Läs pressmeddelandet med kontaktinfo här.

 Prestigefyllt anslag för utveckling
av ny behandling mot Alzheimers
Stiftelsen AlzeCure får anslag från prestigetyngda Alzheimer´s Drug Discovery
Foundation (ADDF) i New York för utvecklingen av en ny lovande behandling för
att reparera skadad hjärnvävnad och förbättra neuronal signalering vid
Alzheimers sjukdom.
– Ett anslag från prestigefyllda ADDF är ett kvitto på att vi är på rätt väg mot en
helt ny klass av läkemedel, säger professor Bengt Winblad, Centrum för
Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet och medlem av styrelsen för
AlzeCure.
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är demens vår tids snabbast växande
folkhälsoproblem. Demenssjukdomar är den sjukdomsgrupp som kostar vårt
samhälle allra mest. Nya fall rapporteras in i en takt av en person var tredje sekund,
något som understryker allvaret i situationen.
– De medicinska behoven är enorma. AlzeCure har identifierat substanser med
polyfarmakologisk profil vilket innebär att man påverkar flera olika mekanismer
som kan leda till sjukdomen, med verklig potential att bli en ny klass av läkemedel
mot Alzheimers sjukdom, säger Bengt Winblad och förklarar:
– Målet med det här projektet är att ta fram den första behandlingen som verkligen
kan påverka sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom.
AlzeCure, som startades av ledande forskare och läkemedelsutvecklare från
AstraZeneca, har den uttalade ambitionen att ta fram terapier mot Alzheimers och
andra neurodegenerativa sjukdomar på ett snabbare och smartare sätt än de stora
läkemedelsjättarna hittills förmått.
Forskarna arbetar med egenutvecklade teknologier och helt nya testmetoder – och
samarbetar med de bästa inom såväl akademi som industri.
Och det är ett av de lovande projekten som handlar om att påverka mekanismen för
återbildning av nervceller och nervcellsutskott hos patienter med Alzheimers som nu
får möjlighet att lyfta tack vare anslaget från USA.
Howard Fillit, forskningschef vid Alzheimer´s Drug Discovery Foundation, är djupt
imponerad av AlzeCures arbetssätt att ta tidiga projekt från akademin och utvärdera
dem med industriell stringens.
– Det är precis den här typen av projekt i den absoluta forskningsfronten som vi vill
stödja för att säkerställa fortsatt utveckling, säger han.
AlzeCure Foundation Karolinska Institutet Science Park Novum S-­‐141 57 Huddinge, Sweden www.alzecure.org [email protected] +46 70 3020896 Mer specifikt handlar det om ett innovativt sätt för att påverka neurotrofa
signalvägar med hjälp av så kallad positiv allosterisk modulering.
Unik affärsmodell
AlzeCures unika affärsmodell bygger på ett vetenskapligt nätverk som består av
världsledande experter inom neurodegenerativa sjukdomar, både inom såväl
preklinisk som klinisk forskning. Experterna är direkt kopplade till AlzeCure, som
därigenom får kontinuerlig tillgång till viktig kunskap, unika idéer och den senaste
teknologin.
Stiftelsen AlzeCure bildades hösten 2012 av en grupp framstående AstraZenecaforskare i samverkan med Alzheimerfonden och Bengt Winblad vid Karolinska
Institutet/Swedish Brain Power.
För kontakt med AlzeCure:
Jonas Ekstrand, VD, telefon 070-302 08 96
För ytterligare information om AlzeCure-projektet Neuro Restore:
Pontus Forsell, telefon 070-497 97 24
För kontakt med Swedish Brain Power:
Bengt Winblad, telefon 070 632 67 71
AlzeCure Foundation Karolinska Institutet Science Park Novum S-­‐141 57 Huddinge, Sweden www.alzecure.org [email protected] +46 70 3020896