Installationsguide för Check Point SmartConsole

Innehåll
1 Slutanvändarguide för installation ................................................................................................2
1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20) ...................................2
1.2 Installera SmartEvent (baserat PC-klienten: Smart Console NGSE) ...................................7
1.3 How to log in – SMS Based one time passwords ..............................................................14
1.4 Använd Smart Dashboard (Se brandväggsregler).............................................................16
1.5 Använd SmartLog (Se trafikloggar) ..................................................................................18
1.6 Använd Smart Event ........................................................................................................23
1.6.1 Installera SmartEvent.............................................................................................23
1.6.2 Använd SmartEvent ...............................................................................................24
1.7 Ladda ner SmartConsole (två olika versioner beroende på funktion) .................................26
1.7.1 Ladda ned program för SmartDashboard och SmartLog (SmartConsole R77.20) ....26
1.7.2 Ladda ned program för SmartEvent NGSE (SmartConsole NGSE) .........................26
1 Slutanvändarguide för installation
1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20)
Installationsanvisning för dig som har Telia Firewall och ska få åtkomst till
brandväggsregler via PC-klienten Smart Console och funktionen Smart Dashboard i den
klienten.
Har du beställt åtkomst till trafikloggar (tillval) så ska du även välja att installera funktionen
SmartLogs under installationen.
Steg 1: Ladda ned installationsfilen för Smart Console R77.20 till din hårddisk. Starta
installationen genom att dubbelklicka på den nedladdade filen. Se bild 1.
Bild 1.
Steg 2. En välkomstsida visas. Klicka på Next.
Bild 2.
Steg 3. Acceptera licensvillkor genom att klicka på Next.
Bild 3
Steg 4. Vald installationsmapp visas. Fortsätt genom att klicka på Next.
Bild 4.
Bild 5. Nu kan du välja installationstyp. Välj ”Custom”.
Bild 5
Steg 6. Välj komponenterna SmartDashbord (som låter dig se brandväggsregler).
Har du beställt Trafikloggar som tillval i tjänsten så markerar du också SmartLog and
SmartView Tracker. Marker inga andra val! Klicka på Install.
Bild 6.
Step 7. Nu installeras programvaran. Installationsförloppet presenteras.
Bild 7.
Steg 8. Nu är programvaran Smart Console och dess valda komponenter installerade å din
dator.
.
Bild 8
Steg 9. Öppna önskad programmodul i mappen ”Checkpoint SmartConsole R.77.20.
I SmartDashboard hittar du brandväggsregler. I Smart Log når du dina Trafikloggar.
Se separata guider för tips om användning av dessa programmoduler.
Bild 9.
1.2 Installera SmartEvent (baserat PC-klienten: Smart Console NGSE)
Steg 1. Starta installationen genom att klicka på nedladdad installationsfil.
Bild 1-Installation
Steg 2. Om du saknar Microsoft Visual C++ stöd på din dator så initieras en nedladdning
och installation av det.
Bild 2-MS VisualC
Steg 3. Välkommen. Klicka på Next
Bild 3-Next
Steg 4. Godkänn Villkor. Klicka på Next.
Bild 4- Accept
Steg 5. Installationsväg. Ange om du vill installera på annan plats än rekommenderad.
Bild 5- Install-path
Steg 6. Välj endast att installera SmartEvent. (Ska du installera SmartLog så ska du göra
det med SmartConsole R77.20 istället).
Bild 6- Components
Steg 7. Vänta. Nu görs installationen.
.
Bild 7-Wait
Steg 8. Tack. Installation klar
Bild 8 ThankU
Step 9. Starta SmartEvent genom att leta upp programmet I programmenyn och i mappen
Checkpoint SmartConsole NGSE  SmartEvent NGSE
Bild 9-StartApplication
1.3 How to log in – SMS Based one time passwords
För att kunna logga in och använda pc-klienten så måste du använda dina kontouppgifter
som du har i Surf Manager och du måste ha accessrättigheter för att kunna logga på och
använda de specifika applikationerna: SmartDashboard, SmartEvent och/eller SmartLo g.
Gör så här.
Steg 1. Fyll i dessa uppgifterna

Användarnamn: Ditt anmvändarnamn i Surf Manager

Password: Ditt fasta lösenord i SurfManager

Server name: IP- adressen till den server du ska ansluta till (SmartDashboard
server i detta fallet.

