Sandslättnytt

Sandslättsnytt
September 2015
Information från Styrelsen för Brf Sandslätt i Falkenberg
Ni har väl inte glömt
Vår Skapande Verkstad
Belysning trapphus
Vi träffas på måndagar i Hjortsalen för lite
trevlig samvaro. En del stickar, andra virkar,
broderar eller bara är med oss. Sen läser
någon en bra berättelse eller utdrag ur någon
tidning. Kanske en bra historia eller något
självupplevt. Ring Helena 13526 eller
Inger 16273 för mer information.
Alla är välkomna!
Vem ska underhålla bostadsrätten?
Vilket skall jag som bostadsrättsinnehavare
underhålla och vilket skall föreningen
underhålla?
Sådan information får man vid inflyttning,
men efter en tid så faller det lätt i glömska.
Därför gör vi nu på medlems begäran ett
utskick till samtliga för att förtydliga
underhållsansvaret i bostadsrätten.
Relining av avloppsstammar
Arbetet med relining har nu påbörjats i de hus
som har gjutjärnsrör (24 E-I, 26 D-I). Berörda
medlemmar har informerats separat. Enligt
plan skall resterande hus (med avloppsrör i
plast) vara åtgärdade senast år 2020.
Städning i tvättstugor
Sedan dammsugare installerats i tvättstugorna
har vi noterat en märkbar förbättring av
städningen, vilket till vår glädje har
uppskattats av många medlemmar.
Hemsidan
Tänk på vår hemsida
(www.brfsandslatt.se), där vi lägger ut
information löpande, som komplement till
den pappersinformation som lämnas ut till
er medlemmar.
Vi har gjort ett prov med nya armaturer i
trapphuset 26 A. Det är energisnåla ledlampor
med rörelsedetektorer som ger ett svagare
ljus när ingen befinner sig där. Om försöket
faller väl ut kommer de gamla armaturerna att
bytas ut i resterande trapphus.
Hjortsalen
Under hösten kommer Hjortsalen att
moderniseras för att möta efterfrågan både
från oss som förening men även från andra
föreningar, företag och medlemmar som hyr
lokalen. Förändringen innebär att teknik
kommer installeras i form av multimediautrustning, så som projektor, dator, trådlöst
gästnätverk samt ljudsystem. Fördelarna med
moderniseringen av lokalen är att vi som
förening dels öppnar upp möjligheterna att på
ett enkelt sätt kunna samlas kring något
gemensamt, t ex medlemsstämma,
fotbollsmatch, föredrag eller dylikt.
Vi uppfyller därmed också de krav som ställs
på en konferenslokal, beträffande
utrustningsnivå, för att kunna hyra ut till företag etc. då lokalen står outnyttjad.
Gästlägenheten
Vi ser över reglerna för bokning av
gästlägenheten inför 2016, då de i vissa fall
varit oklara.
Tyvärr går det därför ej att boka lägenheten
till kommande sommarperiod (juni-augusti).
Vi återkommer med ny information så snart
de nya reglerna är klara.
Uteplats
Efter önskemål kommer vi att anlägga en
uteplats vid gaveln 26 D med sittplatser,
grillmöjligheter (egen grill) mm.
Sida 1 av 2
Sandslättsnytt
September 2015
Information från Styrelsen för Brf Sandslätt i Falkenberg
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en
trevlig höst
Fastighetsskötare:
Peter Hulander
Kontoret: 0346-592 66
Mobil: 0708-82 49 11
E-post: [email protected]
Ring eller maila Peter för bokning av uthyrningslägenheten och Hjortsalen.
HSB Förvaltning, Falkenberg

Om någon vill skriva något i Sandslättsnytt
så hör gärna av Er till någon i styrelsen.
010-4423750
Felanmälan :

Felanmälan 07.00 – 16.00,
tel. 0708-82-49-11 (Peter Hulander)
el. 0346-59266.

Efter kontorstid:
Kontakta någon i styrelsen
Bredbandsbolaget (Kundservice)
 0770-777000 Alla dagar 08:00-22:00
Länsförsäkringar i Halland

035-15 10 00
Försäkringsnummer: 3021148
Anticimex

Sida 2 av 2
Samma nummer som till Länsförsäkringar