och Svenmanska parken

Information om Svenmanska parken
Ett parkprojekt i Bräkne-Hoby kring kulturhuset
Svenmanska parken i Bräkne-Hoby
- ett parkprojekt med trådar in i Bräkne-Hoby-traditioner i trädgård och
landskap, Ronnebys kurortstradition och svensk trädgårdskonst
En träffpunkt för trädgård i Blekinge. En besökspark och en demonstrationspark med både europeiska och regionala mål. I. Research till en
berättelse om parkens uppkomst, trädgårdsdesign och växtmaterial med anknytningar till platsen och en rad trädgårdspersonligheter. II.
2. Anläggningsetapp, våren 2015 och hösten 2016. 3. Påbyggnadsetapp, våren 2016. Roland Gustavsson, Eva Gustavsson och Kenneth Lorentzon.
Samverkansprojekt SLU – Ronneby kommun – föreningar i Bräkne-Hoby. 2015-04-07
Från mäktig Bräkneås till ”Hoby Sandgraf” och Svenmanska parken
Rimligen så är detta en av de mest sannolika platser för den ursprungliga
bosättning, som senare skulle utveckla sig till ”Hoby” och ”Bräkne-Hoby”. Här
är vi på en sydvänd sluttning i slutet av Bräkneåsen, där den dyker ner i leran. Här
har man funnit en urna från Bronsåldern och alldeles intill finns tre resta stenar
från tiden just efter Kristi födelse. Långt senare så finner vi här ett sandtag, en
brunn för omgivningen, inklusive skolan, att hämta vatten ifrån, och en soptipp
med allehanda bråte. Samtidigt var detta barnens eldorado; barn som sakletare och
barn som älskar sin vinter och kälke. Alldeles i närheten, på åsens yttersta udde,
finns dessutom kyrkan. På samma plats som den äldre kyrkan låg byggde man upp
den nya; som går under smeknamnet ”Blekinges katedral” och förvisso är den störst
i länet och storslagen i sin arkitektur. Intill fanns också andra slags ”centrumbildningar”,
som Tingsgården och Hoby lanthandel, som lär ha varit Blekinges största lanthandel och
vars grusade yta gav upphov till det äldre namnet ”Torgparken”. Här låg också den allra
äldsta skolbyggnaden från 1844 innan den flyttades till andra sidan parken.
Källa: Vykorten finns på Bräkne-Hobys
Hembygdsmuseum eller kan lånas som
Vykortssamling I och II från Bräkne-Hoby.
Bankhuset som blev telefonväxel och som också kom att inrymma
kommunalhus och senare bibliotek och kulturhus.
Invid den dåvarande huvudgatan och mitt i detta
”kulturcentra” byggde man 1910 ett sparbankhus,
vilket även kom att fungera som kommunalhus.
Byggmästare var Svante Svensson från Karlshamn, som
även tog på sig rollen som arkitekt. Svensson har ritat
många utomordentligt vackra hus i Jugendstil, som
ligger nära ”Arts & Crafts” och den naturinspirerade
kurortsstilen. I samma anda verkade den kände
blekingske skulptören Per Hasselberg, vars verk
representerar ”den nakna sensualismen” som
skandinavisk stil. Notera den dåvarande huvudentréns
vackra bågformade portal. Som tack för att man fick ta
sand för gjutningen till kyrkan i Hoby sandtag så
ordnade kyrkan en återfyllning och jordpåläggning.
Samtidigt planterades även lindarna.
En tid senare, närmare bestämt 1952, kommer
Sven Gilbert Svenman in i bilden. Han ville
ge ett bidrag till sin hembygd och skänkte pengar
till anläggningen och underhållet av en park; den
park som vi idag kallar ”Svenmanska parken”, även
innefattande inköpet av Hasselbergsskulpturen och
det klockspel i kyrkan, som vi då och då lyssnar på.
Pengarna gav han till Hembygdsföreningen i Hoby att
förvalta. Vid denna tidpunkt bodde han i Göteborg,
där han var tingsskrivare, men han hade sina rötter i
Bräkne-Hoby. Hans far hade drivit kvarnen i Trånhem
invid Bräkneån och som ung hade han skapat en
kvartett, som brukade spela på ”Lilla Ekbacken”.
I samband med donationen ville Svenman vara
anonym, men så småningom klev han fram i ljuset.
Notera hur stora lindarna var redan 1952. Idag är de
över hundra år och en inramning att bygga vidare på.
Notera även den fina stenbeläggningen på gatan, där
Hoby blåsorkester står samt vindskyddet kring sittplatserna. Per Hasselbergs skulptur ”Vågens tjusning”
köptes in till invigningen.
Bilder från invigningen. Stig Svenssons arkiv, Hoby
Hembygdsmuseum.
Svenmanska parken i Bräkne-Hoby
- Ett parkprojekt med trådar in i Bräkne-Hoby-traditioner i trädgård
och landskap, Ronnebys kurortstradition och svensk trädgårdskonst
- En besökspark och en demonstrationspark med både europeiska
och regionala mål. En del i ”Besökscentrum” inom Strategi 2018.
I.
Research till en berättelse om parkens spännande uppkomst,
trädgårdsdesign och växtmaterial med anknytningar till platsen och
en rad trädgårdspersonligheter.
II. Anläggningsetapp, våren 2015.
III. Anläggningsetapp, våren 2016 – 2020. Projektgrupp; föreningssamverkan
Roland Gustavsson, Eva Gustavsson, Kenneth Lorentzon
Ronneby 2015-03-18. I ett samverkansprojekt med Ronneby
Kommun samt med Bygd i samverkan och Bräkne- Hoby trädgårdsFörening.
• Vidareutveckling av den befintliga parken som invigdes 1952.
Parken är ett ovanligt väl bevarat exempel på sen klassicism,
som stil företrädd av Gösta Reutersvärd som en mycket känd
svensk trädgårdsprofil, med direkta kopplingar till en lokal
trädgårdstradition i Bräkne-Hoby.
Trädhassel
Davidia,
Japansk avenbok
Pinus
Trollhassel
Schersmin
Magnolia
Gutaperkaträd
Asiatisk björk, korkträd, vinterkörs
Rhododendron, Azalea, ormbunkar
Häck, avenbok. Befintl. Häck; liguster
Plattläggning, Ölandssten
Perennrabatt
Vatten; damm
Smågatsten
• Direkt anknytning till trädgårdsprofiler som Nels Nelsson och
Viola och Carl Larsson i Sonekulla, Bräkne-Hoby.
• Byggnaden är attraktiv, invigdes som kulturhus 2014 och är designad
i den s k Jugendstilen. Målet är här att söka stärka samverkan
mellan aktiviteterna inomhus, med bibliotek, utställningar och föreningsverksamhet, med utomhusaktiviteter, med möjligheter till cykeluthyrning, utomhuscafé, vis- och andra musikkvällar samt guideverksamhet via ett tolkningscentrum om landskap, trädgård, cykel- och
vandringsleder.
• Mitt i – trädgården. Mitt i Sveriges trädgård. Målet är dessutom att
föreningar i Blekinge kring landskap och trädgård ska känna sig
hemma här. I parken har därför prioriterats ett mer udda och ovanligt
växtmaterial, som är i framkanten inom trädgårdsbranschen.
Befintliga förhållanden
Svenmanska parken
Projektet berör en park som är historiskt intressant och som
utgör ett ovanligt exempel på en park av i sen klassicistisk anda,
Utförd innan modernismen på allvar slagit igenom i Sverige.
Projektet är intressant därför det berör en park, som
inte är ny utan över sextio år gammal. Det innebär att
många naturliga processer har fått verka, vilket lett till
förhållanden som inte kan påträffas i en nyanlagd park.
Det kan till exempel röra markstrukturen och mullhalten,
vilket kan användas som fördel vid plantering av surjordsväxter,
skogsperenner eller ormbunkar.
Det kan också röra träden och buskarna. Blomsterbuskar
som spirea, som här uppvisar en dålig livskraft, har troligen
redan passerat sin optimala ålder. Andra växter, såsom gullregn
och syrén, har hunnit bli karaktärsfulla med en
distinkt växtarkitektur, som det är dags att njuta av. Linden,
som passerat hundra år, har fortfarande inte fått några ålderstecken utan verkar växtkraftig som en medelålders lind. Om
man istället ser till förhållandena nere i marken, så kan man
främst förvänta sig att det är lindens rötter som kan vara både
långa och mycket täta. Vid anläggningen behöver därför den jord
som läggs på vara så beskaffad att den kan ge en god start för
nyplanterade växter.
Det finns också en balans mellan ljusare och skuggiga partier
I en park som hunnit bli några år. Många arters ungdomsformer
föredrar litet skuggigare förhållanden och det kan därför
vara en fördel för själva växtetableringen att arbeta i en medelålders
park.
