………..
25
5.4 Övriga resurser ………………………………………………………………………………………………………...
25
3
Grunderna i sökmotoroptimering
Sökmotoroptimering är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som används för att få
en webbsida att synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas sökresultat.
Rangordningen av webbsidor sker automatiskt med hjälp av algoritmer som i sin tur tar hänsyn
till flera olika parametrar (över 200st enligt Google). Genom att optimera webbplatsen för att så
bra som möjligt matcha dessa parametrar kan man påverka webbsidans ranking.
Beteckningen SEO är en förkortning av den engelska översättningen Search Engine
Optimization.
Framgångsrik SEO
För att bli framgångsrik med er
sökmotoroptimering rekommenderar vi
att man arbetar med följande områden:
1.
2.
3.
4.
Webbsidans innehåll
Webbsidans struktur
Webbsidans exponering
Användarens upplevelse (UX,
User eXperience)
Dessa områden förklaras längre ned i
denna guide.
Metoder
En vanligt förekommande uppdelning av
tekniker för sökmotoroptimering är mellan
onpage­ och offpage­metoder. För att
koppla dessa till bilden ovan kan man dra
följande paralleller:
● Onpage = Innehåll, Struktur och UX
● Offpage = Exponering
4
1. Webbsidans innehåll
Webbsidans innehåll lägger grunden för hela webbplatsens möjligheter till god ranking.
Sökmotorerna skickar ut robotar (Googles robot kallas Googlebot) som analyserar webbplatsen
och dess innehåll. De tittar på vilka ord, synonymer, bilder, videos, dokument med mera som
finns på webbplatsen för att bilda sig en uppfattning om vad den handlar om.
Om du skapar intressant och användbart innehåll påverkar det antagligen webbplatsen mer än
någon av de faktorer som diskuteras i detta dokument. Användarna känner igen bra innehåll när
de ser det och kommer att rekommendera det för andra. Det kan vara via blogginlägg, sociala
medier, e­post, forum eller något annat. Organisk ryktesspridning är det som bygger upp
webbplatsens anseende hos både Google och användarna.
1.1 Skapa unika och relevanta titlar för alla sidor
Titeltaggen <title> visar både användaren och sökmotorn vad en viss sida handlar om. Vi
rekommenderar att varje sida har en unik titel.
Såhär ser titeltaggen ut i källkoden:
Titeltaggen blir rubriken i sökresultatet:
Tips:
●
●
●
●
●
Framhäv vad som är viktigast för den specifika sidan, vad den handlar om.
Få den att se så naturlig ut som möjligt, undvik att rada upp sökord.
Tänk på att det är rubriken i sökresultatet, gör den attraktiv att klicka på.
Använd max 60­tecken, så korta och beskrivande som möjligt.
Placera det som är viktigast först.
1.2 Använd metataggen description
Metataggen “description” ger Google och andra sökmotorer en sammanfattning av vad den
specifika sidan handlar om. En sidas titel kan bestå av några ord eller en fras, men i metataggen
description kan du skriva ett par meningar eller ett kort stycke.
5
Såhär ser metataggen description ut i källkoden:
Det är den texten som blir annonstexten i sökresultatet:
Tips:
●
●
●
●
Fånga uppmärksamheten, det är er annonstext.
Ge en kort och relevant beskrivning av vart man hamnar om man klickar på resultatet.
Använd max 155­tecken.
Välskrivna annonstexter ökar er CTR (Click Through Rate), klickfrekvens på svenska.
Obs! Om man ej har metataggen description kommer sökmotorerna själva att identifiera en text
på er webbplats som de anser passar och sedan använda den som annonstext. De kan även
använda webbsidans beskrivning från Open Directory Project (ODP). Det är världens största
webbkatalog som är en lista över länkar som samlats in i stor skala och ordnats efter kategori,
av frivilliga aktörer.
