Distriktets konstföreningar 2015 207.69 Kb

Distriktets Konstföreningar 2014/juli.
1984001
1982001
Arboga konstf.
Engelsbergs konstgille
Marianne Åhlander
Christina Johanesson
1904001
1961002
1960002
198005
1983002
1962001
1907002
198009
1981001
2584022
198007
Konstklubben galleri Astley
Hallstahammars konstf.
Kungsörs konstf.
Kopparlundens konstf.
Köpings konstf.
Norbergs Bergslags konstf.
Surahammars Konst och Hantverksgille
Sjukvårdens konstf. Västerås
Sala Konstf. Aguélimuseet
Virsbo konsthall
Västerås konstf.
Anders Nyhlen
Torsten Lundman
Maria-Louise Lundin
Catharina Meyer
Ove Svensson
Elsa-Lill Norberg Strolz
Kia Ericson
Margit Larsson
1980010
2584053
1983004
Öhrlings Coopers&Lybrand AB
Galleri K:s Vänförening
Tibnor Köpings Konstförening
???
P-O Eriksson
Richard Malmquist
Inge Larsson
Gunilla Engvall
[email protected]
engelsbergs.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Frejavägen 13B 72335 Västerås
[email protected]
virsboinge2telia.com
[email protected]
com
????
po.ericsson @editabobergs.se
[email protected]
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Arbetsplatsf.
Allmän
Allmän
Allmän
Arbetsplatsf.
Allmän
Arbetsplatst.