Läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år

Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads
kommun
Arrangerar läger för personer med
funktionsnedsättning
12-25 år
29 juni- 3 juli 2015
Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun
Simrishamn kommun
Fritidskonsulent Eva Åkesson
Fritidskonsulent Ingmar Olsson
0411-577 204
0709-477 204
[email protected]
0414-819 333
0709-819 333
[email protected]
Bilaga 2
Vill du vara med?
1. Ta kontakt med din handläggare i din kommun, få en blankett
och ansök om korttids vistelse enligt LSS.
2. Fyll i blanketten och lämna den till din handläggare tillsammans
med bilaga 5 som finns i detta häfte.
3. Om du får din ansökan beviljad, skickar du bilaga 5 och 6 till
Bollerupslägret:
Bollerups Naturbruksgymnasium
Kansliet
273 94 Tomelilla
Märk kuvertet: Läger
Bilaga 5 ska vara underskriven av vårdnadshavare/god man och
av deltagaren.
Bilaga 6 ska vara underskriven av din handläggare.
Adresser till dina handläggare finns i bilaga 3.
Handläggare
Ystads kommun FOS
Missunnavägen 9
271 80 Ystad
Birgitta Theodorsson: 0411-57 77 54
Malin Lord: 0411-57 76 40
Sjöbo kommun
Vård och omsorg
275 80 Sjöbo
Annika Lammer: 0416-273 40
Petra Rasmusson: 0416-272 85
Simrishamns kommun
Stenbocksgatan 24
272 80 Simrishamn.
Elin Persson: 0414-81 93 93
Ingmarie Hallin: 0414-81 93 92
Skurups kommun
Fiskaregatan 5
274 80 Skurup
Kristin Jonsson: 0411-53 62 09
Tomelilla kommun
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla
Telefontid: måndag – fredag kl. 8,30- 10,00
Susanne Jönsson: 0417-180 43
Bilaga 3
Bilaga 4
Information
Datum
29 juni – 3 juli 2015.
Lägerplats
Bollerups Naturbruksgymnasium, Tomelilla.
Målgrupp
Ungdomar med Funktionsnedsättning enligt LSS
12-25 år (Födelseår 1990-2003)
Samarbetspartners
Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup och Sjöbo kommun.
Aktiviteter
Vi gör ett blandat program där man får prova på olika aktiviteter till
exempel: bowling, musik, måla, spela spel med mera. På
anmälningslappen kan du skriva ner fler förslag på aktiviteter.
Samling
På Bollerups Lantbruksgymnasium den 29 juni klockan 10:00.
Avslutning
På Bollerups Lantbruksgymnasium den 3 juli klockan 11:00.
Logi
Samtliga rum har dusch och toalett. Gemensamt uppehållsrum.
Förtäring
Frukost, lunch, middag och fika ingår i priset.
Kläder
Lämpliga kläder till våra aktiviteter
Badlakan, toalettsaker, örngott, påslakan, lakan, med mera.
Fickpengar
Det ges möjlighet att handla under lägervistelsen i samband med några
av aktiviteterna. Man kan ta med pengar till glass, godis eller dylikt.
Förslagsvis: 100 kr
Sista anmälningsdag
24 Mars. Bollerup skickar bekräftelse på mottagen anmälan.
Deltagande
Lägerdeltagaren kan endast deltaga vid beviljad korttidsvistelse
Anmälan
Ansök om korttidsvistelse i din kommun, skicka anmälan och
beslut till:
Bollerups Naturbruksgymnasium
Kansliet Läger
273 94 Tomelilla
Lägeravgift
Deltagaren betalar 1400 kr.
Personal
Ordnas gemensamt för av kommunerna.
Betalning
Bollerup skickar faktura
Information
Bengt Nilsson E post: [email protected]
Bilaga 5
Anmälan
Till läger 29 juni-3 juli 2015 (ungdom, funktionsnedsättning)
Personnr(6 siffror)……………………………………………………………………………………………………………….
Namn ……………………………………………………………..Telefon………………………………………………………
Adress…………………………………………………………………………………………........................................
Postnr……………………………Postadress…………………………………………………………………………………..
Telefon hem……………………………….Epost……………………………………………………..........................
God man/Kontaktman…………………………………………………………………………………………………………
Faktura-adress…………………………………………………………………………………………………………………….
Postnr……………………………Postadress…………………………………………………………………………………..
Allergi…………………………………………………………………………………………………………………………………
Specialkost…………I så fall vilken?..........................................................................................
Mediciner……………………………………………………………………………………………………………………………
Kan simma 25 meter och vara på djupt vatten…………………………………………………………………….
Jag vill helst prova (se bilaga 3 under punkten
aktiviteter) .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Har du varit på läger innan? ……………………………………………………………………………………………….
Detta tycker jag är viktigt att veta om mig:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deltagares underskrift
Vårdnadshavare/ God Mans underskrift
……………………………………………………….
………………………………………………………
Bilaga 6
Blankett
När du gjort en ansökan om korttidsvistelse till din LSS-handläggare i din
kommun, kommer du efter några veckor att få ett besked om insatsen har
beviljats.
Lämna denna blankett till handläggaren i samband med ansökan så fyller
handläggaren i de uppgifter som behövs.
Du ska sedan skicka blanketten tillsammans med din anmälan för lägret till:
Bollerups Naturbruksgymnasium
Kansliet LÄGER
273 94 Tomelilla
Läger Bollerup, Sommaren 2015
V 27 Läger för ungdomar 12-25 år, med funktionsnedsättning enl. LSS
Namn
Personnummer
Adress
Är beviljad korttidsvistelse enligt 9§ 6p LSS för ovanstående läger.
Ort/datum._________________
Ansvarig handläggare:
Telnr:_____________________
_____________________________________