1.3 Använd rubriktaggar på rätt sätt
Använd rubriktaggar för att lyfta fram det som är viktigt samt förbättra läsbarheten. Om du
använder flera rubrikstorlekar kan du skapa en hierarkistruktur för innehållet så att det blir lättare
för användarna att navigera på webbplatsen.
Det finns sex storlekar för rubriktaggar, från <h1> (den viktigaste), till <h6> (den minst viktiga).
6
Text utan rubriker: Text med rubriker: Tips:
● Lyft fram det som är viktigt för besökaren, det ni vill förmedla via innehållet.
● Använd en <h1>­rubrik per sida för att visa vilken rubrik som är viktigast. Ok att använda
flera <h2> eller <h3> etc.
● Ställ er själva frågan: “Vad är det en användare enkelt skall se och förstå när de kommer
in på er webbsida?”.
1.4 Optimera webbplatsens bildanvändning
Genom att hjälpa sökmotorerna att förstå vad webbplatsens bilder beskriver samt hur de
används i innehållet kan de tillföra ett värde som stärker webbplatsens relevans och förmåga till
bra ranking.
Sökmotorer vill visa det innehåll som bäst hjälper användaren få svar på sin sökfråga. Om ni kan
ge de rätta svaren i er text samt berika innehållet med bilder som hjälper användaren är det
positivt för både användare och sökmotorer.
7
1.4.1 Använd attributet “alt”
Genom att använda attributet “alt” på en bild kan man förmedla dess betydelse till sökmotorer.
Det hjälper även användare med skärmläsare eller webbläsare som saknar stöd för bilder.
Alt är en förkortning av “alternate text” och syftar på den text som visas i det fall en bild ej kan
visas.
Såhär ser alt­taggen ut i källkoden:
Såhär bilden ut:
Alt­texten ovan hjälper sökmotorerna att förstå vad bilden beskriver, i detta fallet “Vår syn på
sökmotoroptimering”. Exemplet är taget från http://www.mediaanalys.se/.
1.4.2 Lägg till en webbplatskarta för bilder
Genom att skapa en webbplatskarta för bilder kan ni hjälpa sökmotorerna att snabbt identifiera
alla era bilder samtidigt som ni får möjlighet att tillföra mer information om dem.
Såhär kan en webbplatskarta för bilder se ut (xml­format):
8
Mer läsning hittar du här: https://support.google.com/webmasters/answer/178636?hl=sv.
Tips:
● Använd beskrivande filnamn och undvik generiska namn som exempelvis “bild1.jpg” eller
“2.gif”.
● Håll alt­texten så kort och beskrivande som möjligt. Undvik hela meningar eller
uppradning av sökord.
● Tänk på att alt­texten inte blir för lång, max 1­5 ord.
● Skapa en webbplatskarta för bilder. Här är Googles rekommendationer
https://support.google.com/webmasters/answer/178636?hl=sv
● Tänk på att inte använda bilder för att visa text.
9
2. Webbsidans struktur
Webbsidans interna struktur är ofta avgörande för hur er webbplats kommer prestera i
sökmotorernas sökresultat. Har man ett bra innehåll är det lika viktigt att både användare och
sökmotorer kan hitta och konsumera innehållet, utan eventuella hinder.
2.1 Använd robots.txt
Robots.txt är en vanlig textfil som placeras direkt i roten på webbplatsen. I denna fil lägger man
till regler och hänvisningar som sedan tolkas av sökmotorernas robotar som besöker
webbplatsen.
Exempel från mediaanalys.se:
Vad betyder detta?
User­agent: *
Reglerna i denna fil gäller för alla robotar (stjärna/asterisk betyder alla). Man kan även specificera
olika regler för olika typer av robotar (googlebot, yahoobot etc).
Sitemap: http://www.mediaanalys.se/sitemap_index.xml
Med kommandot Sitemap kan ni hjälpa sökrobotarna att hitta er webbplatskarta.
Fler kommandon
Disallow:
Med hjälp av Disallow kan ni styra vilket innehåll ni ej vill skall indexeras av sökmotorerna.
