Valberedningens Förslag 2015

HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA
Valberedning inför årsmötet 2015
OBSERVERA:
Valberedningens förslag baseras på nomineringar som har rapporterats av LH,
eller anmälts via HGHF Järfällas hemsida,
i föreskriven tid, senast fredag 2015-03-06
HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLAS STYRELSE
Styrelsen ska ha ett ojämnt antal ledamöter ( inräknat ordförande ), och normalt dessutom ersättare
Ordförande och ordinarie ledamöter väljs för två år . Halva antalet ordinarie väljs växelvis varannat år
Ersättare väljs för ett år
I tur att avgå
FUNKTIONÄRER 2014
( kvar till årsmötet 2016 )
Ordförande
Eva Dazley
Övriga ordinarie
ledamöter
Jakob Geuriya
nu vid årsmötet 2015
Said Choueifaty
nu vid årsmötet 2015
Februniye Boyaci
nu vid årsmötet 2015
Rolando Rojas
nu vid årsmötet 2015
Hans Holmberg
( kvar till årsmötet 2016 )
Ann-Sofie Holm
Ersättare
( kvar till årsmötet 2016 )
Richard Dazley
nu vid årsmötet 2015
Yasar Ayhan
nu vid årsmötet 2015
Daniel Lundin
nu vid årsmötet 2015
Silvana Hanna
nu vid årsmötet 2015
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande plus sex ordinarie ledamöter, och fem ersättare
Fyra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare ska väljas nu för dem som står i tur att avgå, och dessutom en femte ersättare ( utökning )
Valberedningen föreslår att tre ordinarie ledamöter väljs på två år, och en ordinarie ledamot väljs på ett år ,
så att i fortsättningen halva antalet ordinarie kan väljas växelvis per år
( Ordförande och två ordinarie ledamöter som valdes 2014 för två år sitter kvar under 2015 )
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2015
Tre ordinarie ledamöter för två år
Mandatperiod
Daniel Lundin
2015 - 2016
Jakob Geuriya
2015 - 2016
Said Choueifaty
2015 - 2016
En ordinarie ledamot för ett år
Februniye Boyaci
2015
Ersättare
Richard Dazley
2015
Rolando Rojas
2015
Silvana Hanna
2015
Linnea Koivisto
2015
Hemen Suleimanzade
2015
NOMINERINGAR INLÄMNADE TILL VALBEREDNINGEN
Nominerad person
Nominerad av årsmöte i LH
Ordförande
Eva Dazley
Arrende/Högby, Sång-/Nibblevägen, Hårsta Backe
( Inaktuell nominering - Eva valdes 2013 för två år; sitter kvar 2015 )
Ledamöter / Ersättare
Daniel Lundin
Engelbrekt, Tallen, Barkarby Centrum, Södra Berget, Hammaren & Släggan,
Jakob Geuriya
Engelbrekt, Sång-/Nibblevägen, Hårsta Backe, Hammaren & Släggan,
Said Choueifaty
Söderhöjden, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Hammaren & Släggan
Silvana Hanna
Engelbrekt, Hårsta Backe, (ers) Hammaren & Släggan,
Richard Dazley
Engelbrekt, (ers) Hammaren & Släggan,
Rolando Rojas
Engelbrekt, (ers) Hammaren & Släggan,
Yasar Ayhan
Sång-/Nibblevägen, Hårsta Backe
Februniye Boyaci
Sång-/Nibblevägen,
Ann-Sofie Holm
Arrende/Högby,
Hemen Suleimanzade
Söderhöjden,
Tillkommande sen personlig nominering: Yasar Ayhan
Personlig nominering via hemsidan: Eva Dazley
Linnea Koivisto
Hans Holmberg
Söderhöjden
"Enligt förslag från valberedningen"
Oasen
( Inaktuell nominering - Hans valdes 2013 för två år, sitter kvar 2015 )
REVISORER
HGFs stadgar anger att föreningen ska ha två ordinarie revisorer samt ersättare
FUNKTIONÄRER 2014
Ordinarie
Susanne Lindström
Christina Gillmo Alverin
Ersättare
Pia Rosén
-------
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2015
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer två ordinarie revisorer
och en ersättare
Ordinarie
Susanne Lindström
Christina Gillmo Alverin
Ersättare
Pia Rosén
NOMINERINGAR INLÄMNADE TILL VALBEREDNINGEN
Nominerad person
Nominerad av årsmöte i LH
Susanne Lindström
Söderhöjden, Arrende/Högby, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Norra Kallhäll, Hammaren & Släggan,
Christina Gilmo Alverin
Söderhöjden, Arrende/Högby, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Norra Kallhäll, Hammaren & Släggan,
Pia Rosén
Söderhöjden, Arrende/Högby, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Norra Kallhäll, (ers) Hammaren & Släggan,
"Sittande"
Sång-/Nibblevägen,
HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLMS FULLMÄKTIGE
