Använd den här förlagan för att rita och färglägga

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2015 The LEGO Group.
gan för att rita
Använd den här förla
på nästa sida.
och färglägga Farran
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2015 The LEGO Group.