Fackliga studier 2015-01

FACKLIGT
STUDIEPROGRAM
Gävleborg
2015 vt/ht
I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar
som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län.
Upplägget presenterar de olika utbildningarna och dess innehåll och
längre fram kan du se på vilka orter utbildningarna genomförs och hur
du går till väga för att anmäla dig. Det skiljer sig lite mellan olika
kommuner så var observant på vad som gäller på den ort du vill gå.
Stipendiefonden 2015
Det är utbildningsanordnaren som ska ansöka
om stöd för alla deltagare i en studiecirkel eller
kurs.
Stipendiet är 106 kr per timme 2015 och betalas
ut i de fall man har förlorat inkomst under utbildningstiden. Totalt kan en och samma medlem erhålla stipendium för 57 timmar. (Facklig
introduktion 9 tim, Facklig grundutbildning 24
tim, Facklig politisk medlemsutbildning 24 tim)
Ansvariga utgivare för denna folder är
Jörgen Eliasson, ABF, 070-725 17 52 och
Ulrika Wiklund , LO, 070-330 93 10
Stipendiet är skattefritt och är i första hand avsett för tvärfacklig grundutbildning samt facklig/
politisk medlemsutbildning. Det krävs att det
är tre fack representerade för att stipendiet ska
gälla.
Mer information på www.lo.se
Till deltagare:
Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din
studieorganisatör eller din fackliga kontakt.
Till organisationerna:
Ni anmäler Era deltagare till den ABF avdelning som genomför utbildningen.
www.fackligutbildning.se
För dig som är ny i facket...
För dig som är helt ny i facket finns det utbildningar
som riktar sig just precis till dig. Även om du inte
hunnit gå med i facket kan du delta i den första
utbildningsdagen som heter Facklig Introduktion.
Den följs sedan av Medlem i Facket (steg 1) och
Facket och samhället (steg 2). Här nedan presenteras de olika utbildningarna och du finner sen aktuella kursdatum under respektive ort/område.
Medlem i Facket (steg 1)
Vem bestämmer lönen?
Kan arbetsgivaren avskeda vem de vill?
Vad händer om jag skadar mig på jobbet?
Vem bestämmer i en fackförening?
Hur väljer man fackliga företrädare?
Vad gör ett skyddsombud?
Vad går fackavgiften till?
Medlem i facket vänder sig till alla medlemmar.
Utbildningen handlar om den fackliga idén, medlemskapets värde, kollektivavtalet, den svenska modellen, försäkringar, lokal
facklig verksamhet.
Deltagarnas förväntningar
är viktiga och därför genomförs medlemsutbildningen ibland med inriktning på speciella frågor
och områden.
Facklig introduktionsdag
Här får du lära dig vad facket är, varför behövs det
kollektivavtal, vad har jag för försäkringar genom
facket mm.
Målgrupp - Fackligt intresserade anställda och alla
medlemmar som vill veta mera om facket. Finns
inget krav på att du ska vara medlem i facket.
Facket och samhället / Den röda
tråden (steg 2)
Vi erbjuder också en fortsättning för den som vill
bredda perspektivet och lära mer. Den fortsatta medlemsutbildningen brukar kallas facket och samhället.
Den tar upp varför facket engagerar sig i samhällsfrågor, hur kommun, landsting och riksdag fungerar, hur
LO-medlemmar vill se framtidens samhälle.
Målet för medlemsutbildningarna handlar givetvis
om att sprida kunskap om facket, men också att den
kunskapen skall användas till aktivitet, såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort.
Medlemsutbildningarna omfattar 24 timmar
vardera och genomförs antingen som studiecirkel
eller under tre heldagar.
www.fackligutbildning.se
För dig som är UNG i facket!
LOs ung - Skolinformatörer
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar,
fyra kvällar eller en helg.
Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar
LOs ung - Om Facket
”Om Facket” är en i raden av tvärfackliga ungdomspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den
fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i
organisationen och på din arbetsplats.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar,
fyra kvällar eller en helg.
Målgrupp: Medlemmar under 30 år
Innehåll: Människovärde, Unga arbetare och makten på arbetets marknad, Klass och Rättvisa samt
Facklig aktion och påverkan.
LOs ung - Om samhället
”Om Samhället” är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket för unga
upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande
förståelse kring hur skattesystemet fungeraroch välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om
ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar,
fyra kvällar eller en helg.
Innehåll: Rollen som skolinformatör-vårt uppdrag,
Våga tala och framträda, Argumentation, Upplägg
och innehåll i skolinformationen, Hantera en klass
och problem samt praktiska övningar.’
Det fackliga löftet
"Vi lovar och försäkrar att aldrig
någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor
eller till lägre lön än det vi nu
lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den
djupa insikten om att om vi alla
håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."
Målgrupp: Medlemmar under 30 år
Innehåll: Den fackliga ideologin, Rätten till ett
värdigt arbetsliv, ordning och rättvisa samt Opinionsbildning och facklig kamp.
www.fackligutbildning.se
För dig som har ett uppdrag...
Grundläggande
Förhandlingsteknik
Grundutbildning för nya förhandlare där du lär dig
grunderna i förhandlings-verksamhet, möjlighet att
träna förberedelser inför förhandling och hur du uppträder i förhandlingssituationer.
Målgrupp - Arbetsplatsombud med förhandlingsansvar, klubbstyrelseledamöter med förhandlingsansvar, anmälda förhandlare.
Utbildningstid: 32 timmar
Vald på jobbet
Rollen som förtroendevald – det fackliga arbetssättet. Rättigheter och skyldigheter som förtroendevald.
Grunderna i arbetsmarknadslagstiftning och arbetstagarnas försäkringsskydd via kollektivavtalen.
Målgrupp - Du som är nyvald eller saknar tidigare
utbildning i ditt fackliga förtroendeuppdrag.
Utbildningstid: 24 timmar
Arbetsgivaren står i enlighet med förtroendemannalagen för deltagarnas förlorade arbetsförtjänst och
eventuella resekostnader. Ansök om ledighet minst
två veckor före kursstart.
Arbetsgivaren står i enlighet med FML§7 för förlorad arbetsförtjänst.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Förkunskaper - Grundläggande utbildning för
förtroendevalda, grundkunskaper i arbetsrätt (lag och
avtal) eller motsvarande kompetens.
Alla kan göra något – Om Främlingsfientlighet
Facken kan aldrig acceptera att människor spelas ut
mot varandra, i samhället i stort, men även på arbetsmarknaden som helhet, samt på den enskilda arbetsplatsen.
Målgrupp – Alla fackligt förtroendevalda.
Utbildningstid: 8 timmar
Förkunskaper – Du bör ha gått Medlem i Facket
eller motsvarande samt dela arbetarrörelsens värderingar.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Du anmäler dig till din fackliga organisation.
www.fackligutbildning.se
Arbetsmiljö...
BAM - Bättre arbetsmiljö
Skyddsombudets och chefens roller i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöfaktorer och samverkan i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Målgrupp - Kursen vänder sig till skyddsombud
och arbetsledare som saknar tidigare utbildning på
arbetsmiljöområdet.
Arbetsgivaren står i enlighet med arbetsmiljö- och
förtroendemannalagen för kurskostnaden och deltagarnas eventuella resekostnader. Skyddsombud har
alltså rätt till ledighet med bibehållen lön. Ansök om
ledighet minst två veckor före kursstart.
Diskriminering i arbetslivet
Utbildningstid: 5 dagar
Vilka är diskrimineringsgrunderna och vilken lagstiftning gäller? Hur upptäcker, förebygger och
åtgärdar vi diskriminering i arbetslivet? Hur lagen
har tillämpats och tolkats av domstolarna.
Målgrupp – Fackligt förtroendevalda
Psykosocial Arbetsmiljö (internatkurs)
Aktivt arbete för en bättre Psykosocial Arbetsmiljö,
vi går igenom bl a konsultativt arbetssätt, kamratstöd, svåra samtal, aktuellt regelverk.
Målgrupp – Utbildningen är en vidareutbildning
för skyddsombud och arbetsledare. Du bör ha gått
grundläggande arbetsmiljöutbildning, BAM eller
motsvarande.
Arbetsgivaren står i enlighet med FML för förlorad
arbetsförtjänst och eventuella resekostnader. Ansök
om ledighet minst två veckor före kursstart.
Förkunskaper - Grundläggande utbildning för förtroendevalda, grundkunskaper i arbetsrätt (lag och
avtal) eller motsvarande kompetens.
Utbildningstid: 16 timmar
Lagar i Arbetslivet
Viktiga regleri MBL, LAS, diskrimineringslagen samt
viktiga delar i FML, föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen samt studieledighetslagen.
Målgrupp: Ledamöter i klubbstyrelser, avdelningsombud och förtroendevalda med liknande uppgifter.
Arbetsgivaren står i enlighet med förtroendemannalagen för deltagarnas förlorade arbetsförtjänst och
eventuella resekostnader. Skyddsombud har alltså
rätt till ledighet med bibehållen lön.
Förkundkaper: Grundutbildning för förtroendevalda.
Utbildningstid: 16 timmar
Utbildningstid: 48 timmar
www.fackligutbildning.se
Funktionsutbildningar...
Studieorganisatörsutbildning
Kassör- och revisorsutbildning
Studieorganisatörens roll och arbetsuppgifter, bygga
den egna verktygslådan för uppdraget, vilket nätverk
har jag som studieorganisatör, hur kan ett studieverksamhetsår se ut.
Kassörens och Revisorns roller, ekonomi i fackföreningen, regelverk, bokföring och revision
Målgrupp – Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag Ansök om ledighet minst två veckor före
kursstart.
Utbildningstid: 16 timmar
Målgrupp – Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Utbildningstid: 16 timmar
Valberedningsutbildning
Valberedningens funktion, betydelsen av en fungerande valberedning, verktygslåda och arbetssätt för
arbetet på hemmaplan.
Målgrupp – Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Sekreterarutbildning
Utbildningstid: 16 timmar
Uppdraget som sekreterare, roll och uppgifter på
mötet och i det dagliga föreningsarbetet, protokollskrivande, hur och varför, innehåll, spårbarhet,
former, olika sätt att skriva, genomgång av gällande
lagstiftning, skrivövningar.
Anmälan - Vid samtliga funktionsutbildningar anmäler du dig till din
fackliga organisation.
Målgrupp – Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Utbildningstid: 16 timmar
Ordförandeutbildning
Rollen som ordförande, ledarskap, föreningskunskap, mötesteknik, stadgar, media, nätverk mm.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning
för ditt fackliga uppdrag.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Utbildningstid: 16 timmar
www.fackligutbildning.se
Övriga utbildningar...
Grundutbildning för kurs- och
cirkelledare (4 dagar 2+2)
LOs utbildning för Försäkringsinformatörer
ABF organisationen, ABFs folkbildningssyn. studiecirkelns pedagogik, rollen som ledare, vuxnas
lärande, gruppdynamik, konflikthantering/problemlösning.
Att vara försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag. För att ta del av LOs utbildningar på
försäkringsområdet måste du vara vald av din förbundsavdelning, sektion eller klubb.
Din uppgift är att informera och öka dina arbetskamraters kännedom och kunskaper om avtalsförsäkringarna. Vi vill att den som har rätt ersättning också ska
få del av den och det kan gälla vid olika tillfällen i
livet som sjukdom och arbetsskada eller vid uppsägning. På arbetsplatser som har kollektivavtal omfattas samtliga av avtalsförsäkringarna.
Vår inriktning är att du ska kunna så mycket om
försäkringar att du kan hjälpa den försäkrade med
sitt ärende.
Först går du grundutbildning under fyra separata
dagar och sedan kommer du tillbaks varje år och får
en dag med nyheter. Utbildningarna spänner över
social- och avtalsförsäkring men även pensionssystemen.
Vi kallar dig personligen till utbildningarna.
Målgrupp - Du som är cirkelledare, kursledare eller
handledare - oavsett förkunskaper, ämne eller organisationstillhörighet.
Ekonomi - Vid eventuell förlorad arbetsförtjänst och
kostnad för resor ska du kontakta din lokala ABFavdelning eller din organisation. Ansök om ledighet
minst två veckor före kursstart.
Anmälan - Du anmäler dig till din ABF- avdelning.
Vidareutbildning för kurs- och
cirkelledare
Konflikthantering i studiecirkelns- och kursens
värld. Det många cirkelledare efterfrågar i Grundutbildningen är mer problemlösning/konflikthantering.
Det behovet försöker vi nu tillgodose genom att
erbjuda denna kurs
Målgrupp - Du som är cirkelledare, kursledare eller
handledare - oavsett förkunskaper, ämne eller organisationstillhörighet.
Ekonomi - Vid eventuell förlorad arbetsförtjänst och
kostnad för resor ska du kontakta din lokala ABFavdelning eller din organisation. Ansök om ledighet
minst två veckor före kursstart.
Anmälan - Du anmäler dig till din ABF-avdelning.
LOs Centrala Insikter (externat) i
Gävle
Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Kursen ger
en grundlig genomgång av de olika politiska ideologierna och
de fackliga värderingarna och dessutom en fördjupad kunskap
om de krafter och motkrafter i samhället som strider om makten över arbetets marknad. Insikter innehåller ett fördjupningsarbete som i slutet av kursen redovisas
muntligt och skriftligt. Detta är ett krävande arbete, som bedrivs parallellt med övriga kursmoment. Detta ställer stora krav
på deltagaren, men brukar upplevas som oerhört berikande för
alla deltagare. Ämnen för fördjupningsarbetena kan exempelvis
vara; internationellt fackligt arbete, samhällsekonomi, kampen
mot marknadskrafterna, kampen om tanken, arbetets värde,
medlemskapets värde, välfärd i förändring med mera.
Målgrupp – Du som är fackligt förtroendevald.
Förkunskaper – Grundläggande förtroendemannautbildning
Ekonomi – Kurskostnaden är avgiftsfri.
Kursdatum – v 19 + v 24 (4-8 maj + 8-12 juni)
Anmälan - Du anmäler dig till din fackliga organisation. Sista anmälan 6 mars.
www.fackligutbildning.se
ABF Västra Hälsingland erbjuder
följande utbildningar...
Facklig Introduktion
Vald på jobbet
29 september i Bollnäs
5-7 maj i Bollnäs
15-17 september i Ljusdal
Medlem i facket (steg 1)
3 heldagar 08.30 - 16.00
BAM - Bättre arbetsmiljö
Ovanåker: 10-12 februari
Lokal: ABF i Edsbyn
5 heldagar
Ljusdal: 21-23 april
Ljusdal: 3-5 november
Lokal: ABF Ljusdal
Bollnäs: 1-3 september
Bollnäs
Facket och samhället/Den röda
tråden (steg 2)
Bollnäs
2-4 mars samt 17-18 mars
Lokal: Bollnäs folkhögskola
Ovanåker
22-24 september samt 28-29 september
Lokal: ABF Edsbyn
Ljusdal
24-26 november samt 1-2 december
3 heldagar 08.30 - 16.00
Fakta gällande BAM och SAM:
Ovanåker: 10-12 mars
Lokal: ABF i Edsbyn
Ljusdal: 19-21 maj
Ljusdal: 17-19 november
ABF Ljusdal
Bollnäs: 8-10 september
Bollnäs
Fakta gällande Introduktion och
Medlemsutbildningar:
Du tar ledigt enligt studieledighetslagen.
Ditt fackförbund/LO står för stipendie 106 kr/
närvarotimme. Därför är det viktigt att Ditt förbund får din anmälan för godkännande.
Anmäl senast 14 dagar före start!
Övriga utbildningar....hör med ditt fackförbund
vad som gäller.
Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst
och deltagaravgift för deltagare. I avgiften ingår
bla kurslitteratur, lunch och fika.
Anmäl senast 14 dagar före start!
Kontaktpersoner och ansvariga
ABF Västra Hälsingland
Mattias Eklund 072-219 05 60
Bollnäs
[email protected] 0278-174 30
Ljusdal
[email protected] 0651-160 30
Edsbyn
[email protected] 0271-234 65
www.fackligutbildning.se
ABF Gästrikebygden och Hofors
erbjuder följande utbildningar...
Facklig Introduktion
10 februari i Gävle
27 april i Gävle
Fakta gällande Introduktion och
Medlemsutbildningar:
Medlem i facket (steg 1)
3 heldagar 08.30 - 16.00
Sandviken/Hofors/Ockelbo
4-6 mars i Sandviken
6-8 maj i Sandviken
9-11 september i Sandviken
7-9 oktober i Sandviken
2-4 december i Sandviken
Gävle
11-13 februari i Gävle
13-15 april i Gävle
18-20 maj i Gävle
12-14 oktober i Gävle
11-13 november i Gävle
Facket och samhället / Den röda
tråden (steg 2) 3 heldagar 08.30 - 16.00
Sandviken/Hofors/Ockelbo
8-10 april i Sandviken
3-5 juni i Sandviken
14-16 oktober i Sandviken
11-13 november i Sandviken
Du tar ledigt enligt studieledighetslagen.
Ditt fackförbund/LO står för stipendie 106 kr/
närvarotimme. Därför är det viktigt att Ditt förbund får din anmälan för godkännande.
Anmäl senast 14 dagar före start!
Övriga utbildningar....hör med ditt fackförbund
vad som gäller.
BAM - Bättre arbetsmiljö
Gävle
9-11 mars + 26-27 mars
4-6 maj + 21-22 maj
7-9 september +24-25 september
9-11 november + 26-27 november
Sandviken
Datum och inbjudan kommer i februari
SAM - Vidareutbildning Bättre Arbetsmiljö
Datum och inbjudan kommer i februari
Fakta gällande BAM och SAM:
Gävle
19-21 januari
2-4 mars
6-8 maj
9-11 september
9-11 december
Vald på jobbet
27-29 januari i Gävle
Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst
och deltagaravgift för deltagare. I avgiften ingår
bla kurslitteratur, lunch och fika.
Anmäl senast 14 dagar före start!
Samtliga utbildningar presenteras mer
utförligt i inledningen på katalogen!
www.fackligutbildning.se
Kontaktpersoner och ansvariga
ABF Gästrikebygden
Kauko Nisukangas 070-239 20 59
[email protected]
Gävle
Karin Svedin
026-53 36 61
[email protected]
Sandviken
Anna Nyman
026-27 09 17
[email protected]
Ockelbo
Eva Sjölander
070 - 508 90 75
[email protected]
ABF Hofors
Mari Rasjö
[email protected]
0290-76 50 64
Samtliga utbildningar presenteras mer
utförligt i inledningen på katalogen!
www.fackligutbildning.se
ABF Hälsingekusten erbjuder
följande utbildningar...
Facklig Introduktion
25 februari i Hudiksvall
Fakta gällande Introduktion och
Medlemsutbildningar:
Medlem i facket (steg 1)
Du tar ledigt enligt studieledighetslagen.
Ditt fackförbund/LO står för stipendie 106 kr/
närvarotimme. Därför är det viktigt att Ditt förbund får din anmälan för godkännande.
Anmäl senast 14 dagar före start!
Övriga utbildningar....hör med ditt fackförbund
vad som gäller.
3 heldagar 08.30 - 16.00
Hudiksvall den 16-18 mars
Söderhamn den 28-30 september
Facket och samhället / Den röda
tråden (steg 2)
3 heldagar 08.30 - 16.00
Hudiksvall den 18-20 maj
Söderhamn den 16-18 november
Vald på jobbet
Kontaktpersoner och ansvariga
ABF Hälsingekusten
Hans Svedberg
0270-42 92 30
[email protected]
Söderhamn den 10-12 november
BAM - Bättre arbetsmiljö
Hudiksvall
9-10 mars samt 23-25 mars
28-29 september samt 12-14 oktober
Söderhamn
4-5 maj samt 18-20 maj
SAM - vidareutbildning Bättre
arbetsmiljö
Hudiksvall den 10-12 november
Hudiksvall/Söderhamn/Nordanstig
Pia Tillemar
0650-54 24 30
[email protected] 070-251 93 44
Samtliga utbildningar presenteras mer
utförligt i inledningen på katalogen!
www.fackligutbildning.se
ABF Gävleborg erbjuder följande
utbildningar...
Studieorganisatörsutbildning
Grundutbilning
18-19 maj Kursgården Gläntan, Viksjöfors
Vidareutbildning
21-22 september Kursgården Gläntan, Viksjöfors
Sekreterarutbildning
18-19 maj i Sandviken
Kassör- och revisorsutbildning
13-14 april i Bollnäs
Ordförandeutbildning
11-12 maj i Borlänge steg 1
6-7 oktober i Borlänge steg 2
Valberedningsutbildning
Vidareutbildning för kurs- och
cirkelledare
Lärstilar
Konflikthantering
Datum fastställs senare!
Resa till Bryssel
ABF och LO har i samarbete med Europahuset anordnat studiebesök med facklig inriktning i Bryssel.
En sådan resa planeras till 1-4 september 2015.
Anmälan senast 30 mars på europahuset.se
Vi besöker parlamentet, LO/TCO/SACO-kontoret,
Europafacket och några fler institutioner.
Resan är på 4 dagar.
5-6 oktober i Söderhamn
Alla kan göra något
15 april i Gävle
19 maj i Söderhamn
15 september i Bollnäs
20 oktober i Sandviken
Diskriminering i Arbetslivet
2-3 december i Borlänge
Psykosocial Arbetsmiljö
11-12 mars Borlänge
Facklig cirkelledarutbildning
(4 dagar)
Steg 1
13-14 april Kursgården Gläntan, Viksjöfors
Steg 2
18-19 maj Kursgården Gläntan, Viksjöfors
Samtliga utbildningar presenteras mer
utförligt i inledningen på katalogen!
Syftet är att bredda det
fackliga engagemanget
och skapa kunskaper om
Europafackligt arbete
samt eventuella projekt.
Du anmäler dig till ditt fackförbund
senast 3 veckor innan kursstart.
Kom ihåg att begära ledigt minst 14 dagar
innan kursstart!
Kontaktpersoner och ansvariga
ABF Gävleborg
Jörgen Eliasson 026-60 01 63
[email protected]
Kerstin Moberg 026-60 01 62
[email protected]
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg erbjuder
följande utbildningar...
LOs ung - Om facket
18-19 februari - Borlänge
17-18 mars - Gävle
1-2 september - Gävle
20-21 oktober - Borlänge
LOs ung - Om samhället
6-7 maj - Borlänge
18-19 september - Gävle
LOs ung - Skolinformatörer
25-26 mars - Gävle
3-4 november - Borlänge
Anmäl dig 14 dagar innan kursstart!
Kontaktpersoner och ansvariga
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Ulrika Wiklund 070-330 93 10
Försäkringsrådgivare
[email protected] – 070-560 54 56
[email protected] – 070-301 10 64
LOs utbildning för Försäkringsinformatörer
Grundutbildning Dalarna Borlänge Galaxen
8/4, 23/4, 7/5 och 19/5
17/9, 28/9, 19/10 och 4/11
Grundutbildning Gävleborg Läkerol Arena - Gävle
15/4, 4/5, 18/5 och 28/5
16/9, 1/10, 13/10 och 29/10
Vidareutbildning Dalarna
6/10 Borlänge, 14/10 Falun , 20/10 Mora, 27/10
Ludvika, 3/11 Borlänge, 11/11 Falun, 8/12 Borlänge
Vidareutbildning Gävleborg
7/10 Gävle, 15/10 Sandviken, 21/10 Bollnäs, 28/10
Hudiksvall, 10/11 Gävle, 17/11 Sandviken, 26/11
Special Gävle
Ändringar kan förekomma i utbildningsplan – du
kan läsa mer om våra utbildningar på
www.gavleborg.lo.se – se rubrik försäkringar.
För mer information:
[email protected] – 070-560 54 56
[email protected] – 070-301 10 64
Samtliga utbildningar presenteras mer
utförligt i inledningen på katalogen!
www.fackligutbildning.se
Anteckningar.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Du som vill veta mer
www.lo.se/start/facket_forsakrar/avtalspension