STÄLLNINGSBYGGNAD

Bygg på din kompetens
STÄLLNINGSBYGGNAD
– upp till nio meter
Allmän utbildning enligt AFS 2004:4. Ahlsellakademins och
Lernias kurs i ställningsbyggnad ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma
ställningar med en höjd på maximalt 9 meter enligt monteringsinstruktioner och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.
Vad leder utbildningen till?
Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar.
40 000 skadas allvarligt – tillräckligt allvarligt för att vara hemma tre eller flera
dagar från jobbet. Tragiskt nog dör cirka
1000 varje år. Sverige hade 6 dödsolyckor
år 2003. Av denna anledning har Arbetsmiljöverket beslutat att de som bygger,
ändrar och river ställningar ska ha en
godkänd utbildning som är styrkt med
ett utbildningsbevis.
För vem?
Kursen vänder sig till dig som bygger,
ändrar och river byggnadsställningar
med upp till 9 meters höjd.
Hur går utbildningen till?
Kursen följer AFS 2004:4 krav på allmän
kurs (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
ändring i Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om ställningar)
Upplägget innebär:
• Självstudiematerial som erhålls senast
1 vecka innan genomförandet. Bedömd
inläsningstid 4–8 timmar.
• Genomförandet under 1 dag i form av
diskussionsfrågor i mindre grupper.
Svaren på de olika diskussionsfrågorna
dokumenteras.
• Dagen avslutas med ett prov.
Inledning
• Gällande regler för ställningsbyggnad
• Nomenklatur
• Typkontrollintyg
Ställningsplanering
• Vid uppförande, användning och
nedmontering samt ändring
• Villkor beträffande tillåten belastning
• Förankring/stagning/vindlaster
Arbetsmiljö och säkerhet
• Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring
• Fallskydd, olika varianter
• Förebygga risk för fall av person
eller föremål
• Förändrade väderförhållande
• Andra riskfaktorer
Olika ställningstyper/arbetsmetoder
• Rullställning
• Ställningar av rör och kopplingar
• Systemställningar
• Hantering av ställningsmaterial,
upp- och nedtransport
Annat
Regler för allmän plats
PRAKTISK INFORMATION
Kursstarter och bokning
18 november, Bromma
Utbildningslängd
1 dag
Pris
2000 kronor
För de flesta utbildningar ges ett
intyg eller betyg efter genomförd
kurs.
Lernia står för kursmaterial. Skyddskläder och annan utrustning som
behövs ordnas av er själva eller av
Lernia enligt överenskommelse.
Utbildningen sker i samarbete
mellan Ahlsell och Lernia.