Nr 6-2015 - Samhällsbyggarna

MEDLEMSBLADET
EN PUBLIK ATION FR ÅN SAMHÄLL SBYGGARNA
NUMMER 6/2015
AN
ÄR NU MÄLAN
­SAMH ÖPPEN TIL
L
Ä
NADS LLSBYGGDAGA
RNA!
18 september
Tempen på fastighetsmarknaden i Göteborg
14–15 oktober
Samhällsbyggnadsdagarna 2015
Sara Haasmark
Ny VD för Samhällsbyggarna
LEDARE
MEDLEMSBLADET
UTGIVARE
SAMHÄLLSBYGGARNA
BOX 16132
103 23 STOCKHOLM
DROTTNINGGATAN 33
TEL 08-545 217 50
WWW.SAMHÄLLSBYGGARNA.ORG
[email protected]
REDAKTIONEN
ANSVARIG UTGIVARE:
SARA HAASMARK
REDAKTÖR:
INA WICKSTRÖM
[email protected]
SAMHALLSBYGGARNA.ORG
LAYOUT OCH ORIGINAL
HOVER AB:
JOHAN STRÖM
RICKARD GUNNARSSON
KARIN STRÖM
WWW.HOVER.SE
ANNONSFÖRSÄLJNING
HANS SIMONS
TEL 070-928 58 41
[email protected]
ANNONSSALJARNA.SE
TRYCK
LJUNGBERGS TRYCKERI AB
MEDLEMSBLADET
UTKOMMER 2015
20 JANUARI
20 FEBRUARI
20 MARS
22 APRIL
22 MAJ
20 AUGUSTI
21 SEPTEMBER
20 OKTOBER
20 NOVEMBER
14 DECEMBER
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
WWW.SAMHÄLLSBYGGARNA.ORG
ISSN 2001-578X
OMSLAGSFOTO
MAGNUS LAUPA
NÄSTA MANUSSTOPP
NR 7, 2015 – 9 SEPTEMBER
NR 8, 2015 – 8 OKTOBER
NR 9, 2015 – 10 NOVEMBER
2
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
LEDARE
Sommarreflektioner
EFTER NÅGRA VECKOR med avkopplande vila i
­ ommarsverige är jag och alla andra samhällsS
byggare tillbaka till en ny spännande höst!
I Samhällsbyggarna kan vi nu hälsa en ny
VD välkommen in i teamet, Sara Haasmark
som kommer in med ny energi, nya kunskaper och ett stort engagemang. Det skall bli
jättespännande att få jobba tillsammans med dig
Sara!
Sommaren ger möjlighet till reflektion och eftertanke
och för mig som har ena foten mitt i Stockholms city och andra
foten djupt förankrad i Västerbottens inland har det denna ­sommar
återigen visat mig de stora kontraster som vi har i vårt avlånga land.
Långa bilköer och hälsovådliga immissioner och miltalslånga raka
vägar utan en endaste mötande bil, redan tätbebyggda kvarter med
nya komplexa infillprojekt och ändlösa skogar utan ett endaste
bebott hus, storstadsnära områden där varje strandremsa vaktas
av bryggor och staket och långa älvar och tusentals sjöar i inlandet
utan endaste brygga eller minsta hus. Varför ser det ut så?
Det är spåren av tidernas snabbaste urbanisering jag ser, där
detta skapar miljöproblem och sociala problem i båda ändar och
inte minst ekonomiska problem. Vilken skall vår strategi vara och
hur vill vi att Sverige skall se ut om 10, 20 eller 50 år? Skall alla bo i
de 20-30 största städerna och resten av Sverige vara ett reservat för
det rörliga friluftslivet?
Ett av de viktigaste styrmedlen vi har för hur Sverige skall se ut
i framtiden är vår planlagstiftning och hur den tillämpas. Svensk
planlagstiftning gäller för hela Svea rike och garanterar att alla
­behandlas lika – men var är den rätt anpassad för verkligheten?
Skarpa skydd är säkert riktiga och nödvändiga i högexploaterade
områden men vad händer när samma tuffa lagar tillämpas i områden där det senaste huset byggdes för 30 år sedan? Vad händer
när planlagstiftning som författats utifrån ett Stockholmsperspektiv
förhindrar varje försök till utveckling i de små orterna. Ja helt enkelt de orter och kommuner som verkligen behöver nyinvesteringar
för att inte helt avvecklas.
I Sverige går urbaniseringen snabbare än i nästan alla andra
länder enligt internationella undersökningar. Många av urbanise­
ringens orsaker är globala trender som inte skiljer sig mycket från
land till land. Men kan det vara så att den svenska planlagstiftningen
förstärker den redan starka urbaniseringstrenden i vårt avlånga
land? Och isåfall – är det så vi vill ha det?
För den som vill se resultat av en annan politik och därmed en
annan utveckling är det bara att ta en tur till Norge – här boomar
visserligen Osloregionen, men nästan varje mindre stad och by visar
också upp en god utveckling. Här byggs det och satsas på framtiden
i hela landet.
Ja jag vet inte säkert vad som är rätt om 50 år, men det tål att
­­reflekteras över – vi samhällsbyggare har ett stort ansvar och
påverkar i vårt dagliga arbete framtiden för alla.
Om du också reflekterat över detta eller någon annan fråga
du gärna vill att vi tar upp– maila gärna dina tankar till oss på
­Samhällsbyggarna.
Jan Wejdmark, Ordförande
ANNONS
Vi söker
Xxxxx
Teknisk specialist
vägutformning
Vi är samhällsutvecklare som varje
dag utvecklar och förvaltar smart
infrastruktur. Vi gör det i samverkan
med andra aktörer för att underlätta
livet i hela Sverige.
www.trafikverket.se/jobb
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
3
PERSONPORTRÄTT
PERSONPORTRÄTT
sätt både stötta, hjälpa och driva hållbarhetsfrågor
till en stor grupp medlemmar som bestått av olika
typer av fastighetsägare, allt från små enskilda till
stora fastighetsbolag.
Innan dess har jag arbetat inom olika roller
med fastigheter. Jag har trivts oerhört bra som
projektledare och som utvecklare.
SARA HAASMARK
Aktuell som: Ny VD för S
­ amhällsbyggarna
Bor: Lidingö
Ålder: 43
Familj: Man och fyra barn
Intressen: Att läsa, skriva, vistas utomhus,
älskar att promenera
Välkommen Sara Haasmark,
ny VD för Samhällsbyggarna
Sara Haasmark tar nu över rodret för Samhällsbyggarna och efterträder Olof
Johansson. Sara är en person med bred kompetens och stort intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor. Som VD vill hon jobba för att Samhällsbyggarna
ska synas mer och att antalet medlemmar ska öka. Sara kommer att satsa extra
mycket på kommunikation som ligger henne varmt om hjärtat. Hon ser stor potential i nätverksorganisationen Samhällsbyggarna där alla tillsammans ansvarar
för och skapar det hållbara samhället.
Sara berättar att hon gillar att se hur saker kan
göras bättre och att få se resultaten växa fram.
– Jag gillar både att leda, inspirera och påverka. Det är härligt att se resultatet av många
­människors ansträngningar och lika härligt är det
att skriva en artikel eller en krönika och upptäcka
hur många som tycker till och påverkas av det jag
skrivit.
Hur kom det sig att du sökte jobbet som VD för
Samhällsbyggarna?
– Jag gillar tanken om att samla alla som intresserar sig for samhällsbyggnadsfrågor. Vi har olika
erfarenheter och kunskaper och det är genom att
vi samverkar och inkluderar som vi kommer att nå
framgång. Samhället har stora hållbarhetsutmaningar idag och inom en lång tid framöver. Då är
det viktigt att vi samverkar.
Sara är övertygad om att Samhällsbyggarna är det
perfekta forumet för samverkan. Det är framför
allt det men också ledarrollen och ansvaret samt
möjligheten att se till att Samhällsbyggarna syns
mer som bidrog till att hon tog steget mot nya
utmaningar.
– Jag älskar kommunikation, att påverka och
att befinna mig i debatten.
Saras tidigare kontakt med Samhällsbyggarna har
bestått utav att hon har varit medlem i föreningen
och hon har tidigare skrivit både en inledare och
en debattartikel i Samhällsbyggaren. Hon beskriver Samhällsbyggarna som ett utmärkt forum och
nätverk för alla som verkar inom eller engagerar
sig i samhällsbyggnadsfrågor. Nu är det Sara som
ska leda arbetet med Samhällsbyggarna och föra
organisationens utveckling framåt.
