Scandinavian Diagnostics AB Beställning av kalibrering Använd

Beställning av kalibrering
Använd denna blankett när du vill
kalibrera eller reparera ditt SystemSure
och /eller EnSure ATP-instrument
För att du skall vara säker på att ditt instrument kommer fram till oss och är spårbart om det skulle behövas
rekommenderar vi att du skickar det som paket till oss.
Vi har ingen möjlighet att hämta ut paket hos ett paketombud, paketet måste nå oss på nedanstående adress
(använd DPD Företagspaket eller liknande ”Dörr till Dörr” tjänst från Posten, Schenker, DHL, UPS eller liknande
transportföretag)
Skriv ut denna PDF-blankett på din skrivare lägg till följande uppgifter:
Företag/Kund: ______________________________________________________________________________
Kontaktperson: _____________________________________________________________________________
Telefonnr: ____________________ E-postadress: __________________________________________________
Returadress (paketadress), gata: ________________________________________________________________
Gatupostnummer: __________________________________ Postort: __________________________________
(OBS! Måste var en gatuadress, vi kan skicka tillbaka ert instrument som paket till, boxadress fungerar inte!)
Skickas som PAKET till:
Scandinavian Diagnostics AB, Drakegatan 10, PLAN 3 Gårda MP, 412 50 Göteborg
Ska vi bara kontrollkalibrera instrumentet eller vill du att vi gör något annat med det också?
Kalibrera detta instrument med nummer (se baksidan): _____________________________
Vi har ett annat problem med instrumentet (beskriv problemet): __________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Scandinavian Diagnostics AB
Telefon
E-post
WWW
DRAKEGATAN 10, Plan 3
401 23 Göteborg
031-792 20 20
[email protected]
scandiagnostics.se