- HGF Järfällas representanter
HGF Järfälla kan utse fyra ordinarie ombud och två ersättare
FUNKTIONÄRER 2014
Ordinarie
Eva Dazley
Hans Holmberg
Richard Dazley
Jakob Geuriya
Ersättare 1
Ann-Sofie Holm
Ersättare 2
Said Choueifaty
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2015
Ordinarie
Eva Dazley
Hans Holmberg
Richard Dazley
Jakob Geuriya
Ersättare 1
Ann-Sofie Holm
Ersättare 2
Said Choueifaty
NOMINERINGAR INLÄMNADE TILL VALBEREDNINGEN
Nominerad person
Nominerad av årsmötet i LH
Hans Holmberg
Arrende/Högby, Söderhöjden, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Hammaren & Släggan,
Said Choueifaty
Arrende/Högby, Söderhöjden, Engelbrekt, Barkarby Centrum, (ers) Hammaren & Släggan,
Richard Dazley
Arrende/Högby, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Södra Berget, Hammaren & Släggan,
Eva Dazley
Arrende/Högby, Engelbrekt, Barkarby Centrum, Hammaren & Släggan,
Jakob Geuriya
Engelbrekt, Barkarby Centrum, Hårsta Backe, (ers) Hammaren & Släggan,
Ann-Sofie Holm
Engelbrekt, Barkarby Centrum, Hammaren & Släggan,
"Sittande"
Sång-/Nibblevägen,
FÖRHANDLINGSDELEGATION FÖR JÄRFÄLLAHUS
Varje LH i Järfällahus områden nominerar en ordinarie representant och en ersättare
HGF Järfällas årsmöte väljer av tradition dem som har nominerats
NOMINERINGAR ANMÄLDA TILL VALBEREDNINGEN
Nominerade av årsmötet i LH
Ordinarie
Ersättare
Tallbohov
Rolando Rojas
Richard Dazley
Söderhöjden
Said Choueifaty
Douglas Johnson
Sång-/Nibblevägen
Qamar Malik
Leyla Teymur
Engelbrekt
Pia Rosén
Maria Boström
Hårsta Backe
Vladimir Jeriç
Oasen
Kirsti Kälvéus
Christina Alverin Gillmo
Kallhäll
Bagher Abdulsada
Nada Choueifaty
Södra Berget
Daniel Lundin
Jeanette Bennevall
Kullen
-------
-------
-------
Tallen
Helena Lindgren
Helena Karlsson
Arrende / Högby
Ann-Sofie Holm
Daniel Jernberg
Barkarby Centrum
Petra Sjögren
Hammaren & Släggan
Susanne Lindström
-------
Anna Katarina Johansson
FÖRHANDLINGSRÅD FÖR PRIVATA FASTIGHETSÄGARE
För varje privat fastighetsägare kan utses en ordinarie representant och en ersättare
Medlemmar som bor hos respektive fastighetsägare kan utses till Förhandlingsrådet
NOMINERINGAR ANMÄLDA TILL VALBEREDNINGEN
Ordinarie
Ersättare
Nominerade av årsmötet i LH
Norra Kallhäll / Willhem Viksjö
Anne Thörnqvist Bergh
-------
Nominerade av medlemmar i bostadsområdet
Diligentia
-------
-------
Citycon
-------
-------
Akelius
-------
-------
Din Bostad i Årsta / Balder
-------
-------
Nybergstorget / Stena
-------
-------
HSB Margaretavägen
-------
-------
HSB Kallhäll
-------
-------
Bo Klok / BFBER
-------
-------
Wallenstam / Barkarbystaden
-------
-------
Byggvesta / Barkarbystaden
-------
Ekeby / Willhem Viksjö
-------
-------------
HUSOMBUD HOS PRIVATA FASTIGHETSÄGARE
Medlemmar som bor hos privata fastighetsägare kan väljas till husombud
NOMINERINGAR ANMÄLDA TILL VALBEREDNINGEN
Nominerade av årsmötet i LH
Norra Kallhäll
Nominerade personer
-------
Nominerade av medlemmar
i bostadsområdet
Nominerad person
Diligentia
-------
Citycon
-------
Akelius
-------
Din Bostad i Årsta / Balder
-------
Nybergstorget / Stena
-------
HSB Margaretavägen
-------
HSB Kallhäll
-------
Bo Klok / BFBER
-------
Wallenstam / Barkarbystaden
-------
Byggvesta / Barkarbystaden
-------
Ekeby / Willhem Viksjö
-------
REGIONÖVERGRIPANDE FÖRHANDLINGSDELEGATION FÖR AKELIUS
FUNKTIONÄRER 2014
Ordinarie
Richard Dazley
Valberedningen föreslår att årsmötet bemyndigar HGF Järfällas styrelse att utse ombud
VALBEREDNING
FUNKTIONÄRER 2014
Sammankallande
Mona Blomgren
Övriga ordinarie
Björn Ericson
Valberedningen rekommenderar årsmötet att utse minst tre ordinarie ledamöter,
men lämnar i övrigt inget eget förslag
NOMINERINGAR INLÄMNADE TILL VALBEREDNINGEN
Nominerad person
Nominerade av årsmötet i LH
Mona Blomgren
Söderhöjden, Engelbrekt, Sång-/Nibblevägen, Tallen, Barkarby Centrum, Hammaren & Släggan,
Anna-Katarina Johansson
Söderhöjden, Arrende/Högby, Engelbrekt, Hammaren & Släggan,
Björn Ericson
Sång-/Nibblevägen,
"Sittande"
Sång-/Nibblevägen,
( via hemsidan: Eva Dazley )