Snabbstart

Snabbstart
Du kan ansluta modemroutern antingen till en
ADSL-tjänst eller till ett kabel- eller fibermodem.
Välj en anslutningsmetod. Använd inte båda.
Ansluta modemroutern till ADSL
1. Kontakta din internetleverantör
Två DSL-typer finns tillgängliga: ADSL och
VDSL. Kontakta din internetleverantör för att
bekräfta att din DSL-tjänst är ADSL. Den här
produkten stöder endast ADSL.
N600 WiFi DSL Modem Router
Modell D3600
AC750 WiFi DSL Modem Router
5. Logga in på modemroutern.
Öppna en webbläsare.
Installationsguiden för NETGEAR
genie visas.
Om genie inte visas, ange
www.routerlogin.net i
webbläsarens adressfält.
Ange admin som användarnamn
och password som lösenord.
2. Anslut modemroutern till internet.
Modell D6000
Installera ett ADSL-mikrofilter mellan
telefonlinjen och telefonen.
Använd en telefonkabel till att ansluta
mikrofiltret till den grå ADSL-porten på
modemroutern.
(varierar beroende på
region)
Mer information om hur du ansluter till en
DSL-tjänst finns på andra sidan av den här
installationshandboken.
3. Sätt på modemroutern.
Anslut strömadaptern till modemroutern och
koppla den till ett eluttag.
Line
Internet via
kabel eller fiber
Använd en Ethernet-kabel när du ansluter
datorn till en gul LAN Ethernet-port på
modemroutern.
Telefonkabel
Ethernet-kabel
Strömadapter
Du kan också ansluta via WiFi. För att
ansluta med WiFi använder du det trådlösa
nätverksnamnet och lösenordet på
produktens etikett.
Vänta tills startproceduren slutförts och
strömlampan
lyser med fast grönt sken.
3. Anslut till en dator.
Använd en Ethernet-kabel när du ansluter
datorn till den gula LAN1-, LAN2- eller
LAN3-Ethernet-porten på modemroutern.
Du kan också ansluta via WiFi. För att
ansluta med WiFi använder du det trådlösa
nätverksnamnet och lösenordet på
produktens etikett.
4. Logga in på modemroutern.
Öppna en webbläsare.
Installationsguiden för NETGEAR genie visas.
a. Välj alternativknappen No (nej) när du
vill avbryta installationsguiden.
b. Klicka på knappen Next (Nästa).
Om genie inte visas, ange
www.routerlogin.net i webbläsarens
adressfält.
Ange admin som användarnamn och
password som lösenord.
5. I genie, ändra standardanslutningmetoden för WAN.
a. Välj BASIC > xDSL (grundläggande
xDSL) från NETGEAR genie-menyn.
b. På menyn Physical WAN type (fysisk
WAN-typ), välj Ethernet WAN.
Ethernet-kabel
till LAN4 WANporten bredvid
ADSL-porten
4. Anslut till en dator.
(Modell D6000 visas)
ADSLmikrofilter
Telefonkabel till
ADSL-porten
Vänta tills startproceduren slutförts och
strömlampan
lyser med fast grönt sken.
Modemrouter
Använd en Ethernet-kabel för att
ansluta kabeln eller fibermodemet
till den gula LAN4 WAN Ethernetporten bredvid den grå ADSLporten på modemroutern. (Använd
inte någon annan LAN-port för
denna anslutning.)
Anslut strömadaptern till
modemroutern och koppla den till
ett eluttag.
ADSL-Internet
P hon e
ADSL-mikrofilter
1. Anslut modemroutern till
internet.
2. Sätt på modemroutern.
ADS L
Förpackningens innehåll
Ansluta modemroutern till
ett kabel- eller fibermodem
c. Klicka på knappen Apply (tillämpa).
Kabel- eller fibermodem
6. I genie, starta installationsguiden
manuellt.
Modemrouter
Strömadapter
a. Välj ADVANCED (avancerat) > Setup
Wizard (installationsguiden) på
NETGEAR genie-menyn.
b. Klicka på knappen Next (Nästa).
Information om DSL-tjänst
Ansluta till modemrouterns WiFi-nätverk
Du kan ansluta direkt till en DSL-linje eller till ett fiber- eller kabelmodem.
När du ansluter datorn eller en WiFi-enhet (t.ex. en smartphone eller
spelenhet) till modemrouterns WiFi-nätverk kan du antingen göra det
manuellt eller använda WPS-metoden (Wi-Fi Protected Setup).
