FRAMTIDENS LEDARSKAP - Agera

VÄLKOMMEN PÅ EN UTMANANDE RESA MOT ETT NYTT
INNOVATIVT LEDARSKAP
LARS EIDENVALL
Kairos Future
ETT
R
R
A
B
D
R
RICHAtt Values Center
Ledarskapets roll för regionens
innovationsförmåga
Framtidens ledarskap
ur ett globalt perspektiv
ANN JÄRNESTRÖM
Barre
BerättaMera
Den nya historien om Västernorrland
- nu skriver vi den
MARTIN ROGBERG
IPF
Sätt innovationer i arbete att lära av de framgångsrika
Världens ledarskapsutmaning
- kan den lösas i Häggvik,
Höga Kusten?
16
17
18
SEPT
2015
MARTIN SANDE
Preera
ERIK OTTOSSON
Co-lab by Preera
ledarskapsprototyper som
stigfinnare mot framtiden
SignTrace
TVÅ DYGN - TRE AKTER OM
FRAMTIDENS LEDARSKAP
Akt 1:Introduktion - Ett exklusivt möte med Richard Barrett
Akt 2:Ny kunskap och forskning - Seminarier och workshops
Akt 3:Eftertanke och verkstad - Erfarenhetsutbyte med Richard Barrett och
ledarskapsprototyplab med Martin Sande
Välkommen på en resa som ger dig och din organisation något helt nytt!
Du kan boka in dig på alla tre akterna och få en helhet. Du kan även boka in dig på delar av vägen.
Mer info finner du på www.agera.sundsvall.se