Du som förlorat ett barn i cancer

Du som har förlorat ett barn i cancer
Hur orkar man leva vidare efter att ha förlorat ett barn? Hur gör andra för att överleva? Finns det
vägar i sorgen? Det är några av många frågor som vi brottas med när ett barn dör.
Många berättar att det som framför allt har hjälpt i sorgen är att träffa andra som har gjort liknande
förluster.
Barncancerfonden Södra i samarbete med Nationellt kompetenscentrum FörSorg startar under
hösten en ny grupp för familjer som förlorat ett barn i cancer. Ni är välkomna att delta som enskilda
personer, som föräldrapar eller som familj där också syskon till barnet ni förlorat är välkomna.
Gruppen träffas lördag morgon till söndag eftermiddag vid 3 tillfällen. Dagarna innehåller samtal,
men också föreläsningar och övningar. Oftast är vi uppdelade föräldrar för sig och barnen för sig,
men ibland gör vi vissa övningar tillsammans.
Nästa gruppstart planeras till den 17-18 oktober. Övriga datum är 23-24 januari 2016 och 21-22 maj
2016.
Gruppledare är erfarna sorgbehandlare.
Lena Fagéus, präst och leg psykoterapeut.
Lena har arbetat med sorg och sörjande hela sitt yrkesverksamma liv. Som präst och
som psykoterapeut, som lärare och föreläsare.
Erika Sinander, leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut.
Erika har en lång erfarenhet av att arbeta med människor som har sorg. Hon använder
sig av många språk i sitt arbete, både ord, bild och musik.
Petra Svensson som arbetar som syskonsstödjare i Region södra och därför är välkänd för många av
er och volontärer.
Platsen är Möllegården på Österlen.
Frågor, information och anmälan: Jörgen Svensson, [email protected]
Lena Fagéus Tfn: 070 3014430 [email protected]