CANYON - Bauhaus

CANYON
Del nr
Benämning
Antal
A
B
C
D
E
F
G
H
S1
S2
ELDSTAD
UNDERSTATIV
HUV
RÖKKANAL
ÖVRE RING
GRILLGALLER
ELDGALLER
ASKSKYFFEL
SKRUV
SKRUVMUTTER
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
H
STEG 1
STEG 2
STEG 3
A
D
C
S1
S2
S1
S2
B
STEG 4
STEG 5
STEG 6
E
F
G
V-LH1
MONTERINGSANVISNINGAR
·
DRA INTE ÅT SKRUVARNA FÖRRÄN EFTER KAMINEN MONTERATS KOMPLETT!
·
STEG 1 - Montera eldstaden (A) på understativet (B) med hjälp av 3 x skruv (S1) och 3 x skruvmutter (S2) .
·
STEG 2 - Montera huven (C ) på eldstaden (A) med hjälp av 3 x skruv (S1) och 3 x skruvmutter (S2) .
·
STEG 3 - Sätt in rökkanalen (D) i huven (C ).
·
STEG 4 - Sätt in den övre ringen (E ) i rökkanalen (D).
·
STEG 5 - Placera eldgallret (G) i eldstaden (A).
·
STEG 6 - Placera grillgallret (F) i eldstaden (A).
DRA ÅT ALLA SKRUVARNA!
ANVISNINGAR TILL GRILLNING
·
Använd maximalt 3,5 kg träkol.
·
Före första grillningen måste eldstaden förvärmas i minst 30 minuter.
·
Innan grillningen påbörjas bör träkolet vara täckt med ett lager av aska.
·
Kontrollera att grillgodset är genomstekt innan förtäring.
ANVÄNDNING & SKÖTSEL
· Kontrollera att eldstaden står på ett stadigt, plant och eldfast
underlag.
· Det måste hållas ett avstånd på 2 meter både uppåt och i sidled!
· Eldstaden får inte flyttas så länge den är i drift!
· Det får inte läggas för mycket BRÄNNBART MATERIAL i eldstaden. Ett till två vedstycken räcker till!
Vid grillning: maximalt 3,5 kg träkol!
· Eftersom denna produkt tillverkas av stål kommer produkten att rosta när den står utomhus eller
används. Det är normalt och varken något fel på produkten
eller något skäl till reklamation.
· Använd alltid värmebeständiga handskar när kol eller ved läggs på!
· Undersök före användningen om eldstaden har skador!
SLÄCKNING
·
Låt veden brinna upp eller häll sand i eldstaden för att släcka elden.
·
Använd inget vatten!!!! Det skulle kunna leda till skador på eldstaden!!
VARNINGAR
·
Eldstaden är endast avsedd för utomhusbruk.
·
Lämna eldstaden aldrig utan uppsikt så länge den är i drift.
·
Fara! På grund av glöden kan det bildas farliga gnistor.
·
Använd inte bensin, sprit, alkohol eller liknande för att tända i eldstaden.
·
Denna produkt är endast lämplig för förbränning av obehandlat trä och träkol.
·
Använd eldstaden inte när den står på på golvbeläggningar, torrt gräs, träspån, blad
eller dekorativa underlag!
·
Använd eldstaden inte som brännugn!
·
Kontrollera att barn och husdjur håller ett säkert avstånd!
FÖRVARING
·
Täck över eldstaden ordentligt när den inte används.
·
Kontrollera att elden är helt släckt och att eldstaden har kylts ner
om det används en skyddshuv.
·
Denna produkt kan rosta. För att reducera flygrost kan kaminen smörjas in med olja.
www.buschbeck.de Buschbeck GmbH, Friedrich-Engels-Str. 21, 51545 Waldbröl
Tel.: 02291 / 90718 - 00