Fokus:Så ska automatisk rapportering bli verklighet

Advice
En tidning från Swedbank i Luxemburg
l
3 N
YA EU-REGLER: SE
ÖVER TESTAMENTET
7 MINUSRÄNTAN EUROPAS
BRÄNSLE
8 BUBBLOR ÄR MITT LIV
Nr 1 2015
s
a
n
r
o
Stjärn
n
a
m
y
hand
Möt entreprenören
Richard Nilsson som
gjorde en exit och
startade en ny karriär
som lifestyle designer
och eventfixare.
Fokus: Så ska automatisk rapportering bli verklighet
Aktuellt
Aktuellt
Ledare
Ett riktigt
sommarklipp
FÖR DEN SOM ÄR bortrest från sitt permanentboende en
längre tid kan det vara vettigt att kolla extrabatteriet till
larmet. Det blir alltid strömavbrott när du inte är hemma.
Och be någon se till huset eller lägenheten så att det inte
ser tomt och övergivet ut. Själv tror jag att min nya robotgräsklippare kommer att vara till god hjälp. Min gräsmatta
är inte mycket större än 300 kvadratmeter, men jag tror att
roboten kommer att visa sig vara en bra investering då den
håller både mossa och tjuvar borta.
VAD HAR DÅ DETTA med banking att göra? Ganska mycket
faktiskt.
Att planera i tid och ha en strategi gör livet lite enklare och det är precis det vi vill hjälpa dig med. Vi klipper inte din gräsmatta men finansierar
gärna din nästa klippare. När det gäller
trädgårdsdesign måste jag dig be dig
vända dig till någon annan.
Med dessa ord vill jag önska dig en
lång och skön sommar!
DENNIS NYGREN
Managing Director
Swedbank Luxemburg
2
– ETT AKTIVT LAGVAL om svensk rätt på grund av nationalitet kom-
FOTO: SHUTTERSTOCK
OAVSETT VAR DU befinner dig på norra halvklotet upplever du säkert de längre och allt ljusare dagarna som en
vitamininjektion för kropp och själ.
På samma gång kan ökad aktivitet innebära ett extra
stresspåslag. Midsommar och semestertider närmar sig
med stormsteg, en härlig känsla för de flesta. Med våren
följer många förpliktelser och innan vi vet ordet av är det
sommar och semester.
Nu gäller det bara att hitta lugnet, varva ner i lagom
takt så att hjärtat och hjärnan hinner med. Att gripas av
panik med allt som ska göras före semestern, och allt som
du planerar göra under sommaren som kommer, leder sällan till något gott.
Däremot kan det hjälpa att vårstäda. Att strukturera tillvaron och förbereda sig för en aktiv period kan vara ett
bra sätt att skapa
"Vi klipper inte
sinnesro.
Det gäller både
din gräsmatta men
privatekonomin
finansierar gärna
och livet i övrigt.
Så se över portdin nästa klippare!"
följen och dra
kanske ner risken något innan det dags för sill och nubbe.
Ta också en extra titt på passet nu istället för när väskan är
packad och taxin väntar utanför. Det kan bli lite trist om
inte du men alla andra i resesällskapet kommer iväg till
destinationen som ni drömt om hela vintern.
medlemsland ska erkännas och verkställas kommer att få stor betydelse för skiftet av tillgångar, till exempel fastigheter, som någon
lämnar efter i sig i andra EU-länder. Vidare införs ett europeiskt
arvsintyg för att underlätta utredning och skiften vid arv. EU:s
arvsrättsförordning har däremot ingenting att göra med eventuell
arvsskatt. Exempelvis kommer bestämmelser om fransk och spansk
arvsskatt att aktualiseras på ett fritidshus beläget där, även om arvsskiftet sker i Sverige enligt ärvdabalkens regler.
Det är reglerna i landet där du bor som avgör hur det framtida arvet fördelas. Det kan du ändra på genom ett eget testamente.
Se över test amentet!
– nu införs nya arvsregler i EU
Från den 17 augusti i år kommer enhetliga regler att gälla i EU då den nya
arvsrättsförordningen börjar tillämpas.
Är du utlandssvensk gör du klokt i att
se över ditt testamente.
TEXT: MIKAEL GIANUZZI/ELLEN KARLBERG
HITTILLS HAR SVERIGE tillämpat medborgarskap för lagvalet
vid arv, medan andra länder kan ha tillämpat andra principer
för detta lagval som till exempel hemvist eller landet där fast
egendom är belägen. Olika lagvalsprinciper är en bidragande
orsak till att internationella arvsskiften kan bli mycket komplicerade. Från den 17 augusti gäller harmoniserade regler
där det är hemvisten, det vill säga lagen i det land där du bor,
som avgör hur arvsrätten ser ut. Arvsreglerna i medborgarskapslandet gäller endast om detta har meddelats i testamente.
– För svenskar bosatta utomlands innebär de nya reglerna
att hemvistlandets arvsregler kommer att tillämpas på hela
arvet, om inte svenska regler uttryckligen valts på grund av
nationalitet i testamentet, säger Anna Björkman Nyrén,
skattejurist på Swedbank i Luxemburg.
Arvsrättsförordningen innebär att hemvistlandets lag från och med i höst gäller för hela
arvet både vid bosättning i EU och utanför EU
(så kallat tredje land), såvida inte lagval gjorts
på grund av nationalitet. Notera att enigheten
bara gäller inom EU så vid bosättning i tredje
land eller om tillgångar finns där, måste även
detta lands regler beaktas. Som så kallat tredje Anna Björkman
land anses även Storbritannien, Irland och Nyrén
Danmark, eftersom dessa EU-länder valt att inte införa de nya
arvsreglerna.
– ENHETLIGA REGLER på området är välkomna då de kommer att
underlätta internationella arvskiften, i vart fall inom EU, säger Anna
Björkman Nyrén. Enigheten om att beslut och domar från annat
mer troligtvis att göras av många svenskar bosatta utomlands. De
har ofta bättre insikt i det svenska regelverket jämfört med arvsreglerna i det nya hemvistlandet, säger Anna Björkman Nyrén.
Det är också enklare att hänvisa till en persons nationalitet.
Medborgarskap är entydigt, medan hemvisten är en bedömningsfråga, särskilt för människor som vistas i olika länder i perioder.
– Vårt råd är, liksom tidigare, att upprätta eller se över testamentet med hänsyn till var i världen tillgångarna är belägna samt
var arvlåtare respektive arvingar är bosatta. Ibland kan även kompletterande testamenten behövas för till exempel fast egendom i utlandet. Ju tydligare testamente desto mindre utrymme för framtida
arvstvister. Viktigt är också att hålla testamentet uppdaterat utifrån
förändringar i såväl regelverk som i familje- och förmögenhetssituationen, säger Anna Björkman Nyrén. l
Europas regler om arvsrätt
EU:s arvsrättsförordning från den 4 juli 2012 (650/2012) innebär att
enhetliga regler om domstolars behörighet, lagval och erkännande och
verkställighet av beslut och domar i samband med arv införs inom EU,
med undantag för Danmark, Irland och Storbritannien. Huvudprincipen i förordningen är att arvet i sin helhet skall hanteras inom ramen
för regelverket i den avlidnes hemviststat, såvida inte det skett ett
aktivt lagval till regelverket i landet för den avlidnes nationalitet. EU:s
arvsrättsförordning tillämpas på arv efter personer som avlidit den 17
augusti 2015 eller senare.
Svenska regler om arvslott och laglott
Arvslotten är den andel av den avlidnes kvarlåtenskap som en legal
arvinge har rätt till enligt arvsordningen i ärvdabalken. Möjligheten att
göra något barn helt arvlöst finns inte enligt svenska regler. Barn har
rätt att få ut sin laglott, som utgörs av hälften av arvslotten. Vid tre
barn har varje barn rätt till 1/6 av arvslotten (laglotten utgör då 3/6),
medan arvlåtaren kan förfoga över resterade 3/6 genom testamente
och till exempel gynna ett av barnen eller annan person.
Den nya förordningen öppnar för möjligheten ”regelshoppa”, alltså flytta
till ett annat land för att hitta ett fördelaktigt regelsystem utifrån vad
man vill åstadkomma. Det blir till exempel möjligt att flytta utomlands
för att komma runt barns rätt till sin laglott.
