Klicka för att ladda hem

Version sv 2015.1
Saneringsprodukter mot fukt, lukt och mögel
Alron Chemical Co AB
Innehållsförteckning
Desinficering & Mögel
3-4
Luktsanering 5
Specialmedel 6
Rengöringsmedel 7
Mikrobiologiska Produkter
8-9
Mikrojet & Fogger 10
Ventilation 11
Fuktmätare 12- 14
Utrustning för Avfuktning
15 - 19
Tillbehör & Rekvisita 20-21
Asbest 22
Högtryckstvätt 23- 25
Dammsugare, Vattensugare & Mattvätt
26
Information 27
2
Desinficering & Mögel
Desinficering - Mögelsanering
Odox
Stabiliserad vattenlösning av hydrogenperoxid. Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och
bakterier. Oxiderar och neutraliserar "rutten" lukt, "fisklukt" och röklukt. Mycket effektivt allmänt
desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen
och i stor skala. Se även s. 7
Förpackning: 4 x 5 lit
Citrox Surt oxidations och desinfektionsmedel. Lätt biologiskt nedbrytbart och miljöanpassat. Liknande
Odox med bättre rengöringseffekt. Väl lämpat för desinficering och rengöring av fasader från alger
och annan påväxt.
Förpackning: 4 x 5 lit
Penetrox-S
Innehåller hydrogenperoxid samt samma organiska peroxid som Penetrox-PF. Tack vare en
synergieffekt mellan de två peroxiderna, har medlet en högre oxidationskraft än Odox, dock med
längre varighet och bättre förmåga att tränga djupt in i porösa material. Appliceras med låg/
mellantrycksspruta. Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt mögellukt i
byggnader.
Förpackning: 4 x 5 lit
Penetrox-PF
Oxidationsmedel med desinficerande verkan. Specialmedel för kontroll av mögellukt och röklukt
genom foggning med Patriot pulsjet fogger. Penetrox-PF innehåller en organisk peroxid med
samma oxidationsfömåga som Odox fast ännu bättre stabilitet och penetrationsförmåga. Kan
användas i möblerade lokaler.
Förpackning: 4 x 5 lit
Oxydes
Avlägsnar, svamp, mögel och alger. Bleker missfärgning från alg- och mögelväxt.
Tar bort lukt från mögel. OXYDES® bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga
hälsofarliga rester.
Förpackning: 4 x 5 lit
3
Desinficering & Mögel
Maxox-PF har testats i USA av CUBRC, ett universitetslaboratorium som är specialiserat
på utveckling och utvärdering av medel mot biologisk terror. Resultatet av testet visas
nedan och påvisar den sporocida effekten hos Maxox-PF, vilket betyder att medlet kan
användas för sterilisering av lokaler.
Decontamination Effectiveness Testing of Maxox-PF
(Formula 7-10-13) Against Bacterial Spores
Date: January 30, 2002
CUBRC Contract Number: 6638
"6.Conclusions
The overall objective of this test program was to determine whether Maxox-PF could kill bacterial spores to a degree
that would make it suitable for use as a decontaminant in facilities that have been exposed to anthrax spores. The
experiments performed as part of this project were preliminary in nature and were designed to provide enough
information to make this assessment and also to decide whether more comprehensive testing would be merited.
The results of these experiments show that Maxox-PF can provide a thorough decontamination of both airborne
biological spores and those that have been deposited onto surfaces. Based upon these test results CUBRC recommends
that Maxox-PF be evaluated in a more rigorous experimental program."
Maxox-PF
Unikt medel för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk smitta som mögel
och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand), salmonella, campylobacter med flera.
Maxox-PF påföres i form av en fin, genomträngande aerosol, som framställs med en termofogger
(Patriot Pulsjet fogger från Curtis Dynafog). Metoden ersätter fumigering med formalin. Används
för att bekämpa bakterier och mögel och dess sporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i
byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera. Används i omöblerade
lokaler.
Förpackning: 4 x 5 lit
Desinficering av Svamp & Bakterier-S + Odördesinficering.
Medel för Mögel- och Algtvätt och allmän desinficering. Innehåller båda
poly(hexametylenbiguanid)-hydroklorid (PHMB) som aktivsubstans. PMHB är ett effektivt medel
för allmän desinficering med ett mycket brett verkningsspektrum mot mikroorganismer, men är
ända ganska användarvänligt och ofarligt i bruk. Medlet avger inga hälsofarliga ångor och bildar
inga skadliga biprodukter i naturen (som t ex är fallet med klor), utan bryts långsamt ned till
oskadliga salter.