Ett exempel på när ni kan använda Disallow är när er webbplats visar ett internt sökresultat
(webbplats.se/sokresultat/).
Då kan ni blockera det från att bli indexerat via följande kommando i robots.txt:
Disallow: /sokresultat/
10
Obs! I vissa fall kan sökmotorerna välja att ignorera denna regel varav detta inte ger ett komplett
skydd mot indexering. Det kan även få upp ögonen hos hackare som letar efter sårbarheter på
webbplatsen varav ni bör tänka igenom vilka delar/adresser ni visar i samband med detta
kommando.
Utan robots.txt
Med robots.txt
Bilderna är lånade från http://blog.webbizideas.com/.
Så interagerar en sökrobot med robots.txt:
1. Sökroboten anländer till webbplatsen, letar efter filen robots.txt.
2. Läser av vilka regler som gäller, vad de får göra och inte. Detta effektiviserar deras arbete
och de kan göra prioriteringar.
3. De får en hänvisning till webbplatsens webbplatskarta (de slipper att identifiera alla länkar
på egen hand). Sökrobotarna kan snabbt påbörja sitt arbete.
Mer information om robots.txt: http://www.robotstxt.org/robotstxt.html.
11
2.2 Använd två webbplatskartor
Vi (och Google) rekommenderar att man använder två webbplatskartor, en för användare och en
för sökmotorer.
För att enkelt skilja dessa två typer från varandra kallar vi dem för “HTML­sitemap” och
“XML­sitemap”.
1. HTML­sitemap = för användare
2. XML­sitemap = för sökmotorer
2.2.1 HTML-sitemap
Denna typ av webbplatskarta är en enkel sida på din webbplats som visar webbplatsens
struktur. Den består oftast av en hierarkisk lista över webbplatsens olika sidor.
Exempel på en HTML­sitemap:
Källa: http://www.apple.com/se/sitemap/.
Tips:
● Inkludera de sidor som är viktigast på er webbplats.
● Inkludera max 100­150st länkar i denna sitemap.
● Länka till webbplatskartan från alla sidor på er webbplats. I huvudmenyn eller lite mer
diskret i sidfoten.
● Använd en tydlig kategorisering så att användare enkelt kan överblicka webbplatsens
olika områden.
12
Denna typ av sitemap bidrar till en grund hierarki där viktiga sidor lyfts upp till en högre nivå,
endast två klick bort oavsett var på webbplatsen användaren (eller sökroboten) landar.
2.2.2 XML-sitemap
En sitemap i XML­format gör det lättare för Google att hitta sidorna på din webbplats samtidigt
som den kan ge information om vilka adresser som är viktigast. Observera att innehållet i denna
fil skall läsas av en sökrobot och inte en människa.
Strukturen i en xml­sitemap:
Måste finnas med:
<loc> = en webbsidas absoluta adress (URL).
Valfria:
<lastmod> = Ett datum (enligt W3C Datetime, http://www.w3.org/TR/NOTE­datetime) för när
den angivna adressen senast uppdaterades.
<changefreq> = Ett värde på hur ofta den angivna sidan förändras eller uppdateras.
● always
● hourly
● daily
● weekly
● monthly
● yearly
● never
<priority> = Hur prioriterad är denna sidan i förhållande till andra sidor på webbplatsen på en
skala från 0.0 till 1.0.
Mer läsning om XML­sitemaps: http://www.sitemaps.org/protocol.html.
13
Tips:
● Lista max 50 000 adresser i en XML­sitemap, har du fler kan du dela upp det i flera filer.
● Filens storlek bör ej överskrida 10MB (komprimerad med gzip).
● Skicka in er XML­sitemap till Google via Webmaster Tools
(http://www.google.com/webmasters/tools/). Där kan ni även få information om den
innehåller några fel samt status för indexering.
2.3 Ha en användbar 404-sida
Ibland kan en användare hamna på en sida som inte finns på din webbplats, antingen för att han
eller hon har följt en trasig länk eller skrivit in en felaktig webbadress. Statuskoden 404 är ett svar
som servern skickar när den adress som efterfrågades inte finns.
