Nyhetsbrev - Maj 2015 - Sveriges Åkeriföretag

”52 %”
NYHETER FRÅN REGION NORR
Maj 2015
Årets mässkryssning
64 ton från 1 juni 2015
Ur programet:
• Mässa - utställning av branschleverantörer
• SKAL - Finska motsvarigheten till SÅ berättar om deras
lobbyarbete
• Jens Nilsson, Europaparlamentet - Hur arbetas med frågor som rör transporter i EU.
• Thomas Morell - hur förbereder du dig inför en företagskontroll
Boka 25 - 27 september 2015
• Inspirationsföreläsare
Vad gäller 64 ton så är det nu fastställt att ingen mer vikt
får läggas på bilen utan ”all ny vikt” hamnar på släpet. Det
betyder i klartext att 64 ton är villkorat till i huvudsak 3
saker:
• 20,2 meter mellan första och sista axeln på hela fordonsekipaget
• Släpet måste ha 7,8 meter mellan första och sista axeln
• Axlarna måste klara uppklassning av släpvagnen till 38
ton vilket kan bli ett bekymmer med 9 tons axlar/supersingel.
Den 25-27 september 2015 genomför vi konferens och
höstkryssning till Helsingfors. Kryssningen är ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag Norr, Mitt, Värmland,
Skaraborg, Gävleborg, Öst och Gotland.
ÅRETS HÄNDELSE
Häng med på konferens- och mässkryssning till Helsingfors.
Åkerier, utställare och Sveriges Åkeriföretag träffas tillsammans under 36 timmar för att utbyta
erfarenheter, skapa affärer och få ny kunskap. Vi siktar på att få med över 30 utställare.
Läs mer och gör din bokning.
Aktuellt just nu:
Vi planerar för ett högintressant konferensprogram med
både inspirationsföreläsare och branschföreläsningar.
Kryssningen är ett samarbete mellan Sveriges
Åkeriföretag Mitt, Värmland, Skaraborg, Gävleborg,
Gotland, Öst och Norr.
Regeringen beslutade under april om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar från dagens 60 ton
till 64 tons bruttovikt.
Det man kan konstatera är att detta är olyckliga krav då de
som byggt lätta vagnar för att maximera lastvikten nu kan
komma att få de största investeringarna. Hade man släppt
upp alla befintliga bilarna/ekipagen till 64 ton så hade det
varit enklare/mindre kostsamt. Teoretisk lastökning med
4 ton/ca 10 % är orealistisk från 1 juni utan kommer sannolikt att ske stegvis och viktigt att tänka på vid förhandlingar om transporttaxor. Förväntningarna från kunderna/
transportköparna på 64 ton är större än vad verkligheten
kan leverera.
•
•
•
Kryssning Stockholm – Helsingfors t/r, 25 – 27
september.
Tidig ankomst - vid lunch.
Konferensprogrammet startar redan kl 13.00 på
fredagen. Tidig ankomst 12.00 för lunch.
Sen ankomst - ej konferensprogram 15.30.
Avgång sker kl 16.30 den 25 september och vi är
tillbaka kl 10.00 den 27 september.
Skogslogistikträff i Umeå
I samband med Skogsnolia 12-13 juni.
Det går fortfarande att anmäla sig.
•
•
•
Anmäl ditt intresse redan nu till:
[email protected], 0771-161000
Helvecka YKB - vecka 34 i Umeå
Medlemskryssning
Helsingfors, 25 - 27 september
Möt oss på ”här Stannar Sverige”-kortegerna i Luleå, Umeå
och Sundsvall/Timrå den 6 juni.
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Lyssna på vår branschföreträdare Ulric Långberg som berättar om 64/74 ton på vårt årsmöte i Gävle.
Läs mer om registreringsbesiktning och ändrad dragstångslängd på vår hemsida.
Läs om ändringarna i bruttoviktstabellen på vår hemsida.
Vägskatt och svensk åkerinäring
Den pågående utredningen ”Vägskatt och svensk åkerinäring” som utförs av Sveriges Åkeriföretag, Transportgruppen och Transportarbetareförbundet , publiceras
under september månad 2015. Syftet med utredningen
är att belysa olika möjligheter och konsekvenser beroende
på hur en eventuell vägskatt utformas, och som påverkar
svensk åkerinärings konkurrenskraft.