Certifieringar-godkännanden för PHMB:
•EINECS (Europa)
•ACOIN / AICS (Australien)
•ENCS (Japan) •DSL (Kanada)
•PHMB är EPA registrerat (EPA Reg. No.72674-4)
Förpackning: 4 x 5 lit
4
Luktsanering
Luktsanering
Torr Lukts. B.O.C
Universellt medel för t.ex avloppsskador, bränt gummi, torrkokning.
Torr Lukts. Tallbarr
Lämpligt för lättare rökskador, soprum, liksanering mm.
Torr Lukts. Green Det mildaste medlet. För alla typer av lättare luktskador.
Torr Lukts. Äpple
Ett milt medel. För de flesta typer av lättare luktskador.
Torr Lukts. Citrus
Lämpligt för brand och rökskador.
Torr Lukts. Mint
Det kraftigaste medlet i serien. För speciella skador.
Torr Lukts. Luktfri
Används för kontroll av brand och röklukt i mindre lokal genom foggning med Alron Thermo-Fog. Luktfri peroxidformulering, som inte lämnar några kemikalierester.
Förpackning: 4 x 5 lit
Våt Lukts. Smoke Odor B.O.C.
Universellt medel för avloppsskador, bränt gummi, ruttet kött, soprum, tobaksrök mm.
Våt Lukts. Smoke Odor Green
Används för alla typer av lättare luktskador.
Våt Lukts. Smoke Odor Äpple
Används för många typer av lättare luktskador.
Våt Lukts. Smoke Odor Tallbarr
Lämpligt för soprum, lättare rökskador mm.
Våt Lukts. Smoke Odor Citrus
Lämpligt för brand- och rök skador.
Våt Lukts. Smoke Odor Orange
Universellt medel baserat på naturessens från apelsiner.
Förpackning: 4 x 5 lit
Odox - "Luktfri" våt luktsanering. Stabiliserad vattenlösning av hydrogenperoxid. Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och bakterier. Oxiderar och neutraliserar "rutten" lukt, "fisklukt" och röklukt. Mycket effektivt allmänt
desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen och i stor skala. Se även s. 3.
Förpackning: 4 x 5 lit
Penetrox-S
Innehåller hydrogenperoxid samt samma organiska peroxid som Penetrox-PF. Tack vara en
synergieffekt mellan de två peroxiderna, har medlet en högre oxidationskraft än Odox, dock
med längre varighet och bättre förmåga att tränga djupt in i porösa material. Appliceras med
låg/mellantrycksspruta. Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt
mögellukt i byggnader. Se även s. 3.
Förpackning: 4 x 5 lit
5
Specialmedel
Specialmedel
Plast Special
Återställer missfärgad och åldrad plast och gummi.
Förpackning: 4 x 5 lit
Aluminiumcleaner/Rostborttagare
För rengöring av aluminium, lättmetaller och galvad plåt. Medlet är även utmärkt för
rostborttagning.
Förpackning: 25 lit
Kanalförseglare
Specialmedel för ventilationskanaler. Binder upp och förseglar damm och sotpartiklar i
ventilationssystem. Appliceras med Alrons Mikrojet.
Förpackning: 4 x 5 lit
Elekroniktvätt
För kloridsanering, avfettning och avfuktning av elektronik. Medlet kan även användas i
ultraljudstvättar.
Förpackning: 4 x 5 lit
Skumdämpare utan silikon
En silikonfri skumdämpare för skumdämpning av rengöringsmedel. Kan även användas i
rengöringsmaskiner.
Förpackning: 12 x 1 lit / 4 x 5 lit
Teströk
Dimningsmedel för läcksökning och test av thermofogutrustning.
Förpackning: 4 x 5 lit
Alrust Fog
Korrosionskydd och kloridjonsanering. Specialformulerat rostskyddsmedel som dimmas med
termiskt eller Puls Jet aggregat.
Förpackning: 4 x 5 lit
6
Rengöringsmedel
Rengöringsmedel
Sot 1 Eco
Specialmedel för rengöring av sot, olja, fett, nikotin, protein, mm. utan att matta färgen.
Fritt från fosfater och silikater
Förpackning: 4 x 5 lit / 25 lit
Nautilus
Nordens mest sålda rengöringsmedel i saneringsbranschen. Nautilus används för rengöring av
sot, olja, fett, nikotin, protein, mm samt som rengöring efter brand, motorrens, lastbils-, båt- och
tågtvätt. Löser smuts, fett och olja utan mekanisk bearbetning.
Förpackning: 4 x 5 lit / 25 lit
Sot 2 Eco & Sot 3 Eco
En serie alkaliska rengöringsmedel i olika styrkor. Dessa medel har högsta kvalitet på råvaror och
ska inte förväxlas med lågprisrengöringsmedel.