Tidsplanering:
Mark- och
Vegetationsbehandling
•
Dec. 2014. Planering, första förslag. Förberedande
växtförslag och växtbeställning. Förankring.
•
Februari 2015. Detaljerat förslag, förankring.
•
Mars 2015. Preliminär genomförandeplan
Offentliggörande av projektet. Växtbeställning.
•
April 2015. Genomförandeplan, ekonomisk
översikt, detaljdesign:
Svenmanska parken,
Bräkne-Hoby
Borttagning av grässvåll.
Grävning, uppluckring 30 cm.
Påfyllnad av humusrik jord 30 cm.
Nedtagning av träd.
Borttagning av alla buskar inför nypl.
Bevarande av fåtal befintliga buskar
Nyplantering av huvuddelen.
Behållande av det befintliga.
Komplettering där det finns luckor.
Upptagning samt flyttning av växter.
- 13 april, kontakter med länsstyrelsen om trädfällning. Kontakter med Landstinget om medverkan.
Information av repr. för läkarstationen. Plantbeställningar.
- 16 april, trädfällning.
- 20 april. Grävningsarbeten, matjordspåläggning resp.
ogödslad torv för surjordsväxter.
- 22 april. Plantleverans.
- 23 – 24 april. Tidnings- och jordpåläggning,
- Plantering.
• Hösten. Omläggning av Ölandssten vid dammen och plantering av perenner.
• Anläggningsskötsel under två år.
Parallellt: Snickare; färdigställande av ny pergola.
Stensättning, smågatsten, betonggjutning, plattläggning av entré och utomhusfikaplats.
Smidning av utvidgat järnsmideräcke kring fikaplats.
Uppsättning av tre flaggstänger.
Underhåll av den centrala parken och dammen.
Fayeria
Kerria
japonica
Pinus,
Prunus subhirtella
/ Magnolia
obovata
Ilex
biotensensis
Syringa
Rhododendron
Svenmanska parken i Bräkne-Hoby
- ett parkprojekt med trådar in i Bräkne-Hoby-traditioner
Eucommia
(Guttaperkaträd)
Rhus polanimi Cladastris
lutea
Rhod.
calyplytum
Phellodendron
amurense
Perenner, sumpbiotop
o buskar
i trädgård och landskap, Ronnebys kurortstradition och
svensk trädgårdskonst
Euodia
Roland Gustavsson, Eva Gustavsson, Kenneth Lorentzon Ronneby 2015-03-18.
I ett samverkansprojekt med Ronneby Kommun samt med Bygd i samverkan och
Bräkne- Hoby trädgårdsförening.
Magnolia
Phellodendron
amurense
Magnolia
Perenner;
Gula rabatten Perenner;
Buddlejor o pioner
Pinus,J
uniperus Suesica
Ostrya virginiana
Pinus bungeana
Carpinus japonica
Betula
Asiatisk björk
Rhododendron &
Azaleor & ormbunkar
Magnolia
Acer
Magnolia
Magnolia
Magnolia
Hamamelis
Magnolia tripedala Blomfield
Hamamelis 3 st.
Pinus tabuliformis
Rhododendron och azaleor
En utmaning för föreningar & kommun:
•
Från kulturhus till besökscentra; ”kurortscentrum
där inomhus och utomhus kombineras” i en ny tid
•
Symbol för samverkan mellan föreningar och
skolor i Bräkne-Hoby
•
Symbol för mitt i Blekinge; och mitt i betydelsen
engagemang, tillhörighet, medverkan.
•
Bildningsmöjlighet. Tolkningscentrum.
•
Cykeluthyrning, sommarfik, guidningsbeställningar
•
Mitt i Blekinge. En samlingspunkt för olika typer
av föreningar.
Befintl. rhododendron
Januarikörs
Prunus subhirtella
Trädhassel
Perenner; röda
Davidia, Rhus
rabatterna
Asiatisk lönn
Japansk avenbok
Corylus colurna
Pinus
Magnolia rödbl. Cor. colurna
Cercidiphyllum magnifica
Trollhassel
Hamamelis Cor. colurna
Schersmin
Magnolia
Hamamelis
Magnolia
Cornus mas
Magnolia
Guttaperkaträd
Asiatisk björk, korkträd, vinterkörs
Rhododendron, Azalea, ormbunkar
Häck, avenbok. Befintl. Häck; liguster
Plattläggning, Ölandssten
Perennrabatt
Vatten; damm
Smågatsten