Fakta-utb 8 september 2015

Utvärdering FAKTA­utbildning för allmänläkare 2015­09­08 Patienten och sjukskrivningsprocessen ­ från SSRI och sjukskrivning till acceptans och personligt åtagande att leva sitt liv. Föreläsare: Åsa Kadowaki Namn
Antal
%
1 ­ Mindre bra
0
0
2
0
0
3
2
3,1
4
0
0
5
1
1,6
6
1
1,6
7
4
6,2
8
11
17,2
9
17
26,6
10 ­ Mycket bra
28
43,8
64
100
Total
Svarsfrekvens
100% (64/64)
Bättre intyg med ICF ­ tid, samverkan och digital kommunikation med FK ­ tips och praktik. Namn
Antal
%
1 ­ Mindre bra
2
3,1
2
2
3,1
3
5
7,8
4
5
7,8
5
3
4,7
6
11
17,2
7
10
15,6
8
14
21,9
9
4
6,2
10 ­ Mycket bra
8
12,5
64
100
Total
Svarsfrekvens
100% (64/64)
Information kring höstens influensa, vaccination och HIV­kampanj. Namn
Antal
%
1 ­ Mindre bra
0
0
2
0
0
3
3
4,8
4
3
4,8
5
9
14,3
6
8
12,7
7
7
11,1
8
12
19
9
13
20,6
8
12,7
63
100
10 ­ Mycket bra
Total
Svarsfrekvens
98,4% (63/64)
Röntga rätt och lagom ­ nyheter med tips och anvisningar kring radiologi i primärvården. Namn
Antal
%
1 ­ Mindre bra
0
0
2
2
3,3
3
2
3,3
4
3
4,9
5
3
4,9
6
9
14,8
7
11
18
8
20
32,8
9
4
6,6
10 ­ Mycket bra
7
11,5
61
100
Total
Svarsfrekvens
95,3% (61/64)
Neurologi i primärvården ­ uppdatering och samverkansfrågor. Namn
Antal
%
1 ­ Mindre bra
3
4,8
2
5
8,1
3
16
25,8
4
2
3,2
5
7
11,3
6
6
9,7
7
8
12,9
8
10
16,1
9
3
4,8
10 ­ Mycket bra
Total
2
3,2
62
100
Svarsfrekvens
96,9% (62/64)
Skulle du rekommendera utbildningsdagen till en kollega? Namn
Antal
%
58
92,1
Ja
Nej
Total
6
9,5
64
101,6
Svarsfrekvens
98,4% (63/64)
Övriga synpunkter? tråkigt att tekniken krånglade och att flera föreläsare inte kunde visa sina power points.
Bra om ansvarig allmänläkare för faktagruppen presenterar eller är med på scen.
Jag tycker tanken om fortbildning med FAKTA har havererat när den används av slutenvården som ett forum för att berätta för oss i primärvården hur vi ska göra specialistvårdens arbete för att dom "är så få". Jag tycker inte att det kan kallas samverkan när slutenvården ålägger primärvården att ex beställa MR innan man tar emot sina egna patienter. Info om nevrologi i primärvården var så nedvärderande mot primärvården att den får mig att överväga om jag överhuvudtaget ska anmäla mig till faktadagar i framtiden.
Hej! Det blev ett alldeles för tydligt sjukhusperspektiv angående röntgen och neurologi! Det borde vara förbjudet att låta sjukhusspecialister göra dragningar själva. Det borde vara en distriktsläökare som gör dragning av Fakta­dokument och sedan kan en sekundärspecialist komplettera. Ok, det röntgas mycket i Jönköping, men hur stor del beställs av primärvården? Jämfört med övriga regioner? Dragningen om sjukskrivningar skulle vara bättre om de som gjorde det trodde på sig själva som föreläsare. Det är så tröttsamt att höra vuxna människor gnälla om att de inte kan använda mikrofon mm. Väx upp! Dagens behållning var Åsa Kadovaki. Vi behöver mer av den varan. Någon som står upp och tror på oss! Olyckligt med mycket datastrul. Påverkade nog framförallt neurologiföreläsningen. Med den rubrik den hade fanns nog en förväntan att den mer skulle röra samverkan än enbart redogöra för ett antal diagnoser och dess behandling.
Förelesning av Åsa Kadovaki var toppen, flera sådana önskas. Resten som vanligt på Fakta bara medelmåttiga.
En hel eftermiddag men katedral föreläsning behöver vara på en annan nivå om den skall vara givande. Det var inget riktigt primärvårdsperspektiv på föreläsningen (neurologi) och sa inte så mycket mer än vad man kunde läsa sig till i faktadokumenten. Ett alternativ för att det också inte skall bli bara föreläsningar under dagen är att man använder delar av eftermiddagen till case/gruppdiskussion. Det var tydligt under dagen att det fanns en hel del som distriktsläkarna ville diskutera och en sådan här samling hade man kanske också kunnat utnyttja till diskussioner om, på förhand, bestämda frågor.
Jag hade kanske önskat dels mer praktiska tips på hur vi i PV ska tänka vid diagnosticering neurologiska åkommor­ tips som är viktiga vid vissa åkommor att tänka på i status/anamnes osv. Nu blev det mer ur en lärobok/FAKTA och det ger inte så mycket. Dessutom saknade jag en tydlighet från resten av FAKTAgruppen i neurologi­ jag medhåller i mina kollegors frustration och påpekanden kring utredningsgång och att ett dokument som ska vara ett riktmärken kring fördelning skall också överenskommas med DL­kåren inte dikteras av slutenvården pga resursbrist. Känslan är att det finns en okunskap kring hur vi arbetar i praktiken, hur vår arbetsdag ser ut. Däremot förstår jag om föreläsaren tyckte det var svårt med denna kraftiga reaktion, inte lätt att hålla ett föredrag då. Var var resten av FAKTAgruppen som också har jobbat med sidan? Datastrulet påverkade eftermiddagens föreläsningar till det sämre. I övrigt mycket bra dag.
Eftermiddagen nästintill värdelös
Tråkiga teknikproblem, detta kan förberedas bättre. Diskussionen spårar lätt ur när röntgenundersökningar kommer på tal ­ behov då av att någon av programansvariga för dagen går in och modererar diskussionen så att vi inte går miste om utb­tid. Tråkigt när tekniken gör att föreläsaren inte kan använda sitt tilltänkta föreläsningsmaterial (syftar på neurologföreläsningen)
Pga teknikstrul för Neurologföreläsaren kom föreläsaren av sig . ostrukturerat ,oegagerat och ej anpassat till ´lyssnarna´. Bättre med ´nyheter`vad vi kan tänka .
synd att inte neurologens bilder fungerade.
mycket bra upplägg, bra lokaler och fantastisk mat!
Som vanligt alldeles för kallt i lokalen på Hook. denna gång dessutom mkt problem med datorerna de har god mat men alldeles för få ställen att ta mat Synd med datorstrul. Teknik­bekymmer drog ned värdet av Neurologi­delen, hade förhoppningsvis varit mer givande med tänkt presentation.
Om man vill diskutera samverkansfrågor med neurologen är det kanske bra om Fakta­koordinator och hela neurologi gruppen är med!
FAKTA har nu blivit ett sätt för slutenvården att beordra oss distriktsläkare hur vi ska göra slutenvårdens, nu nevrologens, arbete så dom slipper arbeta. Och få höra att vi måste jobba för nevrologer har så mycket att göra. Detta är underkännt. FAKTA­dokumenten är underkända.
bättre koordination på em så att inte det blir ett diskussionsforum.
föreläsning neuro: olyckligt att ppt inte fungerade. generellt är det väl önskvärt med mindre genomgång av faktadokument, mer allmän information/diskussion runt fördelning mellan pv/neuro ­ när/var/hur remisser skall skrivas, vad bör skötas i pv med/utan stöd av neuro, observationsfynd som bör remitteras tidigt osv. trist för neurologen att powerpointen ej fungerade. Tycker att Hook borde kunnat fixa det åt henne