Om du har en egen 404­sida som på ett enkelt sätt leder användaren tillbaka till en fungerande
sida på webbplatsen, förbättras användarens upplevelse betydligt.
På din 404­sida bör det finnas en länk tillbaka till startsidan och du kan också ha länkar till
populärt eller relaterat innehåll på webbplatsen.
I Google Webmaster Tools kan du få information om 404­sidor samt hur de uppstår så att du
kan ta hand om dem.
Tips:
● Se till att 404­sidan har samma utseende (och navigering) som resten av webbplatsen.
● Försäkra er om att dessa 404­sidor ej indexeras av sökmotorerna genom att skicka
statuskoden 404. Här hittar du mer information om statuskoder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_HTTP­statuskoder.
2.4 Toppdomäner och språkhantering
För att både användare och sökmotorer skall förstå och vilja utforska mer av er webbplats när
den presenteras på olika språk är det viktigt att ha en korrekt domänstruktur.
Typer av toppdomäner:
1. Nationella toppdomäner (ccTLD, country code top­level domain)
2. Generiska toppdomäner (gTLD, generic top­level domain)
Nationella toppdomäner är bundna till ett språk och land. Dessa slutar med en landsändelse
som t ex .se för Sverige.
14
Exempel:
● .se
● .dk
● .no
● .fi
För god ranking i sökmotorer är vår (och Googles) rekommendation att ni på dessa domäner
endast visar innehåll på relaterat språk.
● .se = endast innehåll på svenska
● .dk = endast innehåll på danska
● .no = endast innehåll på norska
● .fi = endast innehåll på finska
etc.
Generiska toppdomäner används främst av kommersiella organisationer men är tillgängliga för
hela världen, både företag och privatpersoner. Dessa har inga restriktioner för varken land eller
språk. Ni kan även använda multipla språk på dessa toppdomäner.
Exempel:
● .com
● .net
● .org
Ska man använda en nationell­ eller generisk toppdomän?
Båda fungerar givetvis väldigt bra sålänge man tänker på innehållets språk.
Vår rekommendation:
● .com/ = innehåll på engelska
● .com/se/ = innehåll på svenska
● .com/dk/ = innehåll på danska
● .com/no/ = innehåll på norska
● .com/fi/ = innehåll på finska
etc.
Om en användare surfar till .se bör de skickas vidare till .com/se/ med en 301­redirect.
Om en användare surfar till .dk bör de skickas vidare till .com/dk/ med en 301­redirect.
etc.
Fördelen med att samla allt under en och samma domän är att den blir väldigt stark samtidigt
som både användare och sökmotorer förstår strukturen.
Ni kan enkelt hjälpa Google att förstå denna segmentering genom att lägga till .com/”land”/ i
15
Google Webmaster Tools och ange geografisk inriktning. Mer läsning om detta här
https://support.google.com/webmasters/answer/62399.
Referens på hur en bra domänstruktur ser ut: http://www.apple.com/choose­your­country/.
Mer information om toppdomäner: http://sv.wikipedia.org/wiki/Toppdom%C3%A4n.
Avancerade språkinställningar: https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=sv.
16
3. Webbsidans exponering
Webbsidans exponering är ofta avgörande för att nå topplaceringar i sökresultaten. När ni har ett
bra innehåll med en bra struktur är det viktigt att ni får fler att förstå detta, få fler att förstå att ni
finns.
3.1 Så fungerar länkar (förenklat)
När man länkar från sin webbplats till en annan webbplats gör man det för att man vill hjälpa sina
besökare och ge dem svar, man visar dem vägen till ett bra innehåll hos någon annan.
Googles algoritm för ranking (PageRank) baseras på just detta, länkar mellan webbplatser.
Genom att få länkar från andra till er webbplats ökar era möjligheter till god ranking i
sökresultatet. Varför? Google vill visa de webbplatser som ger användaren bäst svar samt som
andra användare rekommenderar. Länkar kan liknas med rekommendationer.
“
Marknadsföring av din webbplats och länkar av god kvalité kan leda till ett bättre rykte för din
webbplats.” ­ Citat från Google.
Länkar är en viktig del inom sökmotoroptimering!
Sida A länkar till Sida B, detta tolkar sökmotorerna som att Sida A röstar på Sida B.
Sida A överför en del av sin kraft till Sida B vilket stärker Sida B och hjälper den till bättre
ranking.
Viktigt att änka på:
● Undvik länkar från lågkvalitativa webbplatser, de kan skada er ranking istället för att
förbättra den.
● Tänk alltid kvalité framför kvantitet.
Tänk på vad som står i länktexten.
17
Om vi i exemplet ovan lägger till ordet “Internetmarknadsföring” i länktexten betyder det att Sida
A länkar till Sida B med länktexten “Internetmarknadsföring”.
När Google ser detta tolkas det som att Sida A röstar för att Sida B är relevant för sökningar
som relaterar till ordet “Internetmarknadsföring”, vilket i sin tur kommer hjälpa Sida B till bättre
ranking på sökfraser som innehåller det ordet.
Viktigt att änka på:
● Tänk alltid kvalité framför kvantitet.
● Undvik att få för många inlänkar med samma länktext. Sökmotorerna utvärderar hela
tiden länkarna till webbplatsen där de bl a tittar på var de kommer ifrån, vad som står i
dem etc för att beräkna dess värde och trovärdighet. Håll koll på er länkprofil och
säkerställ att den ser naturlig ut.
3.1.1 Så förtjänar ni era inlänkar
För att få naturliga och bra länkar som hjälper er ranking kommer här tre tips.
1. Erbjud något unikt
Fundera över vad ni kan erbjuda era besökare, något unikt som inte era konkurrenter har på sina
webbplatser.
Gör en undersökning och fråga era besökare, er målgrupp om vad de har för behov, vad de vill
ha etc för att få fram idéer som ni vet era besökare gillar.
Det är inte lätt, men om ni lyckas så kan det bli en snackis som verkligen får fart på era affärer.
2. Erbjud ett uppdaterat innehåll
Genom att ha någon form av nyhetsflöde (nyheter/blogg) ger ni både användare och sökmotorer
en anledning att återkomma oftare.
Om ni skriver om nyheter i er bransch eller företaget där användarna upplever innehållet som
intressant och värdefullt är chansen stor att de länkar till det för att berätta för sina vänner.
18
Exempel på vad ni kan publicera i ett nyhetsflöde:
● Produktnyheter
● Branschnyheter
● Nya bilder och videos
● Företagsnyheter / pressreleaser
3. Skapa relationer
Inget är så förtroendeingivande som rekommendationer från andra seriösa aktörer. Har ni
vänner, partners eller kontakter i branschen som kan och vill rekommendera er? Har ni frågat?
Rekommendationer kan även komma från nöjda kunder varav huvudfokus bör vara er
affärsverksamhet, fokusera på era kunder och se till att göra dem nöjda.
3.2 Social aktivitet
Åsikterna kring social aktivitet och dess inverkan på en webbsidas ranking är olika. Det finns idag
ingen direkt koppling mellan social aktivitet och förbättrad ranking, dock finns det flera indirekta
kopplingar som har en positiv effekt för en webbsidas SEO.
Vår rekommendation är att först se över var er målgrupp finns och utifrån det besluta om vad ni
har tid med samt var det kan ge er mest ROI.
Fördelar med social aktivitet:
● Effektivt sätt att sprida information.
● Möjlighet till interaktion med presumtiva och befintliga kunder.
● Det ger både användare och sökmotorer en indikation på innehåll som är intressant och
uppskattat (många likes, shares etc).
De sociala nätverk vi rekommenderar:
Facebook ­ idag världens största sociala nätverk med stora möjligheter för marknadsföring.
Google+ ­ mer B2B samt perfekt för olika branschdiskussioner och utbyte av kunskap.
Twitter ­ effektivt för att snabbt både ge och konsumera information om branschnyheter.
19
3.3 Google Maps
Om du driver ett lokalt företag kan du lägga till dess information till Google Places
(https://www.google.com/local/business/add) för att bättre nå kunder via Google Maps och
webbsökningar.
Hjälpcentret för webbansvariga (https://support.google.com/webmasters/answer/92319?hl=sv)
har mer tips för hur ni kan marknadsföra ett lokalt företag.
Google Maps förknippas ofta med uttrycket “lokal sökmotoroptimering” vilket innefattar SEO med
fokus på utvalda geografiska områden.
3.4 Offline-marknadsföring
Glöm inte bort att ni i alla lägen kan marknadsföra er webbplats, det är ofta som företag
underskattar det man kallar “offline­marknadsföring”. Genom att exponera er webbadress och
logotyp på allt från brevpapper, visitkort och bilar till affischer ökar ni andras kännedom om
företaget.
Ni kan också skicka nyhetsbrev till kunder via e­post (och vanlig post) för att meddela om nytt
innehåll på företagets webbplats.
20
4. Användarens upplevelse (User eXperience)
När en webbsida har ett bra innehåll, en bra intern struktur samt en god exponering är det väldigt
viktigt att besökarna som kommer till webbplatsen även får en bra upplevelse, annars är risken
stor att de lämnar och inte kommer tillbaka. ­ Försök att se allt från besökarens perspektiv!
4.1 Användarvänlighet
Det är viktigt att göra webbplatsen tillgänglig för alla, oavsett enhet (smartphone, surfplatta eller
dator).
Googles målsättning är att i sitt sökresultat
visa de webbplatser som kan tänkas hjälpa
användaren få bästa möjliga svar på sin
sökfråga. När dessa sökningar sedan sker
från olika enheter tvingas Google även att ta
med sidans användarvänlighet i sina
beräkningar.
Hur ser er webbsida ut på en surfplatta eller i en smartphone?
4.2 Mobila webbplatser
Världen blir alltmer mobil där mobiltelefoner är en del av vår vardag, speciellt när det handlar om
att hitta innehåll på Internet. Googles söksida för mobila enheter har en stor användarbas, men
det är inte alltid så lätt för webbansvariga att hantera mobila webbplatser och nå fram till
användarna då de kräver en annan typ av hantering.
Många mobila webbplatser utformas för att de ska kunna visas optimalt på mobiltelefoner, men
de är inte nödvändigtvis sökmotorvänliga (SEO­anpassade).
Testa din mobila webbplats:
Med verktyget PageSpeed Insights kan du testa och få kortfattad feedback från Google på hur er
webbplats ser ut och renderas på en mobiltelefon (och desktop), med fokus på
användarvänlighet och prestanda.
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
4.2.1 Google stödjer tre olika konfigurationer av mobilanpassning
1. Sidor med responsiv design (rekommenderas av Google).
2. Sidor som dynamiskt visar olika innehåll för mobil­ och desktop­användare.
3. Sidor med olika webadresser för mobil och desktop.
21
Mer läsning om hur Google ser på dessa tre konfigurationer av mobilanpassning hittar du här
https://developers.google.com/webmasters/smartphone­sites/details.
4.2.2 Kontrollera att din mobila webbplats indexeras av Google
När Googlebot­Mobile genomsöker webbplatsen kontrollerar de att sidorna kan visas på en mobil
enhet. Om Google sedan bedömer att en sida inte kan visas på en mobiltelefon läggs den inte till
i det mobila webbindexet (den kan dock läggas till i det vanliga webbindexet).
Börja med att kontrollera om webbplatsen är korrekt indexerad på Google med hjälp av
sökoperatorn “site:”.
(Googles sökoperatorer https://support.google.com/websearch/answer/136861)
Exempel:
site:www.mediaanalys.se
För att hjälpa sökmotorerna att lättare identifiera mobila sidor rekommenderar vi att ni använder
en webbplatskarta för mobila enheter,
https://support.google.com/webmasters/answer/34648?hl=sv.
4.2.3 Visa mobilanvändare rätt version
Bilden till höger (som är lånad från Google.com) visar
hur man skall omdirigera en mobil användare till rätt
version av webbplatsen.
“Landar användaren på datorversionens startsida →
omdirigera till mobilversionens startsida.”
“Landar användaren på en av datorversionens
undersidor → omdirigera till mobilversionens
”
motsvarande undersida.
22
Google förstår hur de båda versionerna av webbadressen är relaterade till varandra och visar
standardversionen vid datorsökningar och mobilversionen vid mobilsökningar.
(Punkt tre under avsnittet 4.2.1).
4.2.4 Visa rätt innehåll beroende på enhet
Bilden till höger (som är lånad från
Google.com) visar hur och när man kan visa
olika innehåll beroende på vilken enhet
användaren använder.
(Punkt två under avsnittet 4.2.1).
“Datoranvändare och Googlebot ser samma
innehåll.”
“Mobilanvändare och Googlebot­mobile ser
samma innehåll.”
Obs! Detta är viktigt för att undvika
cloaking.
https://support.google.com/webmasters/answer/66355?hl=sv
23
5. Användbara resurser
Här lyfter vi fram användbara verktyg och resurser som hjälper er att analysera och utvärdera
effekten av er sökmotoroptimering.
5.1 Verktyg från Google
Google Analytics
http://www.google.com/analytics/
Analysera era besökare.
Google Webmaster Tools
http://www.google.com/webmasters/tools/
Få teknisk feedback från Google om er
webbplats.
Googles riktlinjer
Google Webmaster Central (blog)
https://support.google.com/webmasters/answ http://googlewebmastercentral.blogspot.se/
er/35769
Blogg med tekniska nyheter från Google.
Riktlinjer för en kvalitativ webbplats.
PageSpeed Insights
https://developers.google.com/speed/pagesp
eed/insights/
Analysera och tips för webbplatsens
prestanda.
Googles hjälpcenter
https://support.google.com/webmasters/
Dokumentation över vanliga frågor för
webbansvariga.
Testverktyg för strukturerad data
http://www.google.com/webmasters/tools/rich
snippets
Testa hur Google hanterar er strukturerade
data.
Sökordsplaneraren
http://adwords.google.com/keywordplanner
Se statistik för vilka sökbegrepp användare
söker efter.
5.2 Verktyg för analys av länkar
Majestic SEO
https://www.majesticseo.com/
Open Site Explorer
http://www.opensiteexplorer.org/
Link Research Tools
http://www.linkresearchtools.com/
Ahrefs
https://ahrefs.com/
24
5.3 Verkyg för SEO-analys
Screaming Frog
http://www.screamingfrog.co.uk/seo­spider/
Analysera en webbplats onpage.
SEOlytics
http://www.seolytics.com/
Analysera synligheten i sökmotorer.
Moz SEO tools
http://moz.com/tools
Verktyg för sökmotoroptimering.
Woorank
http://www.woorank.com/
Snabb SEO­analys.
5.4 Övriga resurser
Pingdom website speed test
http://tools.pingdom.com/fpt/
Analysera webbplatsens prestanda.
Panguin tool
http://www.barracuda­digital.co.uk/panguin­to
ol/
Visualisera effekten av Googles uppdateringar
och er statistik.
25
Håll dig uppdaterad inom SEO
­ följ MediaAnalys
Vi skapar relevant trafik som leder till affärer.
MediaAnalys webbsida
http://www.mediaanalys.se/
MediaAnalys på Facebook
https://www.facebook.com/MediaAnalys
MediaAnalys på Google+
MediaAnalys på Twitter
https://plus.google.com/u/0/b/1106528281018 https://twitter.com/mediaanalys
41801045/+MediaanalysSe/
Copyright © 2014 All Rights Reserved – MediaAnalys Trisodium AB
26