MEGA HYGIENE SUPER

MEGA HYGIENE SUPER
DESINFICERANDE RENGÖRING FÖR ALLMÄNT BRUK
Kraftfull desinfektion effektiv mot ett stort antal
mikroorganismer som virus, bakterier, alger och svamp
Rengör, sanerar och desinficerar
För användning på sjukhus,
veterinärkliniker och ytor i kontakt
med livsmedel
Ingen sköljning
Tar bort dålig lukt
PROBLEM LÖSNING
Spridning av MEGA HYGIENE SUPERS kraftfull formula
mikroorganismer är effektiv mot de flesta lipidinneslutna
virus, dödar bakterier, eliminerar och
förebygger alger- och svampbildning
Långdragna appliceringar MEGA HYGIENE SUPER rengör, sanerar
och desinficerar i en applicering
Problem med sköljning MEGA HYGIENE SUPERS unika formula
kräver ingen sköljning
Medel som maskerar dålig lukt MEGA HYGIENE SUPERS avlägsnar
fullständig källan till dålig lukt, döljer inte
lukten med medel som andra produkter
MEGA HYGIENE SUPER ÄR EFFEKTIV MOT:
VIRUS:
Lipidinkapslad virus, bland annat:
Hepatitis B virus
Vaccinia virus
Adenovirus
Avian influenza virus (H5N1, H1N1)
HIV
Lipidfri virus, bland annat:
Polio virus
Noro (Norwalk) virus
Canine Parvovirus
ECBO virus
Polyoma Virus SV40
BAKTERIER: Gram Positiva och Gram Negativa arterna
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Enterococcus hirae
Listeria monocytogenes
Mycobacterium smegmatis
Proteus mirabilis
Mycobacterium terrae (Tuberculosis)
ALGER till exempel :
Chlorella pyrenoidosa
till exempel:
Staphylococcus aureus
Legionella pneumophilia
Klebsiella pneumoniae
Escherichia Coli
MRSA
VRSA
Phormidium inundatumare
SVAMP: Patogena (sjukdomsalstrande) även mögel & mjöldagg som:
Aspergillus niger
Candida albicans
Trichophyton mentagrophytes
BRUKSANVISNING:
Avlägsna först lösa smutsrester från ytan innan applicering av MEGA HYGIENE SUPER.
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN:
Produkten kan appliceras med en trasa, mopp eller spray. Ytor i kontakt med livsmedel måste
sköljas med mycket vatten.
För allmän rengöring och desinficering:
Lätt smuts: blanda 1L till 200L (0.5%) med vatten,
kraftig smuts: blanda 1L till 50L (2%) med vatten.
Kraftiga nedsmutsade ytor skall rengöras innan desinficering.
För bakterier: Blanda 1L med upp till 50L (2%) med vatten och låt verka i 5 minuter.
För virus: Blanda 1L med upp till 20L (5%) med vatten och låt verka i 30 minuter.
För svamp: Blanda 1L med upp till 25L (4%) och låt verka i 15 minuter.
ANVÄNDNINGOMRÅDEN:
Diskbänkar och skåp
Bord och stolar
Golv och väggar
Möbler och sängramar
Armaturer
Expeditionsdiskar
Toaletter
Ytor i kontakt med livsmedel
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg Färglös
Utseende Klar vätska
Lukt Obetydlig, karaktäristisk
Specifik vikt 1.06
pH (@100%) 12.6
*Läs etiketten före användning av produkten.
PARTSMASTER
Box 7007, 187 11 TÄBY
Tel: 08-6137110 Fax: 08-204840
www.nch.se