hÄr - Lärarnas Riksförbund

BOKMÄSSAN
presenterar:
Brännpunkt:
Skola
Barbro Westlund om språk­
utvecklande undervisning
Läs mer om:
MOLNET
Top 5 på Bokmässan
seminarieprogrammet
Att läsa är att tänka och att tänka
är att lära. Det är en förutsättning för
att kunna ta till sig kunskap, värdera,
påverka och uppleva. BARBRO WESTLUND
24–27 september, svenska mässan göteborg
ll
i
t
t
t et
e
r
lj på >
i
>
b
p ols r >
kö sk hä
Startpunkt Skola
Ä
r den likvärdiga skolan hotad? Digitaliseringstakten går allt
snabbare, nyanlända i Sverige har behov av en undervisning
som bidrar till språkutveckling, läsfrämjande insatser har aldrig
varit v­ iktigare och det samhällsklimat som råder blir även påtagligt i skolan. Förändringar bidrar till nya möjligheter – men också utmaningar.
I vilket sammanhang finns utrymme att problematisera dessa?
På Bokmässan förstås!
Demokrati och yttrandefrihet står i fokus i 2015 års skolsatsningar på
Bokmässan. Alldeles särskilt lyfter vi läsfrämjande insatser: vad är skolans
uppdrag och vad säger forskningen? Hur kan läsning bidra till att bryta ett
utanförskap? Vilka läsfrämjande insatser behöver göras och hur kommer
­digitalisering in i sammanhanget? säger ­Frida Edman, ansvarig för skola på
Bokmässan.
Några av inslagen på Bokmässans skolsatsning 2015:
>> utställning i C-hallen
>> området Molnet med fokus på lärande, läromedel och digitalisering
>> Skolspåret med unika seminarier för skola i mässans seminarieprogram
Tillsammans med branschens aktörer l­anserar vi också på bred front höstlovet vecka 44 som ett officiellt läslov, ett i­nitiativ för att främja barns
läsande.
Välkommen till Bokmässan!
> Köp din biljett här!
Kontakt skola: Frida Edman, [email protected], 0701 61 68 07
Låt dig
MISSA
INTE
inspireras!
I Bokmässans seminarieprogram presenteras ett s­ ärskilt Skolspår med
aktuella författare, brännande debattämnen och diskussioner om läsning och
lärande. Här är ett inspirerande axplock:
1
2
3
4
5
6
Hur får nyanlända elever en bra början?
Forskning och beprövad erfarenhet för en lyckosam start
Tore Otterup. Arrangör: Studentlitteratur
Så motverkar vi intolerans
Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias Derimitrades,
Lina Axelsson, Birgitta Hägg, Sharon Jåma.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Den Globala Skolan/Universitets- och Högskolerådet
Vad gör vi med medierna och vad gör medierna med oss?
Jesper Strömbäck, Johanna Frelin, Helén Ängmo, Nicklas Lundblad,
Ewa Thorslund, Katti Hoflin. Arrangör: Statens medieråd
Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten?
Jacob Möllstam, Per Kornhall, Anna Ekström, Johanna Jaara
Åstrand, Johanna Koljonen. Arrangör: Lärarförbundet och Natur & Kultur
Språket lyfter undervisningen och eleverna
Anna Ekström, Lotten Ekelund, Camilla Segertoft, Barbro Westlund,
Anna Lindblom. Arrangör: Skolverket
Kampen mot mobbning på schemat
Marwa Karim, William Spetz, Annsofie Blixt, Jenny Lindström,
Mark Levengood. Arrangör: Svenska Hjältar
> biljetter till skolspåret köps här!
Svenska impulser
– ett medvetet val
Nyhet!
Utkommer
augusti 2015.
Kursen Svenska 1
Kursen Svenska 2
Kursen Svenska 3
Kursen retorik 100 poäng
Tydlig, samtida, grundlig
Svenska impulser är ett heltäckande läromedel för gymnasiet som söker
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.
Bokens levande berättarröst
lotsar eleverna genom texten.
Just praktisk nytta är utgångspunkten för
Svenska impulser – En handbok i retorik.
Antologierna Upplev litteraturen
1-3 är ovärderliga komplement
till Svenska impulser.
Läs mer och bläddra i böckerna på
www.sanomautbildning.se
Författare Svenska impulser
och Upplev Litteraturen:
Carl-Johan Markstedt
Sven Eriksson
Författare Svenska impulser
– En handbok i retorik:
Carl-Johan Markstedt
Vendela Blomström
Följ Svenskrummet på Facebook!
Få tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer
inom ämnet svenska och sfi/svenska som andraspråk.
www.facebook.com/svenskrummet
tel. 08-587 642 10
[email protected]
www.sanomautbildning.se
Molnet
– här utvecklas lärande och skola
M
olnet är en mötesplats på Bokmässan för dig som är
lärare, bibliotekarie eller intresserad av samtal om läromedel, lärande och digitalisering. I en inspirerande
miljö kan du möta forskare som Alli Klapp, Göran Svanelid och
Maria Westman, lyssna på inspirerande föreläsare som Patricia
Diaz, Andreas Cervenka och Camilla Askebäck Diaz, delta i interaktiva workshops och se på när podcasts som rör de viktigaste
frågorna inom utbildningssverige just nu spelas in live.
Molnet presenteras av aktörerna Axiell Media & Education,
­Gleerups, Lärarnas Riksförbund, Studentlitteratur, Samtid Skola
och Svenska Dagbladet.
Skola, lärande och inte minst digitaliseringen är en viktig
del av Bokmässan och i Molnet har dessa frågor nu hittat sin
naturliga arena, säger Elisabeth Lennartsdotter, marknadsoch försäljningschef på Gleerups.
Det är viktigt att skapa tid och förutsättningar för alla l­ärare att ta del av den nya tekniken i sin undervisning. Som partner
i Molnet vill vi visa på aktuella exempel, säger Bo Jansson,
­ordförande Lärarnas Riksförbund.
Att öka ungdomars litterära kondis och stimulera det
egna skrivandet är ett viktigt fundament i det demokratiska
­samhället. Svenska Dagbladet vill gärna bidra till detta och
därför erbjuder vi alla Sveriges elever, lärare och föräldrar vår
specialsajt SvD Läs och skriv, en verktygslåda som är alldeles
gratis. Vi är glada att kunna visa den i Bokmässans Molnet,
säger Björn H
­ ygstedt, kommunikationschef SvD.
PARTNERS:
Molnet i
korthet:
> Placering: plan 2
> Aktivitetsyta:
­Testa ny teknik, möt
skolbloggare, ­samtala
med forskare och nät­
verka med aktörer inom
skola.
> Partners: ­
Axiell Education &
­Media, Datorn i Utbild­
ningen, Gleerups, Lärar­
nas Riksförbund, Samtid
Skola, Studentlitteratur
och Svenska Dagbladet.
TOP 5 Skola på Bokmässan!
1
2
3
4
5
Molnet – här utvecklas lärande och skola!
Seminarieprogrammet – ta del av Skolspåret!
Utställningen – möt branschens v­ iktigaste aktörer!
Debattscenen – det finns alltid minst två sidor av ett mynt!
Ung Scen – om barnens rätt till kultur!
Nya webbaserade
Lexia Provia
©
Lexia Provia är ett unikt och beprövat program för läsoch skrivinlärningen för elever i behov av särskilt stöd.
Lexia är ett unikt och beprövat program för språk- och
skrivinlärning och finns redan idag på mer än 60 % av
Sveriges skolor. Programmet ger möjligheter att anpassa
språkövningar efter elevers behov och förutsättningar.
Provia är testverktyget till Lexia. Provia visar hur elevernas
grundspråkliga kompetensprofiler ser ut och ger automatiskt
förslag på övningar som de bör träna på i Lexia.
Avsedd för: Fk – åk 9
Upphovsmän: Olle Gunnilstam och Martti Mårtens
Läs mer på www.lexiaprovia.se om olika
abonnemangsformer eller kontakta oss
för mer information!
Nu tydligare,
enklare och
plattformsoberoende.
tel. 08-587 642 10
[email protected]
www.sanomautbildning.se
Bokmässan äger rum
24–27 september 2015.
Till Skolspåret 24–25 september
välkomnas branschbesökare
från skola och bibliotek.
> köp din biljett här!
www.bokmassan.se
@bokmassanGbg
f facebook.com/BokmassanGbg
# bokmässan