2. - Nordic Season Products

JACKSON
KG201316
Jackson klotgrill
MONTERINGSANVISNINGAR - OCH
ANVÄNDARHANDBOK
GRILLA ENDAST UTOMHUS !
INNAN DU BÖRJAR MONTERA GRILLEN SKA DU NOGGRANT LÄSA
GENOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH VARNINGARNA
SÄKERHETSINFORMATION
VARNING
KOLOXIDRISK
Du kan dö om du eldar kol inomhus.
Det avger den luktfria gasen koloxid.
Elda ALDRIG kol i slutna utrymmen
som t.ex. bostäder, bilar eller tält.
•
•
Grilla endast utomhus, ej under skärmtak, parasoll eller liknande.
Placera grillen på et plan och stabil yta, på bra avstånd från
träd och brännbart material.
Du får inte tända grillen om du har spillt tändvätska på grillens utsida, på området
runt grillen eller på dina egna kläder eller motsvarande.
Använd inte etanol eller bensin för att tånda eller återtända med. Andvend endast
tändmedel som överrenstämmer med EN 1860-3.
Du får aldrig åter tända grillen med vätska i någon form, heller inte tändvätska,
eftersom grillkolen kan vara glödande och da orsaka stora lågor.
Kontrollera alltid att grillkolen eller briketterna är helt släckta innan du tar bort
askan efter användningen.
Låt grillen svalna minst 24 timmar innan du tömmer den. Eller töm grillen i en
plåthink, aldrig direkte på marken.
Man har försökt att undvika skarpa kanter på grillen i produktionen, kontrollera
grillen för eventuella skarpa kanter och använd eventuellt handskar vid montering.
Sticklågor kan förekomma om varmt fett eller matdelar faller ner på de brinnande
grillkolen. Ha alltid vatten nära till hands för att kunna släcka eventuella sticklågor.
Tänk på eldfaran.
Ha alltid en hink vatten i närheten när du grillar.
Lämna inte en tänd grill utan uppsikt.
Häll inte tillbaka använd kol eller eller brikettar i förpackningen.
Förvara kol och briketter torrt, väl ventilerat och skilt frän äntändningskällor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING! Se till att barn och husdjur inte kommer næra grillen.
då den används.Grillen kan bli väldigt varm.
VARNING! Grillen blir väldigt varm,flytta den inte under användning.
VARNING! Rör inta grill kroppen medan den är tänd. Grillen kan vara mycket varm
och orsaka brännskador.
VARNING! Du får inte använda vätskor som t.ex. Sprit, bensin,dieselolja, fotogen
eller alkohol när du skal tända eller återtände grillen. Vi rekommanderar att du
användar tändbriketter.
•
•
•
2
KOMPONENTÖVERSIKT
Nr.
Bilde
Ant.
Nr.
Bilde
Ant.
1
1
11
1
2
3
12
1
3
3
13
1
4
1
14
1
5
2
15
1
6
1
16
1
7
2
17
1
8
2
18
1
9
1
19
1
10
1
20
2
FÄSTMATERIAL
Nr.
Bilde
Beskrivelse
Ant.
A
M6 x 12 D6 (typ A)
9
B
M6 x 20 D6 (typ A)
7
C
M8
2
D
M5 x 10
1
E
M6
4
D8 (typ B)
3
1.
2. Drag inte åt benskruvarna ännu
B
4. Drag åt benskruvarna för hand.
3.
18
20
4
7.
5.
16
6.
17
15
19
5
Tändningsmetoder
1 – Tändbriketter
• Placera grillkol/briketter i en pyramidform.
• Placera 3-4 tändbriketter i mellan
grillkolen och tänd dom försiktigt med
tändstickor.
• När grillkolen/briketterna brinner, sprid ut det
på grillgallret i ett jämt läger. Använd aldrig
fingrar, plastbestick eller brännbara objekt till
att flytta kolet. Använd grillverktyg.
• Kontrollera att grillgallret är välplacerat och
stadigt i grillkroppen.
• När grillkolen/briketterna är tända och flammor
och rök har slutat, sprid grillkolen över
kolgallret till ett jämnt lager. Använd
grillverktyg.
• Lägg på mer grillkol vid behov.
2 – Grilltändare
•
•
•
•
Placera 3-4 st tändbriketter längst ner i röret.
Häll briketter/grillkol inuti röret.
Tänd på tändbriketterna underifrån.
När det är en grå hinna på briketterna är de
klara att hällas ut på grillens kol-/brikettgaller.
Information
1. Grillen skall max fyllas med 2 kilo kol eller
1,5 kilo briketter.
2. Små mängder med grillkol kan efterfyllas för
att hålla grillen varm i en längre period.
3. För att förhindra att maten skall fastna i
grillgallret, rekommenderas att gallret
penslas med ett tunt lager matolja som tåler
hög temperatur innan grillningen startar.
4. Starta inte grillningen innan kolet är täckt
med ett lager av aska.
Använding
VARNING!
Denna grill skall tändas och hållas varm i minst
30 minuter före första grillningen av mat.
1.Försäkra dig om att monteringsanvisningen har
följts och att monteringen är korrekt innan
användning.
2.Placera grillen på et jämt och slät yta och på
avstånd från brännbara material eller objekt.
3.Försäkra dig om att det är minst 1 meters
avstånd från grillen till andra objekt, husväggar,
trädgårdsmöbler och liknande, när grillen tänds
och används. Grillen ska inte placeras under tak,
träd, parasoller, paviljonger eller andra
brännbara material.
4.Använd endast grillkol eller grill briketter, och
tänd grillen på ett ansvarsfullt sätt.
5.Lämna aldrig er grill som er i använding.
3 – Elektrisk grilltändare
• Lägg ett tunt lager grillkol eller briketter på
kolgallret. Placera tändaren på
kolet/briketterna och kontrollera att
tändarens handtag ligger utanför grillen.
• Lägg ett nytt lager grillkol eller briketter i
pyramidform över tändaren.
• Sätt tändarens kontakt i vägguttaget.
• Kolet/briketterna är tända efter ca 8 – 10 minuter.
• Fördela grillkolet/briketterna i ett jämnt
skikt på kolgallret. Nu kan du börja grilla!
VARNING!
När grillen är i använding:
Använd alltid handskar eller lämpligt verktyg
genom att hantera eller röra grillen.
Grilla inte på grillen tills lågorna har avtagit,
och det brinner jämnt och lugnt i
grillkollet/brikettene utan eld.
Se till att grillen är helt svalnat, och grillkollet
har släckt helt, innan den kvarvarande askan
tas bort. Detta kan ta upp till 24 timmar.
6
UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
1) För att underlätta rengöringen av din grill kan du täcka grillkroppens insida med aluminiumfolie
innan grillkol hälls på och grillen används. Använd den blanka sidan mot kolet. Kom ihåg att
göra öppningar till ventilationshålen genom at göra hål i aluminiumfolien där det är nödvändigt.
2) Grillkol finns i kolbitar i varierande storlek eller som pressade briketter som är formade som små
bitar. Grillkol lämpar sig bäst för mat som grillas kort tid, tex korv och hamburgare. Briketter
lämpar sig bäst för stek, biff och kött då dessa håller högre värme och brinner en längre tid.
3) Grillkroppen får inte överfyllas med grillkol eftersom grillen då kan bli alltför varm till laga mat på.
Värmen kan också utgöra en risk för personer och djur som är i närheten. Man ska inte använda
mer än 2 kilo kol (1,5 kilo briketter) under grillning med denna grillen
4) Om det kommer uppflamning eller andra lågor från grillkolet under grillning på grund av matfett
som droppar ner på grillkolet rekommenderas att använda en sprayflaska för att duscha vatten
försiktigt på grillkolet.
5) När grillningen är avslutad får man inte hälla på stora mängder KALLT vatten, detta kan skada
grillkroppens emalj. Använd sand eller duscha på små mängder vatten under en längre tid.
6) Töm grillens asksamlare när grillen är helt kall. Försäkra dig om att askan inte innehåller någon
form av glöd innan askan deponeras på en säker och inte brandfarligt plats.
7) Rengöring: Rengör grillgallret i varmt tvålvatten så fort som möjligt efter grillning. Torka gallret
väl efteråt och förvara gallret på en torr plats när den inte används.
8) Vid förvaring av grillen utomhus bör den täckas med ett grillöverdrag. Alternativt kan grillen
lagras inomhus eller i garage. VARNING! Försäkra dig om att all grillkol är släckt och att det inte
finns några rester av kol innan överdraget sätts på, eller grillen ställs undan för lagring.
MATHYGIEN
MATHYGIEN
1) Tina ditt frysta kött,fisk eller fågel i kylskåpet före grillning. Håll rått kött, fisk och fågel väl
separerad från färdiggrillad mat.
2) Försäkra dig om att grillen är väl rengjord innan grillen tändes på nytt, och ny mat ska
grillas.
3) Tvätta alltid händerna noga efter hantering av rå mat, och före hantering av färdiggrillad
mat.
4) Rengör alltid ytor som har varit i kontakt med rått kött med varmt vatten och diskmedel.
5) Vid grillning av kött,fisk och fågel, försäkra dig om att grillen är tillräckligt varm före
grillning.
6) Placera de största och tjockaste bitarna längst bort från de varmaste områden på grillen,
så att bitarna blir helt genomgrillade utan att de blir brända på utsidan.
7) Använd olika grillredskap för hantering av rå mat och färdiglagad mat. Rengör de noga
mellan varje gång de används.
8) För att kontrollera om grillad mat, speciellt fågel är klar och genomstekt, stick ett
grillspett/gaffel i köttet. saften som rinner ut ska vara klar och genomskinlig. Försäkra dig
om att köttet är väl genomstekt.
7
RESERVDELAR, KONSUMENTKONTAKT OCH REKLAMATIONER
Denna grill täcks av reklamationsrätt enligt svensk konsumentlagstiftning.
Grillen genomgår en sträng kvalitetskontroll och provning i fabriken. Om det
mot förmodan skulle saknas delar i paketet, eller om grillen är skadad, ber vi
dig kontakta återförsäljaren eller den nedanstående konsumentkontakten för
att få vidare hjälp.
Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt underhåll eller ändring
av grillen, medför att reklamationsrätten upphör att gälla.
Förstörda delar som inte har orsakats av fel på grillen, faktureras enligt
gällande prislista plus frakt och expeditionsavgift.
Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontaktar din
återförsäljare eller konsumentkontakten:
KONSUMENTKONTAKT
Nordic Season Products AS
+ 47 924 78 600
E-post: [email protected]
www.nordicseason.no
Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis och det serienummer som
finns på grillens förpacking.