Förpackning: 4 x 5 lit / 25 lit* (*endast Sot 3 Eco)
Högtryckstvätt-Eco
Specialmedel för högtryckstvätt. För fasader, tunneltvätt, golv, väggar, tak, etc. Lätt biologisk
nedbrytbar. Fri från fosfater.
Förpackning: 25 lit
Förstärkare
Ökar effekten hos alla typer av vatten- och lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
Förpackning: 4 x 5 lit
Sur 1 Eco
En serie sura rengöringsmedel i olika styrkor varav Sur 2 är starkast. Sura medel används för
rengöring och avfettning av sanitetsporslin, kakel, rostfritt mm.
Förpackning: 4 x 5 lit / 25 lit
Sur 2-Eco & Sur 3-Eco
Ett miljövänligare alternativ som ej innehåller fosforsyra men har bibehållen effekt.
Sur 2-Eco & Sur 3-Eco används för borttagning av rost, oxider, kalk och mineralavlagringar samt sot
från stål, sten och betong.
Förpackning: 4 x 5 lit / 25 lit
7
Mikrobiologiska Produkter
Mikrobiologiska produkter
"Naturens egen lösning"
Triple Action
Triple Action förenar de bästa mikrobiologiska och fysikaliska metoderna för luktkontroll.
Snabbverkande luktkontroll uppnås genom ett aminosyrakomplex som binder upp och deaktiverar
alla typer av rutten, härsken eller fisklukt, och genom ändring av luktbilden med naturliga eteriska
oljor. Permanent luktkontroll uppnås genom efterföljande mikrobiologisk nedbrytning av bundna
såväl som fria illaluktande ämnen.
För Bio-Enzymatisk rengöring och luktkontroll av toalettutrymmen och badrum, våtutrymmen,
soprum, sopbehållare, mattor, textilier etc. För industri och hushåll. Triple Action maskerar inte dålig
lukt utan är en biologisk lösning på problem med dålig lukt från alla typer av organiskt avfall som
mjölk, blod, urin, avföring, katturin, uppkastningar mm.
8
Mikrobiologiska Produkter
Tripple Action
Biologisk och fysiskalisk luktkontroll och rengöring, Triple Action är naturens egen miljöriktiga
lösning på problem med illaluktande avfall och spill.
Förpackning: 12 x 1 lit / 4 x 5 lit
Bio-Fresh
Mikrobiologiskt medel för luktkontroll och rengöring. Innehåller sporer av mikroorganismer
som aktiveras vid kontakt med organiska rester och bryter ned dessa. Bio-Fresh är naturens
egen lösning på luktkontroll och är helt överlägsen alla andra alternativ ur miljösynpunkt.
Förpackning: 12 x 1 lit / 4 x 5 lit
Mikrosept
Mikrobiologiskt medel för stopp i avlopp och luktkontroll. Mikrosept innehåller enzymer som
bryter ned problemavfall i avlopp. Samtidigt börjar mikroorganismerna i Mikrosept bilda en
levande bio-film på rörens insida, som frigör stora mängder naturliga enzymer, vilka attackerar
och frigör beläggningarna så att dom sköljs ur avloppet
Innehåller sporer av mikroorganismer som aktiveras vid kontakt med organiska rester och
bryter ned dessa. Mikrosept är naturens egen lösning på
Förpackning: 12 x 1 lit / 4 x 5 lit
Olje och kemikaliesaneringar
Alron Saneringsteknik och Alron Bio-Tech har tillsammans utvecklat ett koncept för mikrobiologisk sanering av
olja och vissakemikalier. Metoderna används för oljeskador i fastigheter, mark och vatten mm.
Kontakta oss för ytterligare information om oljesanering.
Oljesaneringsmedel
Emulgeringsmedel för sanering av petroleum produkter i byggnadsmaterial. Tar bort
explosionsrisken vid brandfarligt spill. Doseras 3 - 5 % max.
Förpackning: 25 lit
Oljesaneringspaket för fastigheter
Färdigt paket. Innehåller BIO-O, Oxistim 1 och 2 samt Nutristim.
Ger bruksfärdig lösning som räcker till ca 50 m².
9
Mikrojet & Fogger
Mikrojet och Fogger
Hurricane Micro-Jet (våt dimning)
•
•
•
220V ULV aggregat.
Tankvolym: 3,8 liter.
Kapacitet: 0-70 ml/min.
B&G Micro-Jet med Flex slang (våt dimning)
220V ULV aggregat som är försett med en 1,2 m
flexibel slang som underlättar spridning i trånga utrymmen.
Tillbehör: kraftig transportlåda.
Alla typer av vätskor kan finfördelas genom våt dimning.
Man ska dock undvika de brännbara.
Alron Thermo-Fog Typ III
En kompakt och behändig el-fogger 230V
för mindre utrymmen.
•
•
•
•
Tankvolym: 6 liter.
Max kapacitet: 125 ml/minut.
Effekt 1300W
Levereras i stryktålig transportlåda.
Medel som appliceras med Thermo-Fog är:
Torr Luktsanering och Alrust Fog.
Patriot
En pulsjet-fogger för luktsanering och desinficering av stora utrymmen.
•
•
Bensindriven med pumpstart.
Max kapacitet: 19 l/timme.
•
Tillbehör: Stryktålig transportlåda.
Extra kemikalietank.
Medel som appliceras med Patrioten är:
Maxox-PF, Penetrox-PF, Torr Luktsanering och Alrust Fog.
10
Ventilation
Ventilation
M2001
M2001 kan användas till både runda och rektangulära
ventilationsrör. Drivs med en elektrisk 0,37 kW motor styrd av
en fjärrkontroll.
M2001 är en händig rengöringsmaskin för 100-500 mm rör.
P2001 Master
P2001 Master kan användas till både runda och rektangulära
ventilationsrör. Kan styras direkt från kontrollenheten
alternativt via sladdlös fjärrkontroll. Master JR kan utrustas
med 150mm - 800mm borstar och har en arbetslängd på
25 m. Master SR finns med upp till 1200mm borste och har en
arbetslängd på 43 meter.
Motor: 0,20 kW
Vikt: 40 kg
Reel Master
Reel Master kan användas till både runda och rektangulära
ventilationsrör. Reel Master drivs med en 0,37kW/220V
elektrisk motor och tack vare dess storlek och mobilitet passar
den för ensambruk.
Maskinen är anpassad för luftrör mellan 100 mm - 500
mm. Kan beställas med manuell kontroll med justerbar
rotationshastighet, trådlös alternativ fotkontroll.
För mer information vänligen besök www.airpower.fi
11
Fuktmätare
Fuktmätare
Gann Hydromette Compact A, fuktindikator
Kompakt fuktkvotsmätare för indikering av fuktkvot
(FK %) i trä.
Gann Hydromette Compact B
Kompakt fuktindikator med kulsensor som inte lämnar
märken efter sig i materialet.
Skala 0-100 enheter.
Gann Hydromette Fuktindikator UNI 1, instrument
Instrument avsett för Gann fuktelektrod LB50.
Kul Probe LB50 till UNI 1
Probe med kulformad sensor för UNI 1
Teleskop probe till instrument UNI 1
Utdragbar mellan 80-120 cm.
För mätning av stora ytor.
Gann RF mätare Flexiprobe 6,5 x 320 mm
Visar relativ fuktighet (0-100%), temperatur och daggpunkt.
Holdfunktion.
Vikbar flexiprobe.
Gann RF-mätare med fast probe 5,5 - 320 mm
Visar relativ luftfuktighet (0-100%), temperatur och daggpunkt.
Holdfunktion.
12
Fuktmätare
Protimeter Mini 2000
Fuktkvotsmätare för mätning eller indikering av fuktkvot (FK%)
i trä.
Protimeter Surveymaster
Kombinationsinstrument för mätning av (FK%) och indikering i
solida material.
MMS leveraras med stöttålig väska och startpaket.
Protimeter MMS2
Fuktkvotsmätare med inbyggda mätspetsar för mätning
av fuktkvot i trä och andra mjuka material. Luftfuktighet mäter du med den utbytbara RF-givaren, perfekt
vid mätning i krypgrunder, vindar och betongplattor.
Inbyggt IR-termometer för mätning av yttemperaturer
och uträkning av daggpunkt
MMS leveraras med stöttålig väska och startpaket.
Gann M18 Hammarelektrod till Protimeter
Slaghammare för mätning av fuktkvot på olika djup i material.
Max inslagsdjup är 40mm. Kan anslutas via mätkabel GA 110
till Protimeter
Teflonisolerade mätspetsar till
Gann M18 hammarelektrod
Mätspetsar för Protimeter G18.
Längd 60 mm alternativt 45 mm.
Bärväska för Hygromette instrument
Passar Hygromette H35, HT65, UNI 1 och 2 samt HB 30.
Pilot bärväska för mätinstrument
Eluppvärmd pilotväska med hjul och teleskopshandtag i handbagageformat. Inredning av formskum.
12 volt med anslutningskontakt för cigarettändaruttag.
Vikt 5,2kg
13
Fuktmätare
Fuktbrytare
Max belastning: 3680W, 16 ampere
Luftfuktighetsreglaget mäter luftfuktigheten med en inbyggd sensor. Utrustning som anslutits kan slås av eller på då luftfuktigheten går över eller under
ett förutbestämt värde.
Man kan alltså ansluta en luftfuktare (problem med torr luft) eller en avfuktare (problem med fukt) som saknar egen sensorutrustning.
Bresleväska
Utrustning för bestämning av salthalt på ytor.
Väskan innehåller:
•
•
•
•
•
•
14
Konduktansmätare med mätprobe
Flaska med destillerat vatten
Cylindriskt analyskärl med volymgradering
Box med 25 st Breslepatchar
Spruta, kanyl, kvadratisk magnetisk platta i samma dimension som patchen
Textilborste
Avfuktning
Utrustning för avfuktning
Tekniska data
GD120
GD240/290
GD120
GD240
Processluft (max), m /h
3
GD290
GD400
150 260350 430
Processluft, nominellt m /h
120 240290 400
Externt tryck processluft, Pa
50
50
80
50
Reg. luft nominellt, m3/h
35 4070 70
Extern tryckreg. luft, Pa
50
50
50
50
Kapacitet (20 oC/60% R.H.) kg/h
0,5
0,81
1,1
1,54
Värmeelement, kW
0,74
0,94
1,38
1,84
Effektförbrukning, kW
0,77
1,0
1,58
2,0
Mått, LxBxD, mm
325x315x316
370x330x345
370x330x345
550x402x427
Vikt, kg
12
15
17
28
Våtluftanslutning, mm
50
80
80
80
Torrluftanslutning, mm
100
100
100
125
3
Större modeller finns även tillgängliga.
Absortionsavfuktare med
luftkyld kondensor
Komplett styrutrustning
Inbyggd givare med integrerat fukt-, temp- och
daggpunktssensor. Levereras komplett med 10 m
kabel till kontrollpanelen samt 2 stk 2 meters kabel för
anslutning till avfuktare resp. 220 V. Akustiskt larm.
•
•
•
•
•
•
Vikt:22 kg
Mått, HxBxD:
47x34x46 cm
Effektförbrukning, kW:
0,79
Torrluft nominellt m3/h:115
Kapacitet:
vid 10oC och R.H. 60%, 0,32 kg/h
vid 20oC och R.H. 60%, 0,40 kg/h
Torrluftanslutning, mm:
80
Hygrostat med 2 m kabel
15
Avfuktning
Kondensavfuktare & Torkplattor
Alron Kondensavfuktare R44
•
•
•
•
•
•
Länspump med 10 m slang
Automatisk avfrostning
Vikt: 37 kg
Mått, HxBxD:74x36x45 cm
Max el förb: 700 W
Kapacitet:
vid 20oC och R.H. 60%, 14 liter/dygn
vid 30oC och R.H. 80%, 36 liter/dygn
IRW Torkplatta 200
För torkning horisontalt och vertikalt.
Temperatur: 90oC
Stickpropp:
230 v
Kapacitet: 180 W
Mått (HxBxD) 372 / 640 / 30 mm
Vikt:
3 kg
16
IRW Torkplatta 500
För torkning horisontalt och vertikalt.
Temperatur: 90oC
Stickpropp:
230 v
Kapacitet: 475 W
Mått (HxBxD) 550 / 1150 / 30 mm
Vikt:
6 kg
Avfuktning
Fläktar
Slang till PowerVent
PowerVent 8000
•
•
•
•
•
•
•
7,5 m med slangklämma
Vikt:17 kg
Mått, HxBxD:
58x53x51 cm
Kapacitet:
7560 m3/h
Motor:
0.75 kW
Ström: 230V
Amper: 4.4 A
Anslutning:
420 mm
Vortex Axial Fläkt
Slang till Vortex
Flyttar luft upp till 40 meter genom ø 30 cm
slang.
• Vikt:16 kg
• Mått, HxBxD:
50x44x50 cm
• Kapacitet:
3360 m3/h
• Statiskt tryck:
8,2 cm
• Motoreffekt: 1 HK (7.4 A)
• Tillbehör:
7,5 m slang
PowerVent 1500
•
•
•
•
•
•
•
Vikt: Mått, HxBxD:
Kapacitet:
Motor:
Ström:
Amper: Anslutning:
PowerVent 4200 EX
•
•
•
•
•
•
•
Vikt: Mått, HxBxD:
Kapacitet:
Motor:
Ström:
Amper: Anslutning:
7,3 kg
35,5x30,5x33 cm
1392 m3/h
0.27 kW
230V
1,2 A
200 mm
20 kg
41x38x41 cm
3570 m3/h
0.56 kW
230V
3A
305 mm
FT 500 Hepafilter
Filterklass H 13 enligt EN 1822.
•
•
•
•
•
•
•
7,5 m med slangklämma
Luftflöde:
420/840 m3 /h
Spänning:
230 V / 50 Hz
Ström:
0,5 kW / 1.5 A
Vikt:19,9 kg
Mått, HxBxD:
63x67x46 cm
64 förfilter
HEPA H13 filter
• IP65
• ATEX - housing II 2G EEx de IIB T6
• ATEX - motor II 2 G EEX d IIB
Filter till FT 500
Förfilter Klass G4
Förfilter aktivt kol plus förfilter Klass G4
Förfilter HEPA Kass H13
Huvudfilter Klass F9
Huvudfilter HEPA Klass H14
17
Avfuktning
Ljudisolerade HP-Fläktar
Högpresterande fläktar med ljuddämpande hölje: Turbinbox TB-Serie/Tekniska data
Modell
TB-0,40 TB-0,80TB-1,10 TB-1,50
Kapacitet, friblåsande (m /h)75 145160210
3
Kapacitet, maxtryck (m3/h) 10 366070
Kapacitet, optimalt (m3/h)
40-84
Maximalt tryck (mbar)
100
160
190
200
Effekt (kW)
0,40
0,80
1,1
1,50
370x340x370
370x340x370
370x340x370
410x410x410
Mått, HxBxD (mm)
ALRON WA MINI
Vattenavskiljare.
Kan anslutas till alla Alrons
HP-fläktar. För torkning av ytor
mellan 3 m3 och 80 m3.
HP-fläkt/Sidokanalfläkt
Fläktarna är desamma som i ovan
TB-typer, men byggda direkt på stativ
som gör dem lätta att flytta.
0,8 kW
1,1 kW
1,5 kW
2,2kW 3-fas
3,0kW 3-fas
Filterbox till HP-fläktar
Fördelare till HP-Fläkt
18
80-144125-216
Hepafilter H13 & F7
till Filterbox
Ljuddämpare till HP-Fläktar
Reducerar ljudet med 14 dB
Vikt: 4 KG.
Spiralslang 050 mm, Svart
Avfuktning
Fläktar, Slangar & Filter
Alron Radialfläkt FAM700
•
•
•
•
Fläkt med 3 hastigheter
Vikt: 17 kg
Mått, HxBxD: 45x46x49 cm
Kapacitet: 4850 m3/timme
Adapter
Till Alron Radialfläkt FAM700.
3 st stosar ø 90 mm.
Alron Radialfläkt FAM400
Alron Radialfläkt TD300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fläkt med 2 hastigheter
Vikt: 10,5 kg
Mått, HxBxD:50x44x41 cm
Kapacitet: 2000 m3/timme
Motoreffekt: 830W (3,8 A)
Vikt: 3,5 kg
Mått, HxBxL: 30x25x28 cm
Kapacitet: 540 m3/timme
Motoreffekt: 85W (0,35 A)
Filter till avfuktare
G4 Filter till GD 120 GD Filter 240-290
GD Filter 400
100 st/förp.
100 st/förp.
100 st/förp.
DST Filter 10 DST Filter 20-30
DST Filter 31
Filter Munter M 120
100 st/förp.
100 st/förp.
100 st/förp.
100 st/förp.
Våtluftslang
Torkar ej ut. Tillgänglig i alla vanliga dimensioner. Klimaflex SC, längd 6 m.
304 mm
102 mm
82 mm
51 mm
Dessa dimensioner finns i lager.
Övriga dimensioner kan beställas.
Torrluftslang till krypgrund (Alternativ till Spirorör)
Airflex SL 102 mm - PVC, Slät invändigt.
Byggtorkslang 0,10 mm
Bredd: 165mm, ø 105 mm
250 mm, ø 165 mm
Längd: 100 m (gäller båda storlekarna)
19
Tillbehör & Rekvisita
Tillbehör och rekvisita
"Halva Jobbet"
Pumpsprayer"Venus"
Patenterat dubbelverkande
triggerspray som halverar handarbetet.
Vitongummipackningar, som tål kemikalier.
•
•
•
•
•
Tank: 0,5 liter.
Kapacitet: 0,6 ml per pumpslag.
•
•
Handpumpdriven tryckspray.
Inbyggd säkerhetsventil.
In-line filter och justerbart spraymunstycke.
Kemikalieresistenta viton
gummipackningar.
1,5 liters tank.
Pumpsprayer "Orion"
•
•
•
•
•
•
Handpumpdriven tryckspray med teleskopisk lans (65-120 cm).
Inbyggd säkerhetsventil.
In-line filter och justerbart spraymunstycke.
Kemikalieresistenta vitongummipackningar.
Finns med 3 samt 6 liters tank.
3 Bars tryck.
Kemikaliepåläggare
Smidig, elektrisk multispray som monteras direkt på dunk (5-25 liter).
För luktsanering, desinficering och rengöring.
•
•
•
Ger 7 Bar tryck.
220 V
15 m slang
Sotsvamp
En mycket speciell svamp som är framställd av skummad naturgummi. Svampen ska alltid
användas för torr rengöring. Mycket effektiv för sot och rengöring av känsliga dokument,
böcker och lösöre.
Grepp
För lättare användning rekommenderas Alrons klämgrepp.
Saneringsborste
Handborste för svåråtkomliga utrymmen t.ex fogar.
Plast/aluminium/nylon.
Moppar
60 cm bomullsmoppar för rengöring av golv, tak och väggar.
Moppstativ
Skaft, teleskopmodell
20
Tillbehör & Rekvisita
RSG Halvmask 300
RSG Helmask 400S
RSG Friskluftsmask kompl.
med T-air pack FCBC
Korttidsmask P2 m ventil
Alu-skruv, 50 mm
Golvslits, 50 mm
Fördelare 3x50 mm
6-vägsfördelare 2x50,
4x38 mm
Y-rör, 50 mm
T-rör, 50 mm
Takanslutning, 50 mm
Fönsteranslutning 50 mm
våtluft
Datalogger med USB
Tramex MRH, III
Korttidsmask P3 m ventil
21
Asbest
Utrustning asbestsanering
CALLE
Engångssluss med 2 eller 3 kammare.
Monteras upp på ca. 5 minuter.
Tillverkad i kraftig wellpapp. Förpackad 5 stk/pall.
Dimensioner uppfälld:
Bredd
95 cm
Höjd
190 cm
Längd
190 cm
Engångsoveraller Comfort
Andas. Godkända för asbest. Typ 5/6.
Finns i storlek L, XL, XXL och XXXL.
Övrigt asbest
•
•
•
•
•
•
•
Asbest Binder
AsbestGuard
Ronda asbestdammsugare och föravskiljare
Alron Glove bag - För raka rör.
Plastsäck märkt asbestavfall, 240 liter
Tejp märkt asbestavfall
Rivningssäck 70 l, i glasfiberarmerat med innerliner
Asbest/rivningsäck
Glasfiberarmerad med
innerliner. 70 L
22
Högtryckstvätt
Högtryckstvätt
Hobbytvätt för bil, sport, hem och fritid
100 bar arbetstryck
8 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 15kg
Professionella mindre tvättar
120-160 bar (3fas) arbetstryck
12-14 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 40-48kg
Professionella mellanstora tvättar, 3fas
150-240 bar arbetstryck
15-21 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 55-64kg
Professionella maximalstora tvättar, 3fas
150-350 bar arbetstryck
15-42 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 90-125kg
Stationär hetvattentvättar, 3fas
150-240 bar arbetstryck
15-30 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 105-190kg
23
Högtryckstvätt
Hotboxar
200-500 bar arbetstryck
11-28 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 65kg
20 liters dieseltank
Stationära kallvattentvättar, 3fas
150-240 bar arbetstryck
15-36 l/min i vattenförbrukning
Vikt: 75kg
Hydrauliska kallvattentvättar, 3fas
100-150 bar arbetstryck
15-21 l/min i vattenförbrukning
Vikt 31kg
Bensin/Dieseltvättar
70-220 bar arbetstryck
8-21 l/min i vattenförbrukning
Vikt 24-70kg
Kontakta oss för en anpassad lösning till ert behov av tvättutrustning.
24
Högtryckssläp
aquila - Släp för klottersanering
TD/SD302
Arbetstryck: 30-300 bar
Vattentank: 346 liter
Vattenmängd: 18 l/min
Max. temp: 99°/ 150°
Pump: Hawk industripump
Motor typ: Diesel 3 cyl.
Motor: 14 kw
Tank: 77 liter
Mått LxBxH: 134x155x127 cm
Mått Trailer LxBxH: 277x160x160 cm
aquila - Recyclingsläp
TD302REC
Arbetstryck: 300 bar
Vattentank: 360 liter
Vattenmängd: 18 l/min, 1080 l/h
Max. temp: 150°
Pump: Hawk industripump
Motor typ: Diesel 4 cyl.