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt
Nyhetsbrev - Maj 2015
Richard Ferm, Fermgruppen, nomineras till Årets Företagare i Sundsvall
Richard Ferm, Fergruppen, är en av 23 nominerade till
Årets Företagare i Sundsvall. Vinnaren avslöjas på Sundsvall Business Awards den 24 september.
Richard startade sin verksamhet, Fermgruppen i Sundsvall AB, den 1 juni 2004. Richard är majoritetsägare i koncernen och arbetar själv heltid i bolaget. Richard har sedan
dess drivit företaget framgångsrikt och har idag mer än 35
enheter. I dag ingår fyra bolag i koncernen.
Nu finns vi även på facebook.
Följ oss:
www.facebook.com/akerinorr
Transportstyrelsen förtydligar vad
som gäller för YKB fortbildning
Du förlorar rätten att köra tung yrkesmässig trafik om inte
hela YKB-fortbildningen är klar:
- före sista giltighetsdatum för ditt yrkeskompetensbevis
eller
- Innan dina möjligheter att köra enligt hävdvunna rättigheter upphör (10 september 2016 för gods)
Här är regelverket tydligt.
Men hur återfår du rätten att köra yrkesmässigt? Jo, genom
att gå en fullständig fortbildning på minst 35 timmar. Får
du då tillgodoräkna dig delkurser som du har genomfört
före det datum då rätten att köra förlorades? Regelverket
har tolkats på olika sätt. Transportstyrelsen svarar nu entydigt ja på den frågan.
Läs mer på vår hemsida.
Dialogmöte med riksdagspolitiker
Ett dialogmöte där länets riksdagspolitiker inbjöds har
genomförts i Umeå
Carina Ahlfeldt och Kent Ernerstedt deltog och fick möjlighet att vid lunchen dela bord med Edward Riedl (M)
ledamot i trafikutskottet samt Isak Frohm (S) suppleant i
näringsutskottet. Mycket givande samtal kring detta lunchmöte där cabotagetrafiken, konkurrensvillkor för näringen
och kör- och vilotidsreglerna diskuterades.
SÅ Årsmöte - ny ledamot från Norr
Efter årsmötet i Gävle är vi från norr nu representerade
med tre ordinarie ledamöter i centrala styrelsen. Senast att
kliva in är David Östman som tidigare suttit som supplenat.
- Lars Lundstam, Lundstams Åkeri & Återvinning AB,
Östersund
- David Östman, Ville Carlssons Åkeri AB, Östersund
- Andreas Lindström, Lindströms Transport AB, Luleå
Infrastruktur och Tung trafik diskuterades i Sundsvall
Efter önskemål från medlemmar i sundsvallsområdet så
initierade Sveriges Åkeriföretag Norr en träff tillsammans
med Handelskammaren Mittsverige, Sundsvalls Näringslivbolag, Sundsvalls Logistikpark, Sundfrakt samt några
åkerier från Sundsvall under våren.
Syftet med träffen var att lyfta trafiksituationen för den
tunga trafiken i Sundsvall med omnejd. Idag upplevs
problem för tung trafik i Sundsvall och risken är stor det
kommer fler om vi inte agerar proaktivt. Bland annat finns
förslag på att all den tunga trafiken i öst-västlig riktning
ska omledas via Timmervägen. Bergsgatan (E14) genom
stan stängs för genomfartstrafik. Detta kommer skapa fler
problem som förslagen är utformade i dagsläget. Dels med
den ökade trafikmängden i Birsta, leveransvillkor för våra
medlemmar samt Timmervägens nuvarande beskaffenhet.
Detta bara för att nämna några.
Fler träffar är planerade till hösten.
Helvecka YKB i Umeå
Vecka 34, 17-21 augusti
Första klassens lektion i Trafiksäkerhet
Den 21 maj genomförde vi Trafiksäkerhetsprojektet ”Stanna-Titta-Vinka” på Storsjösklan i Holmsund. Bil & Bostad
var där och gjorde en stor artikel.
- Vi vill lära ut säkerhet och skapa förståelse för hur försiktig man ska vara kring lastbilar, säger Göran Danielsson,
branschföreträdare på Sveriges Åkeriföretag som ligger
bakom projektet.
Läs artikeln här.
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt