Dermatofytodling

Provtagningsanvisning för
Dermatofyter
Dokumentnummer: PA2040-R3
Utgiven av: Inger Carlsson
Godkänd av: Annika Wistedt
Datum: 2015-07-31
Sidan 1 av 2
Avgränsning/Bakgrund
Dermatofyter är en speciell grupp av svampar som endast kan
infektera det yttersta hornlagret och orsakar bl.a. tinea
(ringorm). Det finns tre släkter; Tricophyton, Epidermophyton
och Microsporum.
Vid förfrågan om Pityrosporum ovale (P.orbiculare, Malassezia
furfur), vidarebefordras provet för analys till Stockholm (KS).
Provtagning
Tvätta med etanol (70%) som får dunsta (hämmar
snabbväxande mögel).

Nagelbädd skrapa rikligt med material under
nagelplatta, tag djupt från angripet ställe.

Från hudlesion tag rikligt med hudskrap från kanten
mot frisk vävnad).

Angripna hårstrån rycks ut med pincett.
Materialet skickas in i torrt sterilt rör eller skrapas ner direkt på
Sabouraud- och DTM-agar.
Sterilt rör, konad botten
används till likvor, dermatofyter, biopsi,
influensa, RSV, helicobacter och övriga sterila
punktat.
Förrådsartikel, artikelnr: 35966.
Ange på remissen
Ange provtagningslokal på remissen och ev. avsteg från
provtagningsanvisningen.
I avvaktan på transport
Förvaras i kyl i avvaktan på transport.
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar, tel. 0480-814 41,
www.ltkalmar.se/dc/mikrobiologen
Elektroniskt dokument – Utskrift gäller endast med stämpel ”Registrerad kopia” och signatur.
Provtagningsanvisning för
Dermatofyter
Dokumentnummer: PA2040-R3
Utgiven av: Inger Carlsson
Godkänd av: Annika Wistedt
Datum: 2015-07-31
Sidan 2 av 2
Svar och bedömning
Negativt svar ges efter 4 veckor. Direktmikroskopi görs och
preliminärsvaras inom 0-2 dagar förutsatt att
provtagningsmaterialet är finfördelat och tillräckligt rikligt.
Preliminärsvar av odlat dermatofyt-fynd är ofta möjligt inom en
vecka. Fullständigt positivt svar med artbestämning kan ibland ta
mer än 4 veckor.
Faktorer som påverkar svarets kvalitet:
Det är viktigt att få med rikligt med provtagningsmaterial
eftersom växten oftast är sparsam.
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar, tel. 0480-814 41,
www.ltkalmar.se/dc/mikrobiologen
Elektroniskt dokument – Utskrift gäller endast med stämpel ”Registrerad kopia” och signatur.