Motor: 28 kw Tank: 120 liter
Mått LxBxH: 400x176x192 cm
Alron Minispol
Arbetstryck: 100 bar
Vattenmängd: 8 l/min
Löstagbar vinda
25
Damm- & Vattensugare
Dammsugare, Vattensugare & Mattvätt
RONDA 550 med inbyggd pump
•
•
•
•
Bypass-motor: 1500 Watt
Sugförmåga: 2000 mmVs
Luftmängd max.: 96 l/sek
Vattenmängd, utkast pump:
187 liter/min
Ronda 350
med inbyggd pump
•
•
•
•
•
•
GHIBLI AS27 P
Dammsugare och Vattensugare
•
•
•
•
Bypass-motor: 1000 Watt
Sugförmåga: 2100 mmVs
Luftmängd max.: 53 l/sek
Uppsamlingskapacitet: 27 liter
Nilfisk GD 930 S
26
Bypass-motor: 1200 Watt 230 V
Pump: 650 Watt
Sugförmåga: 2400 mmVs
Luftmängd max: 60 l/sek
Behållarvolym max. vatten: 30 liter
Vattenmängd/pump
max: 300 l/min
Mattvätt ES9
•
•
•
•
•
•
Avsedd för tvätt av mattor,
möbler, bilar, golv, väggar mm.
Levereras med golvmunstycke
och möbelmunstycke.
9 liters vattentank
10 meter anslutningskabel
2,2 meter slang
Vikt 14,3 kg
Länspump inkl 15 m slang.
Suger ner till 2 mm, 230 l/min
Information
Alron Chemical Co AB
En av Skandinaviens ledande leverantörer till saneringsbranschen av
kemiska och biologiska produkter samt specialutrustningar
Alron Chemical Co AB bildades år 1977 av docent Alvin Ronlan och en grupp professorer vid Lunds och Stockholms
Universitet. Affärsidén var att omvandla forskningsresultat inom områdena organisk kemi, mikrobiologi och ytkemi
till praktiskt användbara produkter och metoder. Saneringsindustrin har redan från början varit en av Alrons
viktigaste marknader där man framgångsrikt tillämpat de kemiska- och mikrobiologiska produkter som etablerats.
Omfattande tester och utvärderingar av Alrons medel och metoder har utförts under åren och nya marknader och
användningsområden håller ständigt på att utforskas.
Alron bedriver även en omfattande konsult- och utbildningsverksamhet. Över 1000 saneringstekniker från
Skandinaviens- och övriga Europas ledande saneringsföretag har deltagit i våra kurser vilket ger oss en unik
överblick över kompetensen och behoven av nya produktlösningar som krävs i saneringsbranschen. Denna
kombination av branschkännedom och goda forsknings- och utvecklingsresurser är kärnan i Alron, och försäkrar
fortsatt utveckling av metoder och medel för sanering baserade på de senaste upptäckterna inom biologi, kemi och
teknik.
Ett av Alrons specialområden är ”diffusa” föroreningsproblem. Exempel på diffusa problem är: rök- och mögellukt,
kloridkorrosion efter PVC-bränder och infektion av olika typer av mikroorganismer. Luktmolekyler, kloridjoner, eller
mikroorganismer (virus, bakterier, mögel, eller mögel/bakteriesporer) finns överallt i den förorenade miljön. Vanliga
rengörings- eller desinfektionsmedel och metoder är otillräckliga och opraktiska för att lösa dessa problem, och
Alron har utvecklat nya medel och metoder baserade på ULV (Ultra Low Volume) aerosolteknik för sanering av olika
typer av diffus förorening.
Alron Chemical är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO14001 och ISO 9001.
Utbildning och tjänster
Utbildning
Alron arrangerar kurser i luktkontroll, fukt- och mögelsanering, allmän
sanering och mikrobiologisk oljesanering. Kontakta oss för kursprogram.
Det finns även möjlighet att utforma företagsspecifika utbildningar .
Projektledning
Konsulttjänster och projektledning speciellt för mikrobiologisk jord och
vatten-sanering för att optimera saneringsarbetet.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och produktändringar.
27
Återförsäljare:
Malmö:
Kaizen Emballage
Tel 040-630 69 90
www.kaizenemballage.se
Stockholm/Bromma:
EnErgo Städgross AB
Tel 08-25 29 88
www.energogross.se
Leksand:
Dala Depån AB
Tel 0247-643 70
www.daladepan.se
Göteborg:
Magnusson & Freij
Tel 031- 709 62 00
www.magnusson-freij.se
Avesta:
Städgrossen Dalarna
0226-596 00
www.stadgrossenavesta.se
Boden, Gällivare, Luleå, Piteå,
Skellefteå, Umeå:
Laitis AB
0920-24 73 00
www.laitis.se
Stockholm/Kungens Kurva
Kemgrossisten
08-770 42 00
www.kemgrossisten.se
Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6, 645 41 Strängnäs | Tel. 0152-134 75
Fax 0152-134 79 | E-mail: [email protected] | www.alron.se