Inget amorteringskrav men bättre koll på räntan
BOLÅN. Finansinspektionen lägger ner planen på att införa amorteringskrav
på nya svenska bolån den 1 augusti sedan viktiga remissinstanser ifrågasatt
om det finns lagstöd för det krav som föreslagits. Nu bollas frågan till riksdag
och regering som har att kyla ner en överhettad bostadsmarknad och motverka risken att hushållen skuldsätter sig mer.
Samtidigt blir det enklare för kunderna att informera sig om bolånens rän-
tevillkor från den 1 juni. Banker och andra företag som ger bolån ska då publicera den genomsnittliga räntan för varje räntebindningstid som deras kunder
erbjudits den senaste månaden. Till det ska det även finnas historik för de
senaste 12 månaderna. Kunderna ska också få information om vad som påverkar den ränta som erbjuds. Det kan exempelvis handla om kundens inkomst,
lånets storlek eller sparande. l
3
Tema
Tema
återkommande inslag i verksamheten.
– Allt tog fart 2008 när Unilever hyrde
in sig och sitt affischnamn Eva Longoria
för att lansera glassen Magnum worldwide.
Sedan dess har det rullat på, säger Richard
Nilsson om sin, i dubbel bemärkelse, glassiga
start.
NÄR DET GÄLLER AFFÄRER ser Richard
Villa Oxygene är 450
kvadratmeter och ligger i
Super Cannes, Franrike.
Lifestyle design på känsla
Entreprenören Richard Nilsson har startat
en andra karriär som lifestyle designer på
franska rivieran. Han ger dem som redan
har allt det lilla extra.
– Jo, det har hänt att jag hjälpt stjärnor att
ordna presskonferenser här i villan. Jag har
till exempel bjudit journalistkåren på barbeque. Då blir det bra stämning här, säger
Richard Nilsson och ler.
Hemligheten bakom ett framgångsrikt
företag är nöjda kunder, leverantörer och
andra samarbetspartner.
TEXT: ELLEN KARLBERG
I JUNI KOMMER till exempel Kool and the
VILLA OXYGENE är en spektakulär villa som
ägs av svensken och entreprenören Richard
Nilsson. Den verksamhet som han en gång
startade i London, Résidence Supérieur Ltd,
har med tiden utvecklats i en ny riktning.
I dagsläget hyr Richard Nilsson ut lyxvillor för privat- och företagskunder samtidigt
som han arbetar som mångsysslande eventfixare. Basen är hans franska företag Oxy-
4
affärer med sin namne, äventyraren och
grundaren till Virgin Records och Virgin
Galactic.
Richard, den svenske, är en driftig kille,
som har lyckats göra en lång resa sedan han
som 18-åring lämnade Komvux i skånska
Ängelholm och jobb på Sparbanken Skåne.
1993 startade han en firma som med
tiden kom att arbeta med finansiell rådgivning internationellt. När han sålde
bolaget drygt ett decennium senare fick
han möjlighet att förverkliga nya idéer.
gene Beach Club. Richard titulerar sig life Med pengar från försäljningen köpte han
style designer, hyr ut privatjets, mästerkockar ett drömboende, samtidigt som fastigheten
och ordnar aktiviteter som förknippas med kom att utgöra kärnan i verksamheten.
en livsstil extra allt.
– Förutom mina egna hus, jag har ett till VILLAN PÅ 450 KVADRATMETER med nio
där jag bor, har jag även tillgång till ett par sovrum har en stor terrass och ligger i Super
av Richard Bransons hus i andra delar av Cannes, tio minuter från La Croisette där
världen om kunderna har speciella önskemål, den årliga filmfestivalen går av stapeln och
säger Richard Nilsson, som regelbundet gör lockar vita dukens stora stjärnor.
gang att använda Richards tjänster.
– Jag är bra på att skapa en avslappnad atmosfär och leverera i tid och skaka fram de
lösningar som olika kunder vill ha, oavsett
om det är ett företag eller en privatperson,
säger Richard Nilsson.
Husen används vid produktlanseringar,
jubileum och vid inspelningar av reklamfilmer. Här har kända varumärken som Coca
Cola, Unilever och Playboy haft stora releaser.
Skräddarsydda varumärkesevent har blivit
Nilsson sin exit 2005 från det första egna
bolaget och livet som rådgivare med bas
i Genève som en livsavgörande och viktig
investering.
– Det måste vara roligt att jobba, men
jag har alltid satt njutningen i livet och
familjens (fru och tre barn) behov främst.
Jag tycker att jag har en bra balans i livet nu,
säger Richard Nilsson, som inte råder någon
att flytta till utlandet av enbart skatteskäl.
Alla ska vara med på en livsstilsförändring. Både familjen och du själv ska trivas i
den nya miljön.
– Jag hade 200 resdagar om året förr. Jag
ville ha tid för familjen och klimatet vid
Medelhavet lockade, säger Richard Nilsson
om valet av Monaco som ny hemvist efter
åren i Genève.
När Richard började tänka på hur en
exklusiv fastighet också skulle kunna bli
"Allt tog fart 2008 när
Unilever hyrde in sig och sitt
affischnamn Eva Longoria för
att lansera glassen Magnum
worldwide. Sedan dess har
det rullat på."
business tänkte han först på målgruppen
företagsledare med tuff agenda.
– Dessa personer är beredda att betala
för att någon fixar paketet avkoppling och
kvalitetstid med nära och kära. När jag
köpte huset, var också ett uttalat mål att ha
kunder i Hollywood inom fem år, berättar
Richard Nilsson som bevisligen ”made it
happen”.
– Många företag inom lifestyle hyr in sig
här och vi har ett grundmurat rykte i filmoch musikindustrin. Den ena personliga
rekommendationen ger den andra, säger
Richard Nilsson som jobbar med The Jackson Family och med Jackson Marketing
Development sedan 2010.
– Vid första mötet, när familjens agent
ringde på, bar jag t-shirt, shorts och flip
flops. Det var tydligen ett vinnande koncept. Att vara lugn, och trygg i själv och ha
bra idéer är egenskaper som uppskattas. Jag
har en tajt relation till familjen Jackson i
dag, säger Richard Nilsson.
NÄR DET GÄLLER superkändisar, till exem-
pel i samband med filmfestivalen i Cannes,
arbetar vi mycket för att skydda våra gäster.
Att de ska kunna koppla av i lugn och ro.
När det gäller affärsmän och kvinnor som
vill ha kvalitetstid med sin familj, så satsar
vi kanske lite mer på att bjuda på lite extra glamour och upplevelser, säger Richard
Nilsson
– Vad som är lyx är högst personligt, säger
Richard Nilsson.
Avslutningsvis hur har du lyckats slå dig fram i
en helt ny bransch?
– Jag är övertygad om att en bra entreprenör kan driva vilken verksamhet som
helst. Se bara till att omge dig med bra människor, se till att leverera bra service och göra
det i tid. Var glad och vänlig mot alla och
se till att medarbetare och leverantörer är
nöjda. Det är en viktig del i all framgångsrik verksamhet. Och glöm inte ett bygga
ditt nätverk, avslutar Richard Nilsson.
– Vi svenskar uppskattas för vi upplevs
som punktliga, pålitliga och tydliga. Det är
egenskaper som ofta underskattas men som
är viktiga, även i kreativa branscher, säger
Richard Nilsson. l
5
Analys
Tema
Tema
Luxemburg bidrar
till ökad transparens
För att Luxemburg skall växa som ett stabilt internationellt
finanscentrum har trenden mot ökad transparens varit tydlig.
På Swedbank gör man sig redo för utökat utbyte av bankinformation.
TEXT: ELLEN KARLBERG
DET AUTOMATISKA informationsutbytet av
bankinformation inom EU, men även globalt,
kommer att utvidgas väsentligt från 2016.
– Att det kommer att ställas krav på mer
automatisk utbyte av bankinformation var
väntat, och vi kommer förstås att möta de
nya kraven på rapportering, samtidigt som
vi bistår våra kunder som ofta har både verksamhet och tillgångar i flera länder, säger
Dennis Nygren, Managing Director på
Swedbank i Luxemburg.
– Vår ambition är att fortsatt bygga kompetenta team kring våra kunder för att tillsammans bidra till kundspecifika helhetslösningar utifrån morgondagens högt ställda
krav på transparens, säger Dennis Nygren.
– RAPPORTERINGEN av finansiell information sker inte mellan banker, utan endast
mellan behöriga myndigheter, förtydligar
han. Det är kort tid kvar till dess att det
utökade informationsutbytet ska vara igång.
Det ställer stora krav finansiella sektorns rap-
portering, statliga deklarationsrutiner och
hur avvikelser i deklarationerna ska hanteras.Vissa länder inom OECD kommer att
klara det bättre än andra, tror experter.
SKATTEEXPERTEN ULRIKA HANSSON job-
bar på Svenska Bankförenigen och hör till
dem som bevakat arbetsprocessen som lett
fram till EU-direktiven om rapportering.
Vad driver utvecklingen?
– Efter finanskrisen behövde många länder,
däribland USA, stärka sina offentliga finanser, säger Ulrika Hansson.
Sökandet efter skattepengar som hamnat
utanför det egna landets gränser intensifierades. I USA fattade amerikanska kongressen beslut år 2009 om att införa regelverket
Fatca för att andra länder skulle bli skyldiga att lämna information om amerikaners
ekonomiska transaktioner till den amerikanska skattemyndigheten. Det är denna
typ av lösning som nu ”kopierats” av andra
länder.
Detta ska rapporteras
l För närvarande
rapporteras endast
ränta på banktillgångar i ett EU-land
som uppbärs av en
privatperson bosatt i
annat EU-land enligt
det så kallade Sparandedirektivet.
l Från 2016 kommer
den automatiska rapporteringen även att
omfatta aktieutdelning, bruttolikvider
vid försäljning eller
inlösen av värdepapper och andra
6
finansiella instrument
samt kontobehållning/depåvärde vid
årets slut. Förutom
privatpersoner inkluderas även juridiska
personer, som till
exempel kapitalförvaltande bolag och
även försäkringslösningar.
l Informationsutbytet kommer även
att bli aktuellt för
länder utanför EU
som har undertecknat
OECD-avtalet om att
tillämpa en global
standard för automatisk rapportering av
finansiell information,
Hit hör länder som
Norge, Singapore och
Schweiz.
l Trots OECDavtalets multilaterala karaktär tillåts
länderna att välja
med vilka länder de
kommer att utbyta
information med.
l Förhandlingar är
initierade mellan EU
och Schweiz, med rapportering som avser
information från 2017
och framåt.
l Den automatiska
rapporteringen av
finansiell information
ersätter inte deklarationsplikten som gäller i bosättningslandet för tillgångar och
den avkastning som
de gett. Det är fortfarande den skyldiges
ansvar att lämna en
korrekt deklaration.
– På bara tre år
fick USA resten av
OECD att anamma
sin syn på skattelagstiftning. Det är
uppseendeväckande
snabbt, säger Bankföreningens skatteUlrika Hansson
expert, som ser risker
med det.
Ländernas strävan att öka sina skatteintäkter kan ha gått ut över konsumentskyddet, till exempel när det gäller integritets- och säkerhetsaspekter. Det kan till
exempel bli svårt för en skattemyndighet
eller en bank att lämna exakt de uppgifter
som efterfrågas.
– I Sverige finns ett väl fungerande skatteverk som kommit långt i sin digitalisering
och automatisering men informationsstrukturen och rapporteringen är uppbyggd
för att hantera de egna behoven, inte andra
länders, säger Ulrika Hansson.
VARJE LAND HAR sin särart och landets ansvariga myndigheter sina utmaningar att lösa
när informationsbytet ska utökas.
– Vad gäller amerikaner har vi en utökad
rapportering från den 1 april 2015.
– Jag har redan haft kontakt med bankkunder som oroar sig för de åtaganden och
skyldigheter som de har mot det amerikanska skatteverket, till exempel när det gäller
att lämna deklaration, säger Ulrika Hansson.
