STADSBYGGNADSPROJEKT

STADSBYGGNADSPROJEKT
September 2015
Stadsbyggnadsprocessen
Projektnamn
Område
Projektfas Innehåll
Projektledare Kommentar
Översiktsplaner och
program
Planprogram Henriksdal
[9219]
Saltsjöbadens centrum
program [9541]
Orminge Centrum [9387]
V Sicklaön,
Henriksdal
Saltsjöbaden
Samråd
Terese Karlqvist
Orminge
Antagande
Älta
Antagande
Sickla
Antagande
Insjön/Kil
Antagande
Bostäder,
Verksamheter
Verksamhet,
bostäder, infrastr.
Bostäder,
Infrastruktur
Bostäder, centrum,
förskola, idrott
Handel, kontor,
bostäder
Verksamhetsområde
Fisksätra Saltsjöbaden
Startfas
Bostäder,
friluftsaktiviteter mm
Lena Nordenlöw
Samarbete med Värmdö,
program först innan dp
Program tas fram först
Norra Boo
Förnyelseplanering
Fredrik Bengtsson
Samordningsprojekt
SÖ Boo
Förnyelseplanering
Karin Stadig
Samordningsprojekt
Älta centrum Stensö,
programöversyn [9627]
Program för
Planiaområdet [9223]
Verksamhetsområde Kil
1:1 [9425]
Gröna dalen, Fisksätra
[9543]
Samordningsprojekt och
övergripande projekt
Norra Boo samordning
[9417]
SÖ Boo Samordning
[9419]
Startfas
Lena Nordenlöw
Petra Carlenarson
Åsa Dahlgren
Christian Rydberg
Fredrik Bengtsson
Tunnelbana till Nacka
[9222]
Ny Skurubro [9410]
Kraftledning Norra Boo
samordning [9424]
Norra Sickla gemensamma
anläggningar [9196]
Södra Sickla gemensamma
anläggningar [9195]
Fastighetsutveckling
Saltsjöbanan [9534]
Nacka Strand samordning
[9232]
Samordning Nacka Stad
[9230]
Samordning renovering
Saltsjöbanan [9554]
Samordning Henrikdal
[9236]
Samordning Sickla – Plania
[9243]
Samordning Centrala
Nacka [9258]
Sicklaön
Infrastruktur
Frida Foley
SL huvudman
Infrastruktur
Yussuf Hassen
Trafikverket huvudman
Petra Carlenarson
NV Sicklaön
Infrastruktur, nedläggning av ledning
Infrastruktur
Sara Lindholm
Samordningsprojekt för
kraftledningen
Samordningsprojekt
SV Sicklaön
Infrastruktur
Hannah Linngård
Samordningsprojekt
Bostäder
David Arvidsson
V Sicklaön
Bostäder mm
Anders Lind
V Sicklaön
Samordningsprojekt
Sven Andersson
Sicklaön –
Saltsjöbaden
V Sicklaön
Samordningsprojekt
Emil Hagman
Samordningsprojekt
Helena Fältén
Utredning finns, inväntar
SL, kan bli flera projekt
Samordning mellan
ingående proj i Nacka Str.
Övergripande
utredningar, samordning
Samordnar kommunens
insatser
Övergripande samordn.,
tid och ekonomi
Sickla
Samordningsprojekt
Petra Carlenarson
Centrala Nacka
Markanvisning
Anna Ahlberg
Sicklaön- Saltsjö
Boo
N Boo
Sicklaön
Byggnation 20182021
Ej startad
Ej startad
Markanvisningsprojekt
Planfas
Sydvästra Plania [9242]
Bergs gård [9238]
Sickla
C Sicklaön
Samråd
Startfas
Bostäder, skola mm
Bostäder
Richard Hallman
Erik Wiktorsson
Del av Plania
Markanvisningsprojekt
Järla station [9244]
V Sicklaön
Startfas
Karl Hallgren
Ingår i program C Nacka,
Verksamhetsomr Orminge
trafikplats [9429]
Dalkarlsängen [9421]
Saltsjö-Boo
Samråd
Bostäder, tbaneuppgång mm
Verksamhetsområde
SÖ Boo
Startfas
Anna Dolk
Program antaget
Hamnuddsvägen, Fisksätra
[9545]
Nya Gatan, Centrala
Nacka 1a [9237]
Studentbostäder
Alphyddan [9228]
Stadshusområdet, Centrala
Nacka 3c [9237]
Skönviksvägen
(Brandstationen) [9257]
Orminge 1 A Nybacka
[9435]
Orminge 1 B Sarvträsk
Fisksätra
Startfas
Trafikplats, skola,
verksamhetsomr.
Bostäder/verksamhet
Jonas Nylander
C Sicklaön
Samråd
Bostäder
Karl Hallgren
Del av programområdet
Fisksätra
Markanvisningsprojekt
V Sicklaön
Överprövning
Gunilla Stålfelt
V Sicklaön
Startfas
V Sicklaön
Startfas
Markanvisning,
studentbostäder
Bostäder,
markanvisning
Brandstation
Orminge C
Startfas
Johan Buhre
Ingår i program Orminge,
Orminge C
Startfas
Bostäder
Markanvisning
Bostäder
Johan Buhre
Ingår i program Orminge
Jonas Nylander
Karl Hallgren
Ingår i program C Nacka,
Petter Haraldsson
[9436]
Fidaplatån, Fisksätra
[9552]
Byggherreprojekt m m
Planeringsfas
Enspännarvägen Jarlaberg [9247]
Östra Finnbodavägen
[9253]
Trädgårdsvägen, Eknäs
[9254]
Furuvägen Finntorp [9252]
Jarlabergsvägen 4 Jarlaberg [9251]
Fasanvägen, Saltängen
[9250]
Fingerörtsvägen, Ekudden
[9249]
Gillevägen/Planiavägen
[9248]
Gillevägen/Atlasvägen
[9246]
Talluddsvägen, Björknäs
Fisksätra
Startfas
Markanvisning
Bostäder
Markanvisning
Jarlaberg
Samråd
Bostäder
Björn Bandmann
Finnboda
Samråd
Bostäder
Björn Bandmann
Eknäs
Samråd
Bostäder
Gunilla Stålfelt
Diligentia
Finntorp
Samråd
Bostäder
Gunilla Stålfelt
Diligentia
Jarlaberg
Samråd
Bostäder
Gunilla Stålfelt
Vasaparken Fastighets
AB
Ektorp
Samråd
Bostäder
Gunilla Stålfelt
C Nacka
Samråd
Bostäder
Gunilla Stålfelt
Vasakronan
Sickla
Samråd
Bostäder
Gunilla Stålfelt
Onzo
Sickla
Samråd
Bostäder
Björn Bandmann
Björknäs
Samråd
Bostäder
Björn Bandmann
Alab och kommunens
mark
Diligentia
Nabiha Shahzad
Del av programområdet
Fisksätra
JM
[9433]
Södra Nacka strand – dp 4,
etapp 1 [9239]
Norra Nacka Strand – dp 3
etapp 1 [9240]
Upphöjning av
Saltsjöbanan [9241]
Klinten Uddvägen 11
[9235]
Gemensamma anl med
Stockholm [9234]
Bussterminal och
överdäckning 222 [9245]
Norra centrum, Fisksätra
[9544]
Sicklaön 386:6 Skvaltan
[9231]
Graninge stiftsgård [9432]
Nacka Strand
Samråd
Bostäder
Anna Dolk
Nacka Strand
Samråd
Bostäder
David Arvidsson
V Sicklaön
Startfas
Infrastruktur
Petra Carlenarson
V Sicklaön
Startfas
Caroline Cederholm
Del av Plania
V Sicklaön
