seminarieperiod v. 35 2015 - Juridiska institutionen

Valentina Barrios
Administratör för examensarbeten
Juridiska institutionen
Stockholms universitet
VT 2015
Senast uppdaterad 24/8
SEMINARIEPERIOD V. 35 2015
Schema för obligatoriska seminarier inom kursen examensarbete
vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet
24-28 augusti 2015.
OBS! Schemat är preliminärt och kan komma att ändras.
SCCL, Stockholm Centre for Commercial law
Måndag 24 augusti
Område
Tid
Sal
Försvarare
Opponent
Examinator
Allmän rättslära
14-15
E339
Maneli Zakipour
Maria Saurén
Mauro Zamboni
Civilrätt Försäkringsrätt
Civilrätt Immaterialrätt
Civilrätt Marknadsrätt
Civilrätt Marknadsrätt
Civilrätt Marknadsrätt
09-10
10-11
13-14
11-12
13-14
E339
E331
E339
E331
E331
Kristin Kindgren
Jens Isakzon
Johan Häll
Sandra Cica
Alexandra Sackemark
Sandra Cica
Niousha Nademi
Mårten Schultz
Torsten Lindholm
Ulf Bernitz
Björn Lundqvist
Johan Häll
Ulf Bernitz
Alexandra Sackemark
Ulf Bernitz
Caroline Stenbäck
David Fisher
Europarätt
15-16
IFIM
Alexandra Kirigos
Erik Maschmann
Förvaltningsrätt
10-11
E328
Kari Hiltunen
Ragnar Fahlin Ströberg
Ulrik von Essen
Anna Bergmark
Elin Ternet
Ulrik von Essen
Harry Hodzic
Sofie Engström
David Langlet
Folkrätt
Förvaltningsrätt
Offentligrätt
11-12
13-14
11-12
E339
E328
E328
Gustav Ahlbäck
Gustav Dahlin
Offentligrätt
14-15
E328
Maria Lopez Miguel
Rättsinformatik
10-11
E339
Håkan Nordling
Miljörätt
15-16
E331
Kari Hiltunen
Anna Bergmark
Antonina Bakardjieva-Engelbrekt
Andrea Sundstrand
Andrea Sundstrand
Christine Kirchberger
Christine Kirchberger
SCCL, Stockholm Centre for Commercial law
Tisdag 25 augusti
Område
Tid
Sal
Försvarare
Opponent
Examinator
Civilrätt Förmögenhetsrätt
10-11
IRI
Richard Ekman
Kristin Kindgren
Lars Gorton
Civilrätt Insolvensrätt
Civilrätt Skadeståndsrätt
Folkrätt
Folkrätt
Internationell privaträtt
09-10
11-12
11-12
15-16
E339
E328
Kima Karapetyan
Farzaneh Shams-Ghamari
Caroline Stenbäck
Ksenia Christiansen
Göran Millqvist
Moa Frykberg
Jessika van der Sluijs
Emma Lesant
Farzaneh Shams-Ghamari
Pål Wrange
Pål Wrange
E328
Simuzar Sadyhova
Lisa Stichel
Michael Hellner
13-14
E331
Agnieszka Forsén
Kajsa Sjerén
Christina Ramberg
10-11
Processrätt
14-15
Processrätt
E331
Joanna Wänblad
16-17
Miljörätt
Processrätt
E331
10-11
Sjörättsbiblioteket
E331
E331
Sofie Engström
Moa Knuttila
Diyar Bedirhanoglu
Harry Hodzic
Agnieszka Forsén
Jonas Ebbesson
Anna Isabella Laplau
Christina Ramberg
Claes Lernstedt
SCCL, Stockholm Centre for Commercial law
Onsdag 26 augusti
Område
Tid
Sal
Försvarare
Opponent
Examinator
Allmänn rättslära
14-15
E331
Maria Saurén
Maneli Zakipour
Jessia vad der Sluijs
Civilrätt Familjerätt
Civilrätt Immaterialrätt
Civilrätt Köprätt
Civilrätt Sakrätt
13-14
13-14
10-11
D263
E328
Jenny Grass
Nina Sna Ahmad
E331
Ksenia Christiansen
Fakultetsrummet
Erik Maschmann
15-16
IFIM
10-11
E328
Marcus Radetzki
Förmögenhetsrätt
09-10
E328
Jens Isakzon
Processrätt
Skatterätt
Skatterätt
11-12
09-10
13-14
E328
E331
E331
E331
Claes Granmar
Marcus Radetzki
Vincent Ljunggren
14-15
Håkan Nordling
Lars Gorton
E328
Processrätt
Christina Ramberg
Vincent Ljunggren
11-12
E328
David Riihonen
Johan Eriksson
Finansieringsrätt
08-09
Jan Rosén
Joanna Wänblad
10-11
Försäkringsrätt
Niousha Nademi
Anna Kaldal
David Riihonen
Europarätt
Finansmarknadsrätt
Klara Söderström
Susanna Ståhl
Mattias Pettersson
Kajsa Sjerén
Emma Hilmersson
Sara Forslund
Johan Eriksson
Susanna Ståhl
Moa Knuuttila
Mattias Pettersson
Sara Forslund
Emma Hilmersson
Jori Munukka
Göra Millqvist
Lars Gorton
Anna Kaldal
Henrik Edelstam
Roger Persson Österman
Peter Melz
SCCL, Stockholm Centre for Commercial law
Torsdag 27 augusti
Område
Tid
Sal
Försvarare
Opponent
Examinator
Civilrätt Skadeståndsrätt
08-09
E331
Moa Frykberg
William Svärd
Jan Kleineman
Civilrätt Skadeståndsrätt
Folkrätt
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt
Internationell privaträtt
Offentligrätt
09-10
13-14
13-14
14-15
15-16
16-17
14-15
13-14
E331
E331
D255
D255
D255
IRI
F355
F355
Wiliam Svärd
Emma Lesant
Ragnar Fahlin Strömberg
Christian Henriksson
Mikael Westberg
David Larsson
Lisa Stichel
Elin Ternert
Kima Karapetyan
Ana Maria Orellana
Jan Kleineman
Christian Henriksson
Gustaf Dahlin
David Larsson
Richard Sahlin
David Fisher
Richard Sahlin
Richard Sahlin
Richard Sahlin
Richard Sahlin
Simuzar Sadyhova
Ija Fink Lundgren
Maria Lopez Miguel
Pernilla Leviner
Straffrätt
09-10
D255
Annahita Amini
Christoffer Willén
Petter Asp
Straffrätt
10-11
F355
Christoffer Willén
Annika Noree
Annika Noree
Straffrätt
10-11
D255
Anna Isabella Leplau
Annahita Amini
Petter Asp
SCCL, Stockholm Centre for Commercial law
Fredag 28 augusti
Område
Tid
Sal
Försvarare
Opponent
Examinator
Arbetsrätt
14-15
IRI
Klara Söderström
Jenny Grass
Johan Schelin
Associationsrätt
11-12
Fakultetsrummet
André Isacson
Johanna Gering Bågenholm Jessica Östberg
Erica Laestander
Nina Sna Ahmad
Associationsrätt
10-11
Fakultetsrummet
Bolagsrätt
10-11
IFIM
Jakob Johansson
Fastighetsrätt
10-11
E331
Jennifer Edlund
Civilrätt Immaterialrätt
Fastighetsrätt
Fastighetsrätt
14-15
11-12
13-14
E328
E331
E328
Bahar Nazhadeian
Lisa Persson
Folkrätt
13-14
Folkrätt
15-16
E331
Sara Sedighi
Immaterialrätt
11-12
E328
Eva Amalia Struwe
Folkrätt
Immaterialrätt
Straffrätt
14-15
10-11
09-10
E331
Johanna Gering Bågenholm Jessica Östberg
E331
E328
E331
Moa Gruneau
Jessica Östberg
André Isacson
Henrik Karlström
Lisa Persson
Ronney Hagelberg
Bahar Nazhadeian
Ronney Hagelberg
Jennifer Edlund
Sara Sedighi
Frantzeska Papadopoulou
Ronney Hagelberg
Said Mahmoudi
Ana Maria Orellana
Moa Gruneau Brulin
Said Mahmoudi
Torsten Lindholm
Eva Amalia Struwe
Per Jonas Nordell
Jack Ågren
Jack Ågren
Derya Bilir
Gustav Ahlbäck
Erica Laestander
Said Mahmoudi
Per Jonas Nordell
SCCL, Stockholm Centre for Commercial law