Näringslivsnytt nr 8 2015 Ludvika kommun

Information om näringslivet i Ludvika kommun - Nummer 8 - Oktober - 2015
­så stor
Näringslivschefen
har ordet
Företagsklimat
– i topp och i
botten!
I de två undersökningar om företagsklimat som huvudsakligen används i Sverige får Ludvika mycket
olika resultat. I topp i Insikt, som
baserar sig på de företag som haft
ärenden med kommunen, samt
nära botten i Svenskt Näringslivs
undersökning. Varför är det så,
och dessutom så mycket tydligare
än tidigare år?
Kort sammanfattat: Vi är i
stort bra på myndighets­utövning,
men vi är dåliga på att tala om
det. Vi har under senare tid haft
en framtoning i media som inte
varit till vår fördel. Vattenledningen utan vatten, konflikten
i räddnings­tjänsten, kommunens allt sämre ekonomi, för att
ta några. Man kan arbeta hur
mycket som helst för ett bättre
företagsklimat, men är det inte
ordning får det konsekvenser och
insatserna blir menings­lösa.
Med den bakgrunden har vi
startat ett rejält analysarbete för
att ta krafttag för ett bättre företagsklimat. Vi kommer att engagera näringslivet och förankra
aktiviteterna som ska till.
Att bygga upp förtroende
och varumärken tar lång tid, att
rasera dem kan gå väldigt fort.
Det är otacksamt för de många
medarbetare som gör en mycket
bra insats, men som inte får det
erkännande de förtjänar. Samtidigt har alla i kommunen ett ansvar, både tjänstemän, politiker
och näringsliv. Vi vill ha respons
från näringslivet. Lyft luren och
hör av dig om vad vi kan göra
bättre! Jag ser fram emot en höst
där vi tar bra steg i rätt riktning för
ett bättre företagsklimat!
Crowdfunding gjorde det möjligt
Redan vid flytten till Sverige 2011
hade Richard Rossa börjat utveckla
en metod för att skydda bisamhällen
mot parasiten varroa. Nu finns den
första versionen av bibastun, Bienen­
sauna, på marknaden tack vare bra
stöd av gräsrotsfinansiering, crowdfunding, och lån från andra biodlare.
– Vi lade ner ungefär tre miljoner kronor
under sju år på utveckling och europapatent. Sedan behövde vi extern finansiering för att kunna sälja den, berättar
Cornelia Rossa-Comes.
De hittade en tysk intressent och
bildade gemensam firma i Tyskland i
slutet av 2014. Han hade erfarenhet och
kunskap om crowdfunding.
– Vi satte målet att få in 10 000 euro.
På de tre månader vi var med fick vi in
70 000 euro. Efter att vi betalat de gåvor
givarna valt hade vi ändå 40 000 euro
kvar, säger Richard.
Gåvorna var allt från honung och
bivaxljus till en visning och behandling
med bibastun på den egna ­biodlingen.
– I våras åkte vi runt i Tyskland under sex veckor och besökte de 33 som
valt att få en behandling. De hade bjudit
in mellan 10 och 60 personer vardera, så
vi träffade sammanlagt 900 biodlare som
var mycket intresserade.
I år har de fått beställning på 250
enheter, varav ett tiotal i Dalarna, och
de första 60 är levererade och i drift. Tanken var först att producera dem i Sverige,
Cornelia Rossa-Comes och Richard Rossa visar en bikupa med bibastun monterad
under. Tanken är att inte enbart sälja produkten, utan även sprida kunskap om hur man
kan använda värmebehandling som alternativ till gifter.
men det blev för svårt när de inte hunnit
lära sig språket.
– Vi trodde att vi skulle vara här i
Ulriksberg mer, men i år har vi behövt
vara unge­fär halva tiden i Tyskland.
Bibastun innehåller en hel del elek­
tronik som styr förloppet, en delikat
balansgång för att bina ska må bra, men
inte varroan. Data samlas in från de
enheter som är i drift och efter fem år
ska resultatet utvärderas och en studie
presenteras.
Erfaren guldsmed med butik i Ludvika
Ayar Fadhil har mer än 27 års
erfa­ren­h et i yrket, som har ärvts
av sönerna sedan farfars far och
som han själv började lära sig som
tonåring av sin farfar.
Lars-Åke Josefsson
Närings­livschef i
Ludvika kommun
Ayar Fadhil öppnade Guld & Ur Ludvika,
GUL, för ett halvår sedan.
– Jag har det i mitt blod, skrattar Ayar
och säger att han kan göra allt som
handlar om guld, silver och diamanter.
En av hans första kunder var en kvinna
som kom in med en ring som var mycket
värdefull för henne. Den var av på två
ställen och ingen annan guldsmed ville
ta åt sig jobbet, vilket Ayar förstås gjorde
till hennes stora belåtenhet.
– Mitt jobb är att göra kunden glad
med bra tjänster, och hög kvalitet är den
bästa reklamen, säger han och konsta­
terar samtidigt att han även behöver lite
omsättning i butiken.
– Jag tar gärna hem det som kunderna vill ha, om de inte hittar något bland
de smycken och klockor jag har hemma.
Ayar kom från Irak till Sverige för
åtta år sedan och bodde först i Malmö.
– Men det var inte bra. På tre år lärde
jag mig bara att säga hej och hej då, det
fungerade för bra med arabiska. Jag insåg
att jag måste kunna svenska för att få ett
jobb och för att kunna vara till nytta för
mina barn när de ska börja skolan.
Så kom det sig att han för tre år sedan
kom till Ludvika med sin familj, lärde sig
svenska och framför allt fick anledning
att använda språket.
Via arbetsförmedlingen fanns inget
jobb att få, så han bestämde sig för att
öppna eget men ville starta i litet format.
I Irak hade han två butiker.
– Jag har annonserat mycket och haft
många kunder. Det är självklart att man
inte genast litar på en nykomling, men
jag hoppas kunna visa att jag står för
kvalitet, säger Ayar.
B
Avsändare:
Ludvika kommun
771 82 LUDVIKA
Nummer 8 - Oktober - 2015
Aktuellt
­så stor
Frukostmöte
Nästa frukostmöte blir fredagen
den 6 november kl. 07:30–09:00
på Restaurang Piren. I fåtöljen
möter vi Engh Mek, det prisbelönade företaget du kan läsa
om här intill. Övrigt på programmet: Kenneth Busk berättar om 50-årsjubilerande Busk
Frakt. Lars Fors presenterar Nyföretagarcenter, med gratis rådgivning och kontaktnät för nya
företagare. Kajsa Hellström från
företaget Humanrum pratar om
utmaningen med stress i arbets­
livet. Butikschef Robert Billing
berättar om en affär som värmer:
Kaminbutiken Mariebergs.
Anmäl dig till frukostmötet
senast två dagar innan till Monica
Nauclèr (se nedan).
Vem vill inte ha hjärnkoll?
Simone R Nordström är aktuell
med boken ”Chefa över huvudkontoret”, som fungerar som en
verktygslåda och manual till din
hjärna. Den mänskliga hjärnan
är den mest komplexa struktur vi
känner till. Den är vår öppning
till världen, kroppens styrcentral
och generatorn för tankar, drömmar och idéer.
– Att investera i boken kan
vara ett mycket prisvärt sätt att
bygga ut hjärnans bredband,
hjärnan går snabbare helt enkelt,
säger Simone, som genom kurser
och föreläsningar i snart 20 år lärt
ut att nå mentalt välmående genom att förstå hjärnan bättre.
Även om många idag bär på
myc­ket goda fack- och specialist­
kompetenser, saknas ibland förmåga till informations­hantering
och social kompetens, både i
privat- och arbetslivet. Det i
sin tur skapar stress, missnöje,
frustration och inte sällan leder
det till psykisk ohälsa – vår nya
folksjukdom.
Simone berättar om boken på
Ludvika bibliotek den 3 november kl. 18–19.