Startfas
Kontor, handel,
bostäder
Infrastuktur,
samordning
Infrastruktur
Fisksätra
Samråd
Bostäder
Charlotte Blomnell
C Sicklaön
Projektplanering
Bostäder
Helena Fältén
Kil
Antagande
Bostäder
Helena Fältén
Byggmax Älta [9629]
Älta
Startfas
Verksamheter
Nils-Olof Persson
Nacka strand, norra
branten [9233]
Allmänna anläggningar
Nacka Strand
Överprövning
Bostäder
Anders Lind
Två detaljplaner
V Sicklaön
Ej startad
Huvudmannaskap
Erik Wiktorsson
Övertagande av allmänna
V Sicklaön
Marianne Möller
Yussuf Hassen
Samordning med
Stockholm
Samordnas med
tunnelbana och bostäder
Del av programområdet
Fisksätra
Flera byggherrar
Finnboda [9226]
Allmänna anläggningar
Saltsjöqvarn [9224]
Allmänna anläggningar
Danviksstrand [9225]
Kvarnholmen, [9151]
anläggningar, trolig start
våren 2016
Övertagande av allmänna
anläggningar
Övertagande av allmänna
anläggningar
Stort projekt. Planering
och utbyggnad i etapper
V Sicklaön
Huvudmannaskap
Erik Wiktorsson
V Sicklaön
Huvudmannaskap
Erik Wiktorsson
Planering och
utbyggnad
Granskning
Bostäder, 2500, verksamheter, skola mm
Bostäder, 30 lgh
Ulrica Andersson
Antagande
Bostäder, 150 lgh
Richard Hallman
Caroline Cederholm
Ny byggherre, omtag
David Arvidsson
Del av programmet för
Fisksätra
Inväntar programmet för
Älta
Kvarnholmen
Erstavik 25:38,
Fisksätra
Morningside Marina [9535]
Danvikshem II [9107]
V Sicklaön
Karin Stadig
Nobelberget Sicklaön
83:33 [9216]
Fisksätra Marina [9536]
V Sicklaön
Samråd
Fisksätra
Antagande
Del av Ältabergsvägen inkl
handelsetablering [9628]
Tollareängen [9406]
Telegrafberget [9395]
Älta
Granskning
Bostäder, 500 lgh,
kontor, förskola
Museum, restaurang
mm
Handel, gc-väg
SV Boo
NV Boo
Antagande
Antagande
Bostäder, förskola
Bostäder, 300 lgh
Nabiha Shahzad
Helena Fältén
Ektorps centrum [9103]
Ö Sicklaön
Antagande
Richard Hallman
Centrala Nacka 2, Forum
V Sicklaön
Planering
Bostäder, 225 lgh,
förskola
Bostäder
Förhandlingar avtal,
Delvis kommunal mark
Planen omarbetas
Ulrica Andersson
Ingår i program C Nacka
David Arvidsson
[9255]
Elverkshuset, Centrala
Nacka 3b [9237]
Järla station [9244]
V Sicklaön
Startfas
V Sicklaön
Startfas
Centrala Nacka 7,
Ryssbergen [9256]
Västra Nacka strand –
etapp 2, kajen [9259]
Plania 4, Alab triangeln
[9260]
Plania 5a, norr om
Värmdövägen [9261]
Delplan 3, Orminge,
Hantverkshuset [9437]
Förnyelseområden
Planeringsfas
Gustavsviks Gård –
Mjölkudden [9430]
Boo Gårds skola –
Galärvägen ]9431]
Fågelstigen [9428]
V Sicklaön
Startfas
V Sicklaön
Startfas
V Sicklaön
Startfas
V Sicklaön
Startfas
Orminge C
Startfas
Sö Boo
Samråd
SÖ Boo
Samråd
C Boo
Samråd
Dalvägen
SÖ Boo
Granskning
Bostäder, delvis
markanvisning
Bostäder,
markanvisning
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Byggherremedverkan
Karl Hallgren
Ingår i program C Nacka
Karl Hallgren
Ingår i program C Nacka,
Petter Haraldsson
Ingår i program C Nacka,
Karin Stadig
Fredrik Lidberg
Ingår i program Nacka
Strand
Ingår i program Plania,
Fredrik Lidberg
Ingår i program Plania,
Förnyelseområde,
villor och flerbost.
Förnyelseområde,
skola, idrott
Förnyelseområde,
villor
Villor, flerbost., 130-
Lena Hall
Johan Buhre
Nabiha Shahzad
Hannah Linngård
Anna Dolk
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunalt
huvudmannaskap
Program antaget
Gustavsviksvägen [9420]
Bågvägen-Åbroddsvägen
[9371]
Område W, Lännersta 2
[9319]
Område C, Vikingshill
[9415]
Markanvisningsprojekt
Genomförandefas
Verksamhetsområde
Semestervägen [9382]
Älta centrum Stensö,
Oxelvägen [9625]
Lännbohöjden [9531]
Lokomobilvägen
hyresrätter [9217]
Ljusskärsberget Del av
Tattby 2:2 [9511]
Ältadalens
verksamhetsområde [9624]
Studentbostäder Ektorp
[9229]
Tollare 4, Tollare Port
Norra Boo
Granskning
180 nya bost.
Villor, 80 fastigheter
Södra Boo
Antagande
Villor, 120 fastigheter
Björn Bandmann
Norra Boo
Överklagad
Villor, 120 fastigheter
Richard Hallman
C Boo
Utbyggnad
Verksamhetsområde
David Arvidsson
Älta
Utbyggnad
David Arvidsson
Fisksätra
Utbyggnad
Bostäder, 130 lgh,
hyresrätter
Bostäder, 80 lgh
Centrala Sicklaön,
Nacka Strand
Saltsjöbaden
Utbyggnad
Bostäder, 120 lgh,
hyresrätter
Bostäder, 20 lgh
Jonas Nylander
Erik Wiktorsson
Gruppboende 6 lgh.
Verksamheter,
kommunal mark
Markanvisning,
studentbostäder
Bostäder, 60 lgh
Kristina Källqvist
Slutbesiktning gjord.
Försäljning pågår
Utbyggnad
Älta
Ö Sicklaön, Ektorp Utbyggnad
SV Boo
Utbyggnad
Erik Wiktorsson
Kommunalt huvudm.
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunal
huvudmannaskap
Förenklande modellen,
enskilt huvudmannaskap
Kommunal mark,
försäljning
Björn Bandmann
Matilda Sahl
Peter Skogberg
Delvis gruppbostäder
[9309]
Byggherreprojekt mm
Genomförandefas
Kontor Uddvägen,Sicklaön
346:1, [9218]
Kvarnholmsförbindelsen
[9214]
Tollare 3, Tollarehöjden
[9309]
Tvärbanan [9227]
V Sickla
Utbyggnad
Kontor, handel
Caroline Cederholm
Kvarnholmen –
Sicklaön
SV Boo
Utbyggnad
Bro
Yussuf Hassen
Utbyggnad
Peter Skogberg
Sickla
Utbyggnad
Bostäder, 180 lgh,
äldreboende, 50 lgh
Infrastruktur
Tollare 2, Tollare Strand
[9309]
Sicklaön 202:9,
Ektorpsrondellen [9221]
Boo Hembygdspark [9310]
SV Boo
Utbyggnad
Peter Skogberg
Ö Sicklaön, Ektorp Utbyggnad
Bostäder, 510 lgh,
kontor, handel
Bostäder
Orminge
Hembygdsgård
Nabiha Shahzad
Sickla köpkvarter och
industriområde [9145]
Rösunda 5:12-16,
Saltsjövägen [9539]
Södra Hedvigslund, Älta
[9609]
Kil 1:1, söder om
V Sicklaön
Infrastruktur
Hannah Linngård
Saltsjöbaden
Bostäder
Fredrik Bengtsson
Utbyggnad
Caroline Cederholm
Björn Bandmann
Älta
Utbyggnad
Bostäder, 430 lgh
Helena Fältén
Insjön
Utbyggnad
Bostäder, 18 lgh
Jonas Nylander
Atrium Ljungberg. Samordning med Uddvägen
SL huvudman
Flerbostadshus, Sickla
Förvaltning AB
Övergripande projekt
med delprojekt i Sickla
Förhandling om
exploateringsavtal
Värmdövägen [9368]
Boo kommunalhus [9321]
Orminge
Utbyggnad
Bostäder
Nils-Olof Persson
Finnboda Varv [9171]
NV Sicklaön
Utbyggnad
Bostäder, 860 lgh
Erik Wiktorsson
Ältadalen [9612]
Älta
Utbyggnad
Bostäder, 250 lgh
Fredrik Bengtsson
Förnyelseområden
Genomförandefas
Område Y och Z,
Kaptensvägen [9320]
Norra Skuru [9104]
Södra Boo
Utbyggnad
Richard Hallman
NÖ Sicklaön
Utbyggnad
Område G, Sydöstra
Kummelnäs [9302]
Område H,
Munkkärrsvägen [9316]
Vikingshillsvägen [9409]
Norra Boo
Projektering
Östra Boo
Utbyggnad
Villor, 37 fastigh., +8
avstyckningar
Bostäder, 85 bef., 40
tillkommande
Villor,
132 fastigheter
Villor, 10 fastigheter
Norra Boo
Upphandling
Område B, RisetSångfågelvägen [9300]
Område F, Solviksområdet
[9301]
Rörsundsviken 1,
Norra Boo
Inväntar nedläggning av
kraftledning
Ca 260 lgh återstår
Fredrik Bengtsson
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunen huvudman,
delvis kommunal mark
Förenklande modellen,
Björn Bandmann
Enskilt huvudmannaskap
Fredrik Bengtsson
Upphandling
Villor, 35 fastigh.,
genomfartsgata
Villor, 125 fastigheter
Norra Boo
Slutfas
Villor, 167 fastigheter
Björn Bandmann
Kommunalt
huvudmannaskap
Förenklade
planeringsmodellen
Enskilt huvudmannaskap
Norra Boo
Projektering
Villor, 23 fastigheter
Richard Hallman
Enskilt huvudmannaskap
Jonas Nylander
Fredrik Bengtsson
Snödroppsvägen [9418]
Rörsundsviken 2 [9416]
Norra Boo
Upphandling
Villor, 24 fastigheter
Fredrik Bengtsson
Kummelnäsvägen [9402]
Norra Boo
Debitering
gatukostnader
Genomfartsgata
Jonas Nylander
Älgö [9528]
Älgö
Slutfas
Villor, 540 fastigheter
Eva Olsson
SV LännerstaStrandpromenaden [9397]
Projekt inför avslut
S Boo
Utbyggnad
Strandpromenad
Hannah Linngård
Saltsjöqvarn [9164]
NV Sicklaön
Slutfas
Susanne Moberg
Lännerstavägen,
cirkulationsplats [9403]
Båthall Neglinge 2:1 [9530]
C Boo
Kan avslutas
Saltsjöbaden
Avbryts, avslutas
Bostäder, 227 lgh,
verksamheter
Infrastruktur,
verksamheter
Handel
Område D, Lövberga
[9384]
Område S, Blåmesvägen
[9398]
Stensö Udde [9620]
Norra Boo
Slutfas
Villor, 35 fastigheter
Susanne Moberg
Södra Boo
Slutfas
Villor, 44 fastigheter
Susanne Moberg
Älta
Slutfas
Villor, 7 fastigheter, 8
tillkommande
Christina Gerremo
Inväntar område C
Enskilt huvudmannaskap,
Inväntar område B
Kommunalt
huvudmannaskap
Juridisk prövning i
enskilda ärenden
Några detaljer återstår
David Arvidsson
David Arvidsson
Förgävesprojekt, ingår i
programområde
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunal
huvudmannaskap
Barnhemsvägen [9183]
Ö Sicklaön
Slutfas
Bostäder, 75 lgh
Fredrik Bengtsson
Mindre åtgärder återstår
Ny påfartsramp vid
Björknäs [9411]
Marinstaden [9184]
V Boo
Slutfas
Infrastruktur
Yussuf Hassen
V Sicklaön
Slutfas
Bostäder, 60 lgh
David Arvidsson
Sofieberg [9208]
Slutfas
Verksamheter
Susanne Moberg
Debitering återstår
SV Lännersta 1A [9327]
V Sicklaön,
Finntorp
S Boo
Slutfas
Villor, 100 fastigheter
Hannah Linngård
SV Lännersta 1B [9328]
S Boo
Slutfas
Villor, 150 fastigheter
Hannah Linngård
Stensövägen, Älta [9621]
Lilla Björknäs 2 [9390]
Älta
NV Boo
Slutfas
Slutfas
Saltsjöbadens station och
Restaurantholmen [9527]
Trafikplats SkrubbaLindalen [9622]
Svärdsö [9537]
Saltsjöbaden
Slutfas
Bostäder, 190 lgh
Christer Hallberg
Villor, 143 bef och 11 Nils-Olof Persson
tillkommande
Bostäder, 116 lgh
David Arvidsson
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunalt
huvudmannaskap
Klar att avsluta
Vissa åtgärder återstår
Älta
Slutfas
Trafikplats
David Arvidsson
Svärdsö
Slutfas
Naturreservat
tbd
Kan avslutas
Program Nacka Strand
[9220]
Långvägen-
Centrala Nacka
Slutfas
Bostäder/kontor
Västra Boo, Eknäs
Slutfas
Villor, 20 fastigheter
Sofia Rudenschöld
Thuresson
Anna Jansson
Kommunalt
Slutfasen
Skymningsvägen [9323]
Program Centrala Nacka
[9215]
Område I, EnbackenGösta Ekmans väg [9401]
Dalkarlsvägen Ripvägen
[9374]
Område E,
Björnbergsområdet [9306]
Forum Nacka [9192]
Tollare 1A, Tollare
Träskväg [9309]
Tollare 1B,
Mellanbergsvägen [9309]
Projekt på väntelista,
vilande
Gamla Kristallen, Centrala
Nacka 3d
Centrala Nacka 5,
Birkavägen [9262]
Delplan 1, Älta C, etapp A
och B [9630]
Centrala Nacka 8, söder
Centrala Nacka
Slutfas
Östra Boo
Slutfas
SÖ Boo
Slutfas
Norra Boo
Slutfas
Centrala Sicklaön
Slutfas
SV Boo
Slutfas
SV Boo
Slutfas
V Sicklaön
Sven Andersson
Villor, 118 bef, 19
tillkommande
Villor, 80 fastigheter
Ingrid Johansson
Bostäder 230 lgh,
handel
Bostäder, 5 bef, 19
tillkommande
Bostäder, 43 lgh
Anna Dolk
Älta
Bostäder,
markanvisning
Bostäder,
markanvisning
Markanvisning
V Sicklaön
Bostäder, delvis
V Sicklaön
-
Bostäder,
infrastruktur
Villor, 46 fastigheter
Jonas Nylander
Hannah Linngård
Peter Skogberg
Peter Skogberg
Matilda Sahl
Matilda Sahl
huvudmannaskap
Tidigare FÖP. Görs klart
som program
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunalt
huvudmannaskap
Kommunalt
huvudmannaskap
Fastighetsrättsliga frågor
återstår
Projektavslut inväntar
resten av Tollare
Projektavslut inväntar
resten av Tollare
Prioritering
Ingår i program C Nacka
Start 2016
Ingår i program C Nacka
Start hösten 2015
Start hösten 2015
Ingår i program C Nacka,
om Nacka forum
Centrala Nacka 9,
Lillängsvägen
Centrala Nacka 10,
Idrottsplatsområdet
Centrala Nacka 11,
Värmdöv. vid brandstat.
Centrala Nacka 12, östra
Vikdalen
Centrala Nacka 13, södra
Jarlaberg
Östra Nacka strand –
etapp 3 Jakobsdalsvägen
Entré Nacka strand– etapp
3
Plania 5b, norr om
Värmdövägen
Plania 5c, norr om
Värmdövägen
Plania 6, område C, östra
Henriksdal 1a,
Kvarnholmsvägen
Henriksdal 1b,
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
V Sicklaön
Henriksdal
V Sicklaön
markanvisning
Bostäder,
markanvisning
Bostäder, idrott,
markanvisning
Bostäder,
markanvisning
Bostäder,
verksamheter
Bostäder
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder,
Start 2017
Ingår i program C Nacka,
Start 2017
Ingår i program C Nacka,
Start 2017
Ingår i program C Nacka,
Start 2017
Ingår i program C Nacka,
Start 2017
Ingår i program C Nacka,
Start 2017
Ingår i program Nacka
Strand, Start 2016
Ingår i program Nacka
Strand, Start 2016
Ingår i program Plania,
Start 2016
Ingår i program Plania,
Start 2016
Ingår i program Plania,
Start 2017
Ingår i program
Henriksdal, Start 2016
Ingår i program
Kvarnholmsvägen
Henriksdal 1c,
Kvarnholmsvägen
Henriksdal 2, Platån
Henriksdal 3,
Henriksdalsbacken
Henriksdal 4, Vilan
Henriksdal
V Sicklaön
Henriksdal
V Sicklaön
Henriksdal
V Sickalön
Henriksdal
V Sicklaön
Henriksdal
V Sicklaön
Kvarnholmsvägen, öster
Finnboda
Vårgärdssjön [9542]
Saltsjöbaden
Orminge 1 C Knutpunkten Orminge C
Orminge 1 D
Kanholmsvägen
Orminge 2 A
Ormingetorget
Orminge 2 B Ormingehus
Orminge C
Orminge C
verksamheter
Bostäder,
verksamheter
Bostäder
Henriksdal, Start 2016
Ingår i program
Henriksdal, Start 2016
Ingår i program
Henriksdal, Start 2015
Ingår i program
Henriksdal, Start 2016
Ingår i program
Henriksdal, Start 2016
Start 2017
Bostäder
Bostäder
Bostäder
-
Huvudmannaskap
Bostäder, infrastruktur,verksamheter
Bostäder
-
4
Ingår i program Orminge
Ingår i program Orminge
Ingår i program Orminge
Orminge C
Bostäder,
verksamheter
Bostäder
Orminge 2 C Rikshem
Orminge C
Bostäder
Ingår i program Orminge
Orminge 3 A Utövägen
Orminge C
Bostäder
Ingår i program Orminge
Ingår i program Orminge
Område A, Eols Udde
[9423]
Dubbelspår Tattby
Norra Boo
-
Förnyelseområde,
Villor
Infrastruktur
-
Markanvisning
bostäder
Markanvisning
bostäder
Förnyelseområde,
villor
Förnyelseområde,
villor
Bostäder
-
Enligt förenklade
modellen. Avtal krävs
Del av renoveringen av
Saltsjöbanan
Kommunal mark
Saltsjöbaden
-
Norra Utskogsvägen
Skuru
-
Duvnäs utskog, förrådet
Skuru
-
-
Kommunal mark
Solbrinken - Grundet
Sö Boo
-
-
-
2, Kommunalt huvudmannaskap, start 2013
2, Kommunalt huvudmannaskap, start 2014
2
Ekallén- Mellanvägen och
Moravägen- Tunvägen
Blomstervägen/
Birkavägen [9210]
Finntorp allmänna
anläggningar [9203]
Österleden Ringlederna
[9130]
Erstavik 25:1 Ridskola
Sö Boo
-
C Sicklaön
-
V Sicklaön,
Finntorp
V Sicklaön
-
-
2
-
Bostäder,
verksamheter
Infrastruktur
-
Erstavik
-
Ridskola
-
2, Inväntar Trafikverket
och finansiering,
2
Studentbostäder Björknäs
[9427]
Sickla ny förbindelse
[9135]
Björknäs
-
-
V Sicklaön
-
Markanvisning,
studentbostäder
Infrastruktur
-
-
-
2, Inväntar arbetsplan för
Skurubron
1, Vilande
Henriksdalsberget,
punkthus [9202]
Henriksdalsbacken [9206]
V Sicklaön,
Henriksdal
V Sicklaön,
Henriksdal
V Sicklaön,
Henriksdal
N Boo
-
Bostäder
-
-
Bostäder
-
-
Bostäder
-
-
Verksamheter
-
V Sicklaön,
Henriksdal
N Boo
-
Verksamheter
-
-
-
C Boo
-
Baggensudden 2:1 o 2:9
Bryggor
Erstavik 25:1 Båthall
Saltsjöbaden
-
Verksamheter,
bostäder
Infrastruktur,
bostäder
Båtverksamhet
-
1, Upprustning av
Prästkragens väg återstår
1
Fisksätra
-
Båtverksamhet
-
1
Sicklaön 172:1, Shurgard
C Sicklaön,
Skvaltan
Finntorp
-
Verksamheter
-
Berg Arkitektkontor AB
Fisksätra
-
-
Del av programområdet
Fisksätra
Henriksborg Sickalön
37:29
Kummelberget
Independent Studios
Danviks Center [9197]
Dp för Hasseludden 1:78
[9343]
Liljekonvaljen IV [9330]
Sicklaön 105:1 Finntorpsv.
(MSN 2012/97-214)
Fisksätra entré [9553]
-
1, Vilande, inväntar
program Henriksdal
1, Vilande, inväntar
program Henriksdal
1, Vilande, inväntar
program Henriksdal
1, Vilande
1, Vilande, inväntar
program Henriksdal
1
Bostäder
Infrastruktur
Västra Fiskarhöjden,
Fisksätra [9548]
Saltsjöblick, Fisksätra
[9547]
Södra centrum, Fisksätra
[9546]
Björknäs 3
Fisksätra
-
Bostäder
-
Fisksätra
-
Bostäder
-
Fisksätra
-
Bostäder
-
Ö Boo
-
Villor
-
Björknäs 1:1 och 1:277
Björknäs
-
-
Hasseludden 1:78, Norges
hus
Björknäs 1:871,
Kvarnvägen
Sicklaön 46:33 Bullarhöjden (MSN 2013/9-214)
Sicklaön 151:1 Vikdalsv.
Forumv. (MSN13/121-214)
Baggensudden 2:3 och
2:13 [9540]
Bo 28:1, Boovägen 77
(MSN 2013/138-214)
Kummelnäs
-
Bostäder,
verksamheter
Verksamhet
Björknäs
-
Bostäder
-
Skuru
-
Bostäder
C Sicklaön
-
Bostäder
Saltsjöbaden
Bostäder
Orminge
Bostäder
Del av programområdet
Fisksätra
Del av programområdet
Fisksätra
Del av programområdet
Fisksätra
Under kraftledningen.
Gatukostnader
Vilande
-
Erik Wiktorsson
Rodamco
Mindre projekt. Väg till
bef bost,