Bild X Login.
Steg 2. Felmeddelande. Ignorera detta!
Då PC-klienten tyvärr i inte ger stöd för autentiseringmed hjälp av engångslösenord så
kommer du att få ett felmeddelande efter att du i steg 1 har angett ditt användar -id och
fasta lösenord och servernamn.. Ignorera felmeddelandet!
Steg 3. Ange ditt engångslöenord och logga in.
Ange nu ditt engångslösenord som skickats till din mobiltelefon. Nu blir du korrekt inloggad
och vald pc-klient startar. Viktigt att IP-adressen till servern är korrekt d.v.s. den IP-adress
som du har fått levererad separat från Telia. Saknar du den? Ta kontakt med Telia via
kundportalen Surf Manager och be om aktuella uppgifter.
1.4 Använd Smart Dashboard (Se brandväggsregler)
Denna guiden ger tips för hur du använder SmartDashboard. SmartDashboard är en
programmodul i PC-klienten SmartConsole R77.20. SmartDashboard ingår i tjänsten Telia
Firewall Gen 2. Här listas lite enkla steg för att komma igång och några tips.
Steg 1. Går till programmenyn och starta SmartDashboard R77.20
Bild 1.
Steg 2. Nu startar SmartDashBoard.
Logga in med ditt användar-id, lösenord och IP-serveradressen till er SmartDashboard
server i tjänsten. Efter felmeddelande så anger du engångslösenordet som skickas till din
mobil.
Bild 2.
Steg 3. Nu öppnas huvudfönstret i SmartDashboard.
I SmartDashboard klienten kan du bl.a. de aktuella brandväggsreglerna och andra po licies
som är implementerade för olika tillvalstjänster.
I den övre menyn kan du från vänster välja att titta närmare på:

Brandvägg

Applikationskontroll och URL-filtrering (tillval)

Threat Prevention (Antivirus och Antibot) (tillval)

IP-Sec-VPN (tillval)
Övriga flikar är inte relevanta. Välj t.ex. Brandvägg och klicka på Policy så visas driftsatta
brandväggsregler.
1.5 Använd SmartLog (Se trafikloggar)
Denna guiden ger tips för hur du använder SmartLog. SmartLog är en programmodul i PCklienten SmartConsole R77.20. För att kunna använda SmartLog måste ni ha beställt
tillvalstjänsten trafikloggar. Här listas lite enkla steg för att komma igång och några tips.
Steg 1. Går till programmenyn och starta SmartLog R77.20
Bild 1.
Steg 2. Nu startar SmartLog.
Logga in med ditt användar-id och lösenord. Och efter felmeddelande så anger du
engångslösenordet som skickas till din mobil.
Bild 2.
Steg 3. Nu öppnas huvudfönstret i SmartLog.
I bilden nedan väljer vi att lyfta fram några huvudfunktioner:

Favoriter , Flytta framåt och bakåt bland dina sökkriterier

Inmatningsfält för sökkriterier

Fördefinierade frågor

Tidslinje för sökfrågor

Information om markerad log

Loggar
Bild 3.
4. Favoriter
Bild 4
Under Favoriter kan du hitta Favoriter avseende sökningar m.m.
5.2 Exempel på sökfråga
Genom att sätta markören i sökfönstret så visas historik på tidigare gjorda sökningar.
5.3 Rensa sökfråga
Klicka här om du vill ta bort en sedan tidigare definierad sökfråga.
5.4 Tidsfönster fråga
Här kan du välja vilket tidsfönster som ska gälla för den aktuella sökningen.
5.5 Sök kriterier
Längst ned hittar du fördefinierade sökkriterier som du kan välja att utgå ifrån.
5.6 Frågesyntax
TO BE DESCRIBED
1.6 Använd Smart Event
1.6.1 Installera SmartEvent
Denna guiden ger tips för hur du använder SmartEvent. SmartEvent är en programmodul i
PC-klienten SmartConsole NGSE. För att kunna använda SmartEvent måste ni ha beställt
tillvalstjänsten ”Händelselogg”. SmartEvent möjliggör för dig att följa händelser och skapa
rapporter. Här listas lite enkla steg för att komma igång och några tips.
Steg 1. Går till programmenyn och starta SmartEvent NGSE
Bild 1.
Steg 2. Nu startar SmartEvent.
Logga in med ditt användar-id och lösenord. Och efter felmeddelande så anger du
engångslösenordet som skickas till din mobil. Se separat guide för detta vid eventuella
problem med inloggning.
Bild 2.
Steg 3. Nu öppnas huvudfönstret i SmartEvent.
1.6.2 Använd SmartEvent
Efter lyckad inloggning så öppnas huvudfönstret i SmartEvent. Här kan du titta på
händelser utifrån olika funktioners perspektiv i den övre menyn:

Översikt

Applikationskontroll och URL-filtrering (om ni har de tillvalstjänsterna)

Threat Prevention (antivirus och botnetskydd) (om ni har de tillvalstjänsterna)
Vyn Översikt
Bild 3.6.2.1 EventsOverView
Vyn Applikationskontroll och URL-filtrering
Bild 3.6.2.2 Events-URL-App-Query
Här kan du söka på händelser för Applikationskontroll och URL-filtrering utifrån olika
sökbegrepp.
Vyn Threat Prevention (Antivirus, Botnetskydd)
Bild 3.6.2.3 Threat Prevention sökning
Här kan du söka på händelser för Antivirus och Botnetskydd utifrån olika sökbegrepp.
1.7 Ladda ner SmartConsole (två olika versioner beroende på funktion)
Instruktion: Telia.se. Vi behöver ett flöde som gör det enkelt för kund att förstå vilken
version av SmartConsole som de behöver ladda ned för att kunna använda
SmartDashboard, SmartLog respektive SmartEvent samt ange systemkraven för de båda
klienterna.
1.7.1 Ladda ned program för SmartDashboard och SmartLog (SmartConsole R77.20)
För att kunna se brandväggsreglerna i din brandvägg så behöver du installera
SmartDashboard vilket är en del av installationsklienten SmartConsole R77.20.
SmartLog (tillval) installerar du också med denna version av SmartConsole. Se separat
installationsguide för mer information.
Systemkrav SmartConsole R77.20

Ölk

Lköj

Ölk

ökj
Hämta SmartConsole R77.20
Ladda ned SmartConsole R77.20 här >>
http://www.telia.se/dms/teliasonera/telia-sebusiness/filer/Check_Point_SmartConsole_and_SmartDomain_Manager_R77.20_T124_Wi
ndows/Check_Point_SmartConsole_and_SmartDomain_Manager_R77.20_T124_Windows
.exe”
1.7.2 Ladda ned program för SmartEvent NGSE (SmartConsole NGSE)
Har du beställt tillvalstjänsten Händelselogg i Telia Firewall så kan du använda funktionen
SmartEvent. SmartEvent ger möjlighet att analysera händelser och skapa rapporter via en
PC-klient. Se separat installationsguide för mer information. Du hämtar klienten här.
Systemkrav SmartConsole NGSE

Ölk

Lköj

Ölk

ökj
Hämta SmartConsole NGSE
Ladda ned SmartConsole NGSE här >>
http://www.telia.se/dms/teliasonera/telia-sebusiness/filer/Check_Point_SmartConsole_NGSE/Check_Point_SmartConsole_NGSE.exe