Engh Mek har ny delägare
Erika och Mathias Engh har sett till att Engh Mek har växt så mycket de mäktat med. De har fått allt mer kvalificerade uppdrag som
kräver spetskompetens. För att kunna utvecklas vidare har de nu tagit in en ny delägare i form av Enerco group.
Mathias Engh Mek AB bildades för
fem år sedan. Företaget har sedan
dess växt rejält och har nu ungefär
25 medarbetare med tillsvidare- eller
visstidsanställ­ning. Nu tar de in en ny
delägare för att få möjlighet att växa
och utvecklas vidare.
– Det har aldrig funnits med i vår plan
att ha någon fler delägare, men nu
känner vi att det här blir så bra, säger
­Mathias och berättar varför:
– Enerco group är ett ganska nytt
företag, som ägs och drivs av Roger
­Hydén och Niklas Pettersson. De båda
har lång erfarenhet, omfattande kompetens, stora kontaktnät och ett högt
anseende i branschen. De tillför positiv
energi och jag tror att vi har spännande
år framför oss.
Erika och Mathias konstaterar att de
har nått så långt som de kan klara själva,
och ser nu fram emot att ta nya steg tillsammans med Enerco group.
– Jag är imponerad av den ordning
och reda som finns i Engh Mek, det
märks att de har yrkesstolthet och höga
ambitioner och att de är intresserade av
att utvecklas. Det här kan bli väldigt
fruktbart, säger Roger Hydén, som nu
är ordförande i Engh Mek.
Sedan starten arbetar Engh Mek
med service, reparationer och underhåll
främst till den svenska specialstål-, verkstads- och pappers­industrin. Under åren
har tjänste­utbudet utökats med special­
upp­drag och operativ projektledning över
hela världen. Genom att ingå i Enerco
group räknar de med att expandera ytterligare, och de får även tillgång till fler
tjänster och kan ta på sig större projekt.
– Våra fantastiskt duktiga med­
arbetare är vår största styrka. Det är
viktigt med hög kompetens och att de
fungerar bra hos kunden, säger Mathias.
Destinationsbolagen går samman?
Senast i december ska alla kommuner i Dalarna ha bestämt sig för om
de vill vara med i det gemensamma
destinationsbolaget Visit Dalarna.
Carl Johan Ingeström, vd på Visit
Söd­ra Dalarna, tror att alla kommer
att vara positiva.
Carl Johan Ingeström, vd på Visit Södra
Dalarna, vill att hela Dalarna samarbetar.
– Redan nu har vi samarbete ­mellan destinationsbolagen, till exempel en ge­men­
sam teknisk plattform med boknings- och
biljettsystem, men besluten ligger på för
många händer, säger Carl Johan.
Det nya bolaget ska ha samordnande
utvecklings-, marknads- och strategi­
avdelningar. Carl Johan påpekar att det
ändå ska finnas lokala verksamhets­planer
för varje kommun, eftersom alla ser olika
ut och kräver olika insatser.
– Det är viktigt att få större kraft i
marknadsföring och försäljning. Dalarna är det fjärde största besöksnärings­
området i Sverige, kanske det största
inom privat turism.
Dalarna har ökat omsättningen inom
besöksnäringen från 5,2 miljarder 2010
till 6,7 år 2014. I den långsiktiga strategin siktar man mot 10 miljarder 2025.
– Man brukar räkna att varje miljon motsvarar en årsanställd. Det skulle
betyda att näringen ska öka med 3 300
personer på tio år. Med familjer därtill
blir det många! Besöksnäringen är den
näring som växer snabbast.
Näringslivsnytt
Kontaktpersoner för näringslivsfrågor
Näringslivsnytt ges ut av Ludvika kommun.
Ansvarig utgivare: Lars-Åke Josefsson
Redaktör: Meningsbyggare Eva Wikström, Ludvika,
tfn 070-695 73 71, e-post [email protected]
Lars-Åke Josefsson
Monica Nauclèr
Siw Ohlsson
Näringslivschef
Kommunledningssekreterare
EU-samordnare/
näringslivssekreterare
Telefon: 0240-860 84
[email protected]
Telefon: 0240-862 11
[email protected]
Telefon: 0240-861 32
[email protected]