Under 36 och vill påverka?

Välkomsterbjudande!
Bli medlem oc
h få
en rådgivning
scheck
+ prenumerat
ion
på köpet
Under 36
och vill påverka?
Då är LRF Ungdomen ditt forum
L RF UN G D O MEN 2015
1
Om LRF Ungdomen
LRF Ungdomen är ett nätverk inom
Hej ungdom!
der. En framtid
Vår framtid ligger i våra egna hän
domen samlas
Ung
LRF
som vi kan påverka. Genom
den, driver
sbyg
unga som lever och verkar på land
företag eller studerar.
och allmänhet att
Ju fler vi är som kan visa politiker
to starkare blir vår
”Sverige är större än storstan”, des
a inom de gröna
röst. Vi tror på framtiden för ung
hälle.
när ingarna och på ett hållbart sam
landets unga
Välkommen till en samlad kra ft för
företagare och landsbygdsbor!
de i LRF Ungd
Per-Olof Nordin, Nils Björid (ordföran
och Frida Larsson
LRF som har drygt 21 000 medlemmar
mellan 16 och 36 år. När du som ung
går med i LRF blir du automatiskt
medlem i LRF Ungdomen och kan
ta del av både LRF Ungdomens och
övriga LRFs utbud av aktiviteter
och erbjudanden.
frågor vi driver. Vilka framtidsfrågor
tycker du är viktigast? Kom med och
dela med dig av dina tankar, idéer
och kunskaper!
Att underlätta ägarskifte och göra det
enklare för unga att köpa och starta
företag är exempel på några viktiga
omen)
LRF Ungdomens vision:
LRF Ungdomen är de som skapar förutsättningar
för unga att växa i de gröna näringarna. Vi är i
framkant och lösningsorienterade för att möta
dagens och morgondagens utmaningar.
Läs mer på www.lrf.se/ungdomen
2
L RF UN G D O MEN 2015
L RF UN G D O MEN 2015
3
+ Tidningarna Skogsland, Land och Land Lantbruk, värde 1 995 kr/år
+ Rådgivning i arrendefrågor, värde 500 kr/år
+ Rabatter hos över 40 väl utvalda leverantörer, gäller bland annat
bilar, drivmedel, byggmaterial, däck, grus och försäkringar.
+ LRFs Baslivförsäkring *), värde 250 kr/år
+ Välkomsterbjudande rådgivningscheck hos LRF Konsult, värde 750 kr
+ Kostnadsfri försäkringsgenomgång för nya medlemmar
Du kan räkna hem minst 3 495 kronor per år på din medlemsavgift.
Läs mer om alla medlemsförmåner på www.lrf.se/medlemsformaner där du också
kan teckna medlemskap direkt.
Baslivförsäkringen startar när du varit medlem i fem år om du var under 70 år
när du blev medlem.
*) ■ Kontakta LRFs Medlemsservice på 020-44 44 33 eller [email protected]
■ Fyll i ansökan på www.lrf.se/blimedlem
■ Fyll i talongen i foldern och skicka in
Kostnad för medlemskap
490 kr/år om du är under 28 år eller studerande.
Är du över 28 år blir avgiften 1 625 kr/år om du varken äger/brukar åker
eller skog eller din årsomsättning är under 49 tkr/år. Om du brukar eller
äger mark eller har högre omsättning blir avgiften högre.
260 kr/år om någon annan i din familj redan är medlem eller om fler
i din familj önskar vara medlem.
För dig som har företag är hela avgiften, förutom 260 kr, avdragsgill.
Avgiften kan betalas uppdelad månadsvis genom autogiro.
På www.lrf.se/blimedlem kan du bli medlem direkt. Du kan också ringa
till LRFs Medlemsservice på 020-44 44 33.
Ta del
av vår samlade
expertkompetens
VAPENT
10
SMARTA
VAPENVÅRDSPAKET
g Range
o 85 Lon
EST: Sak
w
SOM
DSÖFJDF
EN: BAKTERIEN
| DKJFASDJFA
DSÖFJDF
R | GRANSKNING
| DKJFASDJFA
MED VÅRKÄNSLO
DSÖFJDF
| BÄVERJAKT
| DKJFASDJFA
#X#5
& FISKEVATTEN
& FISKEVATTEN
JAKTMARKER
JAKTMARKER
AKT
BÄVERJ
lor
äns
med vårk
som
Bakterien
DÖDAR T
DOVVIL
| VÅRBOCK
DSÖFJDF
EFTER ABBORRE
| DKJFASDJFA
JIGGFISKE
DSÖFJDF
| EFFEKTIVT
| DKJFASDJFA
SPAKET
DSÖFJDF
VAPENVÅRD
| DKJFASDJFA
| 10 SMARTA
DSÖFJDF
DOVVILT
| DKJFASDJFA
DÖDAR
Effektivt
JIGGFISKE
efter abborre
– JAKTSÄSONG
ENS FINAL
Inom LRF-koncernen finns experter
som ger råd inom en rad områden.
■ Försäkringar
■ Juridik- och arrendefrågor
■ Intrång, äganderätt och allemansrätt
■ Reklamationstvister
■ Affärsutveckling och ekonomi
■ Arbetsmiljö och säkerhet
■ Vattenfrågor
■ Förnybar energi
■ Vilt- och rovdjursfrågor
Så här blir du medlem (välj något av alternativen)
Med reservation för eventuella tryckfel eller ändringar efter att broschyren tryckts.
Allt det här ingår i medlemskapet
t
nde jak
Utmanartdrivare
med ko
JAKTHUNDA
R:
Serie om
g
spårnin
:
JOF TESTAR jlen
dpe
al
s fin
tsäsongen
BOCK
R
Å
V
Välkomsterbjudande
Nya hun
US
INT NOV
SWEPO
Jak
Nr 5 2015
EUR 6,95
SEK 64:90 DKK 64:90
NOK 84:90
RÄT
STYCKA
mslag.indd
JOF1505o
Kontakta ditt regionkontor, 0771-573 573,
LRFs Medlemsservice 020-44 44 33, eller
skicka e-post till [email protected]
för mer information.
T FÖR SMA
KRIK VILT
STEK – Bjud
på fransysk
a
2015-03-31
14:12
1
RÅDGIV
CHECK NINGS-
Bli medlem och få en rådgivningscheck att
använda som betalning för LRF Konsults tjänster inom ekonomi, affärsrådgivning, juridik eller
fastighetsförmedling (värde 750 kronor).
Dessutom får du 5 nummer av någon av följande
tidningar: Jaktmarker & Fiskevatten, Lantliv,
Lantmannen eller Traktor Power. Värde ca 340 kr.
Välkomsterbjudande!
Bli medlem och få en
rådgivningscheck
+ prenumeration
på köpet
Erbjudandet gäller för dig som blir ny medlem och vid ett tillfälle under 2015, dock
ej familjemedlemmar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden från LRF Konsult.
4
L RF UN G D O MEN 2015
L RF UN G D O MEN 2015
5
För mig handlar medlemskapet i LRF om att visa att jag tycker
att det här är viktiga frågor. Vi som jobbar i de gröna näringarna
behöver samla oss. Det roligaste med att vara förtroendevald är
gemenskapen. Möjligheten att påverka gör att jag känner mig
delaktig i vad som händer. Det här är mitt första år som förtro­
endevald, det är verkligen roligt att få chansen.
Josefin Svensson, 26 år, LRF Ungdomen Skåne
Har eget företag inom bärodling utanför Båstad och arbetar
med föräldrarnas grönsaksodling.
”Som ung kan man göra sin röst hörd”
Jag är medlem i LRF eftersom jag tycker att det är viktigt med en
organisation som tar tillvara lantbrukets intressen. LRF har åstadkommit många bra saker för oss landsbygdsföretagare. Som
förtroendevald är jag med och driver framtidsfrågorna och kan
vara en social länk mellan medlemmarna.
Johan Bolin, 28 år, LRF Ungdomen Gotland
Har egen gård med mjölk, ägg och växtodling i Eskelhem.
”Det känns bra att vara med och påverka”
Man har liksom inte råd att inte vara med i LRF. Att vara medlem,
och framförallt förtroendevald, skapar en stor telefonbok. Man får
ett kontaktnät av folk från sin egen bransch, och andras. Det ger
många positiva idéer som hjälper till att driva företaget framåt. Vi
i LRF Ungdomen jobbar också för att inspirera unga företagare att
utvecklas och fortsätta satsa på de gröna näringarna.
LRF driver landsbygdens och de gröna
näringarnas viktigaste framtidsfrågor.
Vi anser att förutsättningara för dem
som bor och verkar på landsbygden
ska vara minst lika bra som i städerna.
Och det ska löna sig att driva företag
med jorden, skogen, trädgården och
lands­bygdens miljö som bas.
Vi jobbar bland annat för bättre vägar,
telefoni och bredband på landsbygden.
Vi arbetar också för rättvisa konkurrensvillkor, ökad lön­samhet, färre och
enklare regler, för­enklade ägarskiften,
hållbar viltförvaltning och mycket
mer.
Dessutom bevakar vi din rätt att äga
och bruka din mark/skog och du får
hjälp av våra experter om du skulle
drabbas av intrång.
Lantbrukarnas Riksförbund
Medlemsservice
”Ju fler vi är, desto starkare blir vi”
Framtidsfrågor för landsbygden
och de gröna näringarna
Frankeras ej
LRF betalar
portot
Varför är du medlem i LRF Ungdomen?
Några viktiga framgångar
där vi varit med och påverkat:
✔ Nationell livsmedelsstrategi
– matproduktionen i Sverige ska
öka enligt regeringen, det är något
som LRF har jobbar för i många år.
✔ Nästa landsbygdprogram
– LRFs påverkansarbete gav
resultat och våren 2014 sköt
regeringen till nationell med­
finansiering till nästa lands­
bygdsprogram.
✔ Utbyggnad av bredband
– regeringen tillsatte 3,25 miljarder
för utbyggnad under perioden
2014-2020.
Svarspost 200 000 78
658 00 Karlstad
Tejpa här
Vik längs linjen
Läs mer på lrf.se/politik
Andreas Eriksson, 30 år, LRF Ungdomen Uppsala
Har tagit över en spannmålsgård i närheten av Uppsala.
”Tillsammans kan vi förändra”
Jag är i princip född in i LRF. Genom att vi är många i LRF kan vi
organisera oss och jobba med både politiker och mot konsumenter.
Och vi behöver få fler som söker till naturbruksutbildningarna. Det är
jättekul att vara förtroendevald! Vi ordnar allt ifrån studieresor till kurs­er i argumentationsteknik. Ibland ses vi bara och äter tillsammans.
Emma Bäckström, 23 år, LRF Ungdomen Västerbotten
Djurskötare på familjens mjölkgård utanför Robertsfors.
6
L RF UN G D O MEN 2015
L RF UN G D O MEN 2015
7
L RF UN G D O MEN 2015
Tejpa här
8
© LRF 2015
Medlemsansökan
•
Ja, jag vill bli medlem.
•
Jag är redan medlem och vill ansöka om medlemskap för fler personer på samma adress.
Jag önskar betala via autogiro.
• Jag vill ha mer information, kontakta mig (vänligen fyll i namn och telefonnummer nedan)
Namn
Personnummer
Som medlem i LRF är du med i en av Sveriges
största folkrörelser. Vi som lever och arbetar på
landsbygden är många och hjälps åt på olika
sätt. LRF är ditt nätverk på orten.
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon
E-postadress
Produktiv areal skogsmark (ha)
Som medlem i LRF är du med och utvecklar de
gröna näringarna genom att påverka och sprida
kunskaper till politiker och opinionsbildare.
Du får också tillgång till tidningar, verktyg och
utbildning för att utveckla ditt företagande.
Brukad areal åker (ha)
Omsättning inom de gröna näringarna*
Studerande t o m (år och månad)
Är någon annan på din adress redan medlem – ange personens namn och medlemsnr/personnr.
Genom att vara med i LRF är du med och påverkar
viktiga frågor kring ditt företagande och får samtidigt ta del av fördelaktiga medlemsförmåner.
Nedanstående personer ansöker också om medlemskap i LRF
Namn
Personnummer
Epost
Mobiltelefon
Namn
Personnummer
Epost
Mobiltelefon
Jag väljer följande prenumeration som välkomsterbjudande:
VAPENTEST: Sako 85 Long Range
JAKTMARKER
& FISKEVATTEN
#X#5
| DKJFASDJFADSÖFJDF
| DKJFASDJFADSÖFJDF
| DKJFASDJFADSÖFJDF
| DKJFASDJFADSÖFJDF
| DKJFASDJFADSÖFJDF
| DKJFASDJFADSÖFJDF
| DKJFASDJFADSÖFJDF
JAKTMARKER
& FISKEVATTEN
| BÄVERJAKT MED VÅRKÄNSLOR
| GRANSKNINGEN:
BAKTERIEN SOM DÖDAR
DOVVILT | 10 SMARTA
VAPENVÅRDSPAKET
| EFFEKTIVT JIGGFISKE
EFTER ABBORRE | VÅRBOCK – JAKTSÄSONGENS FINAL
w
10
SMARTA
VAPENVÅ
PAKETRDS-
Bakterien som
DÖDAR
DOVVILT
Utmanande jakt
med kortdrivare
BÄVERJAKT
med vårkänslor
Effektivt
JIGGFISKE
efter abborre
Foto: Trons, Ester Sorri, Isabel Hygstedt
JAKTHUNDAR:
JOF TESTAR:
Nya hundpejlen
SWEPOINT NOVUS
Serie om
spårning
Jaktsäsongens final
Nr 5 2015
SEK 64:90 EUR 6,95
NOK 84:90 DKK 64:90
VÅRBOCK
STYCKA RÄTT FÖR SMAKRIK VILTSTEK – Bjud på fransyska
JOF1505omslag.indd 1
Lantliv
Lantmannen
Traktor Power
2015-03-31 14:12
Jaktmarker & Fiskevatten
Ja, jag är också intresserad av 750 kr rabatt hos LRF Konsult
De uppgifter du lämnar sparas för att kunna ge dig som medlem i LRF tillgång till anpassad information, tjänster och
erbjudanden. Uppgifterna används även för intern statistik inom LRF. Fullständig information om PuL hittar du på lrf.se/pul.
Med reservation för eventuella tryckfel eller ändringar efter att broschyren tryckts.
Kampanjkod: Under 36
Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar.
Omsättning från skogsavverkning ingår inte.
*
9
L RF UN G D O MEN 2015
LRF. 105 33 Stockholm. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se