Se till att DSL-tjänsten är aktiv innan du installerar modemroutern om du
ansluter till en DSL-linje. Du behöver följande information för att installera
DSL-modemet och ansluta till internet:
• Användarnamn och lösenord för DSL. Informationen finns vanligen
i det välkomstbrev som DSL-leverantören skickade till dig när du
registrerade dig för tjänsten. Ange ditt användarnamn och lösenord för
DSL-kontot.
• Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Om du inte har
rösttjänsten kan du använda ditt DSL-kontonummer istället för ett
telefonnummer.
Kontakta DSL-leverantören om du inte vet eller hittar ditt DSLanvändarnamn och -lösenord. Var så specifik som möjligt när du pratar
med DSL-leverantören. Du kan till exempel säga "jag behöver mitt DSLanvändarnamn och -lösenord. Kan du hjälpa mig med det?"
Obs!  Om internetleverantören säger att de inte ger support för NETGEARtjänster säger du att du bara behöver användarnamnet och lösenordet till
DSL-tjänsten – du behöver ingen support.
WiFi-nätverksnamn och lösenord
Produkten har ett unikt WiFi-nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel
(password). Det standardinställda SSID:t och lösenordet genereras unikt
för varje enhet (som ett serienummer), för att skydda och maximera din
trådlösa säkerhet. Informationen finns på produktetiketten.
NETGEAR rekommenderar att du använder de förinställda WiFiinställningarna, eftersom du kan titta på produktetiketten om du glömmer
dem. Med NETGEAR genie kan du ändra dessa inställningar. Om du ändrar
dem skriver du ned WiFi-inställningarna och förvarar dem på en säker plats.
Mars 2015
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
Manuell metod
1. Öppna verktyget som hanterar dina WiFi-anslutningar på datorn eller
den WiFi-enhet som du vill ansluta till modemroutern.
Verktyget söker efter alla trådlösa nätverk i ditt område.
2. Hitta och välj modemrouterns WiFi-nätverksnamn (SSID).
SSID står på produktetiketten.
3. Ange modemrouterns lösenord (eller ditt eget lösenord om du ändrat
det) och klicka på knappen Connect (Anslut).
Lösenordet står på produktetiketten.
4. Lägg till andra datorer eller WiFi-enheter genom att upprepa steg 1 till
steg 3.
WPS-metod
Om datorn eller WiFi-enheten har stöd för WPS kan du använda WPS för
att ansluta till modemrouterns WiFi-nätverk. Om du vill ha mer information
om WPS-knappen på datorn eller WiFi-enheten kan du läsa i instruktionerna
eller onlinehjälpen som medföljde datorn eller WiFi-enheten. Viss gammal
utrustning kan inte använda WPS.
Obs!  WPS har inte funktioner för WEP-säkerhet. Om du använder WEPsäkerhet använder du den manuella metoden.
1. Tryck på och släpp snabbt knappen Reset WPS (Återställ WPS) på
modemroutern med ett gem eller liknande föremål.
WPS-lampan
blinkar grönt.
VARNING:  Om du inte släpper knappen Reset WPS (Återställ WPS)
snabbt återställs modemroutern till fabriksinställningarna.
2. Inom två minuter trycker du på datorns WPS-knapp eller klickar på
skärmens WPS-knapp.
WPS-lampan
på modemroutern lyser med ett fast grönt sken när datorn
eller WiFi-enheten ansluts till routern.
3. Lägg till andra datorer eller WiFi-enheter genom att upprepa den här
proceduren.
Återställa modemrouterns
fabriksinställningar
Du kan återställa modemrouterns fabriksinställningar. Använd änden av ett gem
eller liknande föremål för att trycka och hålla ned knappen Reset WPS (Återställ
WPS) på modemroutern tills strömlampan
blinkar grönt. Modemroutern
återställs och återgår till fabriksinställningarna.
Support
Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten.
När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten
och använder det för att registrera produkten hos https://my.netgear.com.
Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s
telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar din produkt genom
NETGEAR:s webbplats.
Du hittar produktuppdateringar och webbsupport på
http://support.netgear.com. NETGEAR rekommenderar att du endast använder
officiella NETGEAR-supportresurser.
Installationsguiden finns på flera språk och användarhandboken finns
online på http://downloadcenter.netgear.com eller via en länk i produktens
användargränssnitt.
För den fullständiga EU-efterlevnadsdeklarationen, gå till
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
För information om efterlevnad av bestämmelser, gå till
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern.
Endast för inomhusbruk. Får säljas i alla EU-medlemsländer, EFTA-länder och
Schweiz.
© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc.
Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.