Produktprogram 2015 - Chemoform Scandinavia

Pool
Produktprogram 2015
Välkommen till Delphin
Rent, klart bassängvatten. Vad lockar mera till ett bad? För att badglädjen ska hålla i sig
erbjuder Delphin ett mycket omfånsgrikt program med produkter för vattenvård till poolen.
Från A som i algbekämpning till Ö som i övrig utrustning.
Delphin grundades 1970 och är idag ett av de mest välkända märkena när det gäller poolvård.
Delphin finns att köpa i många europeiska länder och sedan 10 år även i Sverige.
2
pH-medel
Sidan
04
Algmedel
Sidan
05
Desinfektion
Sidan
06
Flockning
Sidan
08
Rengöring
Sidan
09
Specialprodukter
Sidan
10
Test
Sidan
12
Pooltillbehör
Sidan
14
3
Vattenbalans
För reglering av pH-och alkalinitetsvärdet i vattnet.
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
Reglering av pH och alkalinitet
31800500
DELPHIN pH-Minus Granulat
1,5 kg
6
För enkel sänkning av pH-värdet från det alkaliska området till det
idealiska 7,0 - 7,4.
59 kr
31801000
5 kg
4
169 kr
31801900
DELPHIN pH-Plus Granulat
1 kg
6
För enkel höjning av pH-värdet från det sura området till det
idealiska 7,0 - 7,4.
59 kr
31801933
3 kg
4
119 kr
5 kg
2
179 kr
5 kg
2
179 kr
31801600
31802500
DELPHIN Alka Up
Höjer alkaliniteten i spabadsvattnet, idealiskt värde är 80 – 120 ppm.
4
Algmedel
Förebygger uppkomst av alger.
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
31820000
DELPHIN Algifix Special*
1 liter
6
149 kr
3 liter
4
399 kr
Algbekämpning
31820100
Motverkar algtillväxt. Flytande, klor- och skumfritt, pH-neutralt.
31821000
DELPHIN Algifix Standard*
1 liter
6
89 kr
31821100
Motverkar algtillväxt. Flytande och klorfritt, svagt skummande,
pH-neutralt.
3 liter
4
189 kr
31825000
DELPHIN Vinterfit*
Övervintringsmedel
31825100
Hindrar kalkutfällning och algtillväxt under vinterhalvåret.
* A nvänd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
1 liter
6
199 kr
3 liter
4
549 kr
5
Desinfektion
Desinficerande produkter dödar mikroorganismer och oxiderar organiskt avfall i vattnet.
Desinfektion med aktivt syre
Vid desinfektion med aktivt syre skall aktivt syre innehållet ligga mellan 5 och 8 ppm 2 timmar efter dosering.
Observera att aktivt syre alltid används i kombination med ett algmedel.
Desinfektion med klor
Vid desinfektion med klor bör klorvärdet ligga mellan 0,6 och 1,5 ppm. Den kontinuerliga desinfektionen
­k ompletteras med regelbundna chockkloreringar. Chockkloreringen är nödvändig vid bristfällig desinfektion samt
vid uppstart av poolen. Långsamtlösliga tabletter används vid långtidsdesinfektion.
Snabblösande tabletter och granulat kan anvädas till både chockklorering och till långtidsdesinfektion.
6
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
31839500
DELPHIN Oxi Granulat*
1 kg
6
31823500
Snabblösande klorfritt desinfektionsmedel, används tillsammans med
DELPHIN Algifix Special.
3 kg
4
519 kr
31823001
DELPHIN BlueStarTab 200g*
1 kg
6
31823003
Aktivt syre och algmedel kombinerat i en tablett.
Enkel att dosera, läggs i en doseringsflottör.
279 kr
3 kg
4
689 kr
DELPHIN Chockklor Granulat*
1 kg
6
149 kr
Desinfektion med aktivt syre
199 kr
Desinfektion med klor (oorganiskt)
31802400
Snabblösande oorganiskt klorgranulat med ca 70% aktivt klor.
3 kg
4
389 kr
31802600
5 kg
2
639 kr
31802700
10 kg
1
999 kr
31802300
Desinfektion med klor (organiskt, snabblösande)
31814000
DELPHIN QuickTab 20g*
1 kg
6
Snabblösande organiska klortabletter med ca 56% aktivt klor.
Stabiliserad, pH-neutral och utan kalk.
169 kr
31813600
3 kg
4
479 kr
31816600
DELPHIN Quickklor Granulat*
1 kg
6
Snabblösande organiskt klorgranulat med ca 56% aktivt klor.
Stabiliserad, pH-neutral och utan kalk.
129 kr
31816100
3 kg
4
319 kr
Desinfektion med klor (organiskt, långsamt lösande)
31817000
DELPHIN TriTab 200g*
1 kg
6
149 kr
31817800
200 gram klortablett som löser sig långsamt, med 90% aktivt klor.
pH-neutralt och utan kalk. Enkel att dosera, läggs i bräddavloppet eller
i en doseringsflottör.
5 kg
2
649 kr
31850010
DELPHIN MultiTab 200g*
1 kg
6
200 gram klortablett som löser sig långsamt, med 87% aktivt klor,
algmedel och flockningsmedel. pH-neutralt och utan kalk.
Enkel att dosera, läggs i bräddavloppet eller i en doseringsflottör..
159 kr
31850100
3 kg
4
419 kr
31850200
31850300
5 kg
2
649 kr
10 kg
1
1 349 kr
31857100
DELPHIN MultiTab 20g *
1 kg
6
209 kr
31857300
20 gram klortablett som löser sig långsamt, med 87% aktivt klor,
­algmedel och flockningsmedel. pH-neutralt och utan kalk.
Enkel att dosera, läggs i bräddavloppet eller i en doseringsflottör.
3 kg
4
469 kr
Desinfektion med klor (organiskt, snabb- och långsamt lösande)
0519001DP
DELPHIN MultiChock 250g*
1 kg
6
179 kr
0519004DP
En effektiv klortablett med fem funktioner. Chockklorering,
långtidsklorering, pH-stabilisering, flockning och algförebyggning.
3 kg
4
469 kr
* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
7
Flockning
Specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten.
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
31834000
DELPHIN Flockfix Flytande
1 liter
6
89 kr
31834003
Flytande specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten.
Förbättrar sandfiltrets kapacitet.
3 liter
4
229 kr
31836508
DELPHIN Flockfix Patron
1 kg
6
249 kr
Flockning
Fast specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten.
Förbättrar sandfiltrets kapacitet.
8
Rengöring
En bassäng bör rengöras regelbundet. I vattenlinjen bildas det alltid en rand med fett- och eller kalkavlagringar,
som bör tas bort för att skydda folien, men också av hygieniska skäl.
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
31837500
DELPHIN Poolrent (sur)
1 liter
6
119 kr
1 liter
6
119 kr
1 liter
6
249 kr
Rengöringsmedel
Används för grundrengöring och underhåll av bassängens väggar och
övriga ytor.
1108101DP
DELPHIN Cleaner Gel (alkalisk)
Används för rengöring av vattenlinjen såväl som grundrengöring och
underhåll av bassängens väggar och övriga ytor.
Förbättrat recept, nu som gelé.
31828600
DELPHIN FilterCleaner
Tar bort kalk, organiska partiklar, oljerester och andra orenheter som
har samlats i filtret. Ökar filtrets genomströmning och förlänger tiden
mellan varje rengöring. Därmed förbättras vattnets kvalite genom filtrets
ökade effektivitet.
9
Specialprodukter
Produkter som hjälper till att lösa problem i bassängvatten.
10
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
31828000
DELPHIN MetalMagic
1 liter
6
349 kr
1 kg
6
99 kr
1 kg
6
179 kr
Avlägsna metall
Avlägsnar järn, koppar, kalcium och andra metaller från bassängvattnet
och från bassängens botten och väggar utan att bassängen måste
tömmas. Sänker den totala hårdheten i vattnet.
Avlägsna klor
31850500
DELPHIN Antiklor
Fjärnar klor ur vattnet.
Stabilisering
31824200
DELPHIN KlorStabil
Stabiliserar oorganiskt klor i vattnet.
Används med Chockklor granulat.
NicoSil System
Klorfri kombinationsprodukt till desinfektion av vatten. DELPHIN NicoSil är en organisk biocid som i kombination med DELPHIN NicoTop och DELPHIN Algifix Special
bildar ett klorfritt alternativ som ger ett kristallklart vatten, fritt från mikroorganismer.
50606701
DELPHIN NicoSil*
1 liter
6
Algmedel med biguanidbas. Nicosil dödar algerna, och hindrar ny
tillväxt av alger.
249 kr
50606705
5 liter
1
899 kr
0596110DP
DELPHIN NicoTop 12*
10 kg
1
Klorfritt desinfektionsmedel.
Oxiderar organiskt avfall i vattnet. Stabiliserad.
349 kr
0596120DP
20 kg
1
629 kr
* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
11
Test
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
Scuba II Tester
1 styck
1
1 690 kr
1 styck
6
779 kr
1 styck
12
149 kr
Mätare med digital display
2306800
Mäter pH, fritt klor, totalt klor, alkalinitet och cyanursyra. ­
Scuba II mäter resultatet fotometriskt och ger ett digitalt värde.
2306763AC
AquaChek Trutester
Digitalt instrument som mäter pH-, klorvärdet och alkaliniteten i vattnet.
2306765AC
Teststickor till AquaChek Trutester
Mäter pH-värdet, klorvärdet och alkaliniteten i vattnet.
Är tillpassad AquaChek Trutester 2306763AC.
Reagenstabletter för fotometer
12
2400229
Testtabletter DPD1 för fotometer, 500 st
1 kart.
1
499 kr
2400222
Testtabletter DPD3 för fotometer, 500 st
1 kart.
1
399 kr
2400220
Testtabletter PhenolRed för fotometer, 500 st
1 kart.
1
499 kr
2300355
Testtabletter Alka-M för fotometer, 250 st
1 kart.
1
999 kr
2300335
Testtabletter Cya-Test för fotometer, 100 st
1 kart.
1
449 kr
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
2306754DP
DELPHIN Teststickor pH/klor/brom/alkalinitet
1 styck
12
99 kr
1 styck
12
139 kr
1 styck
6
149 kr
1 styck
6
99 kr
1 kart.
1
599 kr
1 kart.
1
749 kr
1 kart.
1
599 kr
Teststickor pH/O ²/alkalinitet, 50 st.
1 styck
6
99 kr
DELPHIN Mini Pool Tester pH/O²
1 styck
6
169 kr
DELPHIN Ersättningstabletter pH/O ²
1 kart.
6
109 kr
Reagenstabletter DPD 4 Rapid, 500 st.
1 styck
1
599 kr
1 styck
12
149 kr
1 styck
6
299 kr
1 styck
12
149 kr
1 styck
6
299 kr
1 styck
12
149 kr
pH/klor
50 teststickor, mäter pH-värdet, klor-eller bromvärdet och alkaliniteten
i vattnet.
2306754AC
Teststickor AquaChek Yellow pH/klor/TAC, 50 st.
Mäter pH-värdet, klorvärdet och alkaliniteten i vattnet.
2306756DP
DELPHIN Mini Pool Tester pH/klor
Minitester inklusive 20 testtabletter för mätning av pH-värdet och
20 testtabletter för testning av klorvärdet.
2306600DP
DELPHIN Ersättningstabletter pH/klor
30 testtabletter för mätning av pH-värdet och 30 testtabletter
för ­mätning av klorvärdet.
31504300
Reagenstabletter DPD 1 Rapid, 500 st.
Tabletter till mätning av det fria klorvärdet i vattnet, för Mini Tester.
31503400
Reagenstabletter DPD 3 Rapid, 500 st.
Tabletter till mätning av det totala klorvärdet i vattnet, för Mini Tester.
31504320
Reagenstabletter Phenol Red Rapid, 500 st.
Tabletter till mätning av pH-värdet i vattnet, för Mini Tester.
pH/aktiv syre
2306753
Mäter pH-värdet, aktivt syre-värdet och alkaliniteten i vattnet.
2306757DP
Minitester inklusive 20 testtabletter för mätning av pH-värdet och
20 testtabletter för testning av aktivt syre värdet.
2306601DP
30 testtabletter för mätning av pH-värdet och 30 testtabletter
för ­mätning av aktivt syre värdet.
31504310
Tabletter för mätning av det aktiva syre-värdet i vattnet, för Mini Tester.
Specialtester
2306766AC
Teststickor AquaChek Blue pH/Biguanid/TAC, 50 st.
Tester för Nicosil systemet. Mäter pH -, biguanid- och alkalinitetsvärdet
i vattnet.
2306758
Testset pH/NicoSil/NicoTop
Tester inklusive 20 testtabletter för mätning av pH-värdet, ­Nicosil- och
Nicotop-värdet.
2306762AC
Teststickor AquaChek Red pH / brom / alkalinitet
50 teststickor, testar pH-värdet, bromvärdet, alkalinitet.
2306767AC
Teststickor AquaChek 7 in 1
50 teststickor, mäter pH, fritt klor, totalt klor, brom, alkalinitet,
cyanursyra och hårdhet.
2306769AC
Natriumklorid teststickor
10 teststickor, testar natriumklorid.
13
Pooltillbehör
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
1 styck
12
119 kr
1 styck
12
59 kr
1 styck
6
69 kr
1 styck
6
89 kr
1 styck
8
259 kr
1 styck
6
199 kr
1 styck
6
249 kr
Pooltillbehör för rengöring och underhåll
2500001DP
DELPHIN Doseringsflottör
Stor doseringsflottör för 200g tabletter.
2500011DP
DELPHIN Liten doseringsflottör
Doseringsflottör för 20g tabletter.
2500004DP
DELPHIN Termometer
Termomter med snöre, 25 cm.
2500017DP
DELPHIN Termometer Späckhuggare / Delfin
Roliga figurtermometrar, levereras i ett set med 3 x Späckhuggare och
3 x Delfin.
2500007DP
DELPHIN Termometer med stor bojring
Stor rund termometer som flyter på vattnet, med snöre.
2500019DP
DELPHIN Teleskopstång
Teleskopstång som passar alla Delphin tillbehörsartiklarna.
120 – 360 cm, 3-delad.
2500020DP
DELPHIN Teleskopstång
Teleskopstång som passar alla Delphin tillbehörsartiklarna.
180 – 360 cm, 2-delad.
14
Art. nr.
Benämning
Enhet
FRP
Rek. kons. pris
2500042DP
DELPHIN Ytvattenhåv med skrapkant
1 styck
12
149 kr
1 styck
12
229 kr
1 styck
12
189 kr
1 styck
6
199 kr
1 styck
12
169 kr
1 styck
12
59 kr
1 styck
1
2490 kr
Robust håv för rengöring av vattenytan, den praktiska skrapkanten
förenklar rengöringen.
2500041DP
DELPHIN Ytvattenhåv med aluminiumram
Mycket robust håv med lyxig finish för rengöring av vattenytan.
25000047DP
DELPHIN Bottenhåv med skrapkant
Robust håv för att ta upp flytande föremål, den praktiska skrapkanten
förenklar rengöringen.
2500031DP
DELPHIN Bottensug med sidoborstar
Tung bottensug för manuell bottenrengöring.
2500053DP
DELPHIN Borste med aluförstärkning
Extra robust borste,45 cm.
502010740DS DELPHIN Kantrengöringssvamp
Praktisk svamp med handtag för rengöring av vattenlinjen.
2500071DP
DELPHIN Slang 50 m
Slang med Ø 38 mm.
15
Faroklass / farokategori
Chemoform Scandinavia AB
c/o Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 271 04 I 102 52 Stockholm
SWEDEN
Tel. +46 (8) 55 92 20 55
Fax +46 (8) 55 80 28 29
www.chemoform.se
[email protected]
Delphin – a brand of Chemoformgroup
Delphin pH-Minus Granulat:
Eye Dam. 1
Delphin pH-Plus Granulat:
Eye Irrit. 2
Delphin Quickklor Granulat:
Eye Irrit 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1, STOT SE3
Delphin QuickTab 20g:
Eye Irrit 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1, STOT SE3
Delphin Oxi Granulat:
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B
Delphin Flockfix Patron:
Eye Dam. 1
Delphin NicoTop 12:
Eye Dam. 1
cs602-14se
Din DELPHIN Återförsäljare: