Götaplatsen får ansiktslyftning med nytt vatten- och ljusspel

Trafikkontoret
För en grön och nära storstad
Götaplatsen får
ansiktslyftning med
nytt vatten- och ljusspel
Välkommen
till informationsmöte den
29 oktober
Vi kör igång kl 19.00 på
Bio Roy. Då berättar vi
mer om byggplanerna
och om hur det är tänkt
att se ut på Avenyn när
hela upprustningsarbetet
är klart. Vi informerar
också om hur byggarbetet påverkar trafik
och närmiljö i första
etappen, så att din
vardag blir så smidig
som möjligt.
Staden växer
Just nu byggs det mycket i Göteborg. Stadens trafik
ska anpassas till framtiden. De närmaste åren kommer
trafikkontoret och andra aktörer att bygga knutpunkter, bussfiler,
cykelbanor, broar och spår över hela staden.
Om du har frågor eller synpunkter kontakta:
Göteborgs Stads kontaktcenter, tel 031-365 00 00,
e-post [email protected]
Trafikkontorets byggledare, Niclas Bryngelsson, tel 0733-11 89 89.
Entreprenörens platschef, Asmir Ljajic, tel 031-368 48 05.
www.goteborg.se
Den22november
novembersätter
sätter
Den
vi igång
igångarbetet
arbetetmed
medatt
att
vi
göra
göraAvenyn
Avenyntrevligare
trevligare
och
och då
dåbörjar
börjarviviprecis
precis
nedanför
nedanförGötaplatsen.
Götaplatsen.
Till
Tillvåren
vårenärärden
dendelen
delen
av
gatan
färdig.
av gatan färdig.
Välkommen till
informationsmöte
den 29 oktober
kl 19.00 på
Bio Roy.
www.goteborg.se
Götaplatsen–
Avenyn
E
NG
ZE
R
BE
E
U-sväng
för biltrafik.
SÖ
DR
A
NY
E
AV
S
RT
N
Den som går eller leder sin cykel kan passera genom området,
busshållplatsen för linje 18 och 55 kommer att flyttas en liten
bit bort till Berzeliigatan. Linje 52 kommer inte att passera
Götaplatsen och biltrafiken påverkas. Arbetet startar den
2 november och blir klart under våren 2016.
LB
K
RE
PO
Nu startar den efterlängtade upprustningen av
Göteborgs paradgata. Det första steget blir att bygga
ett vatten- och ljusspel som förstärker Götaplatsens
profil. Eftersom arbetet är komplicerat och vi behöver
gräva djupt kommer ett staket sättas upp runt byggarbetsplatsen som ligger mellan Stadsbiblioteket och
biografen Göta.
T
AN
AT
G
S
S
NG
KU
Avenyn ska bli
vackrare
Under byggtiden skapar vi
ett antal tillfälliga korttidsoch boendeparkeringar här.
Geijersgatan stängs
vid Avenyn och blir
återvändsgatan.
G
JO
HA
NN
EB
AN
AT
ER
G
RS
IJE
GE
AN
AT
IIG
EL
Z
ER
B
Gående kommer
fram som vanligt,
cyklar leds.
För mer information se www.goteborg.se/vagarbeten. I samband
med att arbetet sätts igång finns aktuell information om
kollektivtrafiken på www.vasttrafik.se.
VÄ
GÖTAPLATSEN
GS
Tillfälliga busshållplatser för
linje 18 och 55.
GA
TA
N
Arkivgatan får
dubbelriktad trafik
under byggtiden.
Gång-/cykeltrafik
Arbetsområde
Busshållplats
Biltrafik