Ordförande för en tid av ett år: Nuvarande: Lars Liljegren

Solna november 2014
Till SDF-en
SDF-ordföranden
Inför DF-stämman 25 mars 2015
Valberedningen meddelar att i samband med DF-stämman 2015 utgår mandattiden för följande
styrelseledamöter:
Peter Larsson
Robert Hernadi
Lena Runströmer
Richard Westerlind
Cilla Tungström
ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Av dessa avsäger sig Richard Westerlind och Cilla Tungström omval.
För följande ledamöter utgår mandatperioden 2016
Stefan Bessman
ledamot
Henric Hedberg
ledamot
Doris Högne Rydheim
ledamot
Anna Iwarsson
ledamot
Nominering av ordförande och ledamöter
Senast den 15 februari 2015 skall förslag på nya personer till styrelsen ha inkommit till
valberedningen. Förslagen kan lämnas på bifogade formulär eller direkt till någon i valberedningen.
Observera att föreslagna kandidater skall vara tillfrågade och ha accepterat nominering. Ange också
gärna kort ”meritförteckning” innehållande exempelvis tidigare och nuvarande uppdrag etc.
Med vänliga hälsningar
Annika Eriksson
Valberedningens ordförande
tel: 0708 644 793
e-mail ”[email protected]”
Kjell Adolfsson
070-566 69 83
Mia Petré Lennerman
070- 778 46 00
Anita Jonsson
070-761 69 88
Johan Storåkers
070-394 31 91
Förslag på kandidater till förbundsstyrelsen vid Stämman 25 mars 2015
Ordförande för en tid av ett år:
Kandidat:_______________________________________
Namn
____________________________
Telefonnummer
____________________________________________________
”meritförteckning”
____________________________________________________
____________________________________________________
Ledamot för en tid av två år:
Kandidat________________________________________
Namn
____________________________
Telefonnummer
____________________________________________________
”meritförteckning”
____________________________________________________
____________________________________________________
Uppgiftslämnare:
----------------------------------namn
----------------------------------adress
----------------------------------postadress
----------------------------------telefon
Ifylles och insändes senast 15 februari 2014 till Valberedningens ordförande: Annika Eriksson
Fatburs Brunnsgata 12,
118 28 Stockholm
e-mailadress: [email protected]