40 veckors kurs trädgård-odling halvfart, distans

40 VECKORS KURS TRÄDGÅRD-ODLING HALVFART, DISTANS, 2015
Kursen är till för Dig som vill arbeta med odling i växthus eller på friland på ett yrkesmässigt sätt, men saknar den teoretiska bakgrunden. Genom denna kurs får Du kunskap
om grönsaker, sommarblommor, bärodling
mm och kan då hjälpa till att öka produktionen av lokalt odlade produkter.
Det finns ett behov och intresse bland konsumenter att kunna köpa närodlade, ekologiska, såväl som konventionellt odlade produkter. Denna kurs ger grunderna för detta.
trädgårdsprodukter ingår också i
utbildningen.
Ekologisk odling ingår i de olika kurserna.
Du får möjlighet att utveckla Ditt eget företag inom kursen.
För att ge startstödsbehörighet krävs minst
betyget E i alla kurser.
Plats: Naturbruksgymnasiet Dingle
Kursen kan ge teoretisk behörighet att söka
startstöd hos länsstyrelsen, beroende på hur
landsbygdsprogrammets fortsättning efter
2015 ser ut
Utbildningen tar upp ämnen såsom gödsling,
jordförbättring, jordbearbetning, dränering,
bevattning, bristsjukdomar, sjukdoms- och
skadedjursangrepp.
Förökning, växtkännedom, hantering av
Kurstid: 40 veckor på halvfart
23 februari – 27 november 2015
Upplysningar:
Ulrika Karlsson, 0524-28200
e-post: [email protected]
Richard Lundquist 0524-28285
e-post: [email protected]
Naturbruksgymnasiet Dingle
Postadress:
Kustvägen 12
455 61 Dingle
Telefon: 0524-282 00
Fax: 0524-400 01
Hemsida:
naturbruk.nu/dingle
Organisationsnummer:
23 21 00 - 0131
Arbetssätt för 40 veckors kurs Trädgård-Odling halvfart-distans 2015
Kursen startar med 3 introduktionsdagar den 24 februari. Under året samlas därefter deltagarna till 9 obligatoriska
gemensamma träffar om vardera 3 dagar. Vi arbetar då med undervisning, kunskapskontroll, praktiska övningar,
studiebesök, genomgång av hemuppgifter samt erfarenhetsutbyte. Under hemstudieperioderna har Du kontakt
med dina lärare via Internet. Vi använder webbplattformen Pingpong.
Innehåll:
TrädgårdsodlingODLTRÅ0100p
Trädgårdsodling-grönsaker, frukt & bär
ODLTRR0
100p
Trädgårdsodling-plantskole-växter
ODLTRS0
100p
Odling i växthus 2
ODIODL02
100p
Företagsekonomi FÖFÖR02
100p
500p
Kurskod: VXNODL20
Studieperioder: 150223-151127 inga lov
Kurspoäng: 500 poäng
Kurstid: 23 februari – 27 november 2015
Förutsättningar för att klara utbildningen: Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
Utbildningstid: 40 veckor på halvfart
Kurslitteratur: Meddelas vid utbildningens start.
Kostnad: Du bekostar din kurslitteratur, dina arbetskläder och ev. skyddsutrustning
Studieekonomi: Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.se
Betyg: Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.
Notera: Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.
Ansökan
Boende i Borås/Sjuhäradsregionen ansöker senast 15 november 2014 på www.brvux.se
Övriga skickar sin ansökan senast 15 oktober till:
Naturbrukskansliet
Regionens Hus
541 80 Skövde
Naturbruksgymnasiet Dingle
Postadress:
Kustvägen 12
455 61 Dingle
Telefon: 0524-282 00
Fax: 0524-400 01
Hemsida:
naturbruk.nu/dingle
Organisationsnummer:
23 21 00 - 0131