Sara kommer att ställas inför en hel del utmanin­
gar i och med det nya jobbet. Bland annat att
synas mer både internt och externt. Samtidigt som
hon ser fram emot det väldigt mycket och vet att
det kommer bli trevligt eftersom hon verkligen
gillar all sorts kommunikation.
Vad är dina visioner för arbetet med
­Samhällsbyggarna?
- Jag önskar att medlemstalet ökar. Ju fler medlemmar vi är desto mer får alla ut av nätverk och
samverkan. Jag tror att kommunikationen hela
tiden måste förändras i takt med att vi tar till oss
information på olika satt.
Vad ser du mest fram emot med det nya jobbet?
- Att kommunicera, att träffa nya och gamla
medlemmar, att skapa än fler mötesplatser och
nätverk för att vara med om att skapa det hållbara
samhället.
Jag tycker att det ska bli så otroligt roligt att
ta över efter Olof Johansson. Han har gjort så
mycket bra för Samhällsbyggarna. Nu ska vi jobba
vidare. Vi kommer att inkludera hållbarhetsfrågor
än mer och vi kommer att synas mer.
ANNONS
TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: MAGNUS LAUPA
SEDAN 1999 ÄR SARA HAASMARK civilingenjör efter
några år på Lantmäteriprogrammet på Kungliga
Tekniska Högskolan med inriktning mot Environmental Engineering & Sustainable infrastructure.
Hon har även jobbat inom detta område med ett
stort engagemang för hållbarhetsfrågor. Nu är
Sara, en stockholmare som brinner för hållbarhet
Samhällsbyggarnas nya VD.
Tidigare har Sara jobbat som byggprojektledare,
fastighetsutvecklare, förvaltare och senast som
4
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
hållbarhetschef för Fastighetsägarna Stockholm.
Innan dess har hon också jobbat på flera olika
fastighetsbolag som Locum och Brostaden men
också på konsultbolag som Colliers, Niras och
Hifab. Sara har även jobbat som projektledare för
på FMV (Försvarets Materialverk).
Vad har dina arbetsuppgifter varit?
– På Fastighetsägarna har min uppgift varit att
driva både det strategiska och det praktiska arbetet inom hållbarhet. Syftet har varit att på bästa
Lantmäteriet söker erfarna Förrättningslantmätare till olika delar av landet
Läs mer på www.lantmateriet.se/ledigajobb
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
5
FÖRENINGSNYTT
Samhällsbyggare till tusen
En tävling inom Samhällsbyggarna
Vi gratulerar följande vinnare!
HUNDSPANNSTUR MED SPRUCE
­I SLAND HUSKY FÖR TVÅ PERSONER
Medlemsansökan
Bli en del av samhällsbyggnadssektorns
ledande nätverk du också!
Vinnare: Märit Walfridsson, Gävle
EN VECKA FÖR FYRA PERSONER I
­S AMHÄLLSBYGGARNAS STUGA I ÅRE
Vinnare: Lars-Eric Andersson, Stockholm
BILJETTER TILL SUMMERBURST FESTIVAL
2015, STOCKHOLM OCH GÖTEBORG!
Vinnare:
Åsa Östman, Stockholm
Kevin Tran, Lund
På nästa uppslag i detta medlemsblad har du fått en rekryteringsblankett,
denna kan du enkelt riva ut för att värva en medlem. För fler blanketter går
du in på vår hemsida under medlemskap där du hittar dessa för nedladdning.
6
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
Medlemsbladet 10 nr/år
Samhällsbyggaren 6 nr/år
Medlemsansökan
MEDLEMSAVGIFTER
Ordinarie medlem: 600 kr
* är obligatoriska. Vänligen skriv tydligt.
PERSONUPPGIFTER
Senior: 400 kr
Yrkesverksam < 5 år: 300 kr
Student: Gratis
* FAKTURAUPPGIFTER
*
Använd kontaktuppgifterna till vänster för min medlemsfaktura
(OBS! visas ej för andra)
* Förnamn:
Använd nedan angiven adress för min medlemsfaktura
*
Namn:
KONTAKTUPPGIFTER
Attention:
Adress:
* Gatuadress:
C/O:
* Postnummer:
* Ort:
Postnummer:
Ort:
Märkning/kostnadsställe:
Telefon:
* E-post:
FYLL I UTIFALL DU BLEV VÄRVAD AV NÅGON
Värvad av:
UTBILDNING
* Högskola:
* Program:
* Examensår:
HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDLEMSKAP I SAMHÄLLSBYGGARNA:
(Eller planerat examensår om du är student)
Datum:
*
*
FÖRETAGSUPPGIFTER
* Företag:
Avdelning:
Samhällsbyggarna
Befattning:
|
Box 161 32
|
103 23 Stockholm | [email protected]
www.samhallsbyggarna.org
Skickas in till Samhällsbyggarnas kansli via e-post eller som svarspost med förtryckt adress.
Tejpa igen och lägg blanketten på brevlådan, portot är redan betalt.
|
T:+46 8 545 217 50
Samhällsbyggarna
|
Box 161 32
|
103 23 Stockholm | [email protected]
www.samhallsbyggarna.org
|
T:+46 8 545 217 50
Samhällsbyggarna
SVARSPOST
20082833
110 07 Stockholm
Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.
Som medlem får du möjlighet att
NÄTVERK
ü Utöka och befästa
seminarier, studiebesök, konferenser, m.m.
ü
ärer via andra medlemmar
Eller kanske hittar du nya potentiella kollegor att rekrytera?
ü Skapa kontakt med föreningens övriga 5000 medlemmar via vårt omfattande intranät.
PERSONLIG UTVECKLING
Medlemsansökan
Vega, en stadsdel i Haninge där vi just nu utvecklar en boendemiljö anpassad efter den nya tidens behov. Haninge är en regional
stadskärna och det planeras och byggs mycket i kommunen.
Bli en del av samhällsbyggnadssektorns
ledande nätverk du också!
ü Engagera dig i mentorsprogram, antingen som adept eller mentor.
Stadsbyggnadsförvaltningen söker
ü Medverka i program för unga ledare som hjälper dig i karriären att ta nästa steg.
AVDELNINGSCHEF LANTMÄTERI
ü Deltag a i sektions- eller regionsarbetet på regional eller nationell nivå och skapa djupare
kontakter inom branschen.
FÖRMÅNER
ü Inspireras av de tidningar som föreningen ger ut som beskriver aktuella ämnesområden och
frågeställningar inom sektorn.
ü Ta del av förmånliga gruppförsäkringar.
ü Hyra föreningens stuga med 20 bäddar i Åre.
KOMPETENSUTVECKLING
ü Säkerställa yrkeskompetensen genom utvecklingsprojekt inom dina intresseområden.
Ex. auktoriserar Samhällsbyggarna fastighetsvärderare.
Lantmäteriavdelningen är en
av fem avdelningar på Stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklar kommunens infrastruktur kring geografisk information
och fastighetsrelaterade data.
I uppdraget ingår också att
verka för att geografiska data
används effektivt i plan- och
bygglovsprocesserna och att
data finns tillgängligt där de
behövs. Avdelningen utökades
nyligen med en kommunal
lantmäterimyndighet.
ü Aktivera dig inom våra sektioner som anordnar seminarier och studiebesök inom ditt
ämnesområde.
ü Ta del av jobberbjudanden via vår nischade jobbsajt. www.samhallsbyggarjobb.se
Medlemsbladet 10 nr/år
Som chef på lantmäteriavdelningen ansvarar du för att
enheter och medarbetare driver verksamheten framåt. Du
kommer fortsätta att utveckla och effektivisera arbetsprocesser och rutiner samt verka för förstärkt samarbete
mellan de egna och stadsbyggnadsförvaltningens övriga
enheter.
Avdelningen fokuserar just nu på ett byte av kartverktyg till
nya produktlösningar och anpassning till mobila plattformar.
Som person är du trygg och har god självinsikt. Du tycker
om att driva projekt framåt, är strukturerad och har lätt för
att kommunicera.
För ytterligare information, kontakta Stefan Bölin,
telefon 076-778 15 01 eller [email protected]
Visa intresse snarast, dock senast
10 september, på www.unikresurs.se
Välkommen med din ansökan!
Samhällsbyggaren 6 nr/år
Haninge är inte bara skärgård. Här – 20 minuter från huvudstaden – växer Haninge med bostäder
i centrum, ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande och
högskoleforskning. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden.
FÖRENINGSNYTT / AKTIVITET
FÖRENINGSNYTT
KALENDER
7 september – Sundsvall
Samhällsbyggargolf på Sundvalls GK
Plats: Sundsvalls GK, kl 14.00
7–11 september & 19–20 november – Stockholm
Fastighetsvärdering och analys
Plats: Drottninggatan 33
18 september – Göteborg
Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden i Göteborg
Plats: Restaurang Ullevigatan (Ullevigatan 17–19), kl 07.30
FÖDELSEDAGAR
14–15 oktober – Stockholm
Samhällsbyggnadsdagarna 2015
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre
SEPTEMBER 2015
20 oktober – Stockholm
Studiebesök hos Stockholms Hamn AB
Plats: Magasin 2, Frihamnen, kl 10.00
95 år
50 år
5 sep
Elisabet Gondinger
Mölndal
90 år
7 sep
Maria Rydqvist
Trensum
11 sep Marianne Carlberg K88
Almunge
11 sep Anders Almqvist K90
Saltsjö Duvnäs
19 sep Maria E Alm C93
Partille
3 sep
REGION VÄST
18
september
Samhällsbyggarna tar tempen på ­
fastighetsmarknaden i Göteborg
Fredag 18 september kl 07.30–09.00
Välkommen på fastighetsfrukost med NAI Svefa och Forum Fastighetsekonomi
Svensk Fastighetsmarknad – Fokus 24 orter
Presentation av höstens, rykande, färska nummer av Svensk Fastighetsmarknad
som med anledning av att Svefa fyller 20 år handlar om de senaste 20 åren på svensk
fastighetsmarknad. Vi ger vår syn på den svenska fastighetsmarknaden samt utmaningar
och möjligheter på Göteborgs fastighetsmarknad, idag och de kommande 20 åren.
Värdering av stadskvalitéer
Allt fler stadsutvecklingsprojekt bygger på idén om ett integrerat stadsbyggande, det vi
brukar kalla bland­stad. Värdeskapande och hållbar stadsutveckling kräver sam­verkan
mellan myndigheter och fastighetsutvecklare och en djupare förståelse om vad som är
stadskvalitet. Vad menar vi med värdeskapande stadsutveckling? Vilka funktioner skapar
värden för staden?
Plats: Restaurang Ullevigatan, Ullevigatan 17–19
Anmälan: Senast 10 september till [email protected]
12
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
Rune B Lundström K45
Lidingö
12 sep Stanley B Gustafsson C51 Lund
80 år
23 sep
9 sep
Anker Due
Christina Lönnheim K93
Sollentuna
Täby
25 sep Jonas P O Åkerberg K90
Bromma
12 sep Bernth Lindgren K60
Täby
27 sep Lena Näslund Lu90
Norrköping
18 sep Carl-Olof Lejdström C61
Göteborg
27 sep Lars Redtzer K99
Sigtuna
23 sep Bernt A Johansson K62
Sthlm
3 sep
Kjell A Johansson C72
Sundsvall
14 sep Lotta Mattsson K14
Järna
5 sep
H Stefan Kadesjö C72
Västerås
17 sep Sara Lundén
Täby
7 sep
Per Olof Lindström
Vänersborg
21 sep Thomas Green
Malmö
10 sep Torbjörn Larsson K70
Arboga
21 sep Jon Allesson K08
Stockholm
13 sep Lennart Nilsson C68
Kil
40 år
70 år
14 sep Mahir Ülker-Kaustell K06 Stockholm
16 sep Sven-Allan V Bjerkemo L70Lund
30 år
29 sep Walter Johansson
Bjursås
2 sep
Johan Ekstrand K10
Farsta
29 sep Håkan Rylander L72
Vellinge
3 sep
Johanna Lithén C11
Göteborg
16 sep Joakim Norell
60 år
27 sep
16 sep Thomas A M Seimyr
Stockholm
19 sep Birgit Alvebro
Bromma
Johan Haglund
Solna
Stockholm
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
13
AKTIVITET
REGION MELLERSTA NORRLAND
REFERAT
7
september
Chalmersspex 30 april Göteborg
Samhällsbyggargolf på
Sundvalls GK
Samhällsbyggarna tillsammans med Göteborgs Byggmästareföreningen har
ett återkommande arrangemang då vi ser på spexet Bob och nätverkar. Årets
föreställning var flyttad från Konserthuset till Stora Teatern, vilket innebar att
det var svårt att hinna med att se Chalmerscortegen. TEXT: CHRISTINA LÖÖF
Måndag 7 september kl 14.00
TEMAT FÖR ÅRETS SPEX var Rasputin och publiken
flyttades till Ryssland i början av 1900-talet
och på scenen återfanns tsarfamiljen Romanov,
aktivisten Lenin och bedragaren Rasputin. Både
skådespelare och orkester fick stor uppskattning
av publiken med många och långa applåder.
Tävlingsform: poängbogey med max handicap -36
Medlemmar i annan klubb än Sundsvalls GK betalar greenfee i vanlig ordning. Eventuellt kan greenfee ordnas.
Plats: Sundsvalls GK
Anmälan: Senast 4 september till Sweco, Ulf Södergård, tel
060–16 99 41 eller e-mail [email protected] Ange
telefonnummer eller mailadress samt hcp, golf-id och
klubbtillhörighet när du anmäler dig.
Efter avslutad föreställning fick vårt sällskap på ca
20 personer en uppfriskande promenad till Byggmästareföreningens lokaler där vi avslutade med
sedvanlig räkfrossa.
Det blev en sen kväll men alla var nöjda och
glada när vi skingrades för hemfärd.
Vi är tacksamma för bidrag till prisbordet.
Vi hoppas på god uppslutning och vackert väder.
ANNONS
REGION STORSTOCKHOLM
20
oktober
Studiebesök hos
Stockholms Hamn AB
Tisdag 20 oktober kl 10.00
Missa inte möjligheten att besöka Stockholms Hamn AB i Frihamnen för en ­presentation
av företagets uppdrag och roll i Stockholmsregionens expansion. Utöver hamnarna i
Stockholm ingår även hamnarna i Kapellskär och Nynäshamn.
Bolagets roll är att erbjuda rederier, hyresgäster, turister och stockholmare åtkomst
till Stockholmsregionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur
och service med säkerhet och miljö i fokus. Stora investeringar görs för att kunna leva upp
till Stockholmsregionens tillväxt. 2014 passerade 12 miljoner passagerare, 8 miljoner ton
gods hamnarna samt angjorde 270 kryssningsfartyg angjorde Stockholm.
Mycket välkomna till en givande information av Vd Johan Castwall och medarbetare.
Efter besöket finns möjligheten att inta en självfinansierad lunch.
Plats: Magasin 2 i Frihamnen
Anmälan: Senast 13 oktober till [email protected] Ange namn och deltagande
vid lunchen. Eventuella frågor besvaras av Klas Thorén, 070-3829002.
14
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
MEDLEMSBLADET • NR 6 2015
15
Posttidning B
Returadress:
Samhällsbyggarnas medlemsblad
Box 16132
103 23 Stockholm
SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2015
BYGG – FASTIGHET – INFRASTRUKTUR – LANTMÄTERI – VÄRDERING
14–15 oktober 2015
Stockholm Waterfront Congress Centre
Konferens under två dagar med följande parallella spår
•BIM och GIS
•Bostäder
•Byggprocess och Produktion
•Byggteknik och Anläggning
•Byggteknik och Huskonstruktion
•Entreprenadjuridik och Upphandling
• Fastighetsförvaltning och
Fastighetsutveckling
•Fastighetsjuridik och Lantmäteri
•Hållbar utveckling
•Infrastruktur och Trafik
•Plan och Exploatering
•Stadsutveckling och Arkitektur
•Säkerhet och Arbetsmiljö
vid byggande
• Värdering
DU KAN NU ANMÄLA DIG TILL KONFERENSEN PÅ
WWW.SBDAGARNA2015.SE
HUVUDPARTNERS 2015