– De långtgående och kostsamma kraven
från de amerikanska myndigheterna har
gjort att flera europeiska banker inte längre
kan ha kvar sina kunder som flyttar till USA,
säger Dennis Nygren.
– Vår målsättning över tiden är att vi skall
kunna hantera kunder med amerikansk
anknytning, avslutar han. l
En humörhöjande
minusränta
Vilka vårkänslor vi har fått tack vare Europeiska centralbankens massiva
stödinsatser och Riksbankens nollränta. Om tillväxten tar fart i Europa blir
det en fjäder i hatten för penningpolitikens beslutsfattare.
JAG HAR REDAN SKRIVIT om de låga och till och med negativa rän- längre period. Men att Riksbanken skulle ge besked om en negator som vi ser på många håll i världen. Det är svårt att släppa detta tiv reporänta och att femåriga svenska statsobligationer skulle
ämne. De flesta av er kanske inte tänker så mycket på detta eller ge noll trodde vi knappast i början av detta år. Räntorna är på
tycker att det är trevligt när det är billigt att låna pengar. I skolan har mycket låga nivåer och vi har svårt att se hur det ska bli en bra investering, men jag ska vara ödmjuk och erkänna
vi fått lära oss att räntorna inte kan vara negativa.I
att jag har haft helt fel de sista åren. Räntorna
den aktuella kurslitteraturen för dagens national"Det finns många
har fortsatt ner.
ekonomi är teorin som rör ränteinstrument att
en ränta lägre än noll är teoretiskt omöjlig. No- goda skäl att ta
belpristagaren Krugman skrev 2013 när den hem lite av de fina
Å ANDRA SIDAN har vi, kanske tack vare de
amerikanska styrräntan låg nära noll att ”Reagressiva centralbankerna, haft en bra första del
member, interest rates can’t fall – the zero lower vinster som gjorts."
på det nya året. I princip alla tillgångar har inte
bound isn’t a theory, it’s a fact”.
bara haft en otroligt bra avkastning men även
Nu har vi inte enbart en negativ reporänta i Sverige utan även överraskat de mer optimistiska analytikerna och ekonomerna posicirka en tredjedel, det vill säga 33 procent av Europas statsskuld, har tivt. Vi går alla omkring med solsken i blicken och glada vårkänslor
en negativ ränta. Det är inte enbart länder som kan få betalt för att i sinnet.
låna, utan även företagsobligationer handlas med negativ ränta. Så
Vi har under flera år rekommenderat aktier. När jag började arbaseball legenden Yogi Berra har en poäng när han sa ”In theory, beta i Luxemburg och analyserade många portföljer, blev det första
there is no difference between theory and practice. But in practice, målet att öka risken i de diskretionära portföljerna och även försöka
there is.”.
göra det i de rådgivande mandaten.
VI SOM JOBBAR I BANKEN tror fortfarande på låg inflation, långsam återhämtning vad gäller tillväxt och låga räntor under en
Private Banking-portföljen
Avkastning
2014 (SEK)
Avkastning
april 2015 (SEK)
SAFE
5,5 %
2,1%
CORE
8,4 %
5,4 %
EDGE
11,5 %
9,6 %
Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk.
JAG HOPPAS NI tycker att vi har gjort ett bra jobb när det gäller
denna allmänna rekommendation att ha mer aktierisk i portföljerna.
Men på samma sätt som man inte ska ha för lite aktierisk så ska man
inte ha för mycket. Efter de senaste månadernas för att inte säga de
sista årens börsuppgång så kan det vara på plats att diskutera eventuella rebalanseringar i portföljen. Det finns många goda skäl att ta
hem lite av de fina vinster som gjorts.
OM VI INTE TALAS VID under de närmaste dagarna så vill jag för det
första upprepa samma mantra som vi har upprepat de senaste åren för att inte skapa missförstånd. Vi fortsätter att vara försiktigt positiva till aktier och företagsobligationer. Varken
aktier eller företagsobligationer ser billiga ut,
MARCUS LARSSON
men jämfört med statsSenior Investment
obligationer ser de
Manager, Swedbank
mycket attraktiva ut. l
7
till
5 frågor
Jessica Perrion, champagnetillverkare
Hon bjuder på
festliga bubblor
Foto: Erik Dahlström/Livets Goda
TEXT: ELLEN KARLBERG
Jessica Perrion och hennes man Thierry driver
Champagnehuset Thierry Perrion. Paret laddar
nu för ny säsong som lockar vinturister.
Vad gör ni på vårvintern i Champagne?
– Jag arbetar med sådant som är svårt att hinna med under högsäsong. Min man är ute på fälten och jobbar. ”La taille” handlar om
att ta kontroll över vinstocken med ett speciellt beskärningssätt för
att främja tillväxten och den kommande skörden. Många traditionella metoder används alltjämt.
– Till hösten när druvorna skördas, i detta fall två svarta och en vit
sort, pinot meunier och chardonnay, görs det för hand så att skalen
hålls intakta och inte färgar vinet.
Hur är det att ha ett eget champagnehus?
– Ja, vi är ju ett hus i ordets verkliga bemärkelse, skrattar Jessica.
– Som många andra små champagnemakare använder vi en del
av druvorna för att tillverka eget vin, cirka 10 000 flaskor per år, men
resten säljs de till de stora champagnetillverkarna. Det finns ett antal byar, närmare bestämt 17 stycken, som odlar druvor med grand
cru-märkning. Med det begränsade utbudet finns alltid efterfrågan
på druvorna.
– All vintillverkning i Champagne är minutiöst kontrollerad. Det
gäller hela processen från fälten, genom skörden, vintillverkningen
till hur de buteljerade flaskorna lagras.
Hur viktig är själva produkten i förhållande till turismen?
– Vi är glada för att turisterna vill besöka oss. Eftersom jag är
svensk har vi många svenska kunder som kommer till oss. Vi är lantbrukare. Det finns många som har en vanföreställning att vi som
arbetar med lyxprodukter även lever ett lyxliv. Så är det förstås inte.
Jag ser mig själv lite som en bondmora.
Det ser festligt ut med rosa champagne, men det är inget
ni har i ert utbud?
– Nej, det är inget som vi personligen har fastnat för även om
det har varit trendigt. Vi tycker om att hålla oss till de ursprungliga
metoderna, vilket innebär att vi gör en helt naturlig produkt utan
tillsatser. För att göra champagnen rosa krävs en tillsats av skal från
röda druvor och/eller rött vin.
Jessica Perrion
Driver: Champagnehuset Thierry Perrion med sin man Thierry, som
hon träffade i samband med språkstudierna i Reims.
Familj: Paret har tre barn. ”Familjen betyder allt för mig”.
Bor: I byn Verzenay, en av 17 godkända byar med grand cru-druvor.
Husets vinstock: Farfars hybrid från 1932 heter Maurice. "Vi gör
några flaskor av Cuvée Maurice från 2012 just nu, men den kommer
inte att säljas förrän om fyra fem år, säger Jessica Perrion."
Champagneklasserna
● Husets standardchampagne, en non-vintage
Brut Tradition Grand Cru.
● Årgångschampagne
En Cuvée Prestige, Brut, Grand Cru (äldre årgångar
än Brut Tradition), Demi-Sec Grand Cru, samma som
Brut Tradition men sötare.
● Prestigechampagne
Magnum, Brut, Blanc de Noir (100 procent pinot
noir, Verzenay).
Cuvée Maurice, heltorr (noll doserad), 2012, blanc de
noir, vielles vignes (gamla druvstockar från 1932).
Bästa serveringstipset för vårens och sommarens fester?
– Servera vid rätt temperatur, och om det är vänner som inte är
vana att dricka champagne så satsa gärna på en Demi-Sec som är
lite sötare. En annan sak är att inte dricka champagne med nyborstade tänder. Det är för övrigt ett tips som gäller för alla drycker med
mycket syra i. l
Ansvarig utgivare: Dennis Nygren Kontakt: Swedbank Asset Management S.A: Tel: +352 40 49 401,
[email protected], www.swedbank.lu Produktion: Alamaa Consulting
Tryck: Mad Ink, Luxemburg.
Informationen i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